Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 281 за запитом розвинених

Зовнішня політика розвинутих країн Висновок Список використаної літератури Розглянуті вище моделі регулювання зовнішньоекономічної діяльності можуть сприяти розробці власної моделі її регулювання в Україні....моделі регулювання зовнішньої торгівлі в розвинутих країнах є неможливим через істотні відмінності в геополітичному положенні та різний рівень стану економіки Необхідно відзначити, що для виходу з ...
Зміст Вступ Розділ 1. Типи вищих навчальних закладів Розділ 2. Структура вищих навчальних закладів Розділ 3. Вища освіта в розвинених країнах світу 3.1 Вища ...
1. Вступ 3 2. Сутність державного бюджету та бюджетного дефіциту. Організація управління бюджетним дефіцитом. 5 3.... Аналіз управління бюджетним дефіцитом у розвинених країнах (на прикладі США). 24 4. Проблеми управління бюджетним дефіцитом та шляхи їх вирішення. 36 5. Висновки 45
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретико методологічні основи муніципальної політики в країнах світу 1.1. Концептуальні засади муніципальної політики 1.2....фінансів муніципальних підприємств країн з розвиненою економікою 2.1. Фінанси муніципальних підприємств та муніципальні платежі у зарубіжних країнах 2.2. Оцінка систем муніципального управління в зарубіжних ...
ВСТУП ………………………………………………………. 3 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ ….. 6 1.1....майбутнього», як засіб формування загально розвиненої особистості …… 26 ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………... 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………….. 39 ДОДАТКИ ………………………………………………………………………….. 41
1. Особливості діяльності бібліотек провідних країн Європи на сучасному етапі : Франції, Німеччини, ...
Вступ 1. Методологія монетаризму. 2. Сучасне практичне застосування монетаризму. 3. Напрямки використання основних положень монетаризму в Україні.
Вступ 1 Фінансове інвестування в Україні 2. Міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій: інвестування у звичайні акції Висновки ...
Розділ 1 Сутність та особливості діяльності підприємств в Україні Розділ 2 Головні проблеми діяльності підприємств в Україні і світі ...
...Україні формуються на основі досвіду розвинених економік світу, адаптуються до українських реалій тому важливою і актуальною темою є вивчення даного питання в зарубіжних країнах. На сьогодні в розвине¬них країнах інститути спільного інвестування ...
...щодо підприємств нашої країни і розвинутих країн дала мені можливість порівняти перші кроки нашої податкової реформи з іноземним досвідом і зрозуміти, наскільки ми до нього близькі ...даний момент, з податковими системами розвинутих країн. Цікавими виявилися наслідки такого порівняння. Якби від мене вимагали максимально лаконічного висновку всього однією фразою, я б сказала: “Проаналізувавши ...
проаналізувати ідеї, які були творчо розвинуті Question 7 З'ясування поглядів, ідей особистостей, про які пише автор праці, яку ви вивчаєте, необхідно зробити після: a.... аналізу ідей, які творчо розвинув автор c. засвоєння нових понять та термінів d. систематизації знань, що є у тексті Question 8 Сфера наукових досліджень наукового ...
Умови торгівлі в розвинутих країнах 2.2. Умови торгівлі в країнах, що розвиваються 2.3. Умови торгівлі між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються ...
...хочемо побудувати багату і високо розвинуту країну, то це можливо лише при тій умові що кожен член нашого суспільства буде жити в добробуті та щасті....людини як члена нашого високо розвинутого суспільства. З початку перебудовчих часів поступово стало не привабливим продуктом для більшості банків. Насамперед причинами цього стали високі темпи інфляції ...
...транснаціональні корпорації (ТНК) найбільших промислово розвинених держав. Ставками ж є нові ринки, технології та надприбутки. Саме ТНК — основний структурний елемент економіки більшості країн, провідна сила їх ... При цьому на території промислово розвинених держав розміщується понад 80% материнських компаній і близько 33% афільованих, у країнах, що розвиваються, — відповідно 19,5 і майже 50, ...
...структурою подібна до податкових систем розвинених європейських країн, оскільки всі закони, що торкаються оподаткування, розроблено з урахуванням норм європейського податкового законодавства, а також аспектів податкової політики ...система, на відміну від економічно розвинених країн, не є інструментом підвищення фіскальної конкурентоспроможності держави, що не сприяє посиленню підприємницької активності суб'єктів господарювання та поліпшенню соціального ...
...3 31,4 З промислово розвиненими країнами, 21,8 28,1 З країнами, що розвиваються, 8,5 6,7 Інші країни, 4,3 4,5 7....товарну структуру (в %) експорту промислово розвинених країн в динаміці (млн. умов. од.). Дати характеристику змін експорту в динаміці. В таблиці 7.1 приведені вихідні дані експорту ...
професійно розвинені психологічні якості; b. професійно психологічні вміння; c. професійно психологічна стійкість; Question 10 Зазначте послідовність суттєвих компонентів причинного комплексу злочинності: a.... професійно розвинені психологічні якості; b. емоційно вольова регуляція; c. професійно розвинені психологічні якості; професійно психологічна стійкість; професійно психологічні вміння; Question 8 До ...
Цікаво прослідкувати основні тенденції процесів регулюван¬ня і дерегулювання, що відбуваються у такому специфічному сек¬торі ринкової економіки, як сучасна сфера розвинутих країн, в контексті можливостей використання існуючого досвіду до еко¬номіки України. Аграрний сектор, як ніякий інший в економіці, володіє поєд¬...Саме держава в розвинутих країнах гарантує чесність і справед¬ливість для фермерів.
...країна подає вдалий приклад поєднання розвиненої туристичної інфраструктури, мережі залізничних та автомобільних доріг, піклування про збереження власного унікального природно рекреаційного комплексу.... Особливо розвиненим у цій країні є зимовий гірськолижний туризм. У наш час, коли основною тенденцією стала глобалізація, розвиток туризму і туристичної інфраструктури ...
...сфера національного господарства будь якої розвиненої держави. Її практична роль визначається тим, що вона керує в державі системою платежів і розрахунків; більшу частину своїх комерційних справ ... Сьогодні, в умовах розвинутих фінансових, товарних ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З’явились нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування ...
...акціонерного та позикового капіталу існує розвинений ринок лізингових послуг, альтернатива використання лізингу для фінансування капітальних вкладень завжди розглядається менеджментом підприємства. Лізинг це підприємницька діяльність, яка спрямована ... У країнах із розвиненою ринковою економікою лізинг становить майже третину інвестицій в основні засоби, а в решті країн із високими показниками росту – від 10 ...
...темпів зростання реального ВВП групи розвинених країн світу порівняно з новими індустріальними державами? За рахунок яких факторів та джерел такі країни, як Китай, Республіка Корея, Філіпіни ... Чому в розвинутих країнах світу спостерігаються найвищі рівні безробіття? Виходячи з динаміки ВВП та рівня споживчих цін, в яких з представлених у таблиці ...
...є найпоширенішою в країнах із розвиненою ринковою економікою? а) одноосібне володіння; б) товариство; в) акціонерне товариство; г) кооператив. br />br /> 3.... а) у країнах із розвиненою ринковою економікою акціонерні товариства виробляють більшу частину продукції; б) більшість підприємств є акціонерними товариствами; в) власники акціонерних товариств є одночасно ...
В даний час в розвинених країнах 70 85% приросту валового внутрішнього продукту припадає на частку нових знань, втілюваних у інноваційних технологіях виробництва і управління....значимість набуло творче використання досвіду розвинених країн по реалізації заходів державної підтримки інноваційних процесів в економіці, що в підсумку дозволить сформуватися вітчизняну систему стимулювання інноваційної діяльності.
метою розвиненого товарного виробництва є отримання додаткової вартості. 2. при простому товарному обміні його мету можна відобразити за допомогою формули: гроші товар ... Суспільний розподіл праці набуває досить розвинених форм; d. Універсалізація праці, тобто кожний робітник виконує всі основні робочі операції. 5. Повноцінні гроші: a.
...інтеграції в світові потоки капіталу розвинених і постсоціалістичних країн та інструменти регулювання руху капіталу в цих державах 2.1. Аналіз ролі та місця розвинутих країн в світових потоках капіталу ...
...інтеграції в світові потоки капіталу розвинених і постсоціалістичних країн та інструменти регулювання руху капіталу в цих державах 2.1. Аналіз ролі та місця розвинутих країн в світових потоках капіталу ...
...уважним, дати зрозуміти, що бути розвиненою людиною, це головне для подальшого успіху в життя. Саме тому педагоги додаткової освіти належними застосовувати різні методи і способи, що добитися виховання розвиненого, благородного людини.
При цьому менш розвинуті у технічному відношенні країни завдяки діяльності міжнародних правоохоронних організацій мають можливість використати досвід більш розвинутих країн для запобігання та викриття ...
...суспільний поділ праці; б) наявність розвинутої системи машин; в) концентрація виробництва на великих підприємствах; г) розвинута грошова система Завдання 4. Задачі 1.
У західних країнах з розвинутою ринковою економікою XX ст. докорінно змінені названі відносини, відпрацьовані гнучкі, контрольовані громадськістю, суспільні регулятивні механізми і, таким чином, створено систему ...говорили на Заході, де в розвинутих країнах у результаті вікової класової, політичної та профспілкової боротьби трудящим вдалося досягти широких політичних та соціальних прав і свобод.
...простого категоричного силогізму: У багатьох розвинених країнах є злочинці. США – економічно розвинена країна. Отже, у США є злочинці. Література
...широке розповсюдження в країнах із розвиненою ринковою економікою та була вже апробована в деяких країнах СНД. З огляду на новизну для української банківської практики даної техніки ...широкого розповсюдження в країнах із розвиненою ринковою економікою та значно розширила можливості по залученню довгострокових фінансових ресурсів за допомогою складних фінансових інструментів.
...багатьох країнах світу: як економічно розвинутих, так і тих, що розвиваються. Не стала виключенням і Україна. Загальні параметри формування пенсійних систем визначають режим функціонування суб'єктів ... В економічно розвинутих та деяких менш економічно успішних країнах (таких, що приділяють належну увагу становленню потужної пенсійної системи у державі), більшість громадян охоплені ...
...вірно судження, що неандертальці мали розвинену мову? 3) Да 4) Нет Question 8 of 32 Яку культуру пов’язують з неандертальцями?...масивна будова черепа; 2) сильно розвинені очні дуги; 3) відсутність волосяного покрову; 4) важка нижня щелепа; 5) невеликі зуби. Question 26 of 32 Серед європейських палеоантропів ...
...з плином часу набувала більш розвинених форм і державну значимість. Після проголошення у 1991 р. незалежності та побудови соціально зорієнтованої економіки ринкового типу розпочався період відродження ...плином часу він набуває більш розвинених форм і державної значимості. Напрямки подальшого розвитку та шляхи комплексного реформування системи державного казначейства окреслені у проекті Стратегії розвитку Державного ...
У західних країнах з розвинутою ринковою економікою XX ст. докорінно змінені названі відносини, відпрацьовані гнучкі, контрольовані громадськістю, суспільні регулятивні механізми і, таким чином, створено систему ...говорили на Заході, де в розвинутих країнах у результаті вікової класової, політичної та профспілкової боротьби трудящим вдалося досягти широких політичних та соціальних прав і свобод.
...діяльності в нашій країна недостатньо розвинуто, тому що недостатньо розвинута система взаємозв’язків вітчизняних підприємств з іноземними, законодавча база регулювання здійснення зовнішньої діяльності.
...сфера національного господарства будь якої розвиненої держави. Її практична роль визначається тим, що вона керує в державі системою платежів і розрахунків; більшу частину своїх комерційних справ ... Сьогодні, в умовах розвинутих фінансових, товарних ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З’явились нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування ...
Їх корені у відсутності сильної, розвиненої нормативної бази, та інших проблемах, які посилюються на складній, іноді провокуюче суперечливій політико соціальній атмосфері нашого молодого демократичного суспільства, яке ...захопив світовий досвід, накопичений промислово розвиненими країнами у процесі становлення і розвитку товарної біржи як одного з найважливіших сегментів національного ринку.
...немає в жодній країні з розвинутим ринковим господарством. А відтак, в жодній індустріальній розвиненій країні немає неринкового, інфляційного за своєю суттю механізму формування державного внутрішнього боргу.
...немає в жодній країні з розвинутим ринковим господарством. А відтак, в жодній індустріальній розвиненій країні немає неринкового, інфляційного за своєю суттю механізму формування державного внутрішнього боргу.
...безпека банківської діяльності як найбільш розвинутого виду безпеки бізнесу в Україні. Актуальними питаннями курсової роботи є забезпечення охорони фінансових ресурсів, убезпечення інформації, майна й персоналу комерційних ... У країнах з розвинутими ринковими відносинами небанківські фінансово кредитні установи представлені пенсійними фондами, страховими, лізинговими, інвестиційними, фінансовими компаніями. У нашій країні до небанківських кредитних ...
...робочої сили, інформації, тобто необхідна розвинена інфраструктура страхового ринку. Аналіз страхового ринку України передбачає всебічне вивчення форм та видів страхування, дослідження їх адаптивних можливостей, спонукає до ...страхового бізнесу із страховим бізнесом розвинених країн світу. По цій частині страхового ринку відбулися наступні зміни:  добровільне страхування відповідальності зросло на 1 %;  недержавне обов'язкове страхування ...
Де на Землі найкраще розвинута транспортна система? 6. У яких країнах нині протяжність залізниць зростає, а у яких скорочується і чому? 7....на шляху до ринку у розвинених країнах? Задание 11 1. Чи природно кліматичні особливості Європи сприятливі для господарської діяльності? 2. Яка сутність конфедерації? 3.
...першу чергу для країн з розвинутою ринковою економікою, де жорстка конкуренція не дозволяє отримувати більше. Той факт, що досліджуване підприємство орієнтоване головним чином на зовнішній ринок ...менеджменту, який для країн з розвинутою ринковою економікою неможливий без ефективних автоматизованих систем аналізу усієї доступної інформації (як внутрішньої, так і зовнішньої ринкової коньюнктури, рівня ділової ...
...головне завдання – виховання всесторонньо, гармонійно розвинено, реалізувати себе в професійному, громадянському і сімейному аспектах. Потреба в здоровому способі життя, розвинений інтелект і широкий всебічний розвиток, інтелігентність ...
...на формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості b. сукупність виховних дій, направлених на досягнення відповідних результатів c. прищеплення відповідних якостей особистості d. надання допомоги вихованцям e.... формувати всебічно гармонійно розвинену особистість – громадянина своєї країни b. сформувати національно свідому особистість c. розвивати задатки і здібності особистості d. підготувати спеціаліста e.
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.