Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 51 за запитом регуляція

Вступ 1. Поняття про енергетичну цінність 2. Ще декідька кінетичних параметрів характеристики ферментів 3.... Генна регуляція 5. Теорія оперона 6. Зворотній зв’язок
Реферат..........................................................................................2 Зміст................................................................................................ 4 Перелік умовних скорочень та символів ........................................5 Розділ 1 Морфологія залоз.................................................................18 Розділ 3 Регуляція роботи залоз....................................................22 Розділ 4 Порушення р...
Реферат.......................................................................................2 Зміст.............................................................................................4 Перелік умовних скорочень та символів ....................................5 Розділ 1 Морфологія залоз.............................................................18 Розділ 3 Регуляція роботи залоз.................................................22 Розділ 4 Порушення роботи залоз..........
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ КОНФЛІКТУ 1.1. Поняття конфлікту 1.2.... КОНФЛІКТ ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЯЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН 2.1. Функції конфліктів 2.2. Вплив конфлікту на учасників 2.3. Дослідження позитивних та негативних функцій конфліктів ...
Вступ Розділ 1. Психологічна характеристика емоційно вольової сфери підлітків 1.1. Поняття емоцій та волі 1.2.... Діагностика особливостей емоційно вольової регуляції підлітків 2.1. Дослідженя емоційної сфери підлітків 2.2. Психологічний аналіз вольової саморегуляції підлітків Висновки Список літератури
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1....функціонуванні серця, роль Ca2+ у регуляції їх функцій 1.5. Мітохондріальна пора: структура, функції, активатори та інгібітори ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА РОЗДІЛ 2.
1. Сімейно шлюбні стосунки у сучасних умовах ....................................... 3 2. Соціологічна думка XVIII XIX ст.. ......................................................... 5 3. Морально правова регуляція суспільства ............................................... 9 4. Композиція анкети ....................................................................................
...і нервових центрів, має автономну регуляцію, яка дозволяє керувати життєвими функціями b. Завдяки ЦНС відбувається об’єднання усіх тканин і органів в єдину фізіологічну систему, яка ...центри, які визначають усі види регуляції в організмі (як соматичні, так і автономні) Question 3 Балів: 1 Що є морфофункціональною одиницею нервової системи?
...і нервових центрів, має автономну регуляцію, яка дозволяє керувати життєвими функціями Question 2 Балів: 1 Що включає ЦНС? Виберіть одну правильну відповідь a....центри, які визначають усі види регуляції в організмі (як соматичні, так і автономні) c. ЦНС включає головний і спинний мозок; основними елементами системи є нейрони і ...
...перебудови організму, які супроводжуються зміною регуляції функцій в умовах нового існування d. утримання сталості внутрішнього середовища організму при змінах впливу зовнішнього середовища Question 13 Загальні уявлення ...призводить до гіпертонії і порушення регуляції обміну речовин; нервові процеси провокують розлади шлунково кишкового тракту, розвитку гастритів і виразок Question 10 Неспецифічна реакція організму під впливом ...
Значення знань законів соціально психологічної регуляції діяльності організацій. 2. Аналіз підходів до розвитку теорії організацій. 3. Характеристика основних напрямків вивчення організацій. 4....мають знання законів соціально психологічної регуляції діяльності організацій? 3. Які типи організаційних структур можна назвати? 4. В чому полягають особливості побудови організаційних структур? 5.
Центрально нервова регуляція трудової діяльності. 3. Фізіологія рухового апарату людини і раціоналізація трудових процесів. 4. Вступ в психологію праці. 5.... Регуляція трудової діяльності на рівні центральної нервової системи. 16. Проблеми психології спільної трудової діяльності. 17. Психологія конфлікту у виробничій діяльності. 18.
...на діяльність команди та психологічна регуляція спортсменів 2.1. Конфлікти, їх вплив на діяльність команди 2.2. Психологічна регуляція спортсменів Висновки до розділу 2 Загальні висновки ...
Внутрішньопопуляційна регуляція чисельності 14 1.9. Математичне моделювання внутрішньовидової конкуренції та регуляції чисельності популяцій 16 РОЗДІЛ 2 ОБГОВОРЕННЯ 23 ВИСНОВКИ 26 Перелік ...
...роботу серця, сприяють нормалізації нервової регуляції дихання і усуненню порушень в діяльності дихальної системи, збільшують життєву ємність легенів, сприяють дифузії газів у легенях і насиченню крові ...дихальних вправ сприяють нормалізації нервової регуляції дихання та ліквідують порушення діяльності дихальної системи, окремі дихальні вправи сприяють ліквідації патологічних процесів у внутрішніх органах через покращання кровообігу (...
...призводить до гіпертонії і порушення регуляції обміну речовин; нервові процеси провокують розлади шлунково кишкового тракту, розвитку гастритів і виразок; 2) загострення хронічних хвороб, різні порушення рухової ...втрати над придбанням, перебудова ендокринної регуляції фізіологічних функцій, зміна якості адаптивності реакцій на збурюючі фактори; 2) поступове зниження творчих здібностей; 3) втрата зовнішньої прибавливості і можливе ...
...право є найважливішими різновидами соціальної регуляції. І мораль, і право як форми суспільної свідомості необхідні, перш за все, для ціннісної орієнтації людини в складному, різноманітному, багатому ...
Вступ 1 Історія питання 2 Психофізіологія сну 3 Розлади сну 4 Механізми сну та його регуляція 5. Психічна активність уві сні Висновки Список використаної літератури
Системи регуляції пам'яті 5. Фізіологічні теорії пам'яті Висновок Список використаної літератури
Регуляція ферменту внутрішньоклітинними факторами та фізіологічно активними речовинами Висновки
Сечовипускання і його регуляція Розділ 2. Матеріали та методи дослідження Розділ 3. Результати дослідження та їх обговорення 3.1.
Регуляція мислительної діяльності вчителя 1.4. Практичне мислення як зріла форма мислительної діяльності 1.5. Процес формування педагогічних умінь вчителя 1....
Регуляція мислительної діяльності вчителя 1.4. Практичне мислення як зріла форма мислительної діяльності 1.5. Процес формування педагогічних умінь вчителя 1....
Правова регуляція питання захоплення заручників на міжнародному рівні.................................................................................................13 2.1. Проблема захоплення заручників у міжнародному праві..............................13 2.2.
Емоційно мотиваційна регуляція поведінки 1.4. Формування особистісних якостей у дошкільника 1.5. Психологічні новоутворення дошкільного віку Розділ 2.
Ритм серця та регуляція серцевої діяльності 1.4. Вплив низьких температур на серцевий м’яз 2. Матеріали і методи дослідження 3.
Ритм серця та регуляція серцевої діяльності 1.4. Вплив низьких температур на серцевий м’яз 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 3.
Мітохондріальна пора: структура, функції та регуляція…. 1.1. Мітохондріальна пора та її молекулярна структура ………… 1.2. Фізіологічна роль мітохондріальної пори та її участь у розвитку функціональних ...
...переговорів найбільш значущі: інформаційна, комунікативна, регуляції і координації дій, контролю, відвернення уваги, пропаганди, а також функція тяганини. У динаміці переговорів виділяють період підготовки (розв’язання організаційних ...
Процеси регуляції в діоптричному апараті статевозрілої жінки 3.2. Оптичні недоліки ока і аномалії рефракції на прикладі людей похилого віку 3.3.
...розвитку здібностей до оцінки і регуляції динамічних і просторово часових параметрів руху 2.4. Методика розвитку здібностей до збереження стійкості (рівноваги) 2.5.
Регуляція активності Ca2+ АТФаза ПМ 19 1.3.2. Особливості Mg2+ залежної та незалежної Сa2+ АТФ ази плазматичної мембрани 21 1....
Регуляція серцевої діяльності Висновки Список літератури Додатки
...соціального досвіду й забезпечує ефективну регуляцію соціальної поведінки підростаючих поколінь. 3) Хто з давньогрецьких філософів пропагував ідею космополітизму? А) Сократ, Б) Платон, В) Аристотель, Г) Антісфен ...
Моральні норми це засоби соціальної регуляції. Отже... 7. Чи випливає висновок з даних засновків, якщо ні — вказати помилку, представити її за допомогою кіл Ейлера.
...початку закріплення спадкового права та регуляції процесу спадкування, адже в період панування Риму воно було досить цікавим і мало свої особливості.
...перебудови організму, які супроводжуються зміною регуляції функцій в умовах нового існування. Question 13 of 15 Загальні уявлення про механізми термінової і тривалої адаптації: 1) термінова адаптація ...
...право є найважливішими різновидами соціальної регуляції. І мораль, і право як форми суспільної свідомості необхідні, перш за все, для ціннісної орієнтації людини в складному, різноманітному, багатому ...
...впливом на клієнта через механізм регуляції його самопочуття і поведінки Question16 Балів: 1 Метод соціальної роботи під назвою “Соціальний діагноз” був запропонований: Виберіть одну правильну відповідь ...
...Question 9 До основних умов регуляції психологічного здоров’я сім’ї можна віднести: a. Актуалізація факторів стабілізації сім’ї b. Професійна занятість батьків c.
...численних консультативних служб, які забезпечують регуляцію подружніх стосунків та надають допомогу щодо виховання у сім'ї; 2. робота пов’язана з виконанням діяльності з підбору та ...
...численних консультативних служб, які забезпечують регуляцію подружніх стосунків та надають допомогу щодо виховання у сім'ї; 2. робота пов’язана з виконанням діяльності з підбору та ...
володіння механізмами емоційної регуляції та емоційної витривалості b. здатність легко встановлювати контакти, легкість у спілкуванні c. наявність відповідної освіти d.
емоційно вольова регуляція; c. професійно розвинені психологічні якості; професійно психологічна стійкість; професійно психологічні вміння; Question 8 До типу злочинців з дефектами психічної саморегуляції ...
...печалі або образи; – розуміння і регуляція почуття тривоги; – здатність домовлятися; – розуміння іншої точки зору; – здатність „відсторонюватися” від неприємних фізичних вражень; – довільна концентрація уваги; – здатність переключитися з ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.