Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Оцініть цей сайт


Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 71 за запитом рейтинг

Перед тим, як перейти безпосередньо до рейтингу, цікаво буде дізнатися дійсне історичне значення самого слова «журнал». У перекладі з французького воно означає «щоденник»....ребенок 14 10,42 Незалежний рейтинг, складений фахівцями проекту E ratings компанії «Мнемософт Україна» на основі телефонного опиту жителів столиці, а також експертного опитування.
Падіння рейтингів Втім, плани колись великого і фінансово сильного рітейлера порушив факт несплати доходу по облігаціях. 7 травня рейтингове агентство «Кредит Рейтинг» оголосило про пониження довгострокового кредитного ...
...Кромонова; методика Sheshunoff Bank; методика рейтингу агентства „Прозрачная Украина”; методика рейтингу Camel. В практичній частині, ми обчислювали Рейтинг комерційного банку за допомогою вище наведених методик і ...
Згідно рейтингу Асоціації українських банків (АУБ), станом на 01.01.2008 року, ВАТ КБ «Надра» входить до 10 провідних банків України по ...служб банка Таблиця 2.1 Рейтинг банків по активам, млн. грн Таблиця 2.2 Рейтинг банків по капіталу, млн. грн Таблиця 2.3 Рейтинг банків по ...
Згідно рейтингу Асоціації українських банків (АУБ), станом на 01.01.2005 року, ВАТ КБ «Надра» входить до 10 провідних банків України по ...банку "Надра Таблиця 2.3 Рейтинг банків по активам, млн. грн Таблиця 2.4 Рейтинг банків по капіталу, млн. грн Таблиця 2.5 Рейтинг банків по ...
США Частка в світовому ВВП,% Рейтинг за ВВП Рейтинг за ВВП на душу населення Валовий національний дохід, скоригований на паритет купівельної спроможності (ПКС), млрд. дол.
...пропозиції щодо створення уніфікованої моделі рейтингу банків на державному рівні. Дискусійним залишається питання щодо складових банківських рейтингів. Методики рейтингового аналізу банків, що розроблені на Заході, недостатньо ...
Характеристика системи CAMEL для оцінки рейтингу банку 3. Інші критерії для визначення загального рейтингу банку Висновок Список використаної літератури
Визначення рейтингу банку за системою рейтингу банків CAMEL Висновки Література Додатки
...власне українські відповідники до слів: Рейтинг, спікер, інвестиція, круїз, піар, менталітет, імідж, рейтинг, патент, девальвація. Екстраординарний, плюралізм. 5. Перекласти текст українською мовою.
...провести аналіз кредитоспроможності і визначити рейтинг позичальника (таблиця 1), якщо у звітному періоді коефіцієнти, які характеризують фінансовий стан підприємства мають такі значення: – коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) – 0,... Для визначення рейтингу коефіцієнтам присвоюються такі вагові значення: – коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) – 30%; – проміжний коефіцієнт ліквідності (Клп) – 20%; – коефіцієнт покриття (Кп) – 30%; – коефіцієнт ...
...позицією CAMELS та скласти зведений рейтинг. Обґрунтувати отриману оцінку. 6. На підставі отриманих під час аналізу результатів визначити, які дії потрібно виконати банківському нагляду щодо банку, ... Визначення рейтингу банку за системою CAMEL 4. Програма фінансового оздоровлення банку Висновки Список використаної літератури
...табл Визначити індекс рентабельності, установити рейтинг проектів і відібрати кращі з них, не перевищивши бюджету Таблиця Проект Необхідні інвестиції Іс, тис. у. г. о.... Індекс рентабель ності РІ Рейтинг проектів А 40000 68000 1, Б 6000 18000 В 6000 9200 1, Г 1800 1400 0, Д 360 300 0, Е 8000 ...
Рейтинг відділення в 2005р. виріс, тобто співвідношення між надійністю та прибутковістю стало більш оптимальним; знизилось значення коефіцієнтів: генерального коефіцієнта надійності, коефіцієнта ... Рейтинг відділення в 2005р. виріс, тобто співвідношення між надійністю та прибутковістю стало більш оптимальним; знизилось значення коефіцієнтів: генерального коефіцієнта надійності, коефіцієнта ...
...ефекту від інвестицій і здійснений рейтинг впливу цих факторів. Оцінка факторів які впливають на проект свідчить, що на 50% прибутковість проекту пов’язано з найважливішими факторами, ...продукції та її ціна, у рейтингу оцінок вони знаходяться на 2 му і 3 му місцях. Помилки у прогнозуванні можуть матиме найбільші негативні наслідки для проекту.
...виявити реальні допустимі критерії для рейтингу банку відносно прибутковості. Крім того, рейтинг виявиться достатньо заниженим. Але жодна з країн не заперечує використання в аналізі прибутковості коефіцієнтів ...
...ефекту від інвестицій і здійснений рейтинг впливу цих факторів. Оцінка факторів які впливають на проект свідчить, що на 50% прибутковість проекту пов’язано з найважливішими факторами, ...продукції та її ціна, у рейтингу оцінок вони знаходяться на 2 му і 3 му місцях. Помилки у прогнозуванні можуть матиме найбільші негативні наслідки для проекту.
...інвестиційного проекту Question 2 Розрахунок рейтингу проекту проводиться при: a. попередній експертизі інвестиційного проекту b. заключній експертизі інвестиційного проекту c. основній експертизі інвестиційного проекту Question 3 ... Сформуйте рейтинг впливу таких факторів як: обсяг інвестицій; собівартість; зміна ставки дисконту; зміна обсягу реалізації; зміна ціни реалізації.
...ДО ТЕМИ 6 Question 1 Рейтинг студента визначається за: a. сумою оцінок з усіх навчальних дисциплін. b. середнім арифметичним рейтингових показників з усіхн авчальних дисциплін; c....характер навчання; Question 10 Термін «рейтинг» перекладається як: a. система; b. номер. c. порядок; ТЕСТ ДО ТЕМИ 8 Question 1 Балів: 1 Самоменеджмент – це: a.
облігації з рейтингом А d. облігації з рейтингом ААА Question 2 Інвестиційний фінансовий портфель росту формується, виходячи з принципу: a.
1. Індекси і рейтинги українського фінансового ринку 2. Економічна та правова природа фінансових інструментів А) Ціна акції на ринку 590 г.о.
Рейтинг товару 2. Імідж товару Список використаної літератури
Рейтингові позиції Великобританії у світовій економіці за основними показниками (ВВП; ВВП на душу населення тощо) 3.
Фондові індекси та рейтинги: їх значення для біржової торгівлі Задача № 9 Корпорація А може емітувати облігації з фіксованими купонними виплатами в розмірі 10,5% ...
Проаналізувати позиції країни в міжнародному рейтингу Світового Банку «Doing Business 2010». Висновок Список використаної літератури
...2 Метод нечітко множинного моделювання рейтингу інвестиційної привабливості акцій 2. Визначення внутрішньої вартості акцій 2.1 Дивідендний метод 2.2Метод «дійсної вартості акції» 2.3 Метод «...
Оцінка рейтингу США у зв’язку з діями в Іраку (2008 р). 4. Правовий аналіз дій США в Іраку Висновки Список літератури
Рейтингові методи вибору альтернатив на базі експертної інформації Література
...товарів, розташованих згідно з їх рейтингом за двома критеріями: перспективний ріст ринку; відносна частка участі на ринку Необхідні дані №п/п Показники Вибір 1 Вибір 2 ...
...пострадянських країн та скласти їх рейтинг з врахуванням значень цих показників. Предметом дослідження є поточний стан пострадянських країн. Об’єктом дослідження є ряд показників колишніх країн ...
...і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. Кредитний портфель банку складає 10,8 млрд. грн., у тому числі кредити фізичним особам – 3,286 млрд. грн.
Конкурентні переваги компанії та її рейтинг на страховому ринку 11 2. Аналіз страхової діяльності компанії за галузями та окремими видами страхування 13 2.1.
Інвестиційна привабливість України в міжнародних рейтингах 2.3. Аналіз видів економічної діяльності та регіонів за рівнем інвестиційної привабливості 2.4. Дослідження детермінантів інвестиційної привабливості Україні та ...
Скласти сегментарний рейтинг ринкових пріоритетів банку 4. Узагальнити отримані результати, сформувати рекомендації менеджменту банку Індивідуальні завдання: варіант ринкової ситуації за сегментами а), в) (...
Кредитний рейтинг 2.2.8. Класифікація кредитного портфелю 2.3. Аналіз соціального стану позичальника 2.4. Аналіз пропонованого забезпечення 2.5.
Визначення рейтингу позичальника 51 2.3. Прогноз можливого банкрутства підприємства позичальника 53 2.4. Аналіз ефективності виробничо господарської діяльності підприємства 54 2....
...граничне значення, допустимі зміни та рейтинг впливу на результативну кількість. Передбачається, що початкові інвестиції проекту – 2 млн. грн., ціна реалізації – 50 грн.
...формування ринкового механізму, за якими рейтинг оплачують самі емітенти цінних паперів. За величиною показника рентабельності власного капіталу можна, із достатньо задовільним рівнем обґрунтованості, встановлювати ефективність компанії ...
...комерційному банку Задача №143 Розрахувати рейтингові показники – К1, К2, КЗ, "Укрексімбанку" за два роки, проаналізувати їх динаміку згідно наведених даних: Таблиця 1 Вихідні дані п/п ...
...здійснення кредитного обслуговування клієнтів; визначення рейтингу виданих позичок і аналіз кредитного портфеля банку; організацію контролю за умовами кредитної угоди; визначення процедури ухвалення рішення по позичці; розробку ...
Задача № 37 Розрахувати рейтингові показники комерційно¬го банку – К1, К2, КЗ за два роки, проаналізувати їх динаміку згідно наведених даних: Таблиця Вихідні дані № п/...
Біржові індекси та рейтинги цінних паперів. 33. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 34. Сутність та джерела формування основного капіталу ...
...займає 22 е місце в рейтингу кращих туристичних країн світу (Росія – 12 е, Чехія – 13 е, Туреччина – 19 е). Туристична галузь в Україні є п'ятою ...
...критерії, що розглядаються при визначенні рейтингу окремих країн в цьому списку, використані 314 економічних показників, що повідомляються національними економічними організаціями. Від норвежців ці дані були надані ...
...України, дані рейтингового агентства “Експерт Рейтинг”, Українського науково дослідницького інституту “Права і економічних досліджень”, а також окремі інтернет видання фінансово економічного напрямку. BR>
Потрібно визначити індекс рентабельності, установити рейтинг проектів і відібрати кращі з них, не перевищивши бюджету. Завдання №4 Провести аналіз взаємовиключних проектів А і Б, що мають: ...
Потрібно визначити індекс рентабельності, установити рейтинг проектів і відібрати кращі з них, не перевищивши бюджету. 2.4 Завдання №4 Провести аналіз взаємовиключних проектів А і Б, ...
Потрібно визначити індекс рентабельності, установити рейтинг проектів і відібрати кращі з них, не перевищивши бюджету. 2.4 Завдання №4 Провести аналіз взаємовиключних проектів А і Б, ...
...і зробити висновки про фінансовий рейтинг підприємства Стаття балансу Варіант Актив І. Необоротні активи, усього ІІ. Оборотні активи, усього В т.ч.
...і зробити висновки про фінансовий рейтинг підприємства
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.