Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 357 за запитом резервів:

Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обгрунтування резервів підвищення продуктивності праці 1.1 Поняття продуктивності праці та її економічна сутність 1.2 Особливості визначення продуктивності праці на підприємстві ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обгрунтування резервів підвищення продуктивності праці 1.1 Поняття продуктивності праці та її економічна сутність 1.2 Особливості визначення продуктивності праці на підприємстві готельної галузі 1.3 Техніко технологічні та ...
1. Класифікація факторів і резервів підвищення ефективності виробництва 2. Загальновиробничі витрати Список використаної літератури
ЗМІСТ 1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 2 2. ПРОЦЕС ВИКОНАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ФІНАНСОВО ВИРОБНИЧИМ ВІДДІЛОМ 2 ...
...складаються і яке призначення страхових резервів? Обґрунтуйте основні принципи розміщення страхових резервів. 4. Розкрити сутність умови перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним? 5.
...залучених коштів страховика; в) страхових резервів; г) технічних резервів. 5. Платоспроможність – це здатність страховика: а) у максимальному обсязі задовольняти вимоги страхувальників при настанні страхових випадків; б) ...
...приймаються для представлення коштів технічних резервів: а) валютні вкладення згідно з валютою страхування; б) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України; в) кредити ... Розрахунок математичних резервів здійснюється окремо за: а) кожним діючим договором страхування; б) групою договорів страхування; в) медичним страхуванням і страхуванням життя; г) страхуванням ...
...HR — норма обов’язкових банківських резервів (встановлюється центральним банком країни); ER — норма надлишкових банківських резервів. MB=C+R МВ — грошова база, С — готівка; R — банківські резерви.
ОБГРУНТУВАННЯ РЕЗЕРВІВ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ВАТ «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ» ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИХ РЕЗЕРВІВ 3.1.
...ДП, ми змогли розрахувати суму резервів зниження собівартості, яка є досить значною, так в 2010 р. можливе зменшення на 409,8 тис. грн....) Таблиця 3.2 Розрахунок резервів зниження матеріальних витрат в ДП (тис. грн.) Таблиця 3.3 Розрахунок резервів зниження загальновиробничих витрат в ДП (тис. грн.
...споп «агропрогрес» 3.1 Визначення резервів підвищення ефективності використання оборотних коштів СПОП «Агропрогрес» 3.2 Шляхи поліпшення фінансових результатів та ефективності використання оборотних коштів СПОП «Агропрогрес» ...1 Вихідні дані для розрахунку резервів підвищення ефективності використання майна СПОП «Агропрогрес» Рис. 3.1 Структура товарних запасів СПОП «Агропрогрес» у 2005 році Таблиця 3.2 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення прибутковості підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення прибутковості підприємств 1.2 Огляд літературних джерел щодо вивчення основних напрямків підвищення прибутковості підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства 1.4 Методологія дослідження основних напрямків підвищення прибутковості підприємств Розділ 2 практичні аспекти вивчення напрямків підвищення прибутковості підприємс...
...а) дозволяється розміщення коштів страхових резервів за межами України; б) забороняється розміщення коштів страхових резервів за межами України в) дозволяється розміщення коштів страхових резервів тільки в ...
...4.4 пропозиції по втіленню резервів по зниженню собівартості хлібопродуктів на ват „продтовари” Висновок Список використаної літератури Собівартість продукції є важливим показником, який характеризує ефективність діяльності ... Виявлена сума недоотриманої економії і резервів складає 16,98% від собівартості товарної продукції, що вказує на значні резерви підприємства щодо зниження собівартості продукції, зростання прибутків від ...
...частині, значна увага приділяється пошуку резервів зниження собівартості продукції. Виходячи з розрахунків, загальна економія при використанні усіх знайдених резервів буде становити 77,93 тис. грн.
...курсом; спрямування прибутку на поповнення резервів; збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестицій; надзвичайно високі дивідендні виплати протягом строку обігу конвертованих облігацій 21....придбанням основних фондів; мобілізацією прихованих резервів 44. Вилучення капіталу може здійснюватися з допомогою таких операцій: зменшення резервного капіталу з метою покриття збитків; зменшення статутного капіталу з ...
При виявленні резервів збільшення прибутку внаслідок реалізації молока, встановлено що поголів’я основного стада молочної худоби у 2003 становило 320 голів проти 319 ...скористатися моїми розрахунками щодо пошуку резервів збільшення об’єму вироюництва і реалізації продукції і вишукати можливості щодо втілення цих резервів в життя.
Особливості розміщення страхових резервів. Принципи розміщення коштів страхових резервів страховиків України, їх суть. Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють ...
використання резервів виробництва (ресурсозберігаючі заходи) b. скорочення чисельності працюючих, відхід з віддалених ринків, скорочення послуг, наданих клієнтам c.... використання резервів виробництва (ресурсозберігаючі заходи) d. скорочення витрат Question 8 Стратегії відновлення, спрямовані на зни¬ження витрат, найбільш ефективні в ситуаціях: a.
...та розмір чи¬стих зовнішніх резервів НБУ (різниця між зовнішніми кредитами і розміщен¬ням валютних активів НБУ за межами України). Серед індикаторів фінансової безпеки банківської системи ...4,63 Норматив обов’язкових резервів по більшій частині боргових зобов’ язань банків, % 2 6 8 0,33 0,25 по зобов’язаннях на строк по¬над два ...
Вступ 1 Теоретичні основи резервів зростання продуктивності на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Фактори зростання продуктивності обладнання 1.... Вступ 1 Теоретичні основи резервів зростання продуктивності на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Фактори зростання продуктивності обладнання 1.3 Методика визначення продуктивності праці 2 Аналіз резервів зростання продуктивності на...
...4 Підрахувати обсяг капіталу та резервів центрального банку, якщо відомі такі дані: 1. Статутний капітал – 500 одиниць. 2. Резервний фонд – 400 одиниць. 3....20 Обчислити обсяг обов'язкових резервів комер¬ційного банку на основі таких даних: Таблиця 1 Вихідні дані Дані для розрахунку Сума, тис. грн.
Пошук резервів вдосконалення процесу організації інституту самосамострахування в Україні Висновки Список використаних джерел Створення резервних страхових фондів, у свою чергу, може здійснюватись ...виражається насамперед у створенні фінансових резервів суб’єк¬тами господарювання та певному резервуванні коштів фізичними особами. Більш поширена ця форма в банківській сфері, де вищий ступінь ...
...HR — норма обов’язкових банківських резервів (встановлюється центральним банком країни); ER — норма надлишкових банківських резервів. MB=C+R МВ — грошова база, С — готівка; R — банківські резерви.
...вирішення такого завдання – виявлення господарських резервів. Економічна сутність резервів як невикористаних можливостей полягає в забезпеченні стійкого розвитку суб’єкта господарювання в конкурентному середовищі.
...факторів на виявлення відхилення); виявлення резервів зниження витрат підприємства та розроблення заходів щодо їх мобілізації. Враховуючи управлінський аспект аналізу витрат, його проводять, як правило, у такій ...можливе зниження витрат та використання резервів з метою здобуття конкурентної переваги. Складанню прогнозу витрат передує їх попередній аналіз, в процесі якого з'ясовуються тенденції в динаміці ...
...факторів на виявлення відхилення); виявлення резервів зниження витрат підприємства та розроблення заходів щодо їх мобілізації. Враховуючи управлінський аспект аналізу витрат, його проводять, як правило, у такій ...проведеного аналізу видно, що сума резервів зниження собівартості є досить значною, і найбільшу питому вагу в ній займають резерви економії за рахунок скорочення витрат матеріалів,заробітної ...
Сума резервів зниження собівартості є досить значною, і найбільшу питому вагу в ній займають резерви економії за рахунок зменшення витрат на утримання ... Вирішальною умовою використання виявлених резервів зниження собівартості є підвищення продуктивності праці на основі досягнень науково технічного прогресу. В третьому розділі обгрунтовано, що побудову та вдосконалення ...
...пов’язаних із формуванням страхових резервів, розміщенням активів, наявністю вільних активів в розмірі не менш встановленого нормативом, а також відповідність діяльності виданій ліцензії; в) нагляд здійснюється ...пов’язаних із формуванням страхових резервів, розміщенням активів, наявністю вільних активів в розмірі не менш встановленого нормативом, а також відповідність діяльності виданій ліцензії; в) нагляд здійснюється ...
...складаються і яке призначення страхових резервів? 3. Що таке технічні резерви страхової компанії? 4. Перерахуйте призначення і склад резервів із страхування життя. 5.
...складаються і яке призначення страхових резервів? 3. Що таке технічні резерви страхової компанії? 4. Перерахуйте призначення і склад резервів із страхування життя. 5.
...прибутковості кредитних операцій визначено пошук резервів підвищення ефективності кредитних операцій банків на основі передового досвіду і досягнень науки і практики. Крім цього для нас важливо виявити ...звітності про створення і використання резервів. Одним з важливіших напрямків підвищення ефективності комерційних банків є впровадження систематизованого аналізу доходності і прибутковості основних операцій у банківську діяльність, ...
...частині, значна увага приділяється пошуку резервів зниження собівартості продукції. Виходячи з розрахунків, загальна економія при використанні усіх знайдених резервів буде становити 7791 тис. грн.
...1 Розрахувати величину обов’язкових резервів 10.1.2 Визначити величину надлишкових резервів 10.1.3 Розрахувати грошовий мультиплікатор 10.1.4 Розрахувати максимальну кількість нових ...
Обчислити обсяг обов'язкових резервів комер¬ційного банку на основі таких даних: Таблиця 1 Вихідні дані Дані для розрахунку Сума, тис. грн....формування комерційними банками обов'язкових резервів: а) короткострокові кошти: – юридичних осіб у національній валюті – 6%; – фізичних осіб у національній валюті – 2%; – юридичних і фізичних осіб у ...
...капітал та на приріст матеріальних резервів та запасів? портфельними інвестиціями; реальними інвестиціями; фінансовими інвестиціями; капітальними вкладеннями 2. Як називається вкладення коштів в фінансові інструменти?...капітал та на приріст матеріальних резервів та запасів 11. До власних джерел фінансування відносять: облігації; кредит; прибуток; вірні всі варіанти 12.
...2 Обчисліть обсяг обов'язкових резервів комерційного банку за умови дії норми обов'язкового резервування 13% незалежно від виду депозиту, якщо відомі такі умовні дані: Дані ...та при зміні вимог мінімальних резервів щодо депозитів з 13 % до 10%. Задача №3 На підставі наведеної в таблиці інформації розрахуйте відкриту валютну позицію (довгу чи ...
...продукції; Розробити шляхи реалізації виявлення резервів; Зробити висновки Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Таблиця Резерв зростання обсягу виробництва 1 й рік 2 й рік 3 й ...суму відхилення і підрахувати суму резервів зниження собівартості за статтею “Сировина і матеріали”; Зробити висновки Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Вид матеріалу План Факт норма витрат ...
...бюджетом; г) іноземних інвестицій; д) резервів страхових організацій. 3. У яких формах виникли перші страховики? а) Товариства взаємного страхування; б) страхового товариства з повною відповідальністю; в) ...регулюючу, г) формування і використання резервів: д) ризиковану. 5. З наведеної далі інформації вибрати принципи страхування. а) Максимальна сумлінність сторін страхового договору; б) суброгація; в) страховий ...
...діяльності на перспективний період та резервів його зростання Мета підприємства щодо отримання необхідного розміру прибутку в перспективному періоді Розробка плану формування та використання прибутку на перспективний період Економічне обґрунтування резервів зростання прибутку торговельного підприємства Висновки ...
...направлених на більш повне використання резервів поліпшення фінансових результатів торгової діяльності. Основні шляхи підвищення рентабельності слідуючі: використання резервів росту товарообороту; розширення прямих зв’язків з промисловістю; ...
Норма обов’язкових резервів 0,35 4. Норма надлишкових резервів 5. Розмір показників після їх зміни 5.1. МВ 820 5.2.
...ВАТ РОЗДІЛ ІІІ ЗВЕДЕНИЙ ПІДРАХУНОК РЕЗЕРВІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ВАТ « ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД » 3.1. Розрахунок резервів підвищення рентабельності та конкурентоспроможності продукції на ВАТ 3....
...направлених на більш повне використання резервів поліпшення фінансових результатів торгової діяльності. Основні шляхи підвищення рентабельності слідуючі: використання резервів росту товарообороту; розширення прямих зв’язків з промисловістю; ...
...управлінських рішень 4.1 Обґрунтування резервів збільшення ефективності оплати праці на підприємстві 4.2 Удосконалення методики аналізу оплати праці Висновки Список використаної літератури Додатки Під матеріальною ...її оплати; знаходження і мобілізація резервів підвищення ефективності використання фонду заробітної плати. Об’єктом дослідження курсової роботи виступає ТОВ «Ліси Волині».
...40610 39335 83559 87719 Формування резервів, % 100,04 100,1 100,05 100,01 100,00 Сума резервів, млн..грн 18477 44502 99238 112965 118941 Власний ...
...семз 3.1 Передумови виявлення резервів 3.2. Шляхи повернення дебіторської заборгованості 3.3 Шляхи підвищення прибутковості та рентабельності 3.3.1. Етапи виявляння резервів 3.3.2.
...місце у виявленні та оцінці резервів виробництва. У сучасних умовах господарювання максимальне використання виробничих потужностей підприємств є найдешевшим заходом, що різко впливає на ефективність роботи кожного ...потужність підприємства, і про величину резервів збільшення випуску продукції окремими цехами. ВАТ "Руськополянський меблевий комбiнат" створено за наказом регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основного капіталу в умовах ринку 1.1 Сутність основного капіталу, його класифікація, структура та відтворення 1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження і оцінки основного капіталу підприємства 1.3 Методологія оцінки основного капіталу на підприємстві Розділ 2 діюча практика оцінки стану та ефективності використання основного капіталу на ват «сигнаївский комбінат хлібопродуктів» 2.1 Організаційно – економічна характеристик...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основних засобів в умовах ринку 1.1 Сутність основних засобів, їх класифікація, структура та відтворення 1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження і оцінки основних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки основних засобів на підприємстві Розділ 2 діюча практика оцінки стану та ефективності використання основних засобів на підприємстві ват «черкаський комбінат хлібопродуктів» 2.1 Організаційно – економічна характеристик...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.