Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2537 за запитом середнього

Статистичне вивчення варіації 61. На кінець року поточні коефіцієнти ліквідності підприємств позичальників становили: Коефіцієнт ліквідності До 1,...15 100 Визначте характеристики розподілу: середню, моду, се¬реднє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації, зробіть висновок про характер розподілу підприємств позичальників за рівнем ліквідності. 62.
...ОСНОВ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 1.1. Сутність кредитування малого і середнього бізнесу 1.2. Основні умови кредитування підприємств малого і середнього бізнесу 1....
Сутність малого та середнього бізнесу в Україні 1.2. Особливості становлення малого та середнього бізнесу в Україні 1.3.
...25 фірм (19 % й відбір) середня тривалість обороту дебіторської заборгованості 72 дні при середньоквадратичному відхиленні 10 днів. Визначте граничну похибку вибірки для середньої тривалості обороту з імовірністю 0,954(...
... ВАРІАНТ 6 Тема: Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України) План 1. Поняття та ознаки середньої тяжкості тілесного ушкодження. 2.
...ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ У ГРУПАХ ПІДЛІТКІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ 2.1. Дослідницька програма 2.2. Аналіз результатів експериментального дослідження пізнавальної сфери у групах підлітків середніх класів 2.3.
Теоретичні основи кредитування середнього та малого бізнесу 1.1 Сутність, функції та види кредиту 1.2 Засади банківського кредитування і прийняття рішень про надання ...позички 1.3 Особливості кредитування середнього та малого бізнесу Розділ 2. Аналіз кредитування середнього та малого бізнесу в ЧФ ПАТ «Укрсиббанк» 2.1 Загальна характеристика банку ...
Теоретичні основи кредитування середнього та малого бізнесу 1.1 Сутність, функції та види кредиту 1.2 Засади банківського кредитування і прийняття рішень про надання ...позички 1.3 Особливості кредитування середнього та малого бізнесу Розділ 2. Аналіз кредитування середнього та малого бізнесу в ЧФ ПАТ «Укрсиббанк» 2.1 Загальна характеристика банку ...
ТЕМА № 8: Кримінальна відповідальність за середньої тяжкості тілесне ушкодження. Орієнтовний план: 1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти здоров’я особи.... Поняття середньої тяжкості тілесного ушкодження, його юридичні та медичні ознаки. Підстави кримінальної відповідальності за середньої тяжкості тілесне ушкодження залежно від форм вини.
...засади виховання культури поведінки учнів середніх класів. 1.1. Завдання та зміст виховання культури поведінки школярів. 1.2. Форми і методи виховання культури поведінки учнів середнього шкільного віку. Розділ ІІ.
Теоретичні основи функціонування малого та середнього бізнесу в Україні......................................................................................................................6 1.1. Поняття та принципи діяльності малих і середніх підприємств.................6 1.2.
Вступ Розділ 1. Тестовий контроль у навчанні іноземної мови 1.1. Тестовий контроль знань школярів як педагогічна проблема ...тестів з іноземної мови в середній загальноосвітній школі Розділ 2. Дослідження особливостей тестового контролю на різних ступенях навчання іноземної мови в середній загальноосвітній школі 2.1.
Виховання культурної поведінки у дітей середнього дошкільного віку Висновки до 1 розділу Розділ 2. Експериментальне дослідження виховання культури поведінки у дітей середнього дошкільного віку 2.1.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1.
Поняття та сутність малого та середнього бізнесу…………………..….6 Розділ 2. Аналіз нормативно правового регулювання малого та середнього бізнесу в Україні………………………………………………………………...….12 2.1.
...методик викладання іноземної мови в середній школі………………………………………………………………………………….7 1.1. Види методик викладання англійської мови…………………………...7 1.2. Особливості комунікативної методики навчання англійської мови в середній школі……………………………………………………………………...10 2.
...МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КРИЗИ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ 1.1. Поняття „життєвої кризи” як невід’ємної складової життєдіяльності особистості 1.2. Криза середнього віку: гендерний аспект РОЗДІЛ 2.
...у навчанні іноземних мов у середній загальноосвітній школі 1.1. Поняття технічних засобів навчання та їх застосування на уроках іноземної мови 1.2....у навчанні іноземних мов у середній загальноосвітній школі 2.1. Застосування аудіоматеріалу на заняттях з іноземної мови у середній загальноосвітній школі 2.2.
Вступ РОЗДІЛ 1. Функції та прийоми використання гри на уроках англійської мови 1.1....англійської мови в початкових та середніх класах 3.1. Психологічні передумови використання рольової гри у процесі навчання іншомовного спілкування учнів середньої школи 3.2.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика організації та проведення класної самостійної роботи з іноземної мови в середній загальноосвітній школі 1.1.
І. Теоретичні питання 1. Охарактеризуйте життєвий цикл виробів і залежність обсягів їхнього збуту від етапів циклу 2. Планування середньої заробітної плати ІІ.
...англійською мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття монологічного мовлення 1.2. Монолог опис та формування монологічних умінь у молодших школярів Розділ 2....англійською мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 2.1. Основні підходи до навчання монологу опису учнів початкових класів 2.2.
Дайте поняття середньої арифметичної простої. 4. Кількісні показники відносних величин у правовій статистиці. 5. Угрупованні ознаки. 6. Дайте поняття статистичного присудка. 7.... Визначте середній загальний стаж працівників, якщо 2 оперуповноважених працюють по 1 році. 3 оперуповноважених працюють по 4 роки.
Дайте поняття середньої арифметичної простої. 4. Кількісні показники відносних величин у правовій статистиці. 5. Угрупованні ознаки. 6. Дайте поняття статистичного присудка. 7.... Визначте середній загальний стаж працівників, якщо 2 оперуповноважених працюють по 1 році. 3 оперуповноважених працюють по 4 роки.
...економіки країни розвиток малого та середнього бізнесу. Тому держава повинна приділяти постійну увагу, щодо розвитку цього сегменту ринку, забезпечуючи його ефективність....періоду; 2) зростання малого та середнього бізнесу окрім кредитування ще повинне бути підтримано шляхом податкового стимулювання: зниження ставок податків, надання податкових кредитів, безмитного імпорту обладнання та ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЙОГО ЗАСОБІВ 1.1 Формування фізичної культури та її роль ...фізичного виховання в житті учнів середніх сласів РОЗДІЛ II. ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 2.1. Завдання дослідження 2.2 Методи досліджень 2.3 Організація досліджень ...
Варiант 11 Завдання Кримінальна відповідальність за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.
Зміст Вступ........................................................................................................................3 Розділ 1. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи...5 Розділ 2. Поняття умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження..........
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи інтенсивного навчання іноземних мов 1.1. Мета і завдання інтенсивного метода навчання іноземних мов ...інтенсивного навчання іноземних мов в середній школі 2.1. Можливий розподіл годин при роботі з інтенсивної методики навчання іноземних мов в школі 2.2.
Вступ Розділ 1. Професійні вимоги до вчителя музики 1.1. Сучасні підходи до ідеальної моделі вчителя музики середньої загальноосвітньої школи 1.2.
ВСТУП І. ТВОРЧА ЧАСТИНА І.1. Напрямки розвитку моди у галузі перукарського мистецтва І.2. Зачіски для волосся середньої довжини 1.3.
ЗМІСТ. ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ВИХОВАННЯ. 1.1. Поняття мети виховання. 1.2.... Розробка виховного заходу в загальноосвітній середній школі ( на прикладі виховного заходу «Учителю вклонемося доземно». ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
ВАРІАНТ №7 (С, Т) 1. Поняття моди 2. Класифікація злочинів за кількісною ознакою 3.... Визначте середній загальний стаж працівників, якщо 2 оперуповноважених працюють по 1 році. 3 оперуповноважених працюють по 4 роки.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи менеджменту на малих і середніх підприємствах 1.1 Суть командного менеджменту 1.2 ...
Вступ. І. Розвиток науки фітотерапії та загальний опис фітопрепаратів. ІІ. Ресурсна база лікарських рослин та правові основи їх ...медицини: виховний захід для учнів середнього шкільного віку. 4.2. Методика проведення уроку на тему: Клас однодольні. Родина лілійні. Характеристика рослин родини лілійних. 4.3.
Вступ Розділ І. Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах 1.1.
Т е м а 3. Засади (принципи) кримінального провадження Завдання 1....обвинуваченню Петрухіна у заподіянні умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень учню 7 го класу, в судове засідання прийшла класний керівник і п'ять учнів, щоб бути присутніми ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ПРИНЦИПИ І СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ З ГІМНАСТИКИ 1.1 Місце гімнастики ...з гімнастики з дітьми молодшого, середнього і старшого шкільного віку 3.3 Підготовка і виховання гімнастів у ДЮСШ 3.4 Секційний урок спортивної гімнастики, акробатики та ...
Задача Теорія виробництва. Виробництво з однією змінною витрат. Доповніть таблицю та побудуйте графіки середнього продукту АР та граничного продукту ...
... Мета роботи полягає у науково теоретичному обґрунтуванні і виявленні елементів театральної педагогіки в А.С.Макаренка, а також реалізація цих методів у сучасній середній школі.
ВАРІАНТ V Завдання 1 Дайте характеристику провадження в справах про державну реєстрацію юридичних ... С, який працював вчителем середньої школи. Гр. С. було піддано штрафу за дрібне хуліганство. Про накладене стягнення начальник райвідділу УМВС України повідомив завідуючого районним відділом ...
ВАРІАНТ V Завдання 1 Дайте характеристику провадження в справах про державну реєстрацію юридичних осіб: визначте систему правового регулювання цього ... С, який працював вчителем середньої школи. Гр. С. було піддано штрафу за дрібне хуліганство. Про накладене стягнення начальник райвідділу УМВС України повідомив завідуючого районним відділом ...
... Федоров та Панов розпивали разом спиртні напої, святкуючи день народження Федорова. Знаходячись в стані алкогольного сп’яніння середнього ступеню, Панов згадав, що вже ...
... ВАРІАНТ 5 Теоретичні питання: 1. Розкрийте об’єктивні та суб’єктивні ознаки умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя ...в стані алкогольного сп’яніння середнього ступеню, Боняк згадав, що вже пізно і йому настав час йти додому. Пацюк вимагав від нього не йти, закрив двері ...
... КОНТРОЛЬНА РОБОТА ВАРІАНТ 5 Теоретичні питання: 1. Розкрийте об’єктивні та суб’єктивні ознаки умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним ...в стані алкогольного сп’яніння середнього ступеню, Боняк згадав, що вже пізно і йому настав час йти додому. Пацюк вимагав від нього не йти, закрив двері ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.