Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
O. Norbert.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2531 за запитом результаті

...обліку і аналізу формування фінансових результатів та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств 1.1. Економічна сутність прибутку та особливості формування фінансових результатів 1.2.
Організація ведення обліку фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Економічна природа та джерела формування фінансового результату діяльності підприємства 1.2 Організація обліку фінансових результатів діяльності ...
Теоретико методичні засади обліку фінансових результатів 1. 1. Економічна суть прибутку підприємства 1. 2. Прибуток як джерело власних коштів 1. 3. Загальна характеристика підприємства Розділ 2.... Методика і організація обліку фінансових результатів та використання прибутку 2. 1. Організація бухгалтерського обліку прибутку підприємства як основа для прийняття управлінських рішень 2.2.
Вступ Розділ і теоретичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності та особливості їх аналізу в аграрних підприємствах 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку та аналізу фінансових результатів 1.2 Методологічні засади організації ...
Теоретичні основи обліку фінансових результатів 1.1. Фінансові результати як економічна категорія 1.2. Історичний аспект обліку фінансових результатів 1.3.
Сутність фінансових результатів, їх облік в умовах господарювання 1.1. Нормативна і правова база обліку фінансових результатів 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування фінансового результату в різних системах обліку 1.1 Сутність фінансових результатів діяльності підприємства 1.2 Формування фінансового результату діяльності на підприємствах України ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ АТП 17162 1.1.
...методологія обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування відповідно до П(С)БО 1.2.
...методологія обліку та аналізу фінансових результатів діяльності промислових підприємств 1.1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування відповідно до П(С)БО 1.2.
...аналізу та контролю формування фінансових результатів і використання прибутку 1.1 . Фінансові результати як економічна категорія 1.2. Аналіз нормативної бази з обліку, аналізу та контролю фінансових результатів і використання прибутку 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади управління фінансовими результатами діяльності підприємства 1.1 Економічна сутність фінансових результатів, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Формування фінансових результатів діяльності підприємства 1....
...аспекти обліку і аудиту фінансових результатів 1.1 Законодавча та нормативна база 1.2 Економічна сутність фінансових результатів 1.3 Теоретичні основи обліку та аудиту фінансових ...
...та економічне обґрунтування формування фінансових результатів …… 8 1.1. Економічна сутність фінансових результатів………………….. 8 1.2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку та ...
Теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів банку 1.1 Доходи, витрати і прибуток як основні чинники аналізу фінансових результатів банку 1.2 Класифікація факторів, що впливають ...
Вступ Розділ 1 Організаційно – економічна характеристика підприємства – об’єкта дослідження, дослідження його фінансової діяльності Розділ 2 Управління фінансовими результатами в міжнародному фінансовому менеджменті Розділ 3 Оцінка управління фінансовими результатами на підприємстві Розділ 4 Шляхи збільшення ефективності управління фінансовими результатами ...
Теоретичні основи управління фінансовими результатами підприємства 1.1. Економічна природа та джерела утворення фінансових результатів на підприємствах готельного господарства 1.2.
Аудит фiнансового результату дiяльностi банку…………….…………..9 Висновки………….………………………………………………………….15 Список використаних джерел однією з головних задач проведення аудиту банківської діяльності є оцінювання стану і ...і звітності банку щодо фінансових результатів його діяльності, що дозволяє аудитору отримати загальну картину результатів фінансово господарської діяльності банку та розробити рекомендації і пропозиції щодо поліпшення ...
Аудит фiнансового результату дiяльностi банку…………….…………..9 Висновки………….………………………………………………………….15 Список використаних джерел ВИСНОВКИ Отже, однією з головних задач проведення аудиту банківської діяльності є оцінювання ...і звітності банку щодо фінансових результатів його діяльності, що дозволяє аудитору отримати загальну картину результатів фінансово господарської діяльності банку та розробити рекомендації і пропозиції щодо поліпшення ...
Вступ 1 Методика визначення фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Склад валових доходів 1.2. Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3.... За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що підприємство є економічно та фінансово стійким. Метою дослідження є виявлення негативних явищ в управлінні ...
Теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 1.1 Економічна сутність фінансових результатів діяльності підприємства 1.2 Інформаційна база аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 1....
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти визначення фінансового результату та ефективності використання майна торговельного підприємства 1.1Сутність фінансових результатів діяльності торговельного підприємства 1.2 Склад та джерела утворення майна ...
Сутність та класифікація доходів та результатів діяльності підприємства 1.1 Поняття та класифікація доходів підприємства 1.2. Особливості формування доходів (виручки) від реалізації продукції, робіт, послуг 1.3 Економічна сутність результатів діяльності підприємств Розділ 2.
Економічна сутність фінансових результатів.................................6 1.1. Характеристика та класифікація доходів і фінансових результатів......6 1.2. Характеристика підприємства та аналіз його основних економічних ...
...завдання та джерела аналізу фінансових результатів підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ВАТ «Черкасигаз» та постановки аналітичної роботи 3. Організація факторного аналізу фінансових результатів підприємства 4.
...АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.1. Економічна сутність доходів і результатів діяльності підприємства 6 1.2. Нормативно законодавче регулювання обліку доходів і ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обліку доходів, витрат та фінансових результатів операційної діяльності 1.1 Поняття і класифікація доходу, витрат та фінансових результатів 1.2 Облік доходу від операційної діяльності підприємства ...
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 ... Вступ 1 методика визначення фінансових результатів діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання прибутку 1.5 Сутність і методи о...
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів Діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 ... Вступ 1 методика визначення фінансових результатів Діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання прибутку 1.5 Сутність і мето...
...завдання та джерела аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ПП «Кутюр СГ» та постановки аналітичної роботи 3. Організація аналізу фінансових результатів діяльності підприємства роздрібної торгівлі 4.
...І ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 7 1.1. Нормативно правові засади створення і функціонування суб’єктів малого підприємництва 7 1.2....і доходів діяльності та фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва 14 1.3. Організаційно технологічні особливості діяльності підприємства та їх вплив на побудову обліку 20 РОЗДІЛ ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи техніко – економічних новацій на підприємстві 1.1 Поняття техніко – економічних новацій на підприємстві 1.2 Методологічні основи впливу техніко – економічних новацій на кінцевий результат діяльності підприємства 1.3. Організаційно економічні умови забезпечення реалізації нововведень Розділ 2 Практичні аспекти впливу техніко – економічних новацій на кінцевий результат діяльності ВАТ «Шполянська швейна фабрика ...
Поняття, визнання та класифікація фінансових результатів 2. Значення та завдання обліку витрат, доходів та фінансових результатів автотранспортних підприємств 3. Характеристика господарської діяльності та організації фінансового обліку ...
Поняття, визнання та класифікація фінансових результатів 2. Значення та завдання обліку витрат, доходів та фінансових результатів автотранспортних підприємств 3. Характеристика господарської діяльності та організації фінансового обліку ...
...завдання та джерела аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності Черкаського районного споживчого товариства та постановки аналітичної роботи 3. Аналіз доходів торгівельного підприємства 4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 5.
...завдання та джерела аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ПП «Фіш Ка» та постановки аналітичної роботи 3. Аналіз доходів та витрат підприємства 4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 5.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи забруднення грунтів в результаті промислової діяльності автотранспортних підприємств 1.1 Загальна характеристика грунтів Черкаської області 1.2 Рівень забруднення грунтів в результаті промислової діяльності автотранспортних підприємств Розділ ...
Аналіз реалізації продукції та фінансових результатів......................................12 2.1.Організаційно економічна характеристика підприємства..............................12 2.2.Аналіз фінансових результатів від операційної та звичайної діяльності......
Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності ДП «Бродівське лісове господарство» 2.1. Аналіз майна та джерел коштів підприємства 2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 2.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 5 1.1. Економічна сутність прибутку підприємства 5 1.2. Методика аналізу фінансових результатів підприємства 11 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Загальна характеристика діяльності підприємства зв’язку 1.2 Формування фінансових ресурсів та їх використання 1.3 ... АНАЛІЗ І ОБГРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОСІВСКОГО ЦПЗ №5 ЗА 2006 200¬7 РОКИ 2.1 Аналіз загального обсягу прибутку і порядок його формування 2....
...документації 15 2.3 Узагальнення результатів аудиту 18 3. Аудит інших операційних доходів 22 3.1 Аудит фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності 22 3.2 ...банках, інвестиційних компаніях тощо), в результаті чого не можуть володіти об`єктивною і достовірною інформацією про використання цієї власності. Адже саме власнику необхідна подібна інформація про ...
Варіант №3 (“К” “Л”) 1.... За результатами місячного звіту про виконання загального фонду Державного бюджету України виявилося, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до ...
В а р ... За результатами виборів Палати громад Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії консерватив¬на і лейбористська партії не отримали більшості мандатів, ...
ВАРІАНТ №19 Теоретичне ... Задача:За результатами обшуку ювелірних виробів, викрадених із спеціалізованого магазину по їх продажу, слідчий записав у протоколі, що були вилучені: сережки срібні 2 ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аналізу прибутку і рентабельності торгових підприємств 1.1....повне використання резервів поліпшення фінансових результатів торгової діяльності. Основні шляхи підвищення рентабельності слідуючі: використання резервів росту товарообороту; розширення прямих зв’язків з промисловістю; спрощення шляхів товароруха; ...
В умовах переходу до ринкової економіки створюється велика кількість підприємницьких структур, метою діяльності яких є отримання ...продуктивності праці для досягнення кращих результатів. Отже, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше воно отримує прибутку, тим краще буде його фінансовий стан.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.