Меню сайту

Нові користувачі
Zhekanya
Автори робіт
24.07.2021
Яна567
Автори робіт
08.07.2021
ilonandrian1002
Автори робіт
24.06.2021
Myrza5
Користувачі
20.06.2021
Mariana
Автори робіт
16.06.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 572 за запитом рр.

Зміст: Вступ………………………………………………………………………………3 Розділ 1. Становище есерівських та меншовицьких організацій в Україні наприкінці 1919 – початку 1920 рр………………………………………………6 Розділ 2 .
...території Польщі в 1918 – 1944 рр…….....46 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………....84 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…………………..…88 Актуальність дослідження проблематики визначається необхідністю об’єктивного висвітлення основних етапів організаційної ...діяльності в період 1918 – 1944 рр., а також аналізу тих заходів радянського уряду 20 – 30 – х рр. ХХ ст., які вплинули на розвиток РКК та поширення ...
...Прикарпатті у 20 30 ті рр. ХХ ст Розділ 2. Літературні процеси на Прикарпатті у 20 30 ті рр. ХХ ст Розділ 3.
...польського уряду у 1935 1939 рр………………………………………….24 Висновки……………………………………………………………………31 Список використаних джерел та літератури……………………………..33 Додатки……………………………………………………………………..36 Метою нашої роботи є справа всебічного та об’єктивного ...з 1926 го по 1939 рр.. Нижня хронологічна межа травень 1926 — час початку «санаційного» режиму Пілсудського. Верхня хронологічна межа вересень 1939 рр. – Окупація Полщі німецькими інтервентами.
Друга світова війна та окупація Польщі тоталітарними державами послужила своєрідним поштовхом для виникнення та розгортання на теренах країни широкомасштабного руху ...організацій в період 1939 – 1944 рр. За даними польських істориків лише протягом 1939 – 1942 рр. їх діяло близько 50. Головними формами боротьби в цей період були ...
Проблема політичного русинства виникла на початку 1990 х рр. з появою в Україні, Польщі, Угорщині, Словаччині, Чехії та Воєводині (тодішній ...
1. Україна в умовах десталінізації (1956 –1964 рр.) 2. Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму в другій половині І960 х – середині ...
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………… РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ……………………………………………………………………… 1.1. Трактування поняття «політична культура» в науковій літературі…………………………………………………………… 1.2....УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС 1917 1920 рр.»…………………………………………………. 2.1. Трактування понять «історичний факт», «інтерпретація історичних фактів» в методичній літературі………………………………….. 2.2. Методика формування політичної культури учнів засобами ...
Вступ 1. Структура кредитно інвестиційного портфелю за станом на 01.11.2010 р. 2. Динаміка обсягу і структури кредитно інвестиційного ...України за період 2008 2010 рр. 3. Рух резервів під заборгованість за кредитами 4. Кредитний портфель банку за станом наза період 2008 2010 рр.
Наслідки трагедії 1932 – 1933 рр. Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки Актуальність цієї теми зумовлена тим, що навколо проблеми Голодомору 1932 – 1933 років в ...та наслідків голодомору 1932 – 1933 рр. на Бахмачі в контексті подій Чернігівської області цього періоду.
...наслідки промислових змін 60 – х рр. ХVІІІ – середини ХІХ ст. Висновки Список використаних джерел та літератури Найрозвиненіша, наближена до сучасної, промисловість з’явилася в Англії в ...в Англії у 60 – х рр. ХVIII – середини ХІХ ст., де були закладені її основи. Крім того, велика промисловість переплітається з соціальними проблемами, які пов’язані ...
Національна економіка 1991 1994 рр. ………………………………….. 12 5. Культурне та релігійне життя України 1991 1994 рр.…………………. 16 Висновки ......................................................................................................... 18 Використана література ................................................................................. 19
Вступ Розділ 1 незалежність україни 1.1. Проголошення незалежності України 1.2. Міжнародне визнання України Розділ 2 основні напрямки ...етапі її формування (1991 1994 рр.) в його основу хоча й було покладено принцип “балансу інтересів”, але перевага надавалася швидкій інтеграції до європейських структур.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження екологічної політики України (1991 2010 рр.) 1.1. Поняття та принципи екологічної політики 1....
Вступ Розділ 1. Зародження дисидентського руху Розділ 2. Дисидентський pух в Україні у другій половині 60 х на ... 80 х рр Розділ 4. Придушення дисидентства Висновки Список опрацьованих джерел та літератури
Тема: Західна Україна у 20 30 рр. 1)Соціально економічне і політичне становище. 2)Національно визвольний рух.
Вступ.с Розділ І. Американський романтизм (10 – поч. 60 х рр. ХІХ ст.).с 1.1. Особливості напряму.
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ 1932 – 1933 РОКІВ 1.1. Економіко політична ситуація, що передувала голодомору ...тлі загальносоюзного голоду 1932 – 1933 рр. РОЗДІЛ 3. ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО ГОЛОДОМОРУ 1932 – 1933 РОКІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 3.1. Визначення втрат населення від голодомору 3....
ВСТУП РОЗДІЛ І. Історичне тло епохи 1.1. Київське генерал губернаторство у 1832 – 1914 роках 1.2....види документів у 1832 – 1914 рр. 3.1. Розпорядчі документи 3.2. Організаційні документи («Правила», скарги, пропозиції) 3.3. Забезпечення діловодства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ...
Вступ Розділ 1. Афганістан після виведення радянських військ 1989 1992 рр 1.1. Причини виведення радянських військ з Афганістану 1....
1. Початок Національно визвольної війни українського народу 1648—1658 рр. 2. Воєнно політичні події 1649—1653 pp.
1. Утворення Української козацької держави — Гетьманщини 2. Українсько московський договір 1654 р. Продовження Національно визвольної війни у 1654—1658 рр. Література
1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні та на початку Другої Світової війни. Возз’єднання західноукраїнських земель з УРСР 2....бойові дії в 1941 – 1942 рр. 3. Фашитський окупаціний режим в Україні. Рух Опору 4. Завершення вигнання фашистських загарбників з території України. Наслідки війни Література
1. Повоєнні адміністративно територіальні зміни й активізація зов¬нішньополітичної діяльності УРСР 2. Особливості відбудови народного господарства України 3....процеси в Україні (1946 – 1953 рр.) Література
Вступ 1. Живопис в 1917 1929 рр 2. Розвиток скульптури та архітектури 3. Музика Висновок Список використаної літератури Висновок Відповідно ...
Вступ Розділ 1. Загальні засади створення, розвитку і діяльності у різні періоди існування. 1.1....Великої вітчизняної війни 1941 1945 рр. Розділ 2. Новий етап розвитку у післявоенний період. 2.1. В період УССР 1946 1988рр. 2.2.
Реферат «Законодавство про народну освіту 20 30 рр. ХХ століття УСРР» Київ 2011 План 1. Вступ 2.
1. Національно культурне відродження в роки хрущовської «відлиги» 2. Антирелігійна кампанія 1950—1960 х рр. 3.
1. Соціально економічні перетворення в УРСР на ос нові нової економічної політики 2. Національна політика більшовиків в Україні. Причини “коренізації”....УРСР наприкінці 1920 – 1930 х рр. 6. Західноукраїнські землі між двома світовими війнами Література
... 1. Українські землі за князювання Вітовта (1392 1430 рр.)…………….. 3 2. Політична реакція в Україні на фоні «розрядки» в 70 ...
Т е м а 7. Білль про права (1789 1791 рр.) (перші десять поправок до Конституції США) П л а ...
Зміст Вступ Розділ 1. Стан наукової розробки проблеми та джерельна база дослідження 1.1. Стан наукової розробки теми 1.2....в Райхскомісаріаті “Україна” (1941 1944 рр.) Розділ 3. Доля професійної (фахової освіти) на теренах Райхскомісаріату “Україна” 3.1. Спроби підготовки спеціалістів з вищою освітою 3.2.
Вступ 1. Причини Голодомору 2. «Механізм» Голодомору 3. Український Голодомор на тлі загальносоюзного голоду 4.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика голоду 1921 1923 років в Україні 1.1.
ЗМІСТ Вступ 1. Значення ідейно політичного впливу Заходу у формуванні ідеологічної доктрини революційних народників 70 х років ХІХ ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПРИЧИНИ ПОЯВИ ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 1.1.
Вступ Розділ 1. Громадянська війна в Югославії та розпад багатонаціональної держави 1.1.
Робота складається з таких частин Вступ ………………………………………………....3 Розділ І. Передумови і причини………………...6 Розділ ІІ. Перебіг подій …………………………17 Розділ ІІІ.
Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Державотворчий процес. Економічна криза та її наслідки ……………. 3 2. Політичний розвиток України. Конституція 1996 р. …………………... 6 3.
1. Створення Української Центральної Ради та її боротьба за утвердження української державності 2. Українська держава під проводом П.Скоропадського.
Вступ Розділ 1. Історіографія та джерела дослідження Розділ 2. Політичні відносини україни та білорусі 2.1 Договірно правова база 2....
Вступ Розділ 1. Історіографія та джерела дослідження Розділ 2. Політичні відносини україни та білорусі 2.1 Договірно правова база 2....
Вступ Розділ I. Аналіз історичних аспектів формування клубу ядерних держав 1.1.
Вступ 1. Інформування громадськості України через засоби масової інформації про діяльність СБУ 2. Аналіз доступу до інформації СБУ в періодичних ...
В роботі описано еволюцію режиму Франциско Франко в Іспанії з моменту його становлення і до смерті диктатора, детально описано політичний ...
ПЛАН: Вступ.............................................................................................................. 3 І. Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941 1942 р.р.........................................................................
......Радянська антирелігійна політика поставила перед каральними НКВС завдання викорінити з життя поляків все, що було пов’язане з вірою та ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.