Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 254 за запитом санкцій

ТЕОРЕТИКО ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ ………………………………………………… 9 1.1. Характеристика санкцій у механізмі правового регулювання … 9 1.2. Правова природа фінансових санкцій …………………………... 17 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ САНКЦІЙ……………………………………………………………………………….7 1.1. Поняття та сутність фінансово правової санкції……………….…7 1.2. Взаємодія понять «фінансова санкція», «фінансово правова санкція», «фінансово ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ 1.1. Сутність поняття фінансової санкції 1.2. Аналіз особливостей фінансових санкцій 1.3. Ознаки класифікації фінансових санкцій РОЗДІЛ 2.
Теоретичні основи функціонування фінансово правових санкцій.........6 1.1. Сутність фінансово правових санкцій................................................................6 1.2. Особливості правової природи фінансово правових санкцій........................11 Розділ ІІ.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ САНКЦІЙ.....................................................................................................................6 1.1. Характеристика фінансово правових санкцій...................................................6 1.2. Штраф як найпоширеніший вид фінансових санкцій.....................................12 РОЗДІЛ 2.
Санкції як види цивільно правової відповідальності 2.1. Поняття, види санкцій цивільного права 2.2. Відшкодування збитків 2.3.
Зміст 1. Вступ 2. Поняття і особливості конституційно правової відповідальності 3. Специфіка конституційно правової відповідальності 4. Конституційні санкції та їх види. 5.
Вступ … 2 Огляд та загальна характеристика санкцій в господарській діяльності …3 Висновок … 14 Список використаної літератури … 15
Вступ 3 Розділ І. Контроль та відповідальність при здійсненні кредитних операцій 1.1.
...в договорі; Д) сплата штрафних санкцій за порушення зобов'язання, а також відшкодування збитків не звільняють правопорушника без згоди іншої сторони від виконання прийнятих зобов’язань ...ін); В) додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб’єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання ...
...зобов'язаний насамперед виходити з санкції норми Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за вчинений злочин. Санкцією є та частина статті Особливої частини Кримінального кодексу, яка визначає ...
Пеня це: а) штрафна санкція, сума якої стягується з платників за порушення строків сплати податків та платежів або термінів перерахування їх до бюджету організаціями, котрі ...діяльності; в) бухгалтерська звітність; г) санкція, яка стягується з платників за порушення строків сплати податків та платежів; д) санкція, яка стягується з платників податків та податкових ...
...дитини, розумною й адекватною системою санкцій, низьким рівнем батьківського моніторингу, амбівалентним ставленням до дитини c. Визнанням права дитини на вибір самостійного шляху розвитку, заохоченням автономії, уседозволеністю, ...наявність соціальних норм та жорстких санкцій, що регулюють порядок взяття та розірвання шлюбу Question 5 Вкажіть основні мотиви розірвання шлюбу: a.
Поняття та види санкцій. Штрафні санкції за порушення господарських зобов’язань. 2. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, порядок укладання. Вимоги до форми контракту. 3.
Оперативно господарські санкції 6. Планово госпрозрахункові санкції 7. Господарсько організаційні санкції Список використаної літератури
Конституційно правові санкції. Основна література: Нормативно правові акти:1, 2,35, 36; Навчальна та науково монографічна література:3, 9,10, 15; Додаткова:25, ...крім визначення поняття конституційно правової санкції, необхідно розкрити зміст та навести приклади конституційно правових санкцій з діючого законодавства України.
...законодавства даному платнику нараховано фінансові санкції в сумі 22,8 тис. грн. та пеню в сумі 5,0 тис. грн. Платник відмовляється від сплати фінансових санкцій та пені мотивуючи тим, що ...
...простих і складних гіпотез, диспозицій, санкцій Практичне завдання до теми 10 Охарактеризуйте стадії та схематично відобразити етапи правотворчого процесу в Україні.... гіпотеза, диспозиція, санкція b. гіпотеза, диспозиція c. гіпотеза, диспозиція, санація Question 27 Норми дефініції: a. закріпляють вихідні принципи права b.
диспозиція та санкція c. гіпотеза, диспозиція та санкція d. гіпотеза та санкція Question 8 За галузевою належністю норми поділяються: a.
а) санкція; б) гіпотеза; в) диспозиція; г) санація. Яке з визначень норми права не є істинним? а) норма права — це правило поведінки, ...що їх регулюють; б) суворістю санкцій, що застосовуються до їх порушників; в) особливим статусом їх суб’єкта — держави в особі уповноважених нею органів; г) правовою основою ...
...банк застосовує до позичальників такі санкції: a. розриває кредитний договір та інформує про це центральні органи державної виконавчої влади (замовника), Міністерство економіки та Міністерство фінансів для ... санкції не застосовуються Question 4 При використанні державної бюджетної позички в сфері капітального будівництва, у разі порушення планового строку будівництва: a.
Поняття та види фінансово правових санкцій 4. Порядок застосування фінансово правових санкцій за податкові правопорушення Література
Сутність фінансових санкцій, мета і порядок застосування 3. Поняття податкового боргу та джерел його погашення 4. Задача Суб’єкт господарювання нарахував заробітну плату ... Обчислити штрафні санкції. Література
...Президента України „Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" визначити розмір фінансових санкцій за неоприбуткування готівки в касі Задача 4.2.
Штраф як вид покарання в санкціях статей Особливої частини КК України» 2.1. Деякі проблеми визначення кола злочинів, які можуть каратися штрафом 2.2....у альтернативних, безальтернативних і кумулятивних санкціях Розділ 3. Застосування судами штрафу як виду покарання 3.1. Загальні засади призначення штрафу 3.2.
Які санкції в цьому випадку може застосувати підрядчик до замовника? Як має діяти замовник, щоб компенсувати застосування до нього цих санкцій?
грн o суми штрафних санкцій, сплачені підприємству за порушення умов договорів 5 тис.грн o фінансова допомога, надана підприємству в звітному періоді 40 тис....грн o суми штрафних санкцій, сплачені за несвоєчасне перерахування платежів до бюджету 10 тис.грн o утримання дитячого садка, що перебуває на балансі підприємства 30 ...
Відповідальність, штрафні санкції щодо боржників 4.3. Облік визнаних економічних санкцій РОЗДІЛ V. Державна податкова служба в Україні Висновки Список використаної літератури
Санкції за прострочення виконання боржником грошового зобов’язання……………………………………………………….56 2.1.4. Оперативно господарські санкції………………………………..60 2.2.
...вказані вище порушення та штрафні санкції. Чи правомірно проводилась перевірка? Яку відповідальність передбачає чинне податкове законодавство за вказані порушення? 2. Головний бухгалтер господарського товариства включив до ...прийняв рішення щодо застосування штрафних санкцій. Чи правомірні дії товариства та податкового органу в такій ситуації? 3. Одним з напрямків діяльності туристичної фірми «Самсон» є продаж ...
...наслідками перевірки були застосовані відповідні санкції Необхідно: А) вказати процедури внутрішнього контролю, що можуть попередити подібні відхилення; Б) скласти тести узгодженості, які застосовуються аудитором під час ...визначити за балансом, які штрафні санкції будуть накладені на підприємство "Інсервіс" за несвоєчасність погашення засновниками заборгованості за внесками до статутного капіталу В який термін і в ...
...наслідками перевірки були застосовані відповідні санкції. Необхідно: А) вказати процедури внутрішнього контролю, що можуть попередити подібні відхилення; Б) скласти тести узгодженості, які застосовуються аудитором під час ...визначити за балансом, які штрафні санкції будуть накладені на підприємство "Інсервіс" за несвоєчасність погашення засновниками заборгованості за внесками до статутного капіталу.
Штрафні та оперативно господарські санкції………………………...……..22 2.3. Адміністративно господарські санкції……………………………………….27 Розділ 3. Підстави та межі господарсько правової відповідальності суб’єктів малого підприємництва…………………………………………………….
...і які можуть бути штрафні санкції передбаченні чинним законодавством у разі відмови від оплати або за невчасну оплату лікарняного листа? В які терміни має виплачуватися допомога ...захисту інвалідів стягнути адміністративно господарські санкції 20.07.2008р? Розкрийте яким чином необхідно було поступити в даному випадку підприємству. Як впливає працевлаштування інвалідів на оподаткування підприємства?
...Обрана тема кейса: «Застосування штрафних санкцій до порушників господарських зобов'язань» Вступ 1. Поняття господарського зобов’язання. Застосування штрафних санкцій до порушників господарських зобов'язань 2.
...можуть бути застосовані господарсько правові санкції? 4. Які господарсько правові санкції можуть застосовуватися до підприємців, що зловживають своїм домінуючим становищем на ринку певного товару?
...до адвоката були застосовані штрафні санкції у сумі 85 грн., на підставі Закону України "Про податок з доходів фізичнихосіб", а також запропоновано самостійно сплатити штрафні санкції у двократному розмірі від суми ...
При необхідності застосувати штрафні санкції Задача №2 За звітний місяць поточного року на підприємстві виконано наступні касові операції: 1. 01.10 – надійшли кошти в касу ...та застосувати при необхідності штрафні санкції. Скласти відповідний розділ акта ревізії Задача №25 Підприємство "Януська" придбало основні засоби виробничого призначення на суму 15 000 грн.
При необхідності застосувати штрафні санкції. Задача № 2 За звітний місяць поточного року на підприємстві виконано наступні касові операції: 1. 01.10 – надійшли кошти в касу ...та застосувати при необхідності штрафні санкції. Скласти відповідний розділ акта ревізії. Задача № 19 Підприємство ВАТ "Абсолют" реалізувало обладнання на суму 25800 грн. (з ПДВ).
При необхідності застосувати штрафні санкції. Задача № 12 При перевірці розрахунків по відрядженнях ревізором встановлено наступне: Завідуючому виробництвом Кравченко Н.К....Вказати суть порушення, розрахувати фінансові санкції та відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку. Література
...це додаткове покарання вказано у санкції як обов'язкове. В апеляційній скарзі адвокат Мілютіна наголосив на необхідності виключення з вироку конфіскації майна, мотивуючи цю вимогу тим, ...положення статей 59, 65 і санкцію ст. 257 КК України. 3. Майстер цеху велозаводу Холодов протягом шести мі сяців викрадав по деталях велосипед, зібрав його вдома ...
...можуть бути застосовані господарсько правові санкції? 4. Які господарсько правові санкції можуть застосовуватися до підприємців, що зловживають своїм домінуючим становищем на ринку певного товару?
...класифікації відповідає її формальний критерій – санкція статті Особливої частини КК України. При розгляді третього питання необхідно звернути увагу на те, що залежно від ступеня тяжкості злочини ...основу класифікації злочинів покладати не санкцію статті кримінального закону, а призначене за вчинення злочину покарання. Критерієм тяжкості вчиненого злочину може бути лише призначене за його вчинення ...
...прийняв рішення щодо застосування штрафних санкцій. Чи правомірні дії податкового органу в такій ситуації? 4 У власності ТОВ „Арка” знаходилося чотири вантажних автомобіля, що були реалізовані ... Суми застосувала фінансові санкції до даного товариства за несплату необхідних податків. Чи є правомірними подібні дії?
...до молокозаводу можуть бути застосовані санкції? 4. Які санкції можуть бути застосовані до підприємців, що зловживають своїм домінуючим становищем на ринку певного товару?
...до молокозаводу можуть бути застосовані санкції? 4. Які санкції можуть бути застосовані до підприємців, що зловживають своїм домінуючим становищем на ринку певного товару? 4.
Система санкцій, альтернативних позбавленню волі, у контексті розбудови пенітенціарної системи України // Держава і право / Інститут держави і права ім. В.М.... Щодо відповідності санкцій кримінально правових норм суспільній небезпеці діянь // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – Дніпропетровськ. – 2001. – Вип. 1 (4). – С. 101 110.
Що таке оперативно господарські санкції, їх ознаки Як співвідносяться оперативно господарські санкції з категорією «самозахист цивільного права» , «спосіб забезпечення виконання зобов’язань»?
Штрафні санкції до підприємства не застосовувались; незначні помилки в обліку вчасно виправлялись. Негативним є те, що не проводилась переоцінка основних фондів, а ...оскільки підприємство змушене сплачувати штрафи, санкції, підвищені відсотки. Тривалість обороту кредиторської заборгованості складає 74,7 дні, а дебіторської заборгованості – 17,6 дні, що указує на вміння ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.