Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 100 за запитом регіональне

Регіональні ландшафтні парки Миколаївщини 1.1. РЛП «Кінбурнська коса» 1.2. РЛП «Тилігульський лиман» 1.3. РЛП «Гранітно степове Побужжя» 2. Регіональні ландшафтні парки Донеччини 2.1.
Варіант № 26 1. Регіональні міжнародні організації і їх характеристика в міжнародному праві.
Тема 1 1. Управління як соціальне явище. Влада і управління. 2. Суб’єкти і об’єкти влади.... Регіональне самоврядування як основа конституційного ладу. 2. Основні принципи регіонального самоврядування. 3. Сучасні концепції регіонального самоврядування, їх вплив на практику державотворення ...
Зміст Вступ..................................................................................................................3 1. Трудові ресурси та регіональні проблеми їх раціонального використання на ...
ВСТУП 1.1. Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попит) 1.2....МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП ДОНЕЦЬКА ФІЛІЯ "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2. Загальна характеристика динаміки основних техніко економічних показників та оцінка діяльності підприємства ...
Зміст Перелік умовних позначень Вступ 1. Роль паливної промисловості в економіці України 2.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………3 1. Соціально економічна суть, структура і значення кольорової металургії ...
Зміст Вступ…………………………………………………………………………….……4 Розділ 1. Сутнісна характеристика регіонального управління……………...……6 1.1.
Зміст Вступ 3 1. Поняття екологічних проблем 5 2. Загальна характеристика екологічної ситуації в Україні 8 3.
Демографічна ситуація та її регіональні особливості …………………….. 17 3.1. Регіональні особливості відтворення населення ………………………... 17 3.2. Міграція населення та її види ……………………………………………. 20 4.
Регіональні навчальні центри РОЗДІЛ 2. Організація роботи з навчальною документацією у ЦУРНЦ 2.1. Форми організації навчального процесу 2.2.... Регіональні навчальні центри використовують стандарти, які розроблені спеціально для закладів такого типу навчання. У сучасному документознавстві практично відсутні публікації щодо організації ...
РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ……………………………………………………... 3.1. Стан та динаміка зайнятості молоді в Україні та Закарпатській області……………………………………………………….. 3.2.... Третій розділ (емпіричний) «Регіональні соціально економічні аспекти зайнятості молоді» містить два підпункти. У першому підрозділи аналізується стан та динаміка зайнятості молоді в Україні та ...
...вивчає і співставляє національні та регіональні системи трудового права, акумулює досвід багатьох країн. Г) вивчає і співставляє національні та регіональні системи трудового права, акумулює досвід багатьох ...
...вивчає і співставляє національні та регіональні системи трудового права, акумулює досвід багатьох країн. Г) вивчає і співставляє національні та регіональні системи трудового права, акумулює досвід багатьох ...
Регіональні (обласні) диреції банку Галузеві групи Базовий період Галузевий період Кредитовий оборот Середній залишок Швидкість кред....825 0,9 814 913 0,89 Регіональні (обласні) диреції банку Базовий період Галузевий період Кредитовий оборот Середній залишок Швидкість кред. обороту Кредитовий оборот Середній залишок Швидкість кред.
регіональні, поверхневі, глибинні b. внутрішньовиробничі, поточні, побічні c. регіональні, підприємства, структурного підрозділу Question 6 Резерви ефективності використання трудового потенціалу, для використання ...
Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил. Поняття регіону, регіональної економіки та регіональної політики. Економічне районування та регіональна організація господарства. Задача 1.
Регіональні міжнародні кредитно фінансові інститути: Африканський банк розвитку та Азіатський банк розвитку 2. Інфляція та її види Тести Задача Література
Регіональні аспекти соціального управління 3. Антикризові стратегії управління Список використаної літератури
Міжнародне та регіональне співробітництво у сфері управління якістю 2. Україна у сфері управління якістю Висновки Список використаної літератури
Регіональні організації системи регулювання ринку інвестицій в Україні Задача № 61 Акціонерне товариство володіє вільним капіталом з 5000 грн.
ВСТУП Поняттєво термінологічний апарат РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Регіональні аспекти концепції узгодженого розвитку Концепція екологізації суспільного розвитк РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ЗБАРАЗЬКОМУ РАЙОНІ ...
Регіональні галузеві пріоритети 3. Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки в Китаї на початку 90 х років Висновки Підсумовуючи, ще раз ...
Рекреаційні світові регіональні ресурси як основа світового туристичного потенціалу 1.2. Світовий туризм як галузь світового господарства РОЗДІЛ 2.
Регіональні екологічні проблеми України Література
Регіональні економічні організації на пострадянському просторі, їх нормотворча та нормореалізуюча діяльність Висновки Список літератури
Регіональні міжнародні кредитно фінансові інститути Європейський інвестиційний банк та Чорноморський банк торгівлі та розвитку Задача № Література
...проблеми басейну Дніпра 2.1 Регіональні екологічні проблеми України 2.2 Сучасний стан і проблеми використання та охорони басейну Дніпра Висновки Література
Місцерозташування господарства (регіональні переваги) 2.2.Виробнича спеціалізація. 2.3.Сильні та слабкі сторони діяльності, планові напрямки розвитку. 3.
Місцерозташування господарства (регіональні переваги) 2.2. Виробнича спеціалізація. 2.3. Сильні та слабкі сторони діяльності, планові напрямки розвитку. 3.
Державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці і фонди охорони праці підприємств 28. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.
...науково технічний потенціал України, його регіональні особливості 3. Територіальна організація та функціональні особливості АПК: спеціалізовані і інтегральні АПК Список використаних джерел
Регіональні європейські валютно кредитні організації 2.1 Сутність та структура регіональних європейських валютно кредитних організацій 2.2 Основні функції та механізм ...
Регіональні європейські валютно кредитні організації 2.1 Сутність та структура регіональних європейських валютно кредитних організацій 2.2 Основні функції та механізм ...
Регіональні та віково статеві особливості захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень. Динаміка захворюваності та смертності на злоякісні новоутворення 2.4.
...депозиту 9 місяців Завдання №27 Регіональне відділення "Приватбанку" для залучення вільних грошових коштів населення нараховує складні проценти по строкових депозитах по ставці – 18 % річних.
Регіональні європейські валютно кредитні організації 2.1 Сутність та структура регіональних європейських валютно кредитних організацій 2.2 Основні функції та механізм ...
...Служби безпеки України 2.2 Регіональні органи СБУ 2.3 Голова СБУ 2.4 Колегія СБУ РОЗДІЛ III. Кадровий склад Служби Безпеки України 3.1 Поняття ...
Регіональні особливості політики зайнятості безробіття Розділ 2. Політика сприяння зайнятості в Україні 2.1. Питання фінансування заходів політики зайнятості 2.2.
...Одеської залізниці до ТОВ «Восточно регіональне підприємство “Шельф”» про стягнення 22 745 грн. штрафу повернуто без розгляду на підставі п. 10 ч. 1 ст.
...центри 2.1 Міжнародні та регіональні фінансові установи 2.2 Перспективи розвитку ринку фінансового посередництва в Україні Висновки Список використаної літератури
Розміщення і регіональні відмінності розвитку рекреаційно – туристичного комплексу країн Балті……………………………………………………………..20 5. Проблеми та напрямки подальшого розвитку рекреаційно – туристичного комплексу країн Балтії..............................................................................................
...використання ресурсного потенціалу 1.3 Регіональні аспекти функціонування АПК Закарпаття і тенденції змін у складі його ресурсного потенціалу РОЗДІЛ 2 Аналіз кількісних і якісних змін у ...
Розміщення і регіональні відмінності розвитку рекреаційно туристичного комплексу Єгипту..................................................26 33 5. Проблеми і напрями подальшого розвитку рекреаційно туристичного комплексу Єгипту..................................................
Центральне та регіональне телемовлення …………………… 2.3. Державне та недержавне ТБ ………………………………….. РОЗДІЛ 3. Телеінформаційний простір України кінця XX століття ……………………………………………………………………. 3.1.
Регіональні європейські валютно кредитні організації 3.1 Сутність та структура регіональних європейських валютно кредитних організацій 3.2 Основні функції та механізм ...
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИШИВКИ В УКРАЇНІ 4.1. Особливості народної вишивки основних етнографічних регіонів України 4.2.
Регіональні цільові програми як інструмент розв’язання проблем територіального утворення (на прикладі Царичанського району) 2.2.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.