Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 112 за запитом релігії

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ ТА РЕЛІГІЇ В СОЦІУМІ............................................................................................7 1.1. Соціальна роль релігії, її основні функції.................................................7 1.2. Загальна характеристика взаємодії системи «людина – релігійне ...
Індуїзм як світова релігія 1.1. Характеристика, вірування та культи релігії 1.2. Вішнуїзм як напрям індуїзму 1.3. Індуїзм та інші релігії.
Концепції релігії 2. Виникнення релігії 3. Основні теорії походження релігії ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Загальна характеристика міжнародного права, релігії і моралі 1.1. Історія розвитку міжнародного права та вплив на нього релігійних і моральних норм 1.2.... Міжнародне право та релігії світу Розділ 2. Дослідження особливостей міжнародного права, моралі та релігії. 2.1. Особливості взаємодії права і моралі у міжнародних відносинах ...
Предмет психології релігії. 3. Структура психології релігії та її завдання. Список використаної літератури
Предмет та об’єкт соціології релігії 2. Роль і місце соціології релігії серед інших наук 3. Становлення соціології релігії Список використаної літератури
...й удають до культів інших релігій, не міняє при цьому схильності до своїх споконвічних віроучень. Факти приховання своеї щирої конфесіональної приналежності океанійцями призводить Р.Форчун, що досліджував релігію жителів острівця Добу.
...вона має в собі елементи релігії. Грецька релігія почалася з міфології, яка увібрала в себе анімістичні і фетишистські уявлення, і своєї довершеності досягла в олімпійській міфології – ...
Сутність і походження релігії 2. Походження релігії та основні її форми Список використаної літератури
ЗМІСТ Вступ Розділ 1 Зародження та формування релігії Розділ 2 Історичні форми релігії Висновок Список використаної літератури
Католицизм, як панівна релігія Заходу Розділ 2. Інквізиція Розділ 3. Релігійна свідомість середньовічної людини Висновки Список використаних джерел та літератури На сучасному етапі розвитку ... У зв’язку з цим релігія є універсальним духовним явищем у житті суспільства. Вона об’єднує за допомогою догматів, моральних і духовних цінностей певні верстви населення ...
Зміст 1. Особливості формування релігійної ідеології в Древній Греції 2. Еволюція давньогрецької міфології: від хтонічних істот до героїв напівбогів 3. Головні риси релігії древніх греків 4.
Вступ 1. Найдавніші місцеві культи й сліди тотемізму 2. Об'єднання країни й загально єгипетських богів 3. Похоронний культ 4.... Зміни в єгипетській релігії Список використаної літератури
(№№7, 27, 37 СТИ) 1. Специфіка філософського осмислення свідомості …………………….. 3 2. Проблема визначення релігії ……………………………………………. 9 3.
Тема 3. МІСЦЕ РЕЛІГІЇ, ЦЕРКВИ У ДЕРЖАВНО ПРАВОВОМУ ЖИТТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ План Вступ.
1. Методи дослідження в релігієзнавстві........................................ 3 2. Релігія ацтеків................................................................................. 9 Використана література....................................................................... 14
... Варіант № 4 Теоретичні питання: 1. Конституційно правовий статус центральних органів виконавчої влади. 2. Референдум як форма безпосереднього народовладдя в Україні....вигнати з міста всі «чужі релігії» як такі, що суперечать національному духу й руйнують українську культуру. Головний редактор газети запропонував К.
Вступ ………………………………………………………………………… 3 1. Головні особливості розвитку та релігійної системи індуїзму ……….. 4 2. Віровчення індуїзму ……………………………………………………… 6 3.
Вступ 1. Буддизм 2. Християнство 3. Іслам Список використаної літератури
Вступ 1. Соціальні та історичні умови виникнення буддизму 2. Вчення про дхарму, сансару, карму та нірвану.
Тест до теми 1 Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання Question 2 Наукові теорії походження релігії a. Традиціоналістична b. Анімістична c. Академічний теїзм Question 2 Теологічні теорії походження релігії a. Теїстична теорія b. Міфологічна теорія c.
...етносу таких, як мова, культура, релігія, територія може привести до й до зміни самого етносу. a. ні b. так Question 14 Люди, які не мають чітких ... релігія та політичний лад c. соціально економічний устрій d. культура e. усе перераховане Question 8 Найбільш плідним у дослідженні українського національного ...
Принципи релігії Багаї 3. Вчення Багаї 4. Поширення релігії Висновок Список використаної літератури
Що означає слово «релігія?» 4. В чому головна сила Церкви? 5. Які існують сторони життя Церкви? 6. В чому небезпека для сучасної людини при ...перевага Христа над іншими засновниками релігій? (Будда, Крішна та ін.) 15. Що таке Божественне Откровення? Як іменуються перша та остання книги Нового Завіту? 16.
Які форми первісної релігії представлені у цьому фрагменті? 2. Визначте ранні форми мистецтва та їх характерні риси: Види мистецтва Форми мистецтва Характерні риси мистецтва ... Релігія це: А) віра у бога; Б) світогляд, заснований на вірі в бога; В) знання про бога; Г) емоційний досвід людини.
Богословське вирішення проблеми взаємодії релігії і науки. 5. Ознаки глобальної кризи сучасності. 6. Істинні критерії історичного прогресу з богословської точки зору. 7. Поняття богословського креаціонізму.... Question 1 Балів: 1 Істинна релігія це a. поєднання з Богом b. різновид психічної хвороби c. віра в щось надприродне Question 2 Християнська релігія є a.
Релігія – фундаментальний елемент культури, її зв’язок зі сферою духовної культури 2. Вплив релігії на мистецтво і науку Список використаної літератури
Фрейда: релігія як колективний невроз……5 2.Гіпотеза виникнення тотемістичних вірувань і розвитку релігії за З.Фрейдом………………………...……………………………………..…13 3.
Релігія (продукти зв’язані з релігією) 5. Основні страви харчування для цієї країни 6. Три технологічні картки страв туркменської кухні Список ...
Релігія (продукти зв’язані з релігією) 5. Основні страви харчування для цієї країни 6. Три технологічні картки страв іспанської кухні Список ...
...точок зору на проблему співвідношення релігії та моралі? Чи може релігія утримати людину від зла? Чи може атеїст бути людиною високоморальною? Аргументуйте свою відповідь. 3.
Засновники релігій ........................................................................... 6 2.2. Біблія і Коран ................................................................................... 8 2.3. Віровчення ...................................................................................... 11 2.4. Свята, звичаї, обряди ....................................................................... 15 2.5. Основні течії, напрямки, рухи релігій ..........................
Структура релігії 1.7. Типологія сучасних релігій РОЗДІЛ ІІ. РЕЛІГІЙНО КОНФЕСІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА м. ЛЬВОВА 2.1. Загальний опис релігійної сфери м.
...зводяться до суми суспільної свідомості (релігії, науки, мистецтва, тощо), а є специфічним відображенням дійсності, зумовленим життєдіяльністю народу в певному географічному і культурно історичному середовищі етносу....географічні умови; В) культура; Г) релігія та політичний лад; Д) усе вище перераховане. Question 7 of 20 Д.Чижевський пропонує три шляхи вивчення національного характеру: 1.
Яка релігія з перерахованих не є світовою? а) християнство; б) іудаїзм; в) буддизм. 3.4. Яка релігія з перерахованих є наймолодшою?
...2) утвердженням первісного суспільства, виникненням релігії; 3) виникненням шлюбно сімейних відносин; поява наскальних малюнків, виникнення штучних жител. Question 11 of 32 Де, на думку переважної більшості ...мозок; 3) мова, поява мистецтва, релігії, значне ускладнення поведінки. Question 17 of 32 Середній об’єм мозку сучасної людини становить: 1) близько1000 см3; 2) близько 1450 ...
...з буддизмом і християнством) світових релігій, що має своїх прихильників практично на всіх континентах і в більшості країн світу, мабуть, найбільш близько стикається з державою і ...ісламу однієї з великих світових релігій, вік якої наближається до чотирнадцяти століть, а чисельність послідовників перевищує 1/6 населення сучасного світу.
релігія b. міфологія c. наука d. філософія Question 9 Балів: 1 Представники якого напрямку у середньовічній філософії вважали, що загальні поняття ... тому, що людина створила релігію і філософію b. тому, що людина створена за образом та подобою Бога c. тому, що людина здатна свідомо перетворювати дійсність ...
...географічні умови; В) культура; Г) релігія та політичний лад; Д) усе вище перераховане. Question 12 of 50 Етнічні стереотипи поділяються на: А) широкі та вузькі; Б) ... Question 32 of 50 Домінуючою релігією у арабських країнах є: А) буддизм; Б) язичництво; В) іслам; Г) християнство; Д) синтоїзм. Question 33 of 50 Схильність до ...
релігія c. Львівський банківський інститут d. Інститут соціології НАН України Question 20 Балів: 1 Категорія "маргінал" вживається соціологами для означення: Виберіть ... розповсюдження світових релігій b. поділ суспільства на класи c. національні конфлікти d. територіальні конфлікти, війни e. усвідомлення окремими громадянами своїх приватних інтересів f.
...2) утвердженням первісного суспільства, виникненням релігії; 3) виникненням шлюбно сімейних відносин; поява наскальних малюнків, виникнення штучних житол. Question 25 of 35 Культура верхнього палеоліту належить : 1) ...мозок; 3) мова, поява мистецтва, релігії, значне ускладнення поведінки. Question 28 of 35 До якого біологічного виду належали неоантропи? 1) Homo erektus; 2) Homo habilis; 3) ...
релігія c. Інститут соціології НАН України d. МАУП Question 10 Балів: 1 Козацтво в українському суспільстві ХVІІ ст.... розповсюдження світових релігій f. виникнення ринкових відносин і вільного товарообігу g. становлення капіталістичних відносин h. усвідомлення окремими громадянами своїх приватних інтересів i.
...В чому відображається філантропічна функція релігії в суспільстві? А) релігія впливає на розвиток писемності, книгодрукування, мистецтва і т. ін.; Б) участь церкви у політичному житті країни; ...
філософія, релігія, культура, звичаї, традиції, ідеологія, політика b. норми Етичного кодексу психолога, які розроблені в США, Німеччині, Іспанії, Англії c.... філософія, релігія, культура, звичаї, традиції, ідеологія, політика Question 25 Виберіть рядок, в якому перераховані основні психотехніки психодинамічної психотерапії: a.
1. Зороастризм 2. Релігії Стародавньої і сучасної Індії 3. Радикальні форми вільнодумства: французький атеїзм ХVІІІ ст. і марксистсько ленінський атеїзм Література
Первісні форми релігій: сутність та значення в житті людини 2. Язичество на Русі 3. Обряди і ритуальні дії 4.
Релігія в духовному житті українського народу 2. Сучасна релігійна ситуація в Україні 3. Розкол у православній Україні Список використаної літератури
Релігія в духовному житті українського народу……………………………3 3. Сучасна релігійна ситуація в Україні………………………………………..7 4. Розкол у православній Україні…………………………………………........11 5.
Функції релігії 4. Католицизм, православ'я і протестантизм Література
Впровадження християнства як державної релігії. Князь Володимир Святий (980—1015 pp.) Література
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.