Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 5058 за запитом рядів

...стилістичне навантаження синонімів та синонімічних рядів у сучасній українській мові І. 1. Емоційне забарвленням, експресивність, стилістична віднесеністю синонімів І. 2. Види синонівів І. 3. Синонімісні ряди як група слів, об'єднаних ...
Поняття про числовий ряд і його суму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2.Необхідна умова збіжності ряду. Залишок ряду. Дії над рядами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3.Додатні ряди.
Статистичний аналіз рядів розподілу. Розрахункове завдання Задача 1 Вихідні дані: Випуск продукції в вартісному вимірі по областях за 9 місяців 1997 р.... Для цього розбиваємо на інтервали ряди факторної і результативної ознаки та будуємо кореляційну таблицю
... Зведення та групування статистичних матеріалів 1. За наведеними в табл. 1. даними про якість ґрунтів та про урожайність ...у 30 агрогосподарствах району складіть ряд розподілу за якістю ґрунтів, утворивши три групи з рівними інтервалами. Результати групувань викладіть у формі статистичної таблиці, проаналізуйте їх, зробіть ...
ВСТУП Розділ І. Групування статистичних даних та обчислення статистичних показників Розділ ІІ. Аналіз рядів динаміки Розділ ІІІ.
Содержание: Введение 1. Природные радионуклиды. 2. Семейство тория 232. 3. Торий (Th). Заключение Список литературы
...Оптимальне значення 1 Коефіцієнт надійності (ряд. 1 : ряд. 3) Кн 0,740204 0,689492 Не менше 5 % 2 Коефіцієнт «фінансового важеля» (ряд. 3 : ряд.
рядок стану e. кнопка головного меню ОС WINDOWS f. панель інструментів Question 98 Комбінація клавіш Аlt+F4 призначена для: a.... рядок головного меню b. кнопка Применить c. кнопка Отмена d. корінці вкладок e. панелі інструментів f.
...Вихідні дані № пп Показники Код рядку балансу *, код рядка звіту про фінансові результати** На початок періоду, тис.грн. На кінець періоду, тис.грн.
...на такі моменти: І) у рядках 120 "Незавершене виробництво" і 130 "Готова продукція" до залишків незавершеного виробництва і до вартості готової продукції, відповідно, не включені адміністративні ...в національній валюті" відображаються в рядку 230; 3) залишки по рахунках 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" відображаються у ...
Наявність власних оборотних коштів (ряд. 1 – ряд. 2) 135,3 132,2 – 3,1 4. Довгостроклві кредити і позикові кошти (довгострокові зобов’язання) — — — 5.
Номінальний фонд робочого часу (рядок 1 рядок 2) 307 307 100,0 307 100,0 4. Неявки на роботу, дні, усього, в тому числі: 30,1 32,...
Валовий прибуток (рядок А – рядок Б). Г. Операційні витрати — усього, зокрема: заробітна плата персоналу (за винятком прямих витрат праці), нарахування на заробітну плату, ...
Валовий прибуток (рядок А – рядок Б). Г. Операційні витрати — усього, зокрема: заробітна плата персоналу (за винятком прямих витрат праці), нарахування на заробітну плату, ...
Валовий прибуток (рядок А – рядок Б). Г. Операційні витрати — усього, зокрема: заробітна плата персоналу (за винятком прямих витрат праці), нарахування на заробітну плату, ...
Валовий прибуток (рядок А – рядок Б). Г. Операційні витрати — усього, зокрема: заробітна плата персоналу (за винятком прямих витрат праці), нарахування на заробітну плату, ...
Валовий прибуток (рядок А – рядок Б). Г. Операційні витрати — усього, зокрема: заробітна плата персоналу (за винятком прямих витрат праці), нарахування на заробітну плату, ...
Охарактеризувати одержані групи та підгрупи рядом показників необхідних для аналізу. Зробити висновки. Таблиця 1 Дані про автотранспортні підприємства № АТП Кількість вантажних автомобілів Коефіцієнт використання вантажівок Виробіток ...6 0,5 0,3 Розрахуйте для ряду динаміки, який відповідає вашому варіанту: 1) середнє значення рівня ряду; 2) за ланцюговою і базисною схемами аналітичні показники ряду динаміки: ...
...консультування дитини Question 4 Виберіть рядок, в якому перераховані основні фази психотерапії: a. встановлення контакту між психологом та пацієнтом, визначення психологічної проблеми, діагностика; робота над вирішенням ...ТЕМИ 7 Question 1 Виберіть рядок, у якому перераховані фактори ефективності консультування: a. особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, стать клієнта, довіра у стосунках між клієнтом ...
в учасники залучаються керівники та рядові співробітники, причому як ті, що постійно стикаються з даною проблемою, так і неспеціалісти в цій галузі (новачки), які зазвичай висувають ... в учасники залучаються керівники та рядові співробітники, причому як ті, що постійно стикаються з даною проблемою, так і неспеціалісти в цій галузі (новачки), які зазвичай висувають ...
...іони, молекули), утворюють правильні симетричні ряди, сітки, ґратки. Розташування частинок стає закономірним, упорядкованим, коли речовина переходить з аморфної фази (газ, рідина, склоподібний стан) у кристалічну, що ...прямі, що проведені через них, – рядами, а площини, визначені трьома вузлами, що не належать до одного ряду, – плоскими сітками. Самі паралелепіпеди, у вершинах яких розташовані вузли, ...
...впровадження ІКМ (до кожного числа рядка додати N) 454 508 573,6 651,3 739,1 2. ВАРІАНТ ОПТИМІСТИЧНИЙ а) Тарифні доходи «Укрпошти» до впровадження ІКМ ...впровадження ІКМ (до кожного числа рядка додати N) 515 581 656 784 985 3. ВАРІАНТ ПЕСИМІСТИЧНИЙ а) Тарифні доходи «Укрпошти» до впровадження ІКМ 494 552 617 ...
Форматування листів в Excel Будь яка таблиця складається з рядків і стовпців, як правило рядки нумеруються цифрами 1, 2, 3 і так далі до 16384, а стовпцям привласнюється відповідність латинському ...
...кумулятивні частоти, кумулятивні частки; 2) ряд розподілу зобразити графічно. Сукупність 30 КБ за розміром прибутку (млн. грн.) 4,8 3,9 8,7 14,9 11,...9,3 На основі побудованого ряду розподілу: 1) розрахувати показники центру розподілу (середнє Х, Ме, Мо); 2) визначити показники варіації (R, I, σ, σ2, K2, K1, ...
Ряди розподілу 3.Відносні величини інтенсивності та їх використання 4.Суть і характеристики варіації. Середнє лінійне і середнє квадратичне відхилення Практичне ... Побудуйте варіаційний ряд розподілу проданих квартир за ознакою "поперх". Вкажіть елементи цього ряду та зобразіть його графічно. Побудуйте варіаційний ряд розподілу проданих квартир ...
Побудувати інтервальний ряд розподілу опитаних робітників за обсягами виготовленої продукції, утворивши групи з однаковими інтервалами. Ряди розподілу подати в табличній формі.
(ряд.1 : ряд2) 2,73 2,95 2,39 0,34 0,56 18,98 4. Матеріаломісткість продукції, грн. (ряд.2 : ряд.
Робочий рядок. Поля.... 25 2.4. Урок 2. Верхня та нижня рядкові лінії............................................ 26 2.5. Урок 3. Робочий рядок.
...й базисні абсолютні прирости рівнів ряду динаміки за кожний рік; 2) ланцюгові й базисні темпи зростання та темпи приросту рівнів ряду динаміки за кожний рік; 3) ...
...18 16 25 28 Зімкнути ряд динаміки шляхом розширення інтервалів ( по п'ятиденках) Задача Маємо дані про випуск виробу "А" двома підприємствами....за сумою вкладу розподілились у ряд. Обчислити всі показники ряду динаміки Сума вкладу, грн. Кількість вкладників До 2000 2000 4000 4000 8000 8000 10000 Понад 10 ...
...однією із ознак, побудувавши інтервальний ряд розподілу, виділивши три групи. Результати оформити у таблиці; 2. Зобразити ряд розподілу графічно; 3. Для побудованого ряду обчислити характеристики ряду ...
№ п/п Статті балансу Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 Основні засоби – залишкова вартість 030 388,6 383,6 – первісна вартість ... № п/п Статті звіту Код рядка За звітний період 1 Дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт) 010 82,0 2 Податок на додану вартість 015 (13,...
...690 560 Необхідно розрахувати для ряду динаміки, що відповідає вашому варіанту: 1. Середній рівень ряду; 2. За ланцюговою і базисною схемами аналітичні показники ряду динаміки: абсолютні ...
акцентуацією Question 3 Назвіть рядок, в якому названі рівні творчих здібностей a. сенситивність, талант, геніальність b. геніальність, творчість, активність c. задатки, обдарованість, геніальність d....Кунце Question 9 Назвіть рядок, в якому виділені основні підсистеми загальної структури творчої діяльності a. фази творчого процесу, особистість творця, соціально психологічний клімат в колективі; ...
10): Складіть варіаційний ряд розподілу, наведіть дані таблично і графічно. Таблиця 10 4 3 5 3 3 7 6 4 5 3 7 5 ...6,2 8,0 Складіть варіаційний ряд розподілу фермерських господарств за розміром земельної площі, для чого утворити чотири групи з рівними інтервалами. Покажіть результати графічно. 24.
Проте і досі лишається ряд питань, що потребують наукової розвідки. А саме: реформування української системи пенсійного страхування передбачає створення в ній ряду ефективних механізмів соціального захисту громадян.
...9 49,1 54,0 Проаналізуйте ряди динаміки, обчисливши: ланцюгові та базові абсолютні прирости, темпи зростання і темпи приросту, коефіцієнт прискорення (уповільнення) динаміки; абсолютне значення 1% приросту; середній рівень ряду; середній абсолютний приріст; середньорічні темпи ...
Перевірити ряди на стійкість 3. У стійких хронологічних рядах розрахувати суму, середньоарифметичне значення, мінімальне і максимальне значення, моду 4.
...прийомів і рухів за хронологічними рядами. 2. Перевірити ряди на стійкість. 3. У стійких хронологічних рядах розрахувати: суму, середньо¬арифметичне значення, мінімальне і максимальне значення, моду.
...форми № 1 Стаття активу Код рядка На початок року На кінець року Основні засоби: залишкова вартість 030 144 180 первісна вартість 031 180 225 знос 032 ...форми № 1 Стаття пасиву Код рядка На початок року На кінець року Статутний капітал 300 234 234 Нерозподілений прибуток 350 50,4 67,5 Неоплачений капітал ...
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 Робота з рядками Мета роботи: Придати практичні навички розробки програм обробки текстової інформації з використанням процедур і функцій. Завдання Дано рядок.
...форми № 1 Стаття активу Код рядка На початок року На кінець року Основні засоби: залишкова вартість 030 144 180 первісна вартість 031 180 225 знос 032 ...форми № 1 Стаття пасиву Код рядка На початок року На кінець року Статутний капітал 300 234 234 Нерозподілений прибуток 350 50,4 67,5 Неоплачений капітал ...
...кочуючий), перелітній, осінній, зимовий); назва ряду, до якої екологічної групи належать. 8. Описати ссавців за схемою (миша польова): назва виду, ряду, екологічна група, стан тварин в ...
Определить статистические показатели ряда динамики, характеризующего состояние преступности в Украине: а) цепные и базисные абсолютный прирост, темп роста, темп прироста; б) средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средние темпы ...
...предприятия определить функции аппроксимации динамического ряда удельных услуг связи. С использованием ПЭВМ определить три вида аппроксимационных функций, среднеквадратическое отклонение функций аппроксимации от фактического ряда.
Определить статистические показатели ряда динамики, характеризующего состояние преступности в Украине: а) цепные и базисные абсолютный прирост, темп роста, темп прироста; б) средний уровень ряда, средой абсолютный прирост, средние темпы ...
Определить статистические показатели ряда динамики, характеризующего состояние преступности в Украине: а) цепные и базисные абсолютный прирост, темп роста, темп прироста; б) средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средние темпы ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.