Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3459 за запитом розвитку

Вступ Розділ 1. Організаційно правові основи недержавного пенсійного забезпечення 1.1. Теоретичні основи функціонування недержавного пенсйного фонду 1.2.... Аналіз та динаміка розвитку корпоративних пенсійних фондів України 2.1. Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів 2.2. Динаміка корпоративних пенсійних фондів на сучасному етапі ...
Сутність та необхідність розробки стратегії розвитку банку 1.2. Місія, стратегічні пріоритети та цілі розвитку банку 1.3. Теоретичні підходи до визначення виробничої та фінансової стратегії ...
Вступ Розділ 1 особливості сучасної концепції стратегічного розвитку підприємства 1.1 Дослідження методологічних основ і принципів стратегічного управління підприємством 1.2 Підходи до стратегічного розвитку підприємства 1.3 Розробка концептуальних ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЙ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність та основні принципи стратегічного розвитку підприємства 1.2 Підходи до стратегічного розвитку підприємства 1.3 Розробка ...
РОЗВИТОК ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З МІЖБАНКІВСЬКИМ КРЕДИТОМ 3.1. Розвиток та сучасний стан міжбанківського кредитного ринку в Україні 3.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади концепцій стратегічного розвитку підприємства 1.1 Сутність та основні принципи стратегічного розвитку підприємства 1.2 Підходи до стратегічного розвитку підприємства 1.3 Розробка ...
Законодавча база розвитку внутрішнього туризму в Україні 1.2. Програма розвитку туризму в Україні до 2010 року 1.3.
...1: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕМОЦІЙНО ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ В ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ…………6 1.1. Проблема емоційно естетичного розвитку дітей дошкільного віку в психологічно педагогічній літературі………………………………6 1....
Сутність та необхідність розробки стратегії розвитку банку 1.2. Місія, стратегічні пріоритети та цілі розвитку банку 1.3. Теоретичні підходи до визначення виробничої та фінансової стратегії ...
Психолого – педагогічні основи розвитку мовлення молодших школярів 1.2. Реалізація принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі 1.3.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..3 Розділ 1Державний устрій в Україні на сучасному етапі розвитку…….……..6 Розділ 2 Політичний режим в Україні на ...
Сутність та необхідність розробки стратегії розвитку банку 1.2. Місія, стратегічні пріоритети та цілі розвитку банку 1.3. Теоретичні підходи до визначення виробничої та фінансової стратегії ...
КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ Конференція ООН з питань навколишнього середовища і розвитку, яка відбулася 1992 р. в м.
Законодавча база розвитку внутрішнього туризму в Україні 2. Програма розвитку туризму в Україні до 2010 року 3. Сучасний стан розвитку туризму та його ...
Вступ Розділ 1 методологічні засади дослідження стратегії розвитку підприємства 1.1 Суть стратегії підприємства, її значення і характеристика 1.2 Основні види стратегій розвитку підприємства 1.3 Оцінка стратегії ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС – ПЛАНУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Бізнес – план в системі управління розвитком підприємства 1.2 Метод SWOT – аналіз при розробці бізнес – плану 1....
...АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО РОЗВИТКУ В СФЕРІ ПОСЛУГ ……….. 1.1. Інноваційне підприємництво – необхідна умова забезпечення інноваційного розвитку ………………………………………………………. 1.2. Значення та проблеми розвитку інноваційного підприємництва ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 1.1. Погляди вчених на проблему розвитку мовлення дітей раннього віку 1.2.
Класичний період у розвитку світової соціології…………………….5 Розділ 2. О. Конт – засновник соціології як самостійної науки………………22 Розділ 3....У розвитку соціологічних знань окреслюється кіль¬ка етапів з яскраво вираженими особливостями. Охоплює проміжок часу від античної доби до почат¬ку XIX ...
Макроекономічна політика та прогноз макроіндикаторів розвитку економіки України Висновки та пропозиції Найважливішою задачею макроекономічної політики держави в середньо та довгостроковій перспективі є забезпечення стабільності, відкритості та ...соціального контакту та прискореного економічного розвитку, що базується на інноваціях, інвестиціях, структурно технологічній модернізаціі вітчизняної економіки. Політика прискореного зростання людського потенціалу за рахунок підвище...
Питання розвитку іпотечного кредитування та оцінка ефективності іпотечного ринку Розділ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 2.1. Тенденції розвитку ринку іпотеки у світі 2....
...слабкі сторони діяльності, планові напрямки розвитку. 3.Опис (та інтерпретація)одного виробничого процесу в тваринництві. 3.1.Технологія виробництва тваринницької продукції. 3.2. Розрахунок маржинального доходу.... Основними напрямами інвестиційної стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва, з позицій максимальної ефективності, мають бути: – удосконалення відтворювальної структури капіталовкладень щодо зростання рівня техніко технологічного переоснащення га...
Методи менеджменту і стратегія розвитку туристичного підприємства 2.1. Поняття й класифікація методів менеджменту 2.2. Організаційно адміністративні методи керування 2.3.... Стратегія розвитку підприємства та бізнес планування 3. Розвиток туристичної галузі україни 3.1. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України ...
Розвиток мови дітей в днз: мета, задачі, засоби і методи 1.1. Погляди педагогів на методику розвитку мови 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ РОЗВИТКОМ 6 1.1. Людина, як основний об’єкт економічної науки нової епохи 6 1.2. Розвиток людського потенціалу, як мета і ...
Вступ 1 Наукові основи фінансово економічного розвитку регіонів в контексті державної регіональної політики 1.1 Історичні аспекти становлення та розвитку вітчизняної системи державної регіональної політики 1.2 ...
...психолого педагогічної літератури з проблеми розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку 1.1. Загальне поняття про довільну поведінку 1.2.... Психолого педагогічні умови розвитку довільної поведінки дошкільника Висновки до першого розділу Розділ 2. Експериментальне дослідження психолого педагогічних умов розвитку довільної поведінки у дітей старшого ...
Історичний досвід розвитку суспільства свідчить про те, що за наявності могутнього інтелектуального потенціалу, який визначається здатністю його до розумової діяльності та до розвитку творчих нахилів особистості високого рівня ...
Теоретичні основи духовного розвитку особистості 1.1. Психолого педагогічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку 1.2. Особистість у духовно ціннісному контексті Висновки РОЗДІЛ ...
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПО РОЗВИТКУ МОВИ МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 1.1. Погляди педагогів на методику розвитку мови 1.2. Мета і задачі розвитку мови дошкільників 1....
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПО РОЗВИТКУ МОВИ ДОШКІЛЬНИКІВ 1.1. Погляди педагогів на методику розвитку мови 1.2. Мета і задачі розвитку мови дошкільників 1.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС – ПЛАНУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Бізнес – план в системі управління розвитком підприємства 1.2 Метод SWOT – аналіз при розробці бізнес – плану 1....
Темою даної роботи є стан та динаміка розвитку елементів ринкової інфраструктури в Україні. Об’єкт дослідження елементи ринкової інфраструктури України : біржі, фінансові установи, науково дослідні установи і т....шляху до формування ринку, а розвиток ринкової інфраструктури є одним з визначальних факторів, що впливають на розвиток економіки країни. Мета даної роботи визначення особливостей функціонування ринку ...
...прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку всіх напрямків банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, не можливий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх його категорій (верст населення).
Міжнародний досвід розвитку малих підприємств 22 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 28 2.1.
Теоретичні аспекти сенсорного розвитку дошкільників 1.1. Сутність сенсорного розвитку. Етапи сенсорного розвитку дошкільників по Л.А. Вегнеру 1.2.
Зміст Вступ Розділ 1. Бібліотечна структура України 1.1. Бібліотечна справа та її становлення 1.2.... Сучасне бібліотекознавство: сьогодення та проблеми розвитку 2.1. Стан українських бібліотек 2.2. Напрямки розвитку бібліотек в Україні Висновки Список використаних джерел Основними результатами даного дослідження ...
Вступ Розвиток ринку фінансових послуг передбачає наявність альтернативних напрямків інвестування. Великі інвестиційні ресурси є у вітчизняного інвестора, але відсутній механізм їх залучення ...подальшому стають основним двигуном для розвитку новітніх та пріоритетних галузей економіки. Спільне інвестування має можливість стати основним джерелом інвестиційних ресурсів для країни.
Теоретичні основи фінансової стратегії розвитку промислового комплексу 1.1 Визначення понять «фінансової стратегії розвитку» та «промислового комплексу» 1.2. Структура та роль промислового комплексу в ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ 1.1. Дослідження особистісного розвитку підлітків у психолого педагогічній літературі 1.2.
Християнство і його вплив на розвиток української народної словесності. Висновок Список використаних джерел Вступ Важливим явищем культурного життя Київської Русі стала поява літератури: історичної, філософсько публіцистичної, ... Виникнення і розвиток давньоруської літератури тісно пов'язані з соціально економічними, політичними та культурними успіхами Русі, поширенням писемності в усіх сферах суспільного життя.
Теоріі розвитку мислення у дітей 1.3. Особливості мислення дітей молодшого шкільного віку Розділ 2. Психодіагностика мислення молодших школярів 2.1.... Діагностика та аналіз розвитку інтелектуальних процесів у молодших школярів 2.3. Діагностика та аналіз розвитку наочно дійового мислення 2.4.
5 Розділ 2 Етапи розвитку економічної теорії……………………………………….10 Розділ 3 Сучасні економічні теорії………………………………………………….22 Висновки………………………………………………………………….....27 Список використаної літерату…………………………………………….30 ВСТУП Актуальнысть теми....цілі, напрями, шляхи, методи, важелі розвитку економіки, що визначені суб'єктами влади Вироблена економічна політика передбачає вирішення двох зав¬дань: 1) головні цілі, на досягнення яких ...
Загальна характеристика психічного розвитку у підлітковому віці………………………………………………6 1.2. Самооцінка та рівень домагань особистості підлітка………16 Розділ 2....взаємозв’язку самооцінки та рівня розвитку комунікативних навичок…………………………………….39 Розділ 3. Дослідження взаємозв’язку рівня розвитку комунікативних навичок та рівня самооцінки у підлітковому віці…………..
Психічний розвиток дитини 1.1. Поняття психічного розвитку дитини та психологічний клімат 1.2. Періодизація психічного розвитку дитини Розділ 2. Розділ 2.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ 1.1. Індустрія туризму та індустрія гостинності 1.2. Фактори розвитку індустрії гостинності 1.3.
Теоретичні основи технічного розвитку 1.1. Сутність технічного розвитку підприємства 1.2. Планування технічного розвитку підприємства 1.3. Особливості планування технічного розвитку на автотранспортних ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Погляди педагогів класиків на проблему розвитку мовлення дітей дошкільного віку 1.2.
Теоретичні основи психічного розвитку молодшого школяра 1.1. Психолого педагогічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку 1.2. Роль діяльності в розвитку особистості молодшого ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.