Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 677 за запитом складання

Методичні аспекти складання, ревізії та контролю фінансової звітності бюджетної установи 1.1 Склад, нормативно правова база та вимоги до фінансової звітності бюджетних установ 1.2 Загальні положення складання звітності бюджетними установами, порядок її ...
Організаційні і методичні аспекти складання фінансової звітності 1.4.Методика аналізу фінансової звітності 1.5.Методика аудиту фінансової звітності РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ... Методика складання балансу на підприємстві 2.3. Порядок формування звіту про фінансові результати на підприємстві 2.4.
Вступ 1 теоретико методичні основи складання балансу 1.1.1 Значення бухгалтерського балансу 1.1.2 Нормативно правова база складання балансу 1.1.3 Міжнародний досвід ...
Теоретичні аспекти складання балансу, аналізу і аудиту фінансового стану підприємства 1.1. Сутність і призначення балансу, нормативно – правова база його складання 1.2.
Сутність та нормативно правова база складання та аудиту балансу 1.3. Огляд літературних джерел за темою дослідження Висновок до розділу Розділ 2. Методика складання статей балансу 2.1.
Сутність та нормативно правова база складання та аудиту балансу 1.3. Огляд літературних джерел за темою дослідження Висновок до розділу Розділ 2. Методика складання статей балансу 2.1.
Хто є суб’єктами складання процесуальних документів? 5. Які процесуальні документи складаються сторонами цивільного процесу, судом і суддями? 6. Назвіть правовстановлюючі документи.... Розкрийте особливості складання касаційної скарги. 2. Які рішення та ухвали можуть бути прийняті в суді касаційної інстанції? Практичне завдання: 1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методики та техніки узагальнення даних бухгалтерського обліку та складання балансу підприємства 1.1 Методологія узагальнення даних бухгалтерського обліку 1.2 Сутність і призначення балансу, його нормативно – правове регулювання 1.3 Методолгія складання балансу на підприємстві Розділ 2 ...
Методика складання балансу 2.1 Зміст та побудова бухгалтерського балансу 2.2 Методика складання балансу підприємства 2.3 Використання комп’ютерних технологій ...
Теоретичні засади складання проектів місцевих бюджетів....................6 1.1. Сутність та значення Державного та місцевих бюджетів країни....................6 1.2. Основні стадії бюджетного процесу та значення складання бюджетного проекту........................................................................................................................11 Розділ 2.
Зміст та методика складання фінансової звітності 2.1. Зміст та методика складання балансу 2.2. Структура та порядок складання звітності про фінансові результати 2....
Методика складання проектів Державного та місцевого бюджетів.......6 1.1. Складання проекту Державного бюджету.........................................................6 1.2. Складання проекту місцевого бюджету...........................................................
Теоретичні засади складання, розгляду і затвердження Державного бюджету........................................................................................................................6 1.1. Сутність та значення Державного бюджету країни..........................................6 1.2.... Методичні основи складання, розгляду та затвердження Державного бюджету.....................................................................................................................
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи складання, аналізу та контролю бухгалтерського балансу у бюджетних установах 1.1 Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи складання, аналізу та контролю бухгалтерського балансу у бюджетних установах 1.1 Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання 1.2 Загальна характеристика статей балансу бюджетної установи 1.3 Органі...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ.................................................................................................................7 1.1. Сутність грошових коштів та грошових потоків підприємства.................... Правові засади складання звіту про рух грошових коштів, аналізу та аудиту грошових потоків......................................................................................14 ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ..........................................................................................................................6 1.1. Сутність та значення Державного та місцевих бюджетів країни............................6 1.2.... АНАЛІЗ ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ........................................................................................................................14 2.1. Аналіз складання<...
Методика складання балансу 2.1 Бухгалтерський баланс, його призначення та функції 2.2. Принципи побудови та структура балансу підприємства 2.3 Методика складання балансу відповідно до П(С)...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти сутності основних бюджетів підприємства та методики їх складання 1.1 Сутність бюджетів та бюджетування на підприємстві та обгрунтування їх необхідності 1.2 Класифікація і характеристика бюджетів підприємства 1.3 Технологія складання бюджетів підприємства Розділ 2 Технологія ...
Складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів РОЗДІЛ 2. Особливості складання місцевих бюджетів в Україні 2.1.
Порядок складання бухгалтерського балансу на матеріалах підприємства ТОВ «АвтоТрансСервіс» 2.4. Особливості складання балансу в умовах використання комп’ютерної техніки ІІІ.
Виконання даної роботи полягає в складанні кошторису доходів і видатків загальноосвітньої школи відповідно до запропонованих вихідних даних. Робота виконана за наступним алгоритмом розрахунків: 1.... адміністративно господарського персоналу зі складанням штатного розпису. 3. Розрахунок видатків за іншими статтями витрат. 4. Складання загального кошторису середньої загальноосвітньої школи.
...проведення корекційно розвивольної роботи і складання корекційно розвивальних програм 3. Основні вимоги до складання психокорекційних програм 4. Оцінка ефективності психокорекційних заходів ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...проведення корекційно розвивольної роботи і складання корекційно розвивальних програм 3. Основні вимоги до складання психокорекційних програм 4. Оцінка ефективності психокорекційних заходів ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно правове регулювання складання балансу та розрахунку фінансового стану РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 2.1.
Передумови організації обліку для складання фінансової звітності, її аудиту та аналізу на ТОВ «ДЖ.ЛМ.ЦЕНТР» Висновок до розділу Розділ 2. Сучасний стан методики та організації складання фінансової звітності підприємства та основні ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПЕРЕКАЗІ КОШТІВ ГОТІВКОЮ 5 1.1. Сутність та особливості організації касової роботи в банку 5 1.2. Складання касових документів при переказі коштів ...
Методика складання і представлення бухгалтерського балансу 1.1. Загальні вимоги до фінансової звітності 1.2. Оцінка та характеристика статей балансу 1.3. Особливості організації складання балансу в умовах застосування комп’...
1 Загальнотеоретичні відомості про баланс комерційного банку, його структуру та порядок заповнення 2 Складання балансу комерційного банку за формою, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок складання річного фінансового звіту в банках ...
Інформаційне забезпечення для складання звітності з оплати праці 4. Статистична звітність з оплати праці та методика її складання 5.
Розрахунки та пояснення до складання балансу в обов’язковому порядку оформлені у письмовій формі; 2) на основі фактичних даних складено звіт про власний капітал підприємства ... Розрахунки та пояснення до складання звіту про власний капітал оформлені у письмовій формі; 3) проведено аналіз вартості та структури капіталу підприємства, його фінансової стійкості на ...
Порядок складання фінансової звітності ПФ «Роман» 51 2.4. Удосконалення організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах – суб’єктах малого ...
ЗМІСТ Стор Вступ 1.Суть фінансової звітності та Звіту про фінансові результати………..4 2....Методика складання Звіту про фінансові результати в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки………………………………………….28 Висновки …………………………………………………………………..32 Список використаних джерел…………………………………………….38 Додатки……………………………………………………………………..40
Вступ 1. Нормативно правові аспекти звітності щодо основних засобів 2.... Методика складання фінансової звітності підприємства з основних засобів та порядок її подання 4. Статистична звітність з основних засобів і амортизації 5.
Вступ Розділ 1. Науково методичні проблеми ознайомлення молодших школярів із задачами на рух ... Ознайомлення дітей із складанням обернених задач на знаходження швидкості та часу Розділ 2. Методика роботи з молодшими школярами над системою задач на рух 2....
Вступ Розділ 1. Науково методичні проблеми ознайомлення молодших школярів із задачами на рух ... Ознайомлення дітей із складанням обернених задач на знаходження швидкості та часу Розділ 2. Методика роботи з молодшими школярами над системою задач на рух 2....
1. Облік консигнаційних та комісійних операцій…………………………. 3 2. Порядок складання та надання декларації про валютні ...
Вступ 1. Значення Звіту про фінансові результати в управлінні підприємством 2.... Інформаційне забезпечення та методика складання Звіту про фінансові результати 5. Використання даних Звіту про фінансові результати для управління підприємством Висновки та пропозиції Список використаних джерел ...
Захист 5 Всі розрахунки перевірено два рази викладачем. Все оформлено і набрано згідно всіх правил, оскільки курсова ... РОЗРАХУНОК РІЧНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ НА ОПЕРАЦІЯХ СКЛАДАННЯ ТЕКСТУ ТА МОНТАЖУ 5. РОЗРАХУНОК ТРУДОМІСТКОСТІ РІЧНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ 6. РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РІЧНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ 7.
Завдання № 1 Відповідно до укладеного договору про надання послуг, викладач університету Іванова зобов’язалась підготувати Тетяну Денисову до складання вступних іспитів до юридичного інституту ...
В таблиці наведено показники, що характеризують витрати підприємства. Обчислити собівартість валової та товарної продукції Таблиця 1 Дані про ...
...правовий аналіз нормативної бази при складанні, аналізі та контролі достовірності звітності 1.3.Сутність та призначення основних форм фінансової звітності в зарубіжних країнах 1.4.... МЕТОДИКА І ТЕХНІКА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 2.1. Методика та порядок складання бухгалтерського Балансу підприємства 2.2. Методика складання Звіту про фінансові результати 2....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Сутність грошових коштів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку і аудиту грошових коштів 1.3 Методологічні основи організації обліку грошових коштів 1.4 Методика аудиту грошових коштів Розділ 2 практичні аспекти організації обліку грошових коштів та аналіз грошових потоків в облспоживспілки 2.1 Організаційно економічна характеристика Облспоживспілки 2.2 Облік грошових коштів на підпр...
Складання й оформлення окремих видів організаційно правової документації 2.5. Система планової документації 2.5.1. Призначення і склад планової документації 2.5.2. Складання і оформлення планових документів 2....
Складання та оформлення документів 3.1. Складання документів 3.2. Кутові штампи, які застосовуються у діловодстві 3.3.
Складання і оформлення планових документів 2.4. Система розпорядчої документації 2.4.1. Процес видання розпорядчих документів 2.4.2. Складання і оформлення розпорядчих документів 2....
Порядок складання Звіту про рух грошових коштів 2.5. Організація контролю наявності та руху грошових коштів на підприємстві 2.6.... Удосконалення порядку складання Звіту про рух грошових коштів Висновок Список використаної літератури Облік, контроль і аналіз грошових коштів дуже важлива ділянка роботи бухгалтерії.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.