Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 792 за запитом рівні

...ОСНОВИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ………………………………………. 6 1.1. Поняття, стадії та принципи бюджетного процесу на місцевому рівні………………………………………………………………………………. 6 1.2.
...здійснення бюджетного процесу на місцевому рівні...............................................................................................................................6 1.1. Сутність та значення місцевих бюджетів у бюджетній системі України.......6 1.2.... Характеристика бюджетного процесу на місцевому рівні....................14 2.1. Стан прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні.............................14 2.2. Особливості виконання місцевих бю...
...ЧАС НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА РІВНІ «ВЧИТЕЛЬ УЧЕНЬ» 1.1 Історіографія проблеми організації спілкування на рівні «вчитель учень» 1.2. Характеристика основних понять досліджуваної проблеми 1....
...органів державного управління на місцевому рівні…………………………………………………….19 2.1. Система контролюючих органів та їх повноваження…………………….....19 2.2. Принципи контролю у системі органів державного управління на місцевому рівні………………………………………………………………….….25 2.3.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 6 1.1. Місцеві бюджети як фінансова основа місцевого самоврядування 6 1.2. Економічний зміст і структура місцевих бюджетів 9 ... Сутність бюджетного планування на регіональному рівні 16 1.4 Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів 18 РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ 21 2.1.
Фінанси: суть, функція, рівні. Державний бюджет і проблеми збалансування ....... 3 1.1. Фінанси: суть, функція, рівні ......................................................... 3 1.2. Державний бюджет і проблеми збалансування ...........................
Вступ ……………………………………………………………………… 3 1. Поняття про матерію …………………………………………………….. 4 2. Історія виникнення погляду на матерію ………………………………... 6 3. Рівні організації матерії ………………………………………………….. 7 3.1.
Вступ 1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту на рівні підприємства 2. Характеристика господарсько фінансової діяльності підприємства 3.
РЕФЕРАТ Магістерська робота: 52 с., 2 рис., 2 табл., 30 джерел. Перелік ключових слів: ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА, НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВІДХОДИ, ...комплексного управління відходами на міському рівні. Об`єктом дослідження є діяльність органів місцевого самоврядування в галузі управління твердими побутовими відходами. Предмет дослідження – система управління твердими побутовими ...
Варіант 3 1. Охарактеризуйте вимоги до оформлення сучасного документа. Наведіть приклади (на рівні реквізиту), які засвідчують практичну реалізацію ...
“Основні напрямки удосконалення системи соціального захисту ветеранів війни на регіональному рівні” Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістра державного управління ЗМІСТ ...
Міст Вступ Розділ 1. Комунікації 1.1 Зміст комунікацій 1.2 Сутність комунікацій і їх види 1....комунікацій в туристичній галузі на рівні підприємст 3.1 Проблеми технологій на Кримських підприємствах 3.2 Дослідження комунікацій в підприємствах туристичної галузі АРК 3.3 Дослідження ...
Диплом згідно з рішенням кафедри моєї академії, рекомендовано до іноземного рецензування та було направлено до ...
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Забруднення атмосфери та його джерела 1.2 Екологічний стан атмосферного повітря України 1....
...європейського простору вищої освіти на рівні вищих навчальних закладів країн Центральної і Східної Європи d. погодження між ВНЗ різних країн навчальних планів і програм Question 12 ...контролю якості освіти формується на рівні: a. держави – ВНЗ – ректора b. ВНЗ – ректора – викладача c. ВНЗ – національному – міжнародному d. студента – викладача – ректора Question 2 Академічна мобільності ...
...європейського простору вищої освіти на рівні вищих навчальних закладів країн Центральної і Східної Європи d. погодження між ВНЗ різних країн навчальних планів і програм Question 12 ...контролю якості освіти формується на рівні: a. держави – ВНЗ – ректора b. ВНЗ – ректора – викладача c. ВНЗ – національному – міжнародному d. студента – викладача – ректора Question 2 Академічна мобільності ...
...2 Як впливають зміни в рівні цін обсяг інвестицій при допущенні, що рівень грошової маси в гіпотетичній економіці постійний. Відповідь з’ясувати з ефектом відсоткової ставки ...2 Як впливають зміни в рівні цін обсяг інвестицій при допущенні, що рівень грошової маси в гіпотетичній економіці постійний. Відповідь з’ясувати з ефектом відсоткової ставки ...
вони створюють рівні можливості у формуванні доходів для усіх адміністративно територіальних одиниць c. вони сприяють економічному використанню бюджетних ресурсів d....відносин, що виникають на місцевому рівні 5. Функція місцевих фінансів як інструмента перерозподілу ВВП 6. Фіскальна функція місцевих фінансів 7. Роль місцевих фінансів у наданні громадських ...
...сплати рівних податків зборів на рівні прибутки та пропорційно більших податків і зборів – на більші доходи. 2. Єдиний підхід Б Забезпечення незмінності ставок податків і податкових ... стохастичний Question 2 На рівні підприємства змістом податкового аналізу не є: a. визначення динамики податкових платежів b. регулювання податкових платежів c.
...сплати рівних податків зборів на рівні прибутки та пропорційно більших податків і зборів – на більші доходи. 2. Єдиний підхід Б Забезпечення незмінності ставок податків і податкових ... стохастичний Question 2 На рівні підприємства змістом податкового аналізу не є: a. визначення динаміки податкових платежів b. регулювання податкових платежів c.
...здоров'я встановлено тимчасові припустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію 137 та стронціа 90 у продуктах харчування і воді для пиття (ТДУ 91).... Записати припустимі рівні по цезію 137 (стронцію 90) для обраного раціону; розрахувати сумарну дозу за вказаний у варіанті завдання час.
...поліцентризм біологічної науки, вчення про рівні організації живої природи та основні атрибути життя знаходять лише часткове відображення в розділі загальної біології. За В.І. Вернадським жива природа має три основні рівні організації: клітинно організмовий, популяційно видовий ...
...увійшла до банківських технологій на рівні програми операційного дня банку, електронної пошти НБУ та інших комп’ютерних програм без яких неможливо уявити сучасний комерційний банк....величина малозмінна і складає на рівні 30%. Однак бізнес планом на 2002 рік встановлено показник на рівні 32%. Для виконання даного показника відділу менеджерів потрібно активізувати ...
...на колективний договір закріплено на рівні конституції? 4. Назвіть сторони колективного договору 5. Яким джерелом регулюються колективно договірні відносини у Франції? 6....з обмеженими можливостями на універсальному рівні? 4. Яка категорія проблем знаходиться в основі порушення трудових прав працівників похилого віку у світі? 5.
...у пізньому віці на фізіологічному рівні характеризується a. більшою уразливістю до хвороб b. розвитком депресивних станів c. різкими перепадами настрою Question 8 “Психологічна старість” виявляється a....В процесі старіння, на біологічному рівні зміни зачіпають a. фукції організму, що забезпечують життєдіяльність організму, як єдиного цілого b. всі структури і функції організму, пронизуючи всі ...
...одержання прибутку на низові управлінські рівні c. досягається простота в управлінні інноваційним проектом d. співробітники мають чітку перспективу кар’єрного росту і професійного розвитку Question 9 ...одержання прибутку на низові управлінські рівні c. співробітники не мають чіткої перспективи кар’єрного росту і професійного розвитку d. порушується принцип єдиновладдя Question 10 До переваг ...
...одержання прибутку на низові управлінські рівні b. досягається простота в управлінні інноваційним проектом c. досягається функціональна ізольованість підрозділів d. співробітники мають чітку перспективу кар’єрного росту ...одержання прибутку на низові управлінські рівні b. порушується принцип єдиновладдя c. співробітники не мають чіткої перспективи кар’єрного росту і професійного розвитку d.
...одержання прибутку на низові управлінські рівні c. досягається простота в управлінні інноваційним проектом d. співробітники мають чітку перспективу кар’єрного росту і професійного розвитку Question 9 ...одержання прибутку на низові управлінські рівні c. співробітники не мають чіткої перспективи кар’єрного росту і професійного розвитку d. порушується принцип єдиновладдя Question 10 До переваг ...
...В процесі старіння, на біологічному рівні зміни зачіпають: 1) фукції організму, що забезпечують життєдіяльність організму, як єдиного цілого; 2) всі структури і функції організму, пронизуючи всі рівні його організації, починаючи з молекулярного ...
...складові економічної безпеки на загальнодержавному рівні. На думку багатьох найбільш вагомою складовою економічної безпеки є фінансова безпека і тому необхідно виокремити існуючі підходи до розкриття її ...стійкість ФКУ знаходиться на середньому рівні. РОЗДІЛ 2. ОЦІНЮВАННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ФКУ Ділову активність ФКУ необхідно визначити через аналіз взаємозв’язку оцінки ресурсного потенціалу ФКУ (пасивів) ...
Гарантує забезпечення на рівні прожиткового мінімуму b. Відшкодування здійснюється за принципом субсидіарності c. Здійснюється в обов’язковій та добровільній формі d....темп зростання рівня витрат на рівні темпів інфляції в країні d. загальні витрати на охорону здоров'я підвищуються в обумовлених межах e.
...цієї проблеми: мінімізація ризиків на рівні окремої позики та мінімізація ризиків на рівні кредитного портфеля. До основних способів управління кредитним ризиком на рівні окремої позики відносять: ...
...Якщо ставка дисконту визначена на рівні 20%, а очікуваний темп інфляції складає 9% річних, то скорегована ставка з урахуванням інфляції дорівнюватиме: a. 11% b....Якщо ставка дисконту визначена на рівні 18%, а очікуваний темп інфляції складає 9% річних, то скорегована ставка з урахуванням інфляції дорівнюватиме: a. 11,8% b.
...переважно на двох рівнях: на рівні інтеграції національних економічних комплексів і на рівні комерційного середовища. Обидва рівні взаємопов'язані й зумовлюють один одного.
...переважно на двох рівнях: на рівні інтеграції національних економічних комплексів і на рівні комерційного середовища. Обидва рівні взаємопов'язані й зумовлюють один одного.
на замовлення Витрати на рівні партії Відвідування замовника 110 грн. на відвідування Витрати на рівні замовника Транспортування товарів 6 грн.
на замовлення Витрати на рівні партії Відвідування замовника 110 грн. на відвідування Витрати на рівні замовника Транспортування товарів 6 грн.
на замовлення Витрати на рівні партії Відвідування замовника 160 грн. на відвідування Витрати на рівні замовника Транспортування товарів 4 грн.
на замовлення Витрати на рівні партії Відвідування замовника 160 грн. на відвідування Витрати на рівні замовника Транспортування товарів 4 грн.
на замовлення Витрати на рівні партії Відвідування замовника 160 грн. на відвідування Витрати на рівні замовника Транспортування товарів 4 грн.
організацією праці на високу технологічному рівні c. автоматизацією інформаційного середовища Question 11 Великі систем дозволяють: a. автоматизувати процес планування b. реалізувати множинні потреби користувача в рамках ... два рівні управління b. три рівні управління c. один рівень управління Question 12 Інтегрована корпоративна мережа має забезпечити: a. інформаційне забезпечення b.
організацією праці на високу технологічному рівні Question 11 Великі систем дозволяють: a. автоматизувати процес планування b. реалізувати множинні потреби користувача в рамках єдиного інформаційного середовища c.... три рівні управління b. один рівень управління c. два рівні управління Question 12 Інтегрована корпоративна мережа має забезпечити: a. інформаційне забезпечення b.
Як впливають зміни в рівні цін на обсяг інвестицій при допущенні, що рівень грошової маси в гіпотетичній економіці постійний. Відповідь з'ясувати з ефектом відсоткової ...після виплати податків при кожному рівні ЧВП 2. Розрахувати суму вилучень при кожному рівні ЧВП 3. Розрахувати суму ін’єкцій при кожному рівні ЧВП 4.
Як впливають зміни в рівні цін на обсяг інвестицій придопущенні, що рівень грошової маси в гіпотетичній економіці постійний. Відповідь з'ясувати з ефектом відсоткової ставки....після виплати податків при кожному рівні ЧНП 8.1.2 Розрахувати суму вилучень при кожному рівні ЧНП 8.1.3 Розрахувати суму ін’єкцій при кожному ...
Як впливають зміни в рівні цін на обсяг інвестицій при допущенні, що рівень грошової маси в гіпотетичній економіці постійний. Відповідь з'ясувати з ефектом відсоткової ...після виплати податків при кожному рівні ЧНП 8.1.2 Розрахувати суму вилучень при кожному рівні ЧНП 8.1.3 Розрахувати суму ін’єкцій при кожному ...
Як впливають зміни в рівні цін на обсяг інвестицій при допущенні, що рівень грошової маси в гіпотетичній економіці постійний. Відповідь з'ясувати з ефектом відсоткової ...після виплати податків при кожному рівні ЧНП 8.1.2 Розрахувати суму вилучень при кожному рівні ЧНП 8.1.3 Розрахувати суму ін’єкцій при кожному ...
Як впливають зміни в рівні цін на обсяг інвестицій при допущенні, що рівень грошової маси в гіпотетичній економіці постійний. Відповідь з'ясувати з ефектом відсоткової ...після виплати податків при кожному рівні ЧНП 8.1.2 Розрахувати суму вилучень при кожному рівні ЧНП 8.1.3 Розрахувати суму ін’єкцій при кожному ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.