Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 102 за запитом роботодавця.

РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ З ПРИЧИН ПОРУШЕНЬ РОБІТНИКОМ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1.1. Невиконання працівником професійних обов’язків 1.2.... Розкрадання майна роботодавця Розділ 2. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ З ІНШИХ ЗАГАЛЬНИХ І ДОДАТКОВИХ ПРИЧИН 2.1.
Фізична особа – роботодавець як суб’єкт трудового права 1.1. Поняття правового статусу фізичної особи – роботодавця і його види 1.2.
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ З ПРИЧИН ПОРУШЕНЬ РОБІТНИКОМ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1.1. Невиконання працівником професійних обов’язків 1.2.... Розкрадання майна роботодавця Розділ 2. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ З ІНШИХ ЗАГАЛЬНИХ І ДОДАТКОВИХ ПРИЧИН 2.1.
Теоретичні засади регулювання матеріальної відповідальності роботодавців перед працівниками в Україні.………... 10 1.1. Поняття, загальні підстави та умови матеріальної відповідальності.……………………………………………………………….. 10 1.2. Сутність регулювання матеріальної відповідальності роботодавців перед працівниками за Трудовим кодексом ...
Теоретичне питання Правосуб’єктність роботодавця Вступ 1. Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин 2. Трудова правосуб’єктність юридичних осіб 3.
...розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за п. 2 і 3 ст. 40 КЗпП України 1.1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним ...розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за п. 1 ст. 41 КЗпП України 2.1. Визначення одноразового грубого порушення трудових обов'язків 2.2.
(Варіант №9 ДГТУ) 1. Трудова правосуб'єктивність власника підприємства або уповноваженої ним особи ….. 3 2.
Вступ 1. Класифікація підстав припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 2.
Вступ. 1. Поняття охорони здоров'я працівників на виробництві та правове забезпечення. 2. Гарантії прав працівників на охорону здоров'я ...
на вимогу роботодавця b. в будь яких випадках за угодою сторін c. тільки у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на ...реєстрації трудовий договір, укладений з роботодавцем фізичною особою? a. в райдержадміністрації за місцем проживання працівника b. в службі зайнятості за місцем проживання роботодавця c.
...забезпечення здійснюють наймані робітники та роботодавці d. Соціальне забезпечення здійснюється для робітників, які використовують комерційне страхування, оскільки ці робітники мають заробітну плату вище визначеного розміру Question ...ознак соціального партнерства між державою, роботодавцем та робітниками b. Інтеграції основних форм соціального забезпечення: соціального страхування, соціальної допомоги та взаємного страхування c.
...права та обов’язки власника (роботодавця) в індивідуальних трудових правовідносинах ? 5. Якими є права та обов’язки найманого працівника в індивідуальних трудових правовідносинах ? 6....працівника не конкурувати з колишнім роботодавцем відображається в : Пакті про неконкуренцію Конвенції про неконкуренцію Комюніке про неконкуренцію Question 9 Трудовий договір, що передбачає виконання працівником за ...
...інтересів як працівників, так і роботодавців.. Загальний порядок укладення трудового договору визначено у ст. 24 КЗпП України. Однак зміст цієї статті настільки суперечливий, що якби на ...взаємовідносин на ринку праці між роботодавцями (власниками) або уповноваженими ними органами, трудовими колективами, чи іншими представницькими органами, з участю держави, або місцевих органів самоврядування у справі ...
...взаємовідносин на ринку праці між роботодавцями (власниками) або уповноваженими ними органами, трудовими колективами, чи іншими представницькими органами, з участю держави, або місцевих органів самоврядування у справі ...щодо розмежування функції держави як роботодавця і як гаранта соціального партнерства. На мій погляд, цьому повинна сприяти участь підприємців державної форми власності в об'єднання роботодавців.
...взаємовідносин на ринку праці між роботодавцями (власниками) або уповноваженими ними органами, трудовими колективами, чи іншими представницькими органами, з участю держави, або місцевих органів самоврядування у справі ...щодо розмежування функції держави як роботодавця і як гаранта соціального партнерства. На мій погляд, цьому повинна сприяти участь підприємців державної форми власності в об'єднання роботодавців.
роботодавець d. член профспілки Question 2 Дискримінація це: a. законне обмеження прав суб'єктів соціально трудових відносин b.... державні органи виконавчої влади, союзи роботодавців, робітники c. робітники, роботодавці, профспілки d. немає правильної відповіді Question 6 Закінчіть думку: „Професійні спілки в системі соціального партнерства являють ...
...між працівниками, їх колективами та роботодавцями, що об’єктивно обумовило зростання числа спорів, які виникають у сфері трудових правовідносин. Проголошення незалежності України, зміни в структурі економіки ...захисту прав, інтересів працівників та роботодавців. Крім того, проаналізувати сучасний стан нормативного регулювання, визначити позитивні і негативні сторони, оцінити його, можна лише ознайомившись та порівнявши трудове ...
...другою стороною трудового договору виступає роботодавець або уповноважений ним орган, а не підприємство. Яку відповідь отримає Антонов в обласному суді? 5.... Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 року // Відомості верховної Ради України . 2001. № 32. Ст. 171. 7. Гаращенко Л.
...суб‘єктів договору: договір з роботодавцем, договір з іншими особами; в) правовідносини, які регулюються авторським договором: договір про надання дозволу на використання твору, договір про надання ... Правове регулювання договору з роботодавцем має особливості, що дозволяє виділити його в окремий вид авторського договору і визначи ти його, як договір, який укладається між ...
...ринкової економіки: а) біржею праці, роботодавцем, найманим робітником; б) державою, найманими працівниками і роботодавцями; в) державою, працездатним населенням, профспілковим комітетом роботодавця; г) всі відповіді правильні.
...відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю 1. Поняття, особливості, загальні підстави, умови і види матеріальної відповідальності працівників 13 2. Індивідуальна та колективна (бригадна) матеріальна відповідальність 33 ... Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові 1. Випадки матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником 49 2. Порядок відшкодування моральної (немайнової) шкоди працівнику 53 ...
Права працівника і роботодавця………………………………………………20 2.2. Обов’язки працівника і роботодавця…………………………………………21 2.3. Відповідальність працівника і роботодавця………………………………….22 2.4.
...зовнішньому ринках праці потребує від роботодавців приділяти більше уваги якісним характеристикам робочої сили. Поряд з тим, особу, яка наймається на роботу, дедалі більше цікавлять не лише ...поєднання інтересів найманих працівників та роботодавців зумовлюють пошук оптимальних варіантів для вирішення цих важливих проблем. Особливу стабілізуючу роль у цьому процесі виконує трудовий договір, який у ...
Чи має право роботодавець в односторонньому порядку встановлювати працівникам без їх згоди неповний робочий час? Якщо так, то за яких умов?...порушення були допущені з боку роботодавця та які юридичні наслідки настають для нього в цьому випадку? Задачі до теми 13 Задача 1 Аудиторською перевіркою 20 квітня ...
Чи має право роботодавець в односторонньому порядку встановлювати працівникам без їх згоди неповний робочий час? Якщо так, то за яких умов?...порушення були допущені з боку роботодавця та які юридичні наслідки настають для нього в цьому випадку? Задача 314 (цена 5 грн.
Чи має право роботодавець в односторонньому порядку встановлювати працівникам без їх згоди неповний ро¬бочий час? Якщо так, то за яких умов?...порушення були допущені з боку роботодавця та які юридичні наслідки настають для нього в цьому випадку? Задача № 13 Аудиторською перевіркою 20 квітня 1999 року було встановлено, ...
38 КЗпП роботодавець зобов'язаний звільнити працівника в термін про який просить працівник у зв'язку зі вступом до навчального закладу. Завдання2....Винагорода за працю, що надається роботодавцем працівникові у вигляді додаткових соціальних пільг, понад встановлену з/п, називається а) преміювання; б) соціальний пакет; в) заохочення; 2.
...Сьогодні в Україні узагальнення поглядів роботодавців і робітників проявляється у розумінні необхідності зниження соціальних реформ, логічної побудови соціальної політики в політику економічних перетворень, у створенні умов, ... З цього приводу у роботодавців і робітників існують і неспівпадаючі інтереси, до яких можна віднести, перш за все, пропорції в розподілі доходів на споживання і ...
...що претендують на зазначені вакансії, роботодавець висуває наступні вимоги: наявність відповідної освіти й рівня кваліфікації, наявність санітарної книжки; рівень володіння українською мовою – вільний. Для методиста роботодавець висуває вимогу навички роботи з ...
...почали встановлюватися певні обмеження для роботодавців щодо застосування найманої праці. Значний позитивний вплив на формування трудового права справило законодавство Росії, що з’явилося після Жовтневої революції, ...що фактично надаються за ініціативою роботодавців, затримки з виплатою зарплати та інші негативні обставини, які навіть не зважаючи на задеклароване у конституції право громадян України на ...
...державних і недержавних), підприємців і роботодавців, органів місцевого самоврядування. Розробка механізму взаємодії всіх учасників соціально трудових відносин (держави, роботодавців, органів місцевої влади, громадських організацій) по питанню ...
Роботодавці повинні сплачувати єдиний внесок під час кожної виплати заробітної плати. Сплата єдиного внеску відбувається шляхом перерахування коштів на відповідний банківський ...соціального внеску значно полегшує життя роботодавцям та підприємцям у частині адміністрування нарахування та сплати внесків на пенсійне та соціальне страхування. Проте, якщо звернути увагу на ставки, ...
Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Розслідування та облік аварій....виробництві Права та обов’язки роботодавця як страхувальника від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві Здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та ...
...а) страхувальник у власному житті, роботодавець у житті своїх співробітників; б) одне із подружжя в житті іншого, родичі у житті дітей; партнери по бізнесу, кредитори у ...юридичні та фізичні особи; в) роботодавці; г) усе правильно. 5. Тест № 10 1. Коли при страхуванні CAR починається, як правило, страховий захист?
...а) страхувальник у власному житті, роботодавець у житті своїх співробітників; б) одне із подружжя в житті іншого, родичі у житті дітей; партнери по бізнесу, кредитори у ...юридичні та фізичні особи; в) роботодавці; г) усе правильно. 5. Тест № 15 1. За договором страхування будівель можуть бути застраховані: а) предмети домашнього господарства; б) окремі ...
...неправильне оформлення таких слів як "роботодавець" та "працівник", які набувають значення власного імені; правильніше було б написати: "Роботодавець", "Працівник". Мовознавчий аналіз договірної документації свідчить про те, ...
Обов’язки керівника робіт, роботодавця та лікувально профілактичного закладу у разі настання нещасного випадку на виробництві 2. Завдання підприємства або закладу сфери туризму щодо зниження ...
Роботодавець як суб’єкт трудового права……………………14 Розділ 4. Інші суб’єкти трудового права: 4.1.
2) Обов’язки роботодавця і робітника. 3) Служба охорони праці на підприємстві. 4) Відповідальність за порушення нормативів з охорони праці. 2.
Роботодавці як суб’єкти трудового права 5. Колективні суб’єкти трудового права: трудовий колектив, професійні спілки, державні органи Висновки Література
...автора промислового зразка та його роботодавця на спільне одержання патенту 4. Спадкоємці як суб'єкти патентного права 5. Представники у справах інтелектуальної власності.
Переведення з ініціативи роботодавця 12 § 2.3. Переведення з ініціативи працівника та третіх осіб 16 РОЗДІЛ ІІІ. Переміщення на інше робоче місце 20 РОЗДІЛ ...
...виникають трудові відносини працівника з роботодавцем, що неминуче спричиняє включення цих суб'єктів у цілу систему відносин, які регулюються трудовим правом.
...соціальні внески за рахунок коштів роботодавця, якщо фактичні витрати на оплату праці за звітний місяць склали 5 820 грн. Клас професійного ризику виробництва 35 й. Література
...є певною системою відносин між роботодавцями, їх організаціями і об'єднаннями та найманими працівниками, профспілковими організаціями і їх об'єднаннями й органами виконавчої влади, що складаються ...
Страхування відповідальності роботодавця 2.3. Страхування професійної відповідальності 2.4. Страхування відповідальності за екологічне забруднення 2.5. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів ...
...соціальних внесків за рахунок коштів роботодавця, якщо фактичні витрати на оплату праці за звітний місяць склали 2 360 грн. Клас професійного ризику виробництва 60 й. Література
Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин 2.3. Профспілки як суб’єкти трудового права ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
...визначенні балансу інтересів працівників та роботодавців» 3. Відомі такі способи прогнозування: а) екстраполяція; б) комбінаційний; в) моделювання. 4. Чи являється гіпотеза основною формою наукового передбачення?
...відносини між найманими працівниками і роботодавцями називаються: а) контрактом; б) колективним договором; в) угодою. 3. Продовжити текст тестового завдання: «Стійкі зв'язки між людьми в процесі ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.