Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4223 за запитом рівень

За даними обстежень домогосподарств рівень та варіація середньодушового споживання основних продуктів харчування в середньому за місяць становили: Продукт харчування Середній рівень, кг Дисперсія М'ясо та ...
Вступ 1. Історія розвитку вугільних шахт Донбасу 2.... Рівень техніки і обладнання шахт Донбасу Висновки Список використаної літератури
План Вступ........................................................................................................3 1. Сутність рівня життя населення …………...…………..........4 2. Індекс людського розвитку (ІЛР).............................................. Рівень життя населення в Україні та шляхи його підвищення...................................................................................27 Висновки..................................................................................
ВСТУП 1.1 Вивчення об’єкту, мети та завдання курсової роботи 1.2 Необхідність подолання бідності ... ВСТУП 1.1 Вивчення об’єкту, мети та завдання курсової роботи 1.2 Необхідність подолання бідності та підвищення добробуту населення ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 2.1 Огляд та аналіз законодавчих та нормативних актів щодо подолання бідності та основні напрямки соціальної політики щодо підвищення добробуду населення 2.2 Проблеми бідності та рівень життя населення в Україні 2.3 Мережа ус...
План: Вступ………………………………………………………………………. 3 І. Національна економіка і регіональна політика……………………… 4 ІІ. Роль регіонів у становленні національної економіки України……... 8 ІІІ....сприяння регіонального розвитку у національний рівень……………………………………………………………………………. 3.1 Цілі і завдання національної регіональної політики……………….. 3.2 Здійснення національної регіональної політики…………………… 3.3 Сучасний стан регіонального управління: ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи трудової міграції 1.1. Сутність трудової міграції та її особливості на сучасному етапі ...
Вступ 1. Аналіз праць вчених з проблеми розвитку творчих здібностей 2. Фактори, що впливають на розвиток творчих здібностей ...
Актуальність дослідження. Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави.
...кредитна система визначально впливає на рівень економічної безпеки країни через акумуляцію і перерозподіл фінансових потоків. Питанням безпеки фінансово кредитних установ приділяли увагу такі вчені: З.С....їм інститутів безпеки, який відображає рівень захищеності державою кредитно фінансових відносин між суб'єктами банківської діяльності та гарантує стійке функціонування всієї банківської системи України; забезпечує можливість ...
рівень професійної придатності c. сукупність загальноосвітніх та спеціальних знань Question 3 Основні риси сучасної кваліфікації полягають в: a. адаптивності b....здоров’я Question 7 Який рівень прибутковості проекту інвестицій в людський капітал для етапу здобуття звання доцента (за оцінками українських дослідників): a. 63,5% річних b.
Рівень загальноекономічного розвитку 0,35 9 2.Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури 0,15 9 3.Демографічний рівень 0,15 10 4.
Рівень загальноекономічного розвитку 0,35 8 2.Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури 0,15 10 3.Демографічний рівень 0,15 10 4.
...кривої сукупної пропозиції Варіанти 5, Рівень цін Обсяг AD, млрд дол. Обсяг AS, млрд дол 25 900 75 75 75 87,5 125 100 150 200 ...виробництва, а на вертикальній осі – рівень цін. За координатами на графіку визначити точки, які відображають положення кривих АD і АS. Визначенні точки з’єднати лініями 2.
метод, за допомогою якого вивчають рівень і динаміку відносних показників фінансового стану, які розрахо¬вуються як відношення величин балансових статей чи інших аб солютних показників, що ... метод, за допомогою якого вивчають рівень і динаміку відносних показників фінансового стану, які розрахо¬вуються як відношення величин балансових статей чи інших абсолютних показників, що їх ...
високий рівень інноваційної продукції Question 6 Балів: 1 Що повинно робити суспільство в умовах обмежених потреб? Виберіть одну правильну відповідь a.... рівень добробуту членів суспільства b. форма власності на ресурси та координація поведінки суб’єктів економіки c.
На основі оприлюднених статистичних даних, використовуючи систему показників, що передбачена методикою оцінки, визначити за власним вибором рівень інвестиційної привабливості галузі економіки на сучасному етапі Вступ 1. Методика оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарського виробництва 2....інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, остаточний рівень якої формується в умовах загального інвестиційного клімату в країні та в окремих регіонах, а т...
...Question 3 Показником, який характеризує рівень життя, є: a. соціальний стандарт b. немає правильної відповіді c. соціальний норматив d. соціальний індикатор Question 4 Соціальна політика це ... причини, під впливом яких змінюється рівень продуктивності праці b. немає правильної відповіді c. причини, під впливом яких збільшується рівень продуктивності праці d.
...рівноважний обсяг виробництва і рівноважний рівень цін (графічний аналіз) На основі вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені у табл. Необхідно: Точка Рівень цін Обсяг AD, млрд.дол.
рівень накопичених коштів b. рівень конкурентоспроможності продукції підприємства c. рівень страхового резерву ліквідності підприємства d. рівень чистого інвестиційного прибутку, який порівняний ...
...і розвитку підприємства через реальний рівень ресурсного потенціалу, а також глибокий диференційований аналіз стратегічних зв'язків і відносин з довгостроковим прогнозом можливостей і ресурсів з урахуванням оптимального використання через нормативний рівень потенціалу.
Яким буде рівень премії за ризик при заміщенні старих основних засобів новими з такими ж функціями: 5%; 10%; 15% 42. Яким буде рівень премії за ризик при заміщенні ...
Рівноважний обсяг виробництва і рівноважний рівень цін. Зміна рівноваги 2. Грошовий ринок і попит на гроші 3. Сукупність різних концепцій бюджетного дефіциту 4.... Рівень цін. Обсяг сукупного попиту.,млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд. дол. 1 5 500 — 2 20 200 3 20 450 ...
Безробіття, його суть, рівень безробіття, закон Оукена 3. Рівновага національного виробництва в кейнсіанській моделі «Сукупні витрати – національний дохід» 4.... Рівень цін. Обсяг сукупного попиту.,млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд. дол. 1 5 800 — 2 10 200 3 10 800 ...
...рівноважний обсяг виробництва і рівноважний рівень цін (графічний аналіз). Таблиця 7. Координати точок. Рівень цін. Обсяг сукупного попиту., млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд. дол.
...рівноважний обсяг виробництва і рівноважний рівень цін (графічний аналіз). Таблиця 7 Вихідні дані Координати точок. Рівень цін. Обсяг сукупного попиту.,млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд.
...рівноважний обсяг виробництва і рівноважний рівень цін (графічний аналіз). Таблиця 7 Вихідні дані Координати точок. Рівень цін. Обсяг сукупного попиту., млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд.
Рівень цін. Обсяг сукупного попиту.,млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд. дол. 1 5 500 — 2 20 200 3 20 450 ... Рівень безробіття в кожному році аналізуємого періоду. 3.1.2. Обсяг ВНП, недоодержаний в результаті безробіття за кожний рік аналізуємого періоду.
рівень теплового та електромагнітного випромінювань d. наявність холодної та гарячої води e. розмір житлової площі на людину f. рівень шуму, вібрації, радіації g.
Рівень домагань низький. При описуванні картин ТАТ проекції переживань, пов'язаних з нерозділеним коханням, неодноразові висловлювання про самогубство персонажів як про ... Рівень інтелекту відповідає віковій нормі, порушень мислення не виявлено. При виконанні графічних проб спостерігаються недостатність точної координації рухів, утрата окремих деталей ...
мають належний рівень правосвідомості, правової культури, розвинутий правовий світогляд c. вільно користуються спеціальною юридичної термінологією Question 4 До видатних науковців фахівців загальної теорії ...законодавчу, виконавчу та судову, високий рівень правової культури громадян, реальність гарантованих державою прав та свобод громадян b. наявність апарату управління, суверенітет, право, законність, правопорядок c.
...що від рівня собівартості залежить рівень прибутку, та рівень рентабельності продукції. Розглянемо матеріальні ресурси по яких видно з вирахуванням показників вони зменьшились в 2001 2000 рр.
...взаємодію, “фемінізація” процесу виховання, високий рівень готовність молодих батьків до виховання дітей b. Нуклеризація, послаблення родинних зв’язків, зміна ціннісних орієнтацій і стандартів поведінки, зменшення соціального ...виховання, «фемінізація» виховного процесу, невисокий рівень готовність молодих батьків до виховання дітей Question 6 Фактори, що корелюють з жорстоким ставленням до дітей: a.
Розрахуйте рівень безробіття. Через місяць із числа зайнятих було звільнено 0,5 млн. осіб; 1 млн. осіб із тих, що були офіційно зареєстровані ...зайнятих; б) кількість безробітних; в) рівень безробіття. Задача 60. У таблиці надано інформацію про попит та пропозицію на ринку праці: Р 2 4 6 8 10 ...
...продукції, але слід зауважити, що рівень повної собівартості однієї залікової тони зерна кукурудзи за 2007 2008 рр. є відносно сталим. ЗАТ НВФ веде бухгалтерський облік та ... Основними факторами, які збільшили рівень собівартості вирощування кукурудзи по статті "добрива" у 2008 році на 0,51 грн/т. зерна кукурудзи, є збільшення вартості добрив на ...
Рівень добробуту b. Регламент праці, відпочинку, побуту c. Порядок суспільного життя Question 4 Балів: 1 Стиль життя a. Умови життя b.... Рівень доходу c. Ступінь сприйняття людиною і населенням задоволення потреб Question 6 Балів: 1 Що з перерахованого не відноситься до соціально ...
низький рівень проти інфляційного захисту c. низька здатність генерувати прибуток d. високий рівень ліквідності Question 2 Інвестиційна операція, пов’язана з заміною ...
...що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання c. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом ...що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання Question 3 До інновації не відноситься: a. створення нового ринку товарів b. реорганізація структури управління організації c.
...що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання c. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом ...що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання Question 3 До інновації не відноситься: a. створення нового ринку товарів b. реорганізація структури управління організації c.
...що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання d. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом ...що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання c. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом ...
...двома валютами, зкоригований на відносний рівень цін своєї країни. 3. Курс між двома валютами, зкоригований на відносний рівень цін зарубіжної країни. 4.
рівень % 6 870,8 7,1 6 975,1 7,12 6 993,3 7,11 100,26 99,86 + 18,... – рівень, % 3 514,8 3,63 3 597,6 3,67 3 613 3,67 100,43 100 + 15,4 + 0,04 + ...
...про захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу? 2) Як в даному випадку, за законодавством., слід кваліфікувати дії цих суб'єктів ...правил дотримувалися органи АМКУ, визначаючи рівень монопольного (домінуючого) становища даного суб'єкта, яка процедура визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єкта господарювання?
Встановлено, що рівень якості — це кількісна характеристика міри придатності того чи іншого виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї порівняно з відповідними ... Абсолютний рівень якості визначають шляхом обчислення певних показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів, а відносний рівень доповнює функцію абсолютних ...
не змінить рівень національного доходу та виробництва B. буде сприяти витісненню приватних інвестицій; C. збільшить рівноважний рівень національного доходу і виробництва; D.
Природний рівень безробіття дорівнює 6%. Циклічне безробіття дорівнює 1.5%. Визначити фактичний рівень безробіття. 11. Циклічне безробіття визначається як різниця між: а) ...
Природний рівень безробіття дорівнює 6%. Циклічне безробіття дорівнює 1.5%. Визначити фактичний рівень безробіття. 11. Циклічне безробіття визначається як різниця між: а) ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.