Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів






Результати 1-50 з 589 за запитом розподілу

...чому полягає завдання маркетингової політики розподілу ? 2. Дайте визначення поняття “канал розподілу”. Які параметри характеризують канал розподілу ? 3. В які групи можна об ’ єднати функції каналів ...
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність прибутку та його значення в діяльності підприємства 1.2. Характеристика джерел формування, методів розподілу та шляхів використання прибутку 1....
Теоретичні аспекти формування маркетингової політики розподілу 1.1. Сутність маркетингової політики розподілу, її значення 1.2. Формування каналів розподілу 1.3. Управління рухом товарів Розділ 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методології розподілу витрат допоміжних підрозділів 1.1. Основні засади формування витрат на місцями виникнення і центрами відповідальності 1.2. Методологія розподілу витрат допоміжних підрозділів 1.3.
...1 Сутність та завдання політики розподілу 1.2 Канали розподілу та їх характеристика 1.3 Управління каналами розподілу 2. Аналіз збутової політики ТОВ «Черкаська продовольча компанія» ...
Суть та цілі політики розподілу 1.2. Типи і функції каналів розподілу товарів 1.3. Маркетингові системи збуту 1.4.
Проблема розподілу державної влади 2.1. Президентська республіка 2.2. Напівпрезидентська республіка 2.3. Парламентська республіка 3....У сучасній правовій науці принцип розподілу влади прийнято відносити до основ демократичного конституційного ладу. Це значить, що він має основоположне значення при рішенні конкретних питань побудови ...
Проблема розподілу державної влади 2.1. Президентська республіка 2.2. Напівпрезидентська республіка 2.3. Парламентська республіка 3....У сучасній правовій науці принцип розподілу влади прийнято відносити до основ демократичного конституційного ладу. Це значить, що він має основоположне значення при рішенні конкретних питань побудови ...
... Зведення та групування статистичних матеріалів 1. За наведеними в табл. 1. даними про якість ґрунтів та про урожайність озимої ...30 агрогосподарствах району складіть ряд розподілу за якістю ґрунтів, утворивши три групи з рівними інтервалами. Результати групувань викладіть у формі статистичної таблиці, проаналізуйте їх, зробіть висновки.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ЗА ПОДАТКОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ В УКРАЇНІ 2.1. Особливості визначення категорії уваги платників податків 2.2.... Удосконалення системи розподілу платників податків за категоріями уваги ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК
В роботі на основі ... В роботі на основі даних Законів України «Про Державний бюджет України» за останні п'ять років проведено структурний та динамічний аналіз розподілу видатків бюджету на централізовані заходи та програми в розрізі адміністративно територіальних одиниць. Згаданий аналіз здійснювався в наступній послідовності: 1) підрахувано ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДІЧНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 1.1.... АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПП «РІАЛЕЛІТСЕРВІС РЛК» 2.1. Загальна організаційно економічна характеристика ПП «РіалЕлітСервіс РЛК» 2.2.
Теорія. Статистичний аналіз рядів розподілу. Розрахункове завдання Задача 1 Вихідні дані: Випуск продукції в вартісному вимірі по областях за ...
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ, ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ, ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ
Крищенко звернулася до суду з позовом до свого чоловіка про поділ майна. Позивачка наполягала на розподілі майна в натурі і виділення ...
В Україні виділяють 8 рекреаційних районів: Кримський, Чорноморсько Азовський, Карпатський, Подільський, Придніпровський, Донецький, ...
Вступ 1. Доходи та їхній розподіл у виробничому кооперативі 2. Доходи колективного сільськогосподарського підприємства 3.
Вступ 1. Економічний зміст прибутку, його формування та розподіл 2. Система показників рентабельності 3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 1.1. Суть видатків місцевих бюджетів 1.2.
Прибуток підприємства основний фактор його економічного та соціального розвитку, який відображає остаточну грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності і є ...
...аналізу формування фінансових результатів та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств 1.1. Економічна сутність прибутку та особливості формування фінансових результатів 1.2. Огляд законодавчої бази з обліку формування фінансових результатів та розподілу прибутку 1.3.
Треба: 1) побудувати ряд розподілу випадкової величини кількості повернених кредитів з 5 виданих; 2) знайти числові характеристики випадкової величини . Завдання № 2. Неперервні випадкові величини Задана функція розподілу неперервної випадкової величини .
Завдання №7 Задано закон розподілу дискретної випадкової величини. Знайти математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, інтегральну функцію розподілу F\x) цієї випадкової величини.
...що формується в залежності від розподілу коштів, залучених до зовнішньоекономічних зв'язків, це план: стратегічний; тактичний; оперативний; фінансовий 44. Коли зовнішньоекономічна діяльність підприємства є інтенсивною, то ...вимога інвестувань; доступ до каналів розподілу 74. Який вид економії не використовують у зовнішньоекономічній діяльності багатофункціональні компанії: розподіл операцій; спільні витрати; горизонтальна інтеграція структури підприємства; ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування маркетингової політики розподілу 1.1 Сутність маркетингової політики розподілу, її значення 1.2 Формування каналів розподілу 1.3 Управління рухом товарів Розділ 2 ...
...40 15 100 Визначте характеристики розподілу: середню, моду, се¬реднє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації, зробіть висновок про характер розподілу підприємств позичальників за рівнем ліквідності. 62.
Скласти ряд розподілу і побудувати функцію розподілу кількості світлофорів, які автомобіль минув без зупинки. Чому дорівнює математичне сподівання та дисперсія цієї випадкової величини?
...фактичну вели¬чину вибраної бази розподілу постійних ЗВВ звітного періоду (інакше — на базу розподілу за фактичною потужністю) отримують загальну суму розподілених постійних ЗВВ звітного періоду.
раціонального розподілу ресурсів Question 12 Остаточною метою менеджменту є: a. постійне проведення організаційних змін b. підтримання іміджу в очах споживачів c....Question 12 Класичним зразком горизонтального розподілу праці на виробничому підприємстві є: a. голова правління, заступник голови правління, начальник відділу b. виробництво, маркетинг, фінанси c.
...8 Балів: 1 Задано закон розподілу дискретної випадкової величини: X 5 1 0 2 3 Pi 0,1 0,3 0,15 0,25 0,2 Математичне сподівання цієї випадкової величини дорівнює: ... Щільність розподілу такої величини має вигляд: Виберіть одну правильну відповідь Зміст тесту викладений не повністю, у зв’язку з тим, що математичні ...
...киданнях грального кубика Знайти закон розподілу величини X та її математичне сподівання: Задача № 5 Проведено n = 800 незалежних випробувань — підкидань грального кубика Нехай подія Х полягає ...Випадкова величина X задана щільністю розподілу . Визначити математичне сподівання та дисперсію X. Знайти и інтегральну функцію розподілу F(x). Задача № 11 Відхилення параметрів деякого виробу від ...
Написати біноміальний закон розподілу дискретної випадкової величини числа несправних телевізорів серед 1 відібраних, побудувати багатокутник розподілу, знайти мат сподівання і дисперсію. 11.
Написати біноміальний закон розподілу дискретної випадкової величини числа несправних телевізорів серед 3 відібраних, побудувати багатокутник розподілу, знайти мат сподівання і дисперсію. 11.
Написати біноміальний закон розподілу дискретної випадкової величини числа несправних телевізорів серед 6 відібраних, побудувати багатокутник розподілу, знайти мат сподівання і дисперсію. 11.
Написати біноміальний закон розподілу дискретної випадкової величини числа несправних телевізорів серед 3 відібраних, побудувати багатокутник розподілу, знайти мат сподівання і дисперсію. 11.
СУЧАСНИЙ СТАН І ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ…………………………..……21 2.1.Оцінка чинників прибутковості вітчизняних підприємств вугледобувної галузі……………………………………………………21 2.2. Характеристика розподілу прибутку за кризових умов…………28 ...
складіть комбінаційні розподіли проданих квартир за ознаками: місце розташування − вартість; поверх − вартість; наявність телефону — вартість; загальна площа — вартість.... 10): Складіть варіаційний ряд розподілу, наведіть дані таблично і графічно. Таблиця 10 4 3 5 3 3 7 6 4 5 3 7 5 4 ...
розподілу праці між підрозділами підприємства c. розподіл робіт за важкістю роботи d. за станом зовнішнього середовища e....є посадова інструкція елементом технічного розподілу праці? a. ні b. так Question 6 На основі якого показника розподіляється праця між посадами технічних виконавців та керівників a.
Запишіть відповідний закон розподілу. Яка ймовірність того, що троє чи більше з них – хлопчики? Яке середнє значення для цього розподілу (n = 5)? Яке середньоквадратичне відхилення?
Порядок формування, розподілу та використання прибутку 1.3. Аналіз формування, розподілу та використання прибутку на підприємстві (теорія) Розділ 2.
...частоти, кумулятивні частки; 2) ряд розподілу зобразити графічно. Сукупність 30 КБ за розміром прибутку (млн. грн.) 4,8 3,9 8,7 14,9 11,7 ...3 На основі побудованого ряду розподілу: 1) розрахувати показники центру розподілу (середнє Х, Ме, Мо); 2) визначити показники варіації (R, I, σ, σ2, K2, K1, K0); ...
Ряди розподілу 3.Відносні величини інтенсивності та їх використання 4.Суть і характеристики варіації. Середнє лінійне і середнє квадратичне відхилення Практичне завдання ... Побудуйте варіаційний ряд розподілу проданих квартир за ознакою "поперх". Вкажіть елементи цього ряду та зобразіть його графічно. Побудуйте варіаційний ряд розподілу проданих квартир за ...
Аналіз концепцій ефективності в розподілі благ в суспільстві 2.1 Аналіз ефективності розподілу благ за критерієм Парето ефективності 2.2 Аналіз ефективності розподілу благ за ...
...із ознак, побудувавши інтервальний ряд розподілу, виділивши три групи. Результати оформити у таблиці; 2. Зобразити ряд розподілу графічно; 3. Для побудованого ряду обчислити характеристики ряду розподілу: – ...
Побудувати інтервальний ряд розподілу опитаних робітників за обсягами виготовленої продукції, утворивши групи з однаковими інтервалами. Ряди розподілу подати в табличній формі.
...транспортних матриць" дві можливі схеми розподілу товаропотоків між постачальниками та покупцями, одна з яких має бути побудована за методом "північно західного кута"....використати для подальшого удосконалення схеми розподілу товаропотоків. Вихідні дані для розв'язання ситуаційної задачі: Загальна наявність товару у постачальників для продажу та поставки покупцям: постачальник "А" – ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.