Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 112 за запитом римського

Поняття та склад джерел римського права 2. Система римського цивільного права 3. Періодизація Римського цивільного права 4. Історична роль Римського цивільного права і його значення ...
Які ви знаєте елементи римського права (jus)? 2. Назвіть принципи римського права. 3. Дайте характеристику римського приватного права. 4. Що таке рецепція римського приватного права?
Предметом дослідження є римський шлюб як своєрідний цивільно правовий зв'язок двох римських громадян. Основним методом дослідження обрано діалектичний метод, для того щоб розглядати ...
Римське суспільство до початку ІІІ ст. до н.е Розділ 3. Розвиток законодавства 3.1. Закони Дванадцяти таблиць 3.2. Правове становище римських громадян Розділ 4.
Загальна характеристика римського права 1.1. Особливості зародження та основні джерела права 1.2. Загальні риси публічного права 1.3.... Особливості галузей римського приватного права Висновок Список використаної літератури
Особливості формування Римської імперії 2. Принципат 3. Домінат 4. Падіння Римської імперії ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Заповнити тематичну таблицю «Основні розходження між римсько католицькою та греко католицькою церквами» Догматичні розходження Обрядові ...
Варіант – 3 1. Особливості політичної думки Стародавнього Сходу. Давньогрецька політична думка. Римське право і політика. 2.
Вступ 1. Джерела права. Приватне та публічне право. 2. Форми цивільного процесу в Римі.
1. Преторська формула, її основні та додаткові частини. 2. Підстави виникнення та припинення володіння. 3. Договір купівлі продажу. 4.
1. Речові позови. 2. Агнатська та когнатська спорідненість. Лінії та ступені спорідненості. 3. Вимоги до належного виконання зобов’язань.
ЗМІСТ Вступ ……………………………………………………………………… 3 1. Джерела цивільного права і процесу Англії ………………………… 4 2.
1. Правові відносини між батьками та дітьми. 2. Узуфрукт та узус. 3. Договір товариства. 4. Дайте визначення віндикаційного позову.
Вступ 1. Правове становище латинів, перегринів, рабів 2. Легісакційний, формулярний і екстраординарний процес Висновки Література
Дати письмові розгорнуті відповіді на 10 термінів: 1. caput liberum 2. testamentum 3. causa 4.
Дати письмові розгорнуті відповіді на 10 термінів: 1. caput liberum 2. testamentum 3. causa 4. error in corpore 5.
Поняття спадкування в римському праві 1.1 Основні етапи розвитку римського спадкового права 1.2. Спадкова маса (hereditas) 2. Види спадкування 2.1.
...основні імпульси всього подальшого розвитку римської держави і суспільства. У зв’язку з цим звернення до даної проблеми виявляється надзвичайно важливим як при аналізі власне реформ ...ясуванні наскільки радикальним був розрив римської держави і суспільства з минулим і до якої міри зберігали свій вплив минулі традиції, а також, яку роль відіграли в ...
Початок кар’єри римського консула 2.2. Легат Метелла 2.3. Консульські вибори РОЗДІЛ ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ВОЄННИХ РЕФОРМ ГАЯ МАРІЄМ ТА ЇХ ПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 3.1.
Відомості про Азію в римську епоху 5. Дальні плавання уздовж африканських берегів в римську епоху 6. Римські походи в глиб Африки Висновок Список використаної літератури
...під постійним переважаючим контактом галло римського населення змінюється і розвивається. І щоб заслужити довіру і симпатію в ”підкореного” населення, Хлодвіг І пішов на такий відчайдушний крок ...просто заручився симпатією у галло римського населення, і узаконив перехід з язичництва до християнства. Прийняття християнства мало далекосяжні наслідки для Франкського королівства.
...m народ, Romanus, a, um римськийримський народ. III. Dicĕre говорити, punire наказувати, habēre мати, appellāre називати, звертатися зі скаргою, vendĕre продавати. IV.
...поліса, як грецького, так і римського будувалася саме на рабовласницьких відносинах. Але історія розвитку економічних і соціальних відносин в античності показує, що тільки певні соціально політичні ... Але в часи Пізньої Римської імперії ми спостерігаємо, як сформувалися і юридично оформилися саме такі відносини, виражені у формі колонату.
Охарактеризуйте ставлення до здобутків римських юристів у юристів Середньовіччя. Практичне завдання до теми 2 1. Н. Макіавеллі вважав, що"влада державця має ґрунтуватись на міцній ...Які види закону виділяв ідеолог римсько католицькоїцеркви Ф.Аквінський (наведіть у відповідній послідовності)? a.людський, природний, позитивний, божественний b. вічний,природний, позитивний, божественний c.
Римський Статут Міжнародного кримінального суду. 1 7.07.1998 р. // Там же. С.69 80. Висновок Конституційного Суду України у справі ...сновку щодо відповідності Конституції України Римського Ста¬туту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) № З В/2001 від 11.07.2001 р. // Офіц. вісн. України.
Закони XII таблиць перша кодифікація римського права. 2. Зміст Законів XII таблиць (правовий статус населен¬ня, право приватної власності, договір позики, злочини і пока¬рання). 3....Законів ХП таблиць в історії римського права. Контрольна робота повинна починатись із стислого ви¬кладення причин прийняття Законів XII таблиць, пояснення на¬зви і загальної характеристики ...
Скульптура Римської держави епохи республіки 3. Місце скульптури в образотворчому мистецтві періоду розквіту Римської імперії Висновки Література Додатки
) видатний римський оратор, політичний діяч,філософ, письменник, автор трактатів з етики та виховання став цілою епохою у римській історії і найвидатнішою постаттю в ...
...між батьками і дітьми у римському праві ………………………………………………………….....4 2. Поняття та значення обряду емансипації у сімейному праві Риму ……………………………………………………...6 3. Рецепція римського обряду емансипації у цивільне право ...
Форми й види вини в римському праві…………………………………………..6 1.2. Межі відповідальності за порушення договорів у римському приватному праві…………………………………………………………………………………....11 РОЗДІЛ 2.
Значення римського приватного права.....18 5. Європейські системи приватного права.....22 6. Традиція приватного права в Україні.....26 ГЛАВА 2.... Формування концепції юридичної особи в римському приватному праві.....200 2. Поняття та ознаки юридичної особи.....204 3. Сутність юридичної особи.....209 4.
...3 Іван Котляревський У творі римського поета Вергілія розповідається про виникнення та зміцнення Римської імперії, мандри та подвиги троянського героя Енея – міфічного предка та засновника Рима ...
...3 Іван Котляревський У творі римського поета Вергілія розповідається про виникнення та зміцнення Римської імперії, мандри та подвиги троянського героя Енея – міфічного предка та засновника Рима ...
...3 Іван Котляревський У творі римського поета Вергілія розповідається про виникнення та зміцнення Римської імперії, мандри та подвиги троянського героя Енея – міфічного предка та засновника Рима ...
...3 Іван Котляревський У творі римського поета Вергілія розповідається про виникнення та зміцнення Римської імперії, мандри та подвиги троянського героя Енея – міфічного предка та засновника Рима ...
В Римській імперії (НІ ст. до н.е.) функції контролю здійснювали спеціальні службовці, так звані куратори. Водночас з ними діяли прокуратори — намісники ...Італії аудит поширився після падіння Римської імперії. Купці Флоренції, Генуї та Венеції використовували працю аудиторів для перевірки платоспроможності капітанів торгових кораблів, які пере¬возили товари в ...
...явище спадкування бере початок з римського права, яке надало йому визначення. І українське спадкове право, що пройшло тривалий процес історичного розвитку, основні риси рецептувало з римського спадкового права.
Римське сільське господарство, ремес¬ло, внутрішня і зовнішня торгівля. 6. Колонат, його сутність і значення. Економічні причини занепаду античного рабовласницького суспільства?... Економічні погляди давньогрецьких і давньо¬римських авторів філософів. 4. Творчість Лі Гоу в період феодального роз¬витку Китаю. 5. Ідеї арабських мислителів Ібн Хальдуна та Мухаммеда.
Основи римського приватного права. – К.: Вища шк., 1995. 10. Дроніков В.К. Римське приватне право. – К.: Вид во Київ. ун ту., 1961.
На кого едикти імператора Священної Римської імперії Карла (1530, 1531 рр.) покладали обов’язок здійснювати контроль за розповсюдженням жебрацтва? А) католицьку церкву, Б) місцеві муніципалітети, В) ... Кому едикт імператора Священної Римської імперії Карла (1531 р.) дозволяв просити милостиню у публічних місцях? А) дітям сиротам, Б) людям похилого віку, В) прокаженим і ...
Куди був зісланий єпископ Климент Римський, та за що? 2. Ким був Ісус Христос для Климента Римського? 3. Які тексти іменуються «апокрефічними»? 4.
...від Сонця є богом війни римської міфології. Аргументи: 1) Марс є четвертою планетою від сонця (істина) і 2) Марс є богом війни римської міфології (істина).
Вступ Поява Східної Римської імперії та її роль в історичному процесі. Зовнішньополітична стратегія Візантійської імперії в період її розквіту Висновки Джерела та література Додатки
Цивільна дієздатність у римському праві……………………………………….7 2. Поняття цивільної дієздатності…………………………………………...…….12 3. Види цивільної дієздатності…………………………………………………….23 4. Порядок та наслідки обмеження цивільної дієздатності………………...
Цивільна дієздатність у римському праві……………………………………….7 2. Поняття цивільної дієздатності…………………………………………...…….12 3. Види цивільної дієздатності…………………………………………………….23 4. Порядок та наслідки обмеження цивільної дієздатності………………...
Римське спадкове право як джерело сучасного права 1.2. Спадкування за заповітом в Київській Русі, Російській імперії та СРСР ІІ.
Поняття та розвиток правоздатності за римським правом………….….…..11 2. Поняття та зміст цивільної правоздатності………………………….………15 3. Види цивільної правоздатності………………………………………………24 Висновки………………………………………………………………...……….27 Шрифт – Times New Roman.
Марк Тулій Цицерон – видатний римський державний діяч 2. Теоретичні погляди Цицерона про державу і право 3. Вчення про право у спадщині Цицерона ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Римська унія 1596 року та розкол України на Схід Захід 3. Становище Української Греко Католицької Церкви у ХХ ХХІ столітті Висновки ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.