Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 377 за запитом розширення

ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………7 1.1. Методичні підходи до оцінки розширення діяльності підприємства………………………………………………………….7 1.2.
Особливості процесу розширення НАТО на Схід 2.1. Проблеми розширення НАТО на Схід 2.2. Позиція Росії стосовно проблеми розширення НАТО на Схід ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 9 1.1. Основні положення теорії організації виробництва 9 1.2. Організаційно економічне управління технічним розвитком підприємства 11 1.... ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 33 3.1. Визначення напрямів розширення виробництва продукції підприємства 33 3.2. Визначення економічного ефекту від розширення виробництва 39 ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 9 1.1. Основні положення теорії організації виробництва 9 1.2. Організаційно економічне управління технічним розвитком підприємства 11 1.... ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 33 3.1. Визначення напрямів розширення виробництва продукції підприємства 33 3.2. Визначення економічного ефекту від розширення виробництва 39 ...
Вступ Розділ 1. Стрімке географічне розширення Російської імперії в XVIII столітті 1.1.
Світовий та Європейський досвід діяльності системи медичного страхування в економічно розвинутих країнах до розповсюдження як обов’язкової ... Ми пропонуємо розширення програми медичного страхування. Та ввести в дію запропоновану програму добровільного страхування здоров’я на випадок медичних ускладнень під час лікування ...
Варіант 20. 1. Облдержадміністрація прийняла рішення про розширення меж території аеропорту обласного центру ...
ВСТУП……………………………………………………………………………….…3 РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СКЛАД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ…………………………………………………………………………………5 1.1. Історія створення ЄС………………………………………………………..5 1.2.... Перспективи розширення ЄС………………………………………………23 2.3. План дій Україна ЄС………………………………………………………..27 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………...34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………….…………………………….35 ДОДАТКИ
...системи з урахуванням можливості постійного розширення c. розгляд досліджуваного об'єкта як єдиного цілого Question 2 Принцип розвитку полягає в: b....системи з урахуванням можливості постійного розширення Question 3 Принцип сумісності передбачає: a. забезпечення здатності взаємодії елементів системи b. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення c.
...системи з урахуванням можливості постійного розширення c. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів Question 2 Принцип розвитку полягає в: a....системи з урахуванням можливості постійного розширення Question 3 Принцип сумісності передбачає: a. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення b. забезпечення здатності взаємодії елементів системи c.
розширення Question 4 Обмежена за часом цілеспрямована зміна системи зі встановленими вимогами до якості результатів, можливими межами витрат коштів та ресурсів ... розширення d. статутної діяльності e. нової продукції f. стратегії ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Короткострокові заходи, що здійснюються на експлуатаційній ...
...склад, структуру і можливий механізм розширення. Відповідно, постанови, що відносилися до можливості вступу в ці обєднання нових держав членів, а також сам механізм розширення встановлювались самостійно кожним із установчих ...
Пропозиції щодо розширення асортименту послуг харчування в готельному комплексі “Дніпро” Висновки Список літератури Спираючи на дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених необхідно відзначити, що ...також спостерігається помітна тенденція постійного розширення номенклатури й асортименту туристичних послуг при постійному контролі за їхньою якістю. Особливо це стосується послуг харчування.
...в ефективному використанні виробничих потужностей, розширенні й удосконаленні виробничої кооперації b. організація обігу продукції виробничо технічного призначення та виробів широкого вжитку, сприяння товаровиробникам в ефективному використанні виробничих потужностей, розширенні й удосконаленні виробничої кооперації c.
...кредитів принаймні до 5 років; розширення напрямів цільового використання субсидованих кредитів, зокрема впровадження за рахунок кредитних коштів ресурсозберігаючих та інших передових технологій у сільське господарство, кредитування ...строків дії програми кредитної субсидії, розширення напрямів її цільового використання та підвищення доступності для суб’єктів кредитування потребує збільшення суми коштів, передбачених у Державному бюджеті України ...
...виникає необхідність інвестування, яка спричинена: розширенням сфери діяльності, оновленням технічної бази господарюючого суб’єкта, зміною видів діяльності (продукції, робіт, послуг). Розв’язання названих проблем пов’язане ... По перше це розширення існуючої справи, по друге диверсифікація діяльності, тобто розвиток напрямків відмінних від існуючих, третій варіант це злиття з великою компанією.
...два види експансії синтаксичних моделей: розширення і ускладнення. Розширення моделі речення проводиться за рахунок повторен ня її компонентів або перерахування однорідних членів речення; ускладнення пов'язане ...
розширення Question 5 Інвестиції що здійснюються за рахунок частини національного доходу або за рахунок фонду чистого нагромадження, є: a.... інвестиціями розширення Question 6 Інвестиційні пропозиції, що зумовлені потребою заміни активів, які виробились або потребують надзвичайно високих витрат на підтримання їх у ...
...видів продукції, яку випускають підприємства, розширення й оновлення асортименту виробів відповідно до сучасних вимог розвитку народного господарства і науково технічного прогресу, а також зростання потреб населення....не має достатнього рівня для розширення ринків збуту та цільових споживачів. Обсяги реалізації ЧПК мають тенденцію до зменшення так у 2002 обсяг реалізації складав 44 млн.
...видів продукції, яку випускають підприємства, розширення й оновлення асортименту виробів відповідно до сучасних вимог розвитку народного господарства і науково технічного прогресу, а також зростання потреб населення....не має достатнього рівня для розширення ринків збуту та цільових споживачів. Обсяги реалізації продукції мають тенденцію до зменшення так у 2003 обсяг реалізації складав 44 млн.
По перше – це розширення існуючої справи, по друге – диверсифікація діяльності, тобто розвиток напрямків відмінних від існуючих, третій варіант – це злиття з великою компанією....думку, найбільш ефективним варіантом є розширення бізнесу. Диверсифікація діяльності для ТОВ “Грей Севастополь” означає освоєння нових ринків. Оскільки з початку створення керівництво підприємства обрало вузьку спеціалізацію, ...
По перше – це розширення існуючої справи, по друге – диверсифікація діяльності, тобто розвиток напрямків відмінних від існуючих, третій варіант – це злиття з великою компанією....думку, найбільш ефективним варіантом є розширення бізнесу. Диверсифікація діяльності для ТОВ “Грей Севастополь” означає освоєння нових ринків. Оскільки з початку створення керівництво підприємства обрало вузьку спеціалізацію, ...
...також спостерігається помітна тенденція постійного розширення номенклатури й асортименту туристичних послуг при постійному контролі за їхньою якістю. Особливо це стосується послуг харчування....в діяльності ресторану; пропозиції щодо розширення асортименту послуг харчування в готельному комплексі “Дніпро”. Необхідно констатувати, що в готельному комплексі “Дніпро” робляться конкретні кроки по підвищенню якості ...
...метою підвищення іміджу продукції й розширення кількості споживачів;. Розширення виробництва, при якому вигiдно вкладати капiтал за кордоном. Подолати залежність вiд внутрiшнього ринку i "розсiяння" ризику шляхом ...
...метою підвищення іміджу продукції й розширення кількості споживачів;. Розширення виробництва, при якому вигiдно вкладати капiтал за кордоном. Подолати залежність вiд внутрiшнього ринку i "розсiяння" ризику шляхом ...
Це досягненно завдяки розширенню асортименту продукції. Збільшення обсягу продукції спричинило додаткову потребу в трудових ресурсах, 270 чоловік. Відбулося збільшення фонду оплати та середнього доходу ..., що відбулося завдяки розширенню асортименту продукції. Що спричинило збільшення таких показників як чисельність персоналу, фонд оплати і середній дохід.
Перспективами розвитку ДП "ЧАРЗ" с розширення своєї виробничої діяльності по наданню послуг з ремонту легкових машин та за допомогою маркетингу (реклами) розширити коло замовників по ремонту ... Для розширення необхідно закупити тільки деяке обладнання та матеріали для надання послуг. Все це купується за власні кошти підприємства ці кошти окупляться ...
Перспективами розвитку ДП "ЧАРЗ" с розширення своєї виробничої діяльності по наданню послуг з ремонту легкових машин та за допомогою маркетингу (реклами) розширити коло замовників по ремонту ... Для розширення необхідно закупити тільки деяке обладнання та матеріали для надання послуг. Все це купується за власні кошти підприємства ці кошти окупляться ...
По перше – це розширення існуючої справи, по друге – диверсифікація діяльності, тобто розвиток напрямків відмінних від існуючих, третій варіант – це злиття з великою компанією....думку, найбільш ефективним варіантом є розширення бізнесу. Диверсифікація діяльності для ТОВ “Грей Севастополь” означає освоєння нових ринків. Оскільки з початку створення керівництво підприємства обрало вузьку спеціалізацію, ...
...загальному обсязі кредитних операцій; г) розширення частки приватних підприємств у ході приватизації державної власності Тест № 15. Сутність політики вільної торгівлі полягає у а) захисті внутрішнього ринку ...доходу; б) витрати на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу, а також на зв'язані з цим зміни матеріальних оборотних коштів; в) витрати на ...
...конкурента, у зв’язку з розширенням збутової мережі у 2007 році та збільшенням цін на продукцію підприємства спостерігаються збільшення доходів. Аналогічна тенденція спостерігається з динамікою собівартості ...думку, найбільш ефективним варіантом є розширення бізнесу. Диверсифікація діяльності для ВАТ означає освоєння нових ринків. Отже, враховуючи перелічені факти, зупинимося на розробці варіанту розширення бізнесу.
...щодо залучення інвестиційних коштів для розширення діяльності підприємства є встановлення універсального комплексу для упаковки готової продукції. На сьогоднішній день ВАТ “Укрмашбуд» виробляє обладнання, що розроблене з ...обсяги виробництва продукції за рахунок розширення виробничих потужностей підприємства, а й отримати економію по відношенню до закупівлі обладнання за рахунок банківських кредитів.
...без форматування у файлах з розширенням .txt b. створювати текстові документи з форматуванням c. такої програми не існує Question 138 Програма WordPad дозволяє: a....без форматування у файлах з розширенням .txt b. створювати текстові документи з форматуванням c. такої програми не існує Question 139 Програма Paint призначена для: a.
Перед підприємницькою структурою, що прийняла рішення про розширення існуючого або запровадження нового виробництва, завжди постає проблема пошуку і використання найбільш дешевих способів фінансування капітальних вкладень....лізингових операцій істотно впливає на розширення реального сектору економіки України. Незважаючи на активний розвиток фінансової системи, ринок лізингових послуг в Україні перебуває на стадії становлення.
Розширення доступу до бібліотек та інформаційних технологій 1.2. Загальна характеристика Олександрійського ліцею інформаційних технологій 1.3....нових технологій в навчальному процесі; розширення доступу до бібліотек та інформаційних технологій. Як показав аналіз, що усі ці вимоги та поєднання елементів і використовуються в ліцеї ...
Вступ В умовах конкуренції розширення сервісного обслуговування своєї продукції стає важливим засобом боротьби на ринку послуг за потенційних покупців. Принцип сучасного надання послуг (сервісу) означає ... Поряд з формуванням або розширенням переліку торговельних послуг, важливе значення для створення належного рівня торговельного обслуговування населення у магазині має забезпечення високої якості їх виконання, ...
Економічне обґрунтування розширення обсягів реалізації продукції ДП «Черкаське ЛМГ» 3.3. Шляхи удосконалення політики збуту ДП «Черкаське ЛМГ» Висновок Список використаної літератури Додатки ...можливим завдяки великим капіталовкладенням в розширення виробництва лісокомплексу держлісгоспу. Враховуючи сировинну базу держлісгосп має можливість реалізовувати щомісяця 3 4 тис.м3 дров технологічних для підприємств які ...
Пропозиції щодо розширення асортименту магазину 3.3. Пропозиції щодо вдосконалення асортиментної політики ТОВ “Меблі Лівс” Висновки Список використаної літератури Додатки Найважливішим об’єктом ...вести облік вручну і подальше розширення асортименту неухильно приведе до кризи управління, вихід з якої потребує зміни технології торгівлі, перш за все – регламенту взаємин між співробітниками ...
Заходи щодо залучення інвестицій в розширення діяльності підприємства 3.2. Економічне обгрунтування запропонованих заходів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ В першому розділі дипломної роботи було розглянуто ...інвестицій в підприємство включає його розширення і впроваження в виробництво наступних видів продукції, які раніше не вироблялись: горілка «Медовуха», слабоалкогольний напій «Блюз», бальзам «Чорна смородина» (1,...
...прокуратури, суду, адвокатури, але й розширення та послідовної реалізації процесуальних прав учасників процесу. [6, с.79] З 1991 року український народ вже майже 26 років будує ...br /> На жаль, в Україні розширення права обвинуваченого на захист нерідко відбувається односторонньо й бездумно, без встановлення чітких меж його здійснення та без реформування інших інститутів ...
...Россава» 3.2 Пропозиції щодо розширення асортименту послуг харчування в туристичному комплексі “Россава” 3.3. Обладнання та організація роботи бару при ресторані в туристичному комплексі “Росава” ...клієнтів – кейтерингу дані послуги щодо розширення асортименту послуг харчування в ресторані і щодо організації в ньому бару.
В майбутньому плануємо розширення галузі і маємо на меті залучати людей для вирощування грибів та овочів. В майбутньому плануємо розширення галузі і маємо на меті ...
...дочірніх підприємств, що виділені, для розширення випуску вигідної продукції; c. залучення додаткових замовлень у портфель замовлень дочірнього підприємства, що виділилось; d....дочірніх фірм, що виділились, для розширення випуску вигідної продукції; c. вказане в а) та б). Question 10 Злиття підприємств контрагентів, має на меті: a.
...видів послуг або фінансових інструментів, розширення мережі філій, вихід на нові ринки — усі ці завдання потребують розробки докладного тактичного плану, який визначає послідовність дій, конкретні строки ...щодо придбання та використання ресурсів, розширення або зміни організаційної структури; кадрове забезпечення. 4. Документування: оформлення планів у письмовій формі в такій послідовності — стратегія, тактичний план, бюджет, ...
розширенні предметного поля психологічних досліджень b. аналізі структурних рівнів та основних функцій філософсько психологічного знання c. визначенні методологічної ролі філософії у психологічних дослідженнях d. розширенні кругозору особистості e.
...різних країн традиційно стоїть завдання розширення ємності інвестиційного ринку, що змушує їх активно працювати над розробкою ефективних механізмів, здатних акумулювати вільні фінансові ресурси на фінансовому ринку ...також робить вагомий внесок у розширення ємності фінансового ринку, диверсифікацію його інституціональної структури та структури фінансових інструментів, формує та збалансовує інтереси учасників іпотечного ринку, створює механізми ...
...обсягу продаж туристичного продукту; б) розширення номенклатури турпродукту; в) зменшення собівартості турпродукту; г) розширення ринку продуктів; д) усе вищезазначене; є) інший варіант. 44.
...виведених з експлуатації 16 — на розширення виробничих потужностей 24 Визначте: а) кількість верстатів на кінець року та питому вагу серед них нових верстатів; б) ступінь розширення виробничих потужностей за рік.
...видів продукції, яку випускають підприємства, розширення й оновлення асортименту виробів відповідно до сучасних вимог розвитку народного господарства і науково технічного прогресу, а також зростання потреб населення....не має достатнього рівня для розширення кількості відвідувачів кафе. Загальна оцінка конкурентної сили дає змогу зробити висновки про конкурентне становище досліджуваного підприємства.
...коштів, створюється прибуток, що забезпечення розширення індивідуального відтворення й виконання зобов’язань перед суспільством і державою. У разі неможливості збереження індивідуального відтворення підприємство зазнає банкрутства і ...процесі розвитку виробництва (насамперед при розширенні виробництва), що виникають: • у матеріальному плані – між факторами і стадіями виробництва; • у фінансово економічному плані чи в структурі капіталу; • під ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.