Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 424 за запитом скорочень

Переклад скорочень як об'єкт лінгвістичного дослідження 1.1. Скорочення і проблема зв'язку звучання і значення 1.2.
ТЕОРЕТИЧІНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО СТАТУСУ СКОРОЧЕНЬ 1.1. Сутність та дефініції поняття "скорочення"………………………. 1.2. Підходи до визначення лінгвістичного статусу скорочень………. 1.3. Типологія класифікацій скорочень………………………………..
ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО СКОРОЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ……………………………………………………….....6 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СКОРОЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ…………………………………………………………11 2.1. Графічні скорочення……………………………………………….11 2.2.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 6 1.1.... Шляхи скорочення державного боргу 48 3.3. Застосування зарубіжного досвіду в управлінні державним боргом України 52 ВИСНОВКИ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 61 ...
1. Вступ 2. Економiчна характеристика дефiциту: • теоретичний аспект; • українська особливiсть обчислення дефiциту державного бюджету; • особливостi формування бюджету в Українi 3. Шляхи скорочення дефiциту державного бюджету • Теорiя i ...
ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ СУТНОСТІ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ 9 1.1 Економічна сутність та види бюджетного дефіциту 9 1.2 ... ШЛЯХИ СКОРОЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ В УКРАЇНІ 29 3.1. Оптимізація бюджетного дефіциту в Україні 29 3.2.
... Задача Сортувальницю цукрового заводу Пастушенко В.С. звільнено з роботи 20 травня за скороченням чисельності працівників.
Варіант III 1. У міський центр зайнятості населення звернувся токар Корнілов, звільнений з підприємства у зв’язку зі скороченням чисельності працівників, із заявою про ...
Зміст 1.Вступ 2. Основна частина 2.1. Аналіз технічного завдання 2.2. Розробка структурної схеми пристрою 2.3.
скорочення чисельності працюючих, відхід з віддалених ринків, скорочення послуг, наданих клієнтам c. зняття з виробництва частини продукції, що знаходиться в стадії ...
...технічного обслуговування обладнання Question 8 Скорочення діяльності проекту досягається за рахунок: a. скорочення директивного строку виконання проекту b. скорочення тривалості критичних робіт c.
...трьох років знизилися за рахунок скорочення кількості середньоспискової чисельності персоналу (звільнення працівників за власним бажанням та з причини скорочення штатів). Продуктивність праці протягом трьох років знизилася ...
...трьох років знизилися за рахунок скорочення кількості середньоспискової чисельності персоналу (звільнення працівників за власним бажанням та з причини скорочення штатів). Продуктивність праці протягом трьох років знизилася ...
Провівши аналіз особливостей вживання скорочень в службовій документації бачимо, що цей документ має занадто багато скорочень, що по перше недопустимо, так як деякі скорочення порушують ...
скорочення виробничих запасів c. узгодження системи прогнозування та планування Question 3 При визначенні періодичності або безперервності роботи лінії зрівнюють економічні показники ... скорочення витрат оборотних засобів b. скорочення часу технологічної операції c. скорочення фінансових витрат Question 34 Принцип оптимального варіанту передбачає сполучення: a.
ОБГРУНТУВАННЯ РЕЗЕРВІВ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ВАТ «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ» ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИХ РЕЗЕРВІВ 3.1. Напрямки скорочення витрат виробників сільськогосподарської продукції 3....
...поштового зв’язку з метою скорочення значних витрат на перевезення і оброблення пошти. Оптимізація поштового зв’язку, зокрема, оптимізація оброблення і перевезення пошти та скорочення термінів проходження пошти і періодичних ...
Скорочення апарату управління. 4. Організація спільних підприємств з іноземними партнерами. 5. Придбання облігацій внутрішньої державної позики терміном на 1 рік і ... Проведення адміністративної реформи з метою скорочення кількості чиновників у 2,5 – 3 рази. 4. Створення 400 – 500 тис. фермерських господарств і 2 2,5 млн.
Досягається за рахунок скорочення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань за рахунок а також збільшення обсягу грошових ресурсів : • відстрочка й реструктуризація по можливості кредиторської заборгованості....оборотності дебіторської заборгованості за рахунок скорочення періоду комерційного кредиту, по сумнівній дебіторській заборгованості звернення до суду з метою повернення а також з метою віднесення дебіторської заборгованості ...
на підприємстві відбулося скорочення залишків незавершеного виробництва на 1096 тис. грн. Таке скорочення може бути наслідком, з одного боку, скорочення виробництва, а з другого — ...
поступове скорочення кількості грошей в обігу b. різке збільшення грошової маси в обігу c. поступове збільшення грошової маси на 3–5 % щорічно ...змінюється Question 11 Балів: 1 Скорочення пропозиції товару збільшує? Виберіть одну правильну відповідь a. попит на доповнюючи товари b. попит на товари замінники c.
...по його транспортуванню, та досягнуте скорочення загальних обсягів використання газу у відповідності з Указом Президента України в порівнянні з минулим роком на 17,2 %....може бути досягнуте за рахунок скорочення наднормативних активів по видах (виробничі запаси, запаси готової продукції, необоротні активи), прискорення оборотності активів веде до скорочення потреби в них.
...негативного фінансового результату впливає постійне скорочення обсягів виробництва, і, як наслідок, доходів від реалізації. Для скорочення собівартості підприємству потрібно встановити жорстке нормування ресурсів на виробництво з ...
...з будівельно монтажного управління за скороченням штатів. Під час розгляду в судовому засіданні його позову про поновлення на роботі було встановлено, що скорочення штатів у БМУ не було.
...КЗпП у зв'язку із скорочен¬ням штату були звільнені 10 працівників. Звільнені пра¬цівники звернулись до суду з позовами про поновлення на роботі, вважаючи, що законних підстав для скорочення штату не було.
...платежів із використанням карток і скорочення частки готівкових розрахунків. br />br /> З метою вирішення проблем, пов'язаних із розвитком систем масових безготівкових платежів з використанням платіжних ...з використанням платіжних карток і скороченню частки готівкових розрахунків, створенню прозорої фінансової системи, залученню через банківську систему в загальногосподарський обіг значних ресурсів (готівкових коштів громадян та ...
...народного споживання, удосконалення їх структури, скорочення дефіцитності товарів потребують: a. своєчасному вилученні товарів народного споживання з торгівельного підприємства з метою перерозподілу його іншим магазинам b....засобів малої механізації, що забезпечують скорочення ручної праці c. удосконалення технології продажу товарів Question 12 Ринкова економіка направлена на те: a.
Через скорочення замовлень обсяг виробництва цієї продукції становитиме лише 70% запланованого. Водночас з'явилась можливість додаткової реалізації 15 000 одиниць цієї ж ...виробництва та виконання завдань щодо скорочення собівартості. Ситуаційне завдання: провести оперативний контроль за величиною матеріальних витрат та визначити можливість скорочення собівартості.
Негативним моментом також є скорочення майже вдвічі об’єму виробництва ( 2004 – 2005 роки), але зросла собівартість виробленої продукції; майже вдвічі скоротилась продуктивність праці (з 4,...підприємства знизилась, про це свідчить скорочення виручки від реалізації на 7892 т. грн. ( 2003 2005 рр.) запасів підприємства (до 11778 т. грн.
абсолютне скорочення чисельності населення b. усе правильно c. від`ємний природний приріст населення d. перевищення смертності над народжуваністю Question 2 Необхідною умовою ... абсолютному скороченні населення d. значному погіршенні структури населення Question 6 Поняття „регіональна демографія” та „демографія регіону” тотожні: Виберіть одну правильну відповідь a.
...екстенсивного навантаження;  підвищення інтенсивного навантаження;  скорочення простоїв обладнання;  підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування;  зниження частки недіючого устаткування;  виведення з експлуатації зайвого та неефективного обладнання;  своєчасна заміна ...зменшення питомої витрати матеріалів; 3) скорочення витрат і відходів сировини і матеріалів; 4) використання відходів та побічних продуктів; 5) утилізація вторинних ресурсів; 6)...
скорочення витрат c. розширення d. статутної діяльності e. нової продукції f. стратегії ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Короткострокові заходи, що ... скорочення витрат f. розширення Question 3 Частини будови, визначені проектом (робочим проектом), що забезпечують випуск продукції або надають послуги, можуть складатися ...
...ознаками фінансової кризи підприємства є скорочення попиту на його продукцію і, як наслідок, зниження обсягів виробництва; зростання заборгованості поставщикам, держбюджетові та банкам; затримки з виплатою заробітної ...розв'язання фінансових проблем — від скорочення внутрішніх витрат до державного регулювання управління підприємством і його фінансової підтримки (санації). Неплатоспроможність підприємств негативно впливає як на окремі сектори ...
...структур в більш плоскі через скорочення штату по відділам, де існують посади в яких організація не має початкової потреби на сьогодні: 1.... Скорочення даної групи знизить витрати організації на 295 грн. Щомісячно; 4. також необхідно скоротити робітників адміністративно господа рчого відділу, які зайняті ...
...доходу та продуктивності праці, негативною – скорочення валового і чистого прибутку, зниження чисельності тощо. 5. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості дає змогу констатувати, що міру ліквідності не ...впровадження пропозиції можна досягнути значного скорочення витрат і зниження збитку, але підприємство все ж не отримає прибуток. Для отримання прибутку йому потрібно вжити додаткові заходи по ...
...захисна реакція, яка передбачає різке скорочення витрат, закриття та розпродаж окремих підрозділів підприємства, скорочення та розпродаж обладнання, звільнення персоналу, скорочення окремих частин ринкового сегменту, зменшення відпускних ...
скорочення випуску промислової продукції d. необхідність узгодження інтересів окремих підприємств та господарського комплексу в цілому Question 15 Розробка методів вивчення міжгалузевих ... скорочення витрат на виробництво продукції d. збільшення обсягів випуску продукції та послуг Question 19 Для розміщення підприємств сільськогосподарського машинобудування визначальним фактором ...
...збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо технічного характеру....простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, поліпшенням кості продукції та зниженням її собівартості, вдосконаленням асортименту продукції, що випускається, пошуком та мобілізацією санаційн...
...які мають попит у споживачів; • скорочення термінів надання товарів з відстрочкою платежу ; • використання реалізованої продукції тільки по передоплаті; • скорочення залишків продукції на складі.
...вирішення даної проблеми: Оптимізація чи скорочення затрат на оплату праці: застосування бонусних схем оплати праці, розподіл тягара скорочення заробітної плати, якщо таке матиме місце; Спрощення організаційної ...
...збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо технічного характеру....та підвищенням ритмічності надання послуг, скороченням технологічного часу, поліпшенням якості послуг та зниженням їх собівартості, вдосконаленням асортименту послуг, що випускається, пошуком та мобілізацією санаційних резервів...
...одним з основних резервів являється скорочення втрат газу і невиробничих витрат, що забезпечується строгим обліком і контролем за споживанням газу (виявлення не облікованих оптимальних площ, зміна ...витрату газу, підвищення якості і скорочення часу ремонту основних фондів, збільшення пропускної можливості газопроводів при реалізації природного газу, максимальне і ефективне використання автотранспорту різного призначення зниження ...
Простежується зростання власного капіталу та скорочення позикового капіталу, який на кінець 2009 року взагалі відсутній. Значно зріс розмір чистого прибутку порівняно з 2008 роком на 279,...в розрахунках, можна вважати позитивним скорочення залишків товарних запасів. Отже, Товариство більш відповідально почало ставиться до взаємозвязків між постачальниками та покупцями.
...наступне: а) пошук резервів щодо скорочення витрат діяльності (скорочення тарнспортно заготівельних витрат за рахунок прямих поставок); б) вивчення попиту на товари на ринках збуту ( в розрізі ...
Задача Визначити загальну економію чисельності робітників та приріст продуктивності праці за рахунок скорочення понадпланових простоїв, якщо у плановому періоді кожний робітник повинен був відпрацювати протягом року 230 днів. Через скорочення кількості захворювань та невиходів з ...
Перелік умовних скорочень Вступ. Актуальність теми І. Теоретична частина І.1. Історичні аспекти розвитку стаціонарозамінних форм медичного Обслуговування І.2....те, що недостатнє фінансування лікарень, скорочення лікарняних закладів і ліжок в них, потребує лікарні шукати нові ресурсозберігаючі форми роботи. 2. Характеризуючи Світловодську ЦРЛ, можна зробити висновок, ...
...посади незаконно, тому що ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. У той самий день до відділу планування ...документів, які свідчать про відсутність скорочення штатів на підприємстві. У попередньому судовому засіданні суддя відмовив позивачці в задоволенні даного клопотання, посилаючись на те, що вона зобов’...
...посади незаконно, тому що ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. У той самий день до відділу планування ...документів, які свідчать про відсутність скорочення штатів на підприємстві. У попередньому судовому засіданні суддя відмовив позивачці в задоволенні даного клопотання, посилаючись на те, що вона зобов’...
...знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації та витрат на обслуговування виробництва і його управління. Підвищувати фондовіддачу і прибутковість. В сучасних умовах господарювання і формування ... При цьому як скорочення, так і збільшення періоду експлуатації по різному впливають на ефективність відтворення і використання знарядь праці.
...посади незаконно, тому що ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. У той самий день до відділу планування ...документів, які свідчать про відсутність скорочення штатів на підприємстві. У попередньому судовому засіданні суддя відмовив позивачці в задоволенні даного клопотання, посилаючись на те, що вона зобов’...
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.