Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 105 за запитом розладів

Суть та особливості психосоматичних розладів 2. Моделі формування психосоматичних розладів 3. Аналіз умов та факторів, які сприяють виникненню психосоматичних розладів Висновок Список використаної літератури
1. Розлад здоров’я та смерті від дії високої температури …… 3 2.
Вступ 1. Поняття про "психосоматику" та "психосоматичні розлади" 2. Умови та причини виникнення психосоматичних розладів: теорії та концепції 3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЇ МЕХАНІЗМІВ ВПЛИВУ ПСИХІКИ НА СОМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ 1.1. Психологічні теорії 1.2. Нейрогуморальні теорії 1.3.... Методи досліджень психосоматичних розладів 3.3. Методи дослідження психофізіологічних властивостей 3.4. Аналіз результатів досліджень ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНА ОЦІНКА ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО СИНДРОМУ 2.1. Визначення поняття 2.2.... ПСИХОТЕРАПІЯ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ 3.1. Розмова з фахівцем 3.2. Психоаналітично орієнтовані індивідуальні терапевтичні методи 3.3. Поведінкова терапія 3.4.
Вступ 1. Сугестія (навіювання) і гіпноз – основа лікування психовегетативних розладів нервової системи 2. Аутогенне тренування метод зняття нервового навантаження ...
... Варіант 3. Поняття злочину План 1. Поняття злочину та його ознаки. 2. Значення ч. 2 ст....тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я та незначну втрату працездатності. Ознайомившись із ст. 125 КК України, визначте, чи є ознаки злочину в діянні Нікіфорова?
...моделей психічних функцій та їх розладів c. Закономірності проявів порушеної психічної діяльності в клініці внутрішніх та психічних хвороб d. Закономірності розпаду психічної діяльності та властивостей особистості ...переживанне в процесі діагностики психічних розладів називається: a. казусом b. феноменом c. синдромом d. симптомокомплексом e. симптомом Question 9 Розлад сприйняття, при якому має місце утворення ...
...моделей психічних функцій та їх розладів Question 5 Балів: 1 Патопсихологічне дослідження, згідно Б.В.Зейгарнік, включає в себе всі перераховані дії, крім: Виберіть одну правильну ...переживанне в процесі діагностики психічних розладів називається: Виберіть одну правильну відповідь a. феноменом b. симптомокомплексом c. симптомом d. синдромом e. казусом Question 9 Балів: 1 Розлад ...
...Question 1 Який із тривожних розладів зустрічається найчастіше? a. фобії b. обсесивно компульсивний розлад c. посттравматичний стресовий розлад d. розлад прийому їжі Question 2 Що спільного ...
...Балів: 1 Який із тривожних розладів зустрічається найчастіше? Виберіть одну правильну відповідь a. обсесивно компульсивний розлад b. розлад прийому їжі c. фобії d.
...узагальнення характерно для всіх перерахованих розладів, крім одного, якого: a) розумова відсталість; b) епілептичні зміни особистості; c) постенцефалітні розлади; d) неврози....синдром характерний для всіх психічних розладів, крім одного: a) деменція внаслідок епілепсії; b) постенцефалітичний синдром; c) посткоммоціоний синдром; d) деменція внаслідок церебрального атеросклерозу.
Діагностику психічних розладів. 3. Лікування соматичних розладів. 4. Профілактику психічних розладів. Question 2 of 18 Принципи надання психіатричної допомоги: 1. Державна гарантованість. 2.
Є) Укажіть симптоми обсесивно компульсивних розладів та різницю між обсесіями та компульсіями. Задача № 14. А) Наведіть характеристику страху, як почуття. Б) Поясніть різницю між обгрунтованними і ... Г) Назвіть чотири типи тривожних розладів. Д) Які ви знаєте психологічні прийоми долання страху клієнта? Задача №15. А) Дайте визначення поняття агресія.
...його обов’язки входить психодіагностика розладів психічних процесів у хворих. У вільний від цього час він проводить з ними заняття присвячені необхідності працевлаштування та самообслуговування.... Психологічна корекція окремих розладів у дітей Розділ 2.1. Психологічна корекція порушених родинних стосунків 1. Які методи корекції ви хочете запропонувати у даному випадку?
Перелічите види психосенсорнних розладів. 3. Наведіть своїми словами критерії відмінностей істинних галюцинацій від псевдогалюцинацій. 4. Назвіть та охарактеризуйте методи дослідження розладів відчуття та сприйняття. 5.
...Які методи використовуються для виявлення розладів мислення ? a. Утворення аналогій, виключення, таблиці Равена b. Коректурна проба, тест Розенцвейга c. Тест Еткінда, асоціативний експеримент d....системи, що призводить до легких розладів поведінки і зниження здатності до навчання b. Безтурботний настрій, при якому переважають благодушність, пасивне переживання цілковитого благополуччя, вдоволення, поверхневе ставлення ...
...Які методи використовуються для виявлення розладів мислення ? a. Утворення аналогій, виключення, таблиці Равена b. Коректурна проба, тест Розенцвейга c. Тест Еткінда, асоціативний експеримент d....системи, що призводить до легких розладів поведінки і зниження здатності до навчання b. Безтурботний настрій, при якому переважають благодушність, пасивне переживання цілковитого благополуччя, вдоволення, поверхневе ставлення ...
...роботи з особами з емоційними розладами має бути a. присутність батьків під час спілкування з дитиною b. інформаційна відкритість c. чітка регламентація зустрічей d.... При розладах мовлення b. При затримках психічного розвитку c. Для дітей інших культур d. Для дітей та дорослих, що страждають на емоційні ...
...як одна з форм психоневрологічних розладів 1.5. Психоневрологічні захворювання у похилому і старечому віці 1.6. Методи штучного викликання судом та електросон 1.7....краніоцеребральної гіпотермії у лікуванні психічних розладів внаслідок хронічної гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії 3.4. Профілактика та лікування різних розладів психіки, що використовуються у психоневрологічній лікарні Висновки Список ...
...відомості про перенесені раніше психічних розладах 3. дати можливість пацієнтові розповісти про те, що його хвилює 4. розпитати пацієнта про правові аспекти, пов'язаних з його ...Лікування громадянина, що страждає психічним розладом (захворюванням) проводиться: 1. Після одержання його усної згоди 2. Після одержання його письмової згоди 3.
...зловживання хімічними речовинами, горе, тривожний розлад, розлад адаптації). 13. Поняття про гендерно зумовлене насильство, його види. 14. Соціальні і психологічні «міфи» про сімейне насильство.
...як одна з форм психоневрологічних розладів 1.5. Методи штучного викликання судом та електросон 1.6. Психотерапія та трудотерапія Розділ 2.... Профілактика та лікування різних розладів психіки, що використовуються у психоневрологічній лікарні Висновки Список використаної літератури
Класифікація психічних розладів 3.1. Вітчизняна класифікація психічних розладів Висновки уривок З часом психосоматична медицина знайде своє точне місце в психіатрії — самостійне або ...
Класифікація психічних розладів 3.1. Вітчизняна класифікація психічних розладів Висновки З часом психосоматична медицина знайде своє точне місце в психіатрії — самостійне або в ...
"Опросник невротичних розладів"; 3. опросник "Рівень невротизації"; 4. колірний тест Люшера. Тест 8 Колірний тест Люшера найбільш придатний для діагностики: 1.... шизофренічних розладів мислення. Тест 19 Для дослідження осмислювання використаються всі методи, крім одного: 1. метод незакінчених пропозицій; 2. тест Эббингауза; 3.
...узагальнений перелік всіх можливих хворобливих розладів психіки людини, які можуть вплинути на свідомість та волю людини і виступати потенційною причиною неосудності....відповідальності трапляються особи з психічними розладами, які не виключають осудності. В теорії кримінального права це питання далеко не нове, суперечки щодо існування обмеженої або «зменшеної» осудності ...
розвиток психічних розладів c. деградація й важливі пристосувальні механізми Question 12 Процес старіння це: a. процес наповнений подіями, майбутньою метою і мотивами розгорненими ... "Опитувальник невротичних розладів" d. кольоровий тест Люшера Question 15 Рівень депрессії оцінюється за допомогою: a. шкалы Спилбергера b. шкалы Тейлора c.
в осіб з розладами особистості 3. в осіб з розумовою відсталістю 4. в осіб у стані алкогольного сп'яніння 5. у всіх перерахованих 6....здорових людей й осіб з розладами особистості Тест 15 Предметом судово психологічної експертизи по факті самогубства не є: 1. психічний стан подэкспертного особи, що передувало самогубству ...
...легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. Варіант 1. Михайленко після гальмування впав під передні колеса автомобіля, однак Євдокименко, бачачи це, переїхав його, спричинивши тяжке ...легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. Дайте кримінально правову оцінку дій Мойсєєва, Чернишова, Зенкової та Токарева. Задача №1046 Повертаючись о 23 й годині додому, ...
Сутність поняття «невротичний розлад». 2. Причини і механіка розвитку неврозу. 3. Симптоми. 4. Вивчення неврозів психологами і медиками. 5. Погляди на класифікацію неврозів.
Загальна характеристика свідомості, ознаки розладів свідомості та самосвідомості 2. Характеристика основних станів порушеної свідомості ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Розлади емоцій при пограничних психічних розладах 2. Ознаки емоційних порушень Висновки Список використаних джерел
Основні симптоми та синдроми розладів волі 3. Психічне реагування на хворобу і психологія соматичного пацієнта Висновки Література
Поняття неврозу та невротичних розладів в працях психологів 1.1 Поняття неврозу 1.2 Механізм формування неврозів 1.3 Основні фактори формування дитячих неврозів 1....
Моделі формування психосоматичних розладів 3. Типи особистісних реакцій на захворювання Висновок Список використаної літератури
Поняття про страх як емоційний розлад у дитячому віці 1.2. Особливості страхів у дітей молодшого шкільного віку 1.3. Фактори та причини виникнення страхів у ...
Поняття про страх як емоційний розлад у дитячому віці 1.2. Особливості страхів у дітей молодшого шкільного віку 1.3. Фактори та причини виникнення страхів у ...
Поняття «патогенез» та систематика психосоматичних розладів 1.2. Проблеми підліткового віку, які несприятливо впливають на емоційний стан підлітка 1.3. Підліткові неврози, викликанні психогенними факторами Висновки ...
Дерматологічна патологія, спровокована психічними розладами – психосоматичні хвороби. br />br /> Робота була захищена на відмінно.
...тривожність та страх як емоційний розлад у дитячому віці 1.2. Особливості шкільної тривожності та страхів у дітей молодшого шкільного віку 1.3.
...в часі соціально стресових психічних розладів Розділ 2. Психодрама як різновид групової психологічної роботи 2.1. Я.Л. Морено – засновник методу психодрами 2.2.
...легке тілесне ушкодження з короткочасним розладом здоров'я. Через деякий час це спричинило крово¬вилив у мозок з тяжкими змінами в речовині і судинах головного мозку, ...
Пухов, побачивши, що його дружина у непристойному вигляді розпиває спиртні напої з гр ном Бакаєм у сараї біля лісу, побив кийком і ногами Бакая, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я, а потім побив кийком свою дружину, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження, від яких вона померла.
Лікування та профілактика травматичних розладів Іі. Матеріали і методи досліджень Ііі. Результати досліджень та їх обговорення 3.1. Характеристика хворих з травматичною енцефалопатією 3.2.
...будь які проблеми з кишечником (розлад шлунку, запори) або з'явилися такі неприємні симптоми як печія, відрижка, здуття живота тощо то Вам слід відвідати лікаря гастроентеролога.
Бондарчук біля четвертої години ранку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, проник у будинок гр ки Іванішиної, де з застосуванням фізичного насильства здійснив з нею статевий акт, заподіявши їй при цьому легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. Під впливом здійсненого по відношенню до неї злочину потерпіла Іванішина покінчила з життям самогубством, повісившись у своєму дворі.
Профілактика стресових та депресивних розладів Висновки Список використаних джерел Додатки Додаток А. Результати діагностики рівня соціальної фрустрованості Л.І. Вассермана
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.