Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 777 за запитом рекомендації

Вступ Розділ I.... Рекомендації щодо доцільності створення приватної медичної страхової компанії „Гарант Віта” на базі стоматологічної клініки „Віта дент” м.
Вступ Розділ І. Теоретична частина 1.1.... Проектно рекомендаційна частина Рекомендації щодо удосконалення організації акушерської допомоги населенню на базі міської лікарні №1 м. Олександрії Висновки Список використаних джерел Додатки Під час ...
Вступ 1.... Розробка рекомендацій щодо організації діагностичного кабінету в 5 ій міській лікарні м. Кременчука 3.2. Характеристика онкокабінету 3.3.
ФІНАНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ br />br /> МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ br />br /> до виконання курсового проекту «Організація фінансового бюджетування на підприємстві» для студентів освітньо ...
Вступ..................................................................................................................................4 1. Теоретичні основи стилів керівництва.......................................................................5 1.1. Поняття про стиль керівництва.............................................................................5 1.2.... Рекомендації щодо підвищення ефективності застосування стилів керівництва в управлінні персоналом......................
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження проведення аналізу економічної ефективності використання основних фондів ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження проведення аналізу економічної ефективності використання основних фондів ...
89 Висновки та рекомендації…………………………………………… 91 Список використаної літератури……………………………………. 96 Додатки…………………………………………………………………. 100 br />br /> ВСТУП Актуальність теми. Фінансові взаємовідносини між країнами і бізнесовими структурами стають ...ідентифікації клієнтів і розробка практичних рекомендації щодо їх удосконалення у банках України. Досягнення поставленої мети пов'язано з вирішенням таких завдань: • розкрити суть теоретичних та нормативно ...
...правил та регламентів конвенцій та рекомендацій резолюцій та постанов ТЕСТ ДО ТЕМИ 11 Question 1 Нормативну основу для забезпечення захисту трудових прав особи утворила: Міжнародна Конвенція ...способів вирішення трудових конфліктів регулюється рекомендаціями МОП: Про добровільне примирення і арбітраж та Про розгляд скарг Про комісії з трудових спорів та Про мирне вирішення конфліктів ...
наука, яка розробляє рекомендації щодо практичної діяльно¬сті юристів; b. наука, яка допомагає розв'язувати юридичні конфлікти. c. науково практична дисципліна, що вивчає психологічні ...в системі "людини право", виробляє рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності цієї системи; Question 2 Кримінальна психологія це: a. психологія діяльності кримінальної міліції; b.
Рекомендації щодо вдосконалення внутрішньої будови і комунікацій у фінансовій роботі ВАТ «Володимирцукор» 3.2. Рекомендації щодо вдосконалення зовнішніх фінансових зв’язків ...
Методики і рекомендації вдосконалення організації бухгалтерського обліку накладних витрат 54 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ 61 3.1.... Висновки і рекомендації вдосконалення аналізу накладних витрат 78 РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ 85 4.1.
...1С: Бух галтерія“ 4.4 Рекомендації по підвищенню ефективності оплати праці на підпри ємстві Висновки У сучасних умовах ринкової економіки не в повній мірі розв’язана ...по оплаті праці та розробка рекомендацій по вдосконаленню ефективності ви користання заробітної плати на прикладі конкретного підприємства ЗАТ НВФ “ПРІНТ”. Досліджене підприємство – Закрите Акціонерне Товариство науково ...
...установами загальні резолюції, декларації та рекомендації, як і раніше мала місце значна дискримінація щодо жінок, що перешкоджало і перешкоджає участі їх нарівні з чоловіками у політичному, ...були прийняті інші конвенції і рекомендації щодо заходів захисту жінок у сферах, безпосередньо не пов'язаних з роллю матері або майбутньої матері. Конференція в 1981 р.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ФРЕШЛАЙН» 52 3.1. Теоретичні шляхи розв'язання пріоритетної проблеми менеджменту 52 3.2. Практичні рекомендації із удосконалення управління збутовою діяльністю ...
Рекомендації для вихователів старших груп щодо використання українських народних казок з морального виховання…………………………………………..31 Висновки до другого розділу……………………………..…………..…………...34 ВИСНОВКИ………………………………………………...……………..………......морального виховання дошкільників та підготувати рекомендації для вихователів старших груп щодо роботи з українською народною казкою. Завдання дослідження: 1. Здійснити аналіз педагогічних джерел з досліджуваної проблеми.
...розрахунок коефіцієнтів ліквідності Розділ 3 рекомендації щодо покращення діяльності кб “приватбанк” 3.1 Рекомендації щодо підвищення ліквідності банку 3.2 рекомендації щодо покращення організаційної структури банку ...
Методичні рекомендації з економічного обґрунтування заходів щодо поліпшення використання основних виробничих фондів підприємства в часі 3.2. Методичні рекомендації по обґрунтуванню прискорення оборотності оборотних ...
Методичні і практичні рекомендації удосконалення контрольно перевірочної роботи з податку на прибуток підприємств 3.1. Узагальнення матеріалів контрольно перевірочної роботи з податку на прибуток 3.2. Практичні рекомендації щодо удосконалення контрольно перевірочної роботи ...
39 3.2 Рекомендації щодо вдосконалення інституту застави..................................................................42 ВИСНОВКИ.............................................................................................................................................47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................................................................49 ДОДАТКИ.......................................................................
Розробка рекомендацій з формування методів управління трудовими ресурсами торгівельного підприємства ……………………… 84 3.3. Оцінка ефективності використання трудових ресурсів у ТОВ «Альфа Генерація» після впровадження запропонованих рекомендацій… 93 ВИСНОВКИ....................................................................................................... 99 РЕКОМЕНДАЦІЇ...............................................................................................
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та контролю грошових коштів і розрахункових операцій в бюджетній установі 1.1 Економічна сутність грошових коштів і розрахункових операцій у бюджетній установі 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку грошових коштів і розрахункових операцій в бюджетній установі 1.3 Методика обліку грошових коштів та розрахункових операцій 1.4 Методологія ревізії, контролю грошових коштів і розрахункових операцій в бюджетній установі Розділ 3 діюча практ...
...1 гривню продукції 3.6 Рекомендації щодо вдосконалення обліку і аналізу виробництва продукції рослинництва Висновок Література В ході дослідження організації побудови бухгалтерського обліку та аналізу витрат ... Виконання цих рекомендацій дозволить вести облік без порушення нормативних вимог, а також здійснювати ефективний аналіз виробничої діяльності. Перелік табличного і графічного матеріалу Таблиця ...
Розробка рекомендацій щодо застосування маркетингових технологій 4.1. Рекомендації щодо вдосконалення маркетингової діяльності банку Висновки Список використаних джерел Основою сучасної економіки, її ...
Розробка рекомендацій щодо застосування маркетингових технологій 4.1. Рекомендації щодо вдосконалення маркетингової діяльності ДФ АБ “Укрінбанк” Висновки Список використаної літератури Основою сучасної ...
...на підприємстві 96 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 101 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 105 ДОДАТКИ 111 ВСТУП Актуальність теми дослідження. Економічний розвиток України залежить від ефективності функціонування сфер її ...розробка теоретичних, методичних і практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту основних засобів. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: розкрити економічну сутність основних засобів, ...
Рекомендації ЮНЕСКО c. Резолюції ЮНЕСКО d. Накази ЮНЕСКО ТЕСТ 2 Question 1 Система контролю якості освіти формується на рівні: a.... методичні рекомендації для самостійної роботи c. державний стандарт освіти d. робоча навчальна програма Question 6 Недоліки впровадження ECTS у ВНЗ України: a.
Рекомендації ЮНЕСКО c. Резолюції ЮНЕСКО d. Накази ЮНЕСКО ТЕСТ 2 Question 1 Система контролю якості освіти формується на рівні: a.... методичні рекомендації для самостійної роботи c. державний стандарт освіти d. робоча навчальна програма Question 6 Недоліки впровадження ECTS у ВНЗ України: a.
...для обговорення та підсумкові матеріали (рекомендації щодо питань, які будуть розглядатися, проекти угод, протоколів чи договорів, проекти резолюцій чи угод про наміри, дані про кон’юнктуру ...персоналу Олександрійської міської Ради ряд рекомендацій з метою удосконалення ведення діяльності: усі положення повинні складатися згідно з чинним законодавством; бути уважнішими при складанні документів, дотримуватися логіки ...
...для обговорення та підсумкові матеріали (рекомендації щодо питань, які будуть розглядатися, проекти угод, протоколів чи договорів, проекти резолюцій чи угод про наміри, дані про кон’юнктуру ...персоналу Олександрійської міської Ради ряд рекомендацій з метою удосконалення ведення діяльності: усі положення повинні складатися згідно з чинним законодавством; бути уважнішими при складанні документів, дотримуватися логіки ...
...засад та обґрунтування пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення системи недержавного пенсійного забезпечення в умовах українського економічного середовища, підвищення ефективності діяльності вітчизняних фінансових установ у цій сфері....наукове використання результатів дослідження або рекомендацій щодо їх використання, а у роботі з прикладними результатами відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендацій щодо їх використання.
...роботу, кадрової документації, розроблені відповідні рекомендації. Проведений аналіз основних типів документів, які функціонують у Олександрійському ліцеї свідчить про те, що в основному вони відповідають існуючим стандартам ...дає підставу визначити такі основні рекомендації щодо його удосконалення: Виходячи з цього можна відмітити, що діяльність установи в плані ведення документації та використання технічних засобів, потребує ...
...їх оптимальних рішень, методологи впровадження рекомендацій. Консалтинг – вид інтелектуальної діяльності, основна задача якої полягає в аналізі, обумовленій перспектив розвитку і використання науково технічних і організаційно економічних ...проблем; – надавати допомогу в реалізації рекомендацій та впровадженні конструктивних змін, що визнані доцільними. Обгрунтуйте думку та наведіть приклади. Найпоширенішими причинами звернення до консультантів можна визначити наступні: ...
...майбутнє та були мною розроблені рекомендації та нововедення, які були виконані нами під час передипломної практики в відділі методології департаменту кредитно інвестиційної діяльності і конкретно вони ...Ощадному банку України, на ведені рекомендації банку, що до роботи із заставою нерухомого майна. В четвертому розділі спочатку описуються програмні продукти, що використовуються Ощадним банком України ...
...третьому розділі дипломної роботи «» надаються рекомендації щодо удосконалення обліку та оптимізації показників витрат за економічними елементами на виробництво лісопродукції та зменшення її виробничої собівартості в 2010 ...діяльності підприємства та при обґрунтуванні рекомендацій по зменшенню рівня витрат за економічними елементами в роботі були запропоновані методи збільшення обсягу випуску продукції, зниження витрат на виробництво ...
...зростання прибутковості ЗАТ НВФ надаються рекомендації щодо оптимізації показників витрат на виробництво продукції рослинництва та зменшенні її виробничої собівартості в 2010 році....діяльності підприємства та при обґрунтуванні рекомендацій по зменшенню рівня витрат в роботі були застосовані методи: індукції, спостереження, узагальнення, логічного моделювання, ідеалізації, системного підходу та аналізу.
Розробіть рекомендації та розробіть план заходів по вирішенню даної ситуації. Задача 22 В організації роками не звертали уваги на своїх співробітників і ... Розробіть рекомендації щодо удосконалення процесу професійного навчання на робочому місці. Задача 24 Проводячи співбесіду з персоналом з приводу навчання, ви чуєте від ...
...глибоких теоретичних досліджень та практичних рекомендацій стосовно вирішення проблем удосконалення кредитних відносин банк клієнт банк із точки зору впливу на ефективність банківської діяльності, а отже, впливу ... Потребують удосконалення практичні рекомендації стосовно форм забезпечення кредитів та порядку їх повернення, узагальнення досвіду можливостей кредитної діяльності банків для вирішення проблеми економічного зростання.
...засновників Завдання №6 1) Розробити рекомендації з виправлення помилок в бухгалтер ському та податковому обліку. Скласти програму проведення аудиту, укласти договір з додатками, лист замовлення та ...провести перевірку і розро бити рекомендації з виправлення помилок в бухгалтерському та по датковому обліку Підприємство провело поточний ремонт території біля магазинів та ремонт фасаду магазину.
...може бути накладено і які рекомендації може бути надано за результатами ревізії. Умова: Під час перевірки розрахунків з постачальниками ВАТ «Глорія» ревізор здійснив вибіркову перевірку розрахунків ...відшкодування винною особою та надати рекомендації щодо відображення даних операцій в обліку. Умова: Ревізором в результаті раптової інвентаризації підприємства суспільного харчування було встановлено надлишки продуктів в ...
Методичні рекомендації з організації гендерного виховання. 2.1. Скарбничка досвіду гендерного виховання. 2.2. Головні ролі людини та їх врахування в праці гендерного виховання. 2.3. Рекомендації по спілкуванню з дітьми.
Методичні рекомендації Опрацьовуючи перше питання, треба зазначити, що книжна лексика характерна для стилів, які функціонують здебільшого в писемній формі, це діловий, науковий, ... Назвати рекомендації для правильного вживання іншомовних слів. Назвіть приклади іншомовних слів, які найчастіше вживаються у сфері юридичної діяльності.
Методичні рекомендації щодо системи підготовки спортсменів з пауерліфтингу 2.1. Класифікація вправ 2.2. Річне планування Висновки Список використаних джерел З аналізу ... Рекомендації, запропоновані нами відображають спрямованість на розвиток силових якостей, техніко тактичних умінь і навичок. Дану методику ми рекомендуємо для тренерів, які ...
Рекомендації щодо переживання жінкою вагітності 3.1. Типологія переживання жінкою вагітності 3.2. Рекомендації для забезпечення нормального перебігу вагітності Висновки Список ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.