Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-36 з 36 за запитом ре

Варіант 12. (М) 1. Визначте основні засоби виправлення та ре соціалізації засудже¬них, згідно ст.
ВАРІАНТ 7 Завдання Поняття і кримінально правова характеристика викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів ...
...формулою: DFL = (1 – СП : 100%)  (РЕ – СФВ)  (ПК : ВК), де РЕ = ППВ : А – економічна рентабельність всіх активів підприємства у % За допомогою спеціальної літератури (див.
...що використовуються при прийнятті і ре алізації рішень в умовах ризику, у значній мірі залежать від специфіки під приємницької діяльності, прийнятої стратегії досягнення поставлених ці лей, ...ризиком насамперед припускає їхню оцінку, ре зультати якої дозволяють надалі вибрати найбільш оптимальний спосіб зниження ризиків. У підприємницькій діяльності найбільше часто викорис товуються наступні шляхи зниження ...
...і відповідно яка частка банківських ре¬сурсів може бути сформована у формі боргових зобов'язань. Оскільки власний капітал повинен покривати збитки за активами ФКУ, то чим ... Недостатність ліквідних активів як ре зультат недотримання економічних нор мативів центробанку. 3. Відсутність достатньої кваліфікації співробітників ФКУ, недостатній кадро¬вий потенціал для вирішення першочер¬гових ...
...ки люд ності на те ре нах су час ної Ук раїни: сотні ти сяч років із кам’яним но жем . . . . . . . . . . . . . .
...рахунках бухгалтерського обліку в журналі ре єстрації господарських операцій 2. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, визначити в них початкові залишки 3.
В самих ре¬чах майбутнє і минуле знаходяться у своєму роді в вічних перед та пості снуванні ... Те, що пройшло в майбутньому для ...
...його тіла, проведені рятувальною експедицією, ре¬зультатів не дали, про що свідчить повідомлення, надіслане Карпенко органами влади Норвегії. Заява мотивована також тим, що без рішення суду ...
...американськими колоніями, причин і приводу ре волюції, а також зазначити її особливості (буржуазна революція за своєю сутністю і війна за незалежність за формою).
у Франції розпочалася буржуазна ре волюція, зазначити, які прогресивні завдання висувала і пропа гувала буржуазія (скасування станів, свобода слова і думки, єд ність законів для ...
Участь громадськості у виправленні і ре соціалізації засуджених неповнолітніх. Література: [1, c. 258–280; 3, c. 204–217; 6, c. 491–512; 7, c.
...справився з керуванням автомобіля, у ре¬зультаті чого відбулося зіткнення з автомобілем "Volvo", що належить на праві приватної власності Клімову. У результаті зіткнення істотно постраждали обидва ...
Письменники України — жертви сталінських ре¬ пресій. К., 1991. С. 104, 366,211. 3. Лощинська Н. Літературні дискусії 20 30 х рр.
Типи надійності: надійність паралельних форм, ре тестова надійність, надійність частин тесту. 8. Поняття про валідність методики та її типи. Валідність як комплексна характеристика психодіагностичної методики.
Типи надійності: надійність паралельних форм, ре тестова надійність, надійність частин тесту. 8. Поняття про валідність методики та її типи. Валідність як комплексна характеристика психодіагностичної методики.
...в Україні, складні тенденції в ре¬алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики управління активами ...
...стати зайвим, неефективним, зашкодити процесам ре соціалізації особи, яка вчинила злочин. Метою даної роботи є: • Перш за все, обґрунтування обов’язку винної особи понести покарання за ...
...правових актів, як "Закон про Ре конструкцію" від 2 березня 1867 р. і поправки до Конституції США (XIII, XIV, XV).
...і був відправлений на капітальний ре­монт. На прохання П. правління кооперативу до суду не звер­нулося, а протягом 6 місяців з нього стягували половину місяч­...
Пістрак, котрі ре¬комендували застосувати щоденне вправляння в поведінці, позакласне читання, приклад дорослих. Поступово виникали все нові методи виховання.
...і був відправлений на капітальний ре¬монт. На прохання П. правління кооперативу до суду не звер¬нулося, а протягом 6 місяців з нього стягували половину місяч¬...
...дидактичної побудови, а й тих ре¬зультатів, які дають соціальну користь. Поняття інновація характеризує не лише створення і поширення нововведень, а й такі перетворення, які є ...
...на місяць відвідувати перукарню та ре¬гулярно мити волосся. В. Сессун випустив спеціальний шампунь для волосся, який мав назву «Мий та йди» — більше не потрібні були ...
...паспорті Єлізаров знайшов відмітку про ре¬єстрацію та звернувся за адресою, яка була зазначена у ній. Дійсно, за адресою мешкав Резніков, який був дуже радий, що ...
У ре¬зультаті побиття Харченко було заподіяно середньої тяжкості тілесні ушкодження, а Іваненко перебував на стаціонарному лікуванні 6 днів та одужав.
92 Конституції України і ре алізованих шляхом прийняття Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», у вітчизняному законодавстві відсутнє визначення поняття «пенсійне забезпечення» та «...
...інтелектуальної власності, «ноу хау», здобута ре¬путація фірми тощо). Пасивами вважаються суми поточних і довгострокових зобов’язань фірми перед іншими партнерами по бізнесу.
...інтелектуальної власності, «ноу хау», здобута ре¬путація фірми тощо). Пасивами вважаються суми поточних і довгострокових зобов’язань фірми перед іншими партнерами по бізнесу.
...інтелектуальної власності, «ноу хау», здобута ре¬путація фірми тощо). Пасивами вважаються суми поточних і довгострокових зобов’язань фірми перед іншими партнерами по бізнесу.
...інтелектуальної власності, «ноу хау», здобута ре¬путація фірми тощо). Пасивами вважаються суми поточних і довгострокових зобов’язань фірми перед іншими партнерами по бізнесу.
...еластичності, що характеризують співвідношення окремих ре гіональних відділень банку та банку в середньому за кредитовим оборотом, середніми залишками та швидкістю повернення позик. 5. Оформити аналітичну записку.
...социального партнерства вы наблюдаете в ре­альной жизни и какие считаете перспективными? Тема 9.Стратегическое планирование 1. Из каких основных элементов состоит цикл стратегического планирования? 2.
...з використанням первинних документів з ре алізації робіт, послуг (Акт виконаних робіт), бухгалтерські довідки, Реєстрів документів з реалізації робіт, послуг, Відомості аналітичного обліку реалізації робіт, послуг, ...

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.