Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 5079 за запитом рівня

ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДОМАГАНЬ ОСОБИСТОСТІ 1.1. Аналіз літератури за проблемою дослідження рівня домагань у вітчизняній та зарубіжній психології 1.2.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 7 НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 7 1.1. Еволюція наукових поглядів на сутність рівня життя населення 7 1.2.
... ЗМІСТ (Задача розв'язана по новому законодавству. Виправно трудовой кодекс з 01.01.2004 року втратив свою чинність!!!)....позбавлення волі в колоніях мінімального рівня безпеки. Призначення і види виправних колоній мінімального рівня безпеки. Напрям засуджених у виправні колонії мінімального рівня безпеки.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ ХВОРОГО НА ДІАБЕТ НА НА ОСНОВІ ІНДУКТИВНОГО ПІДХОДУ 2.1 Опис методу групового урахування аргументів (МГУА) 2.... ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ ХВОРОГО НА ОСНОВІ КОМБІНАТОРНОГО АЛГОРИТМУ МГУА 4.1 Короткостроковий прогноз рівня глюкози в крові хворого 4.2 ...
Показники соціального рівня життя сучасної України………………4 1.1. Рівень життя: сущність, мінімальні соціальні стандарти…………………..4 1.2. Показники якості життя...........розшарування та внутрішньо регіональної диференціації рівня життя українського населення..……….…................……16 2.1. Соціальні нормативи та потреби…………………………………………16 2.2. Життєвий рівень населення України та шляхи його ...
...роботи з підвищення науково методичного рівня педагогічних працівників РОЗДІЛ ІІ. Стан роботи з підвищення науково методичного рівня педагогічних працівників 2.1 Характеристика сучасного стану роботи з ...
...єдиний підхід щодо оціночних показників рівня фінансового стану регіону. Запропонована в роботі методика визначення рівня фінансово економічного розвитку регіону забезпечує механізм виявлення фінансових процесів, які відбуваються ...
Державне регулювання рівня та якості життя населення Висновки Список використаної літератури Додатки br />br /> Актуальність. Для України в сучасних умовах розвитку потрібні значні ...і гарантій людини у сфері рівня і якості життя. Адже сьогодні в Україні поглиблюється соціальне розшарування, яке призводить до розбалансування можливостей задоволення основних соціальних потреб населення.
Методи визначення рівня якості продукції 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ «ОЛЬВІЯ ВІННИЦЯ» 21 2.1.... ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ОЛЬВІЯ ВІННИЦЯ» 42 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48 ДОДАТКИ
Відмітні особливості виправної колонії максимального рівня безпеки від колоній мінімального і середнього рівнів безпеки. Загальні вимоги до обладнання колоній, структура виправних колоній. 2....року у виправній колонії мінімального рівня безпеки відбулося виїзне засідання місцевого суду з розгляду питань дострокового звільнення осуджених. Розглянувши подання про умовно дострокове звільнення Панкратова І.
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ І ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 23 2.1. Загальна характеристика господарсько фінансової діяльності підприємства 23 2.2 Розрахунок і оцінка показників ...РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 49 3.1 Моделювання рівня беззбитковості діяльності підприємства 49 3.2 Шляхи збільшення прибутку та ділової активності підприємства 61 ВИСНОВКИ 70 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 80 ...
Вступ. 1. Загальний аналіз основних техніко економічних показників та оцінка діяльності підприємства. 2.... Аналіз рівня та динаміка продуктивності праці на підприємстві. 4. Факторний аналіз продуктивності праці. Висновки Список використаної літератури.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 6 1.1 Сутність та організація процесу працевлаштування ...2.3 Шляхи удосконалення забезпечення рівня можливостей працевлаштування ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА Додаток А Організаційна структура ТОВ "Видавнича компанія "Кит"
ВСТУП 1. Економічна сутність та склад прямих витрат, що включаються до виробничої ...правова і облікова інформація оцінки рівня прямих витрат на підприємстві 3. Облік та аналіз прямих виробничих витрат на підприємстві 4. Вплив факторів на виробничі витрати підприємства ...
Вступ 1. Огляд різних підходів до дослідження комунікативної компетентності особистості 2. Особливості самопізнання та усвідомлення рівня комунікативної компетенції студентів – майбутніх спеціалістів ...
В роботі висвітлюються питання економічного змісту освіти в Україні, характеризується її структура, а також обґрунтовуються особливості моделювання показників рівня вітчизняної освіти
1.Дайте означення поняття: вилучення доходів з економіки Завдання 2. Теоретичні питання. 1.Фінансова система держави....Гіпотеза “природного рівня”, теорія “економіки пропозиції”: основні положення та рекомендації для політики. 3. Тести Вибрати вірну відповідь. 1.
ВСТУП 1. Структура економічної безпеки підприємства 2. Система показників оцінки економічної безпеки за її функціональними складовими 3.
Вступ 1. Організаційно технічний рівень виробництва та його показники 1.2 Аналіз випуску продукції та забезпечення матеріальними ресурсами 1....
Зміст І Теоретична частина………………………………………………………………….3 1.Кількісна і якісна оцінка ділової активності підприємства……………………....3 1.1.
Вступ Розділ 1. Продуктивні сили: сутність, форми, фактори розвитку 1.1. Поняття та суть продуктивних сил 1....
залежить від рівня відсоткової ставки на кредитному ринку b. збільшується c. зменшується d. залишається незмінною ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Головна мета ...інвестиційний ризик по відношенню до рівня ризику інвестиційного ринку, це: a. коефіцієнт варіації b. дисперсія очікуваного доходу c. коефіцієнт Шарпу d.
...як показник використовують для: оцінки рівня господарювання підприємства (за видами та об’єктами діяльності) та його структурних підрозділів; контролю за ефективністю витрачання природних, матеріальних, трудових і ... В зв’язку із зміною рівня витрат собівартість зменшилася на 679,08 тис.грн. У 2002р відбулося також збільшення собівартості продукції на 5129,8 тис.грн.
...національного виробництва, національного доходу і рівня цін" (цифри умовні) млрд 1123 1272 1458 1591 Ціна ...
Підвищення рівня продуктивності праці b. Зростання кількість продукції c. Зростання трудомісткості виробництва Question 3 Балів: 1 Ефективність виробництва визначається: Виберіть одну правильну ... Зростання середнього рівня цін Question 2 Балів: 1 Що з наведеного нижче не стосується інфляції витрат (інфляції пропозиції): Виберіть одну правильну відповідь a.
...10%, що свідчить про зниження рівня надійності установи, а це є негативним чинником для ефективної діяльності. Але цей показник значно вищий за оптимальне значення, що свідчить ...цей показник дещо нижчий оптимального рівня, і це може знизити ступінь ризику банкрутства ФКУ. В цілому можна констатувати, що фінансова стійкість ФКУ знаходиться на середньому рівні.
...і моралі як засобів регулювання рівня безпеки…..…5 2.Завдання першого рівня складності………………………………………………6 2.1. За силову складову економічної безпеки на підприємстві відповідають…...
Оцінювання рівня мотивації праці на підприємстві на ЗАТ „Золотоніський маслоробний комбінат” 2.5. Факторний аналіз взаємозв'язку рівня мотивації праці та результатів фінансово ...
сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп населення, не залучених до трудового процесу c. надання страхового захисту особам, що включені у систему соціального страхування, ... сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп населення, не залучених до трудового процесу b. акумулюючу c. регулюючу d. скорочення розриву в рівнях матеріального забезпечення ...
Здійснено вимір рівня економічного потенціалу промислового підприємства на основі використання коефіцієнтів синергії, завдяки яким рівень потенціалу дорівнює не простій сумі ресурсів, а відбиває ...потенціалом на промисловому підприємстві і рівня його використання було виявлено причини незадовільного його стану і фактори яки на нього впливають. Зроблене у розділі 3.3 обґрунтування ...
...вищого навчального закладу І ІІ рівня акредитації 2. Загальні компетенції в управлінні вищим навчальним закладом 3. Спеціальні компетенції вищого навчального закладу І ІІ рівня акредитації Висновки Список використаної літератури ...
...росту продуктивності в умовах високого рівня спеціалізації, що потребує створення гнучких завдань і правил роботи. Управління продуктивністю в сучасних умовах стало важливою функцією управління виробництвом.... Оцінці і вимірюванню рівня продуктивності надається важливе значення в організаційно управлінській діяльності. Власне процес вимірювання рівня продуктивності має реальний вплив на ефективність управлінської діяльності, ...
аналізом рівня добробуту працівників d. одним з використовуваних у ситуаційному підході методом виявлення симптомів настання проблемних ситуацій, які стосуються не лише фінансових ... рівня розумової зрілості підлеглих b. рівня психологічної зрілості підлеглих c. рівня керованості ситуації d. ступеня орієнтації керівника на людські відносини або ...
...Question 2 Оптовими підприємствами першого рівня є: a. великі оптові структури загальнонаціонального і міжрегіонального масштабів b. дуже великі оптові структури світового масштабу c....3 До оптових підприємств другого рівня відносять: a. оптові підприємства національного рівня b. оптові підприємства регіонального рівня c. оптові спеціалізовані підприємства Question 4 Організаторами оптового обороту ...
Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань, сформованості рухової дії та фізична підготовленість. 1.3. Система оцінювання успішність учнів. 1.4.... оцінювання рівня сформованості рухової дії та рівня фізичної підготовле ності, систему оцінювання учнів, технологію комплексного оцінювання навчальних досягнень учнів.
...використаної літератури Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання основних фондів Звенигородського УЕГГ є зростання обсягу виробництва продукції. Кількість же виробленої продукції за наявного розміру виробничого апарату ...потребує капітальних витрат, а підвищення рівня інтенсивного використання виробничого апарату зв'язане зі значними інвестиціями. Отже, основні напрямки підвищення екстенсивного та інтенсивного завантаження обладнання для Звенигородського ....
...використаної літератури Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання основних фондів Звенигородського УЕГГ є зростання обсягу виробництва продукції. Кількість же виробленої продукції за наявного розміру виробничого апарату ...потребує капітальних витрат, а підвищення рівня інтенсивного використання виробничого апарату зв'язане зі значними інвестиціями. Отже, основні напрямки підвищення екстенсивного та інтенсивного завантаження обладнання для Звенигородського ....
Особливості взаємозв’язку самооцінки та рівня розвитку комунікативних навичок…………………………………….39 Розділ 3. Дослідження взаємозв’язку рівня розвитку комунікативних навичок та рівня самооцінки у підлітковому віці…………..
Керівники найвищого рівня — це президенти (виконавчі директори) і віце президенти організації, які відповідають за виробництво, продаж, постачання, фінанси, людські ресурси і рекламу....персоналу організації становлять менеджери середнього рівня. Вони координують види виробничої діяльності, налагоджують зв'язки між виробниками і споживачами. Їхня робота спеціалізується в окремих напрямках (функціях): виробничому, ...
...зросла ще на 0,04% до рівня 71,36%. Друге місце в структурі витрат займають витрати на оплату праці. Так, у 2004р.... знизились до рівня 16,5% (61,1 тис. грн.). Також слід зазначити, що загальний розмір матеріальних витрат протягом 2004р.
Шляхи зростання рівня прибутковості підприємства Висновки Список використаної літератури Вся перспективна і поточна діяльність підприємства спрямована на отримання прибутку для забезпечення свого існуючого ... Підприємство досягло рівня рентабельності 11,4%. Зростання рівня прибутковості пояснюється перш за все тим, що на протязі цих років істотно підвищились ціни на ...
...аналізу конкурентних переваг, якості продукції, рівня витрат на виробництво та загальної дохідності підприємства. За умов ринкової економіки зростають вимоги щодо підвищення якості всіх видів продукції, яку ...конкурентоспроможність підприємства не має достатнього рівня для розширення ринків збуту та цільових споживачів. Обсяги реалізації продукції мають тенденцію до зменшення так у 2003 обсяг реалізації складав ...
Аналіз показав, що оцінювання впливу рівня цін на окремі вироби, що їх реалізує підприємство, на фінансово економічні показники діяльності підприємства не проводиться....аналіз динаміки уможливлює прогнозування майбутнього рівня прибутку і на цій основі визначення перспективних напрямків розвитку підприємства. Моделювання основної тенденції розвитку прибутку ПП „Екватор” з використанням ЕОМ ...
...а з іншого — до зниження рівня ліквідності та платоспроможності. Закономірним результатом розвитку симптомів фінансової кризи є непомірна кредиторська заборгованість, неплатоспроможність та банкрутство підприємства.... Зниження рівня витрат істотно залежить від рішучості керівництва та персоналу проводити радикальні зміни на підприємстві, спрямовані на ощадляиве використання всіх наявних ресурсів.
підвищенням рівня особистісної тривоги, тривожної уявності з приводу свого фізичного здоров'я b. способом життя, перенесеними захворюваннями, стресовими ситуаціями, фізичною, психічною і ... забезпечення високого рівня здоров‘я населення c. максимальне соціальне забезпечення людей похилого віку Question 5 Балів: 1 Початок систематичного вивчення тривалості людського життя ...
...факторів розглядають у процесі визначення рівня надзвичайної ситуації (НС)? а) три; б) вісім; в) чотири; г) дві. ВАРІАНТ 4 1. Для чого потрібний джгут?...факторів розглядають у процесі визначення рівня надзвичайної ситуації (НС)? а) три; б) вісім; в) чотири; г) дві. 8. Які існують види конфліктів?
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.