Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2536 за запитом результати

...ОСНОВИ АУДИТУ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Звітність про фінансові результати як об'єкт аудиту 1.2. Методика аудиту Звіту про фінансові результати РОЗДІЛ ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування, аналізу та аудиту звітності підприємства про фінансові результати діяльності 1.1Огляд законодавчої бази та літературних джерел з формування і обліку фінансових результатів 1.2Методичні основи формування інформації про фінансові результати в системі бухгалтерського обліку та ...
Значення Звіту про фінансові результати в управлінні підприємством 2. Характеристика фінансово господарської діяльності Відкритого акціонерного товариства «Черкасигаз» 3. Зміст і структура Звіту про фінансові результати 4.
...звітності та Звіту про фінансові результати………..4 2. Методика визначення фінансових результатів та внесення даних до звіту……………………………………………….7 3.Методика визначення та занесення до звіту елементів ...взаємоузгодженість показників Звіту про фінансові результати з показниками інших форм фінансової звітності…………………………………………24 6.Методика складання Звіту про фінансові результати в умовах використання сучасних засобів обчислювальної ...
Фінансові результати та їх залежність від податкового планування 30 Висновки до розділу 1 42 РОЗДІЛ 2. Характеристика ВАТ “Хорольський молококонсервний комбінат дитячих ...комбінат дитячих продуктів” на фінансові результати його діяльності 97 Висновки до розділу 3 103 РОЗДІЛ 4. Шляхи вдосконалення податкового планування на підприємстві 105 4.1.
Результати тестування 16 слухачів курсів східних мов за 100 бальною шкалою виявилися такими (табл. 12): Таблиця 12 79 82 87 75 ... Результати покажіть графічно. 37. За даними табл. визначте відносні величини, які б характеризували: а) динаміку показників; б) структуру зовнішньоторговельного обороту та ...
Права і результати діяльності податкової міліції 3.1. Права податкової діяльності 3.2. Результати діяльності податкової міліції 3.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ 1.1.... РЕЗУЛЬТАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА ПОКАЗНИКИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ВОНИ ВИМІРЯЮТЬСЯ 2.1. Відтворення і економічне зростання 2.2.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 6 1.1....та її влив на фінансові результати ТОВ «Стиль» 36 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 45 3.1. Вдосконалення процесу формування ціни на підприємстві ...
Вступ 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІСЛЯ ОПОДАТКУВАННЯ 5 1.1.
Вступ 1. Теоретичні основи аналізу фінансових результатів діяльності промислового підприємства 1....
Вступ Розділ 1.Теоретичні аспекти оподаткування підприємства 1.1. Сутність, функції, елементи та класифікація податків 1.2.
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти цiноутворення 1.1. Роль та методи державного регулювання цін у ринковому механізмі 1....
Робота складається з 4 розділів. У кожному розділі по 3 пункти. Перший розділі теоретичний, тобто містить інформацію ...
1. Етапи та напрямки співробітництва України та МВФ 2. Наслідки співробітництва України та МВФ Список використаної літератури
ЗМІСТ ВСТУП 1. Теоретичні засади діяльності Міжнародного валютного фонду..................5 2. Кредитна політика Міжнародного валютного фонду з Україною...............9 3.
1. Передумови, рушійні сили та основні етапи Національно визвольної війни 2. Утворення Української гетьманської держави 3.
Визначають фінансові результати шляхом визначення різниці між доходами та відповідними витратами підприємства. Під доходами розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або ...результатів використовують рахунки 79 "Фінансові результати" та 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". На рахунку 79 "Фінансові результати" обліковуються на окремих субрахунках результати основної діяльності, фінансових операцій, ...
Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки. Таблиця 9 № квар тири Місце розташу вання Поверх Наявність телефону ... Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки. 21. За даними табл. 9 складіть аналітичні групування, які б ...
...працівник повинний знати, як оцінюються результати його діяльності, його прагнення до якісного виконання своєї роботи з боку керівництва. Порядок розробки програми оцінки кадрів можна представити в ...і особистих якостей у працівника, результати його діяльності, поведінки і т.д.; алгоритм розрахунку цих показників, джерела необхідної для розрахунків інформації; обґрунтування нормативних значень показників і ...
Результати рівноважного рівня цін і рівноважного обсягу національного виробництва подати у вигляді таблиці 5. Пояснити, чому при збільшенні сукупного попиту на ... Результати відповіді подати у вигляді таблиці 8. Охарактеризувати економічну ситуацію в країні, якщо сукупна пропозиція зменшиться.
Порядок формування звіту про фінансові результати на підприємстві 2.4. Аналіз фінансової звітності на підприємстві 2.5.Аудит фінансової звітності ТОВ «МКС» РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ...м) і Звіту про фінансові результати (форма 2 м) і Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, які регулюються П(С)БО 25 ’’Фінансовий звіт суб’...
...з 1.05 Проаналізувати отримані результати. Задача 2 Розрахувати показники обігових коштів у плановому році та визначити умовну економію внаслідок прискорення їх обігу....році дні 5 Проаналізувати отриманні результати Задача 3 Розрахувати запланований процент зниження витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Визначити витрати підприємства на одиницю продукції у ...
...інформа цію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Основним завданням фінансової звітності бюджетних установ є відображення стану їх майна ...фінансова звітність бюджетних установ відображає результати розпорядження коштами та майном держави уповноваженими на це суб'єктами відносин у сфері господарювання. Функції державного регулювання облікової системи України ...
Загальна характеристика звіту про фінансові результати. 9. Призначення, структура, послідовність складання звіту про рух грошових коштів. 10. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу. 11.... Що таке фінансові результати діяльності підприємства? 2. Як проводиться аналіз фінансових результатів діяльності підприємства? 3. Які напрями аналізу розрізняють при аналізі прибутку? 4.
...старий, новий інгрідієнт забезпечував гарні результати прання у твердій воді європи, змогли також нейтралізувати вплив РН миючого розчину, яке призводило до руйнування тканини Результат перевершив всі ... Тому що результати досліджень, проведених серед споживачів, були багатообіцяючими, у виробництво «Чистюлі», ще до проведення спробних продажів були інвестовані значні фінансові вкладення.
Фінансові результати c. Оборотно сальдова відомість Question 6 Документ фінансові результати має один із таких режимів: a. Окончательная калькуляция b.
...порядок складання звітності про фінансові результати 2.3. Зміст і порядок складання звітності про рух грошових коштів та власний капітал 2.4.... Звіт про фінансові результати надає інформацію про доходи, (отримані) підприємством, і понесених (нарахованих) ним витрат в ході усіх видів діяльності.
...і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок № 79 “Фінансові результати”, який передбачено Планом рахунків.
...PV = FV(1 + i) n Результати розрахунків представити у табличному вигляді Вихідні данні: Щорічний очікуваний прибуток, грн. Щорічні амортизаційні відрахування грн....в ануїтеті (в грошових одиницях) Результати розрахунків представити у табличному вигляді Вихідні данні: Щорічна економія адміністративних витрат, грн. Відсоткова ставка, % Строк збереження грошей на депозитному рахунку, ...
...прибутку або збитків, це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, які пов’язані з надзвичайними подіями.
Результати аналізу і прогнозування впливу як позитивних, так і негативних факторів необхідно реалізувати в оригінально сформованих конкурентних перевагах, які передбачають використання ... Результати розрахунку показали, що поект дозволить не лише збільшити конкурентоспроможність підприємства, а й досить суттєво збільшить результати його діяльності, зокрема валовий ...
...рентабельності продукції були отримані такі результати, що рівень рентабельності за 2002 рік проти 2001 року зменшився на 1,6 відсотка, це сталося завдяки збільшенню витрат на ...рахунків класу 7 „Доходи і результати діяльності” Таблиця 1.2. Формування і використання нерозподіленого прибутку Рис. 1.8. Схема методики перевірки фінансових результатів Таблиця 1.3.
ЗАВДАННЯ 1 Розрахувати показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства у плановому році за індивідуальними варіантами вихідних даних, наведеними в табл.1 вихідних даних. Вихідні дані і результати розрахунку представити у формі №2 ...
ЗАВДАННЯ 1 Розрахувати показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства у плановому році за індивідуальними варіантами вихідних даних, наведеними в табл.1 вихідних даних. Вихідні дані і результати розрахунку представити у формі №2 ...
...аудиту звітності підприємства про фінансові результати………………………………………………………… 1.1 Мета та завдання аудиту звітності підприємства про фінансові результати…………………………………………………………………………. 1.2 Огляд нормативної та спеціальної літератури ……………………………..
...балансу та звіту про фінансові результати Для виконання завдання потрібно виконати: 1) аналіз динаміки балансу 2) аналіз структури балансу 3) аналіз динаміки звіту про фінансові результати 4) оцінку ділової активності підпприємства ...
Результати групування викладіть у формі статистичної таблиці, зобразіть графічно, проаналізуйте їх, зробіть висновки. Таблиця 6 № з/п Вік, років Схиль ність ... Результати групування викладіть у формі статистичної таблиці, зобразіть графічно, проаналізуйте їх, зробіть висновки. 11. При вивченні думки населення щодо ринку цінних ...
...БО №3 «Звіт про фінансові результати» затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.99 року № 87. Згаданим стандартом визначено зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також вимоги до розкриття ...
...БО №3 «Звіт про фінансові результати» затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.99 року № 87. Згаданим стандартом визначено зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також вимоги до розкриття ...
...БО №3 «Звіт про фінансові результати» затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.99 року № 87. Згаданим стандартом визначено зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також вимоги до розкриття ...
...відносять Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансових звітів, 1 П (річна) «Обстеження діяльності підприємства (організації) ...3 Аналіз звіту про фінансові результати Таблиця 1.4 Аналіз показників ліквідності Таблиця 1.5 Показники фінансової стійкості Таблиця 1.6 Показники ділової активності Рис.
...рахунків, здійснити самостійні розрахунки, а результати поставити у колонках, де стоїть знак питання. Усі затрати підприємства у Таблиці 2 поділяються на прямі та адміністративні....по дебету рахунка 79 "Фінансові результати". Бухгалтерський прибуток визначається як кредитове сальдо рахунка 791 "Результати основної діяльності". Далі зробити записи в Головній книзі, підрахувати дебетові обороти ...
Методика та результати дослідження розвитку пізнавального інтересу учнів 3 4 класів до слів іншомовного походження на уроках читання(формувальний експеримент)…………………………………………………......і практичне значення одержаних результатів: результати дослідження можуть бути застосовані при подальших дослідженнях запозиченої лексики, а також у дидактичній практиці. Дане дослідження направлене на розробку методичних ...
результати роботи d. забезпечення інформаційні потреби працівника в процесі опрацювання бізнес плану Question 5 Бізнес – плани класифікують за наступними ознаками: a.... результати власних дослід¬жень і розробок d. вивчення запитів і побажань споживачів ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Головна мета бізнес ...
результати роботи d. забезпечення інформаційні потреби працівника в процесі опрацювання бізнес плану Question 5 Бізнес – плани класифікують за наступними ознаками: a.... результати власних дослід¬жень і розробок d. вивчення запитів і побажань споживачів ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Головна мета бізнес ...
Проінтерпретуйте результати. 2. Дана таблиця тижневого прибутку (X) та тижневого споживання (Y) для 60 домашніх господарств: Таблиця 2.... Порівняти результати. Зробити висновки щодо моделі загалом і отриманих за її допомогою результатів. Тема 11. Вправи та завдання За наведеними даними по ...
...що відбивають ефективність використання ресурсів; результати впровадження нової техніки і прогресивної технології; удосконалення організації праці, виробництва і керування. Управління витратами — це процес цілеспрямованого формування оптимального рівня ...неї, у кінцевому рахунку, зводяться результати розвитку техніки й організації виробництва. Вона визначає підвищення рентабельності виробництва. Проводячи роботу зі зниження собівартості продукції, варто мати на увазі ...
Спираючись на результати опитування респондентів щодо значущості різних ключових факторів успіху в діяльності підприємств швейної галузі та рівня реалізації цих факторів досліджуваними підприємствами ...конкурентними перевагами Таблиця 2.11 Результати зовнішнього факторного аналізу діяльності ЗАТ ШП „Юність” у сегменті верхнього демісезонного одягу Таблиця 2.12 Результати внутрішнього факторного аналізу діяльності ...
...власного капіталу, а його фінансові результати і рентабельність збільшується. Аналіз основних фондів було проведено за наступними напрямками: оцінка динаміки первісної і залишкової вартості та зносу показав, ...фондів підприємства Таблиця 2.14 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 2.15 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 2.16 Результати факторного аналізу фондорентабельності Таблиця 3.1 ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.