Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 55 за запитом слов'яни.

Поява найдавніших словян на території україни 1.1. Етногенезис словян 1.2. Загальна характеристика слов’янських племен, що проживали на території ... Перші центри формування східних словян 3.2. Теорії зародження державності східних словян Висновки Список використаних джерел
Джерела вивчення походження слов'ян 2. Суспільно економічний розвиток східних слов'ян 3. Союзи східних слов'ян VI IX століттях Список використаної літератури Висновок
...календарно обрядових піснях та міфах словян…………………………………..19 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..…29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...……31 Тема: «Етноархетип вогонь і вода у творах українських фольклористів ( Ф.Потушняк, О.
Побут давніх словян 2. Релігійні вірування давніх словян 3. Поклоніння силам природи Висновки Список літератури
Огляд істориків про походження східних слов'ян …………………… 6 II. Східнослов’янські племена в VI — VII ст. …………………………… 9 III. Соціально економічний розвиток східних слов'ян у VI — ...
Матеріальна і духовна культура східних слов'ян 3. Релігійні вірування Література
Вступ 1. Дослов’янські народи на території України в стародавні часи 2. Походження та рання історія словян Висновки ...
...побут, господарські заняття, вірування східних словян .............................. 3 2. Вкажіть етапи закріпачення селян в Україні російським царизмом, охарактеризуйте правове становище селянства за схемою: До запровадження кріпосного ...
...побут, господарські заняття, вірування східних словян .............................. 3 2. Вкажіть етапи закріпачення селян в Україні російським царизмом, охарактеризуйте правове становище селянства за схемою: До запровадження кріпосного ...
У будинок Радченка хлопці принесли його чотирнадцятилітнього сина, побитого, за їх словами, п’яним Булатовим.
...народність й спільну для всіх словян мову, внаслідок розпаду яких в епоху феодальної роздрібненості нібито утворилися, не раніше XIVст., три східноднослов,янські народи та їхні ...
Історія походження та розвиток східних словян 2. Заняття та суспільно політичний лад східних словян 3. Перші державні об’єднання східних словян Література
Походження та розселення слов'ян 6. Заняття, суспільний устрій, побут та звичаї слов'ян. 7. Племінні союзи Анти, їхня держава.
...історії походження весільного обряду східних словян взагалі та українців зокрема. Дослідниками, які цікавились питаннями весільної обрядовості українців, були вчені першої половини XIX ст. З....відповідь на питання щодо етногенезу словян і давньої слов’янської історії та культури. Серед пісенного розмаїття записів дослідника зустрічаємо чимало рідкісних, вперше задокументованих зразків, які ...
Економічний розвиток східних слов'ян ………………………………… 7 3.Індивідуальний характер господарст¬ва слов'ян. Феодальна експлуатація ……. 8 4. Утворення Давньоруссікої держави ……………………………………. 10 5.
Які племена існували у східних словян до утворення Давньоруської держави? 3. Опишіть події, пов’язані з запровадженням християнства Володимиром. 4....знаєте про «Товариство об’єднаних словян»? 5. Про що свідчить динаміка зростання активності селянського руху? Тема 8. Соціально економічний розвиток на початку XX ст.
"Слово про закон и благодать" 2. Проблеми співвідношення влади, церкви і людини в роботах дяка Григорія і єпископа Кирила Туровського 3. "Повість врем'яних літ " і правові концепції Володимира ...
"Слово про закон и благодать" 2. Проблеми співвідношення влади, церкви і людини в роботах дяка Григорія і єпископа Кирила Туровського 3. "Повість врем'яних літ " і правові концепції Володимира ...
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СХІДНИХ СЛОВЯН………………4BR> 1.1. Мета виховання…………………………………………......4BR> 1.2. Ідеологічна основа виховного процесу………………....5BR> РОЗДІЛ 2.
Порівняйте світогляд давніх словян дохристиянської і християнської доби. 3. Особливості національного характеру українців. 4. Розкрийте феномен диглосії та двомовності в українській культурі. 5.
...це було автохтонне населення (предки словян), яке жило на території Середньої Наддніпрянщини. Чи є така думка абсолютно вірною? Адже автохтонна культура, яка існувала до трипільської, ...
...книга” 1 та “Повість врем’яних літ”. Нестор літописець подав не тільки назви племен, але і особливості їхнього ...побуту, місця локалізації, а також зазначив, що їхнім найбільш загальним іменем було слов'яни (словёни).
...сап'янці, бязевий, рутвяний, Лук'ян, торфяний, нев'янучий, рюкзак, з'їздити, об'явити, Лук'янівка, роз'єднати, Лук'янович, дзвякнути. б) переписати слова, ставлячи, де потрібно, апостроф. Нолум/яний, возз/єднання, здоров/я, св/...
2 Політеїзм словян. 3 Політеїзм римлян Список використаної літератури
Дохристиянські вірування словян 2. Запровадження християнства. Володимир Великий 3. Історичне значення хрещення України – Руси Література
Християнство у східних словян до середини ІХ ст. 2. Перше (Аскольдове) хрещення Русі 3. Боротьба християнства та язичництва на протязі Х ст. 4.
Система господарства східних словян 2. Розвиток феодального землеволодіння 3. Ремесла торгівлі та фінанси 4. Економічні причини роздроблення Київської Русі Література
Філософія давніх слов'ян ………………………………………….. 4 1.2. Філософія періоду Відродження …………………………………… 5 2. Вчені філософи України XVI – першої половини XIX cтоліть ………… 9 2.1.
Красномовство словян та ораторство митрополита Іларіона 6 Висновки 14 Список використаних джерел 15
Генезис та утворення держави східних словян з центром у Києві. 2. Основні етапи розвитку Київської Русі 3. Соціально економічний і політичний устрій Київської держави 4.
Держава і право стародавніх східних слов,ян 4. Утворення, розвиток і занепад Київської Русі 5. Суспільний лад та державний устрій Київської Русі 6.
Етапи формування державності у східних словян у докиївський період. Теорії виникнення Київської Русі (норманська, антинорманська, О.Прицака та інші). Реформи київських князів. Висновки.
Язичницькі вірування, знання, звичаї східних словян Література
Східні слов'яни в VI—XI ст. 32 2.1. Походження Давньоруської держави 41 2.2. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець ...
Язичницька культура та міфологія східних словян. Тема 4 1. Співвідношення язичництва та християнства в культурі Київської Русі. 2. Пам`ятки української культури XII – XIV ст.
...та їх значення для культури словян: 5. Визначте вплив скибо сарматської та античної культури на формування культурного простору на території України. Завдання: 1.
Яку роль в житті словян відігравали такі язичницькі боги, як Перун, Мокош, Велес, Ярило, Рожаниця, Хорс? Чому згодом у них відпала необхідність? Відповідь обґрунтуйте.
...чотирнадцятилітнього сина, побитого, за їх словами, п'яним Булатовим. Хлопчик був непритомний, скривавлений, одяг розірваний. Обурений Радченко схопив кухонний ніж, вибіг на двір і, зустрівши неподалік ...
Хто і коли вперше вживає слово „культура" для позначення духовного світу людини? 7. Виберіть ознаки „неолітичної революції": оволодіння вогнем поява релігії перехід до виробляючого господарства ...широке розповсюдження писемності серед населення Київської Русі: 27. Початок кам'яного культового будівництва у Києві пов'...
...вербі Від доторку твого зів'яне! Ти зрікся мови рідної. Ганьба Тебе зустріне на шляху вузькому... Впаде на тебе, наче сніг, журба — Її не понесеш ...2. Перекладіть українською мовою, поставивши наголоси в обох варіантах. Підкреслене слово поясніть .
...за¬тіяв сварку, висловлювався нецензурними словами, накинувся на Во ропаєва і наніс йому складаним ножем два поранення в руку. Вирішіть питання про відповідальність Семенова. 178....Пугальцева. 179. Проходячи біля вогнища, де громадяни варили гриби, п’яний Євстаєв пристав до Чапліної, вимагаючи, ...
Два виділення в слові означають, що воно має варіанти наголошування. Після опрацювання варіанта з підказками спробуйте прочитати текст без наголосів....столяри пронесли зовсім нові дерев’яні сходові поруччя; ось дрібний торговець, держачи в руках лоток із кульковими ручками, брелоками, штемпелями, гучним голосом рекламує свій товар; ось … ...
Через деякий час Марченко сп'янів і заснув, а його знайомі продовжували пиячити. Від їх галасу прокинувся і почав плакати десятимісячний син Марченка ...Косенко декілька разів підходив до дитини і намагався її заспокоїти, однак це йому не вдалося. Тоді Антипенко зі словами, що він найкращій у світі "...
Через деякий час Марченко сп'янів і заснув, а його знайомі продовжували пиячити. Від їх галасу прокинувся і почав плакати десятимісячний син Марченка ...Косенко декілька разів підходив до дитини і намагався її заспокоїти, однак це йому не вдалося. Тоді Антипенко зі словами, що він найкращій у світі "...
Через деякий час Марченко сп' янів і заснув, а його знайомі продовжували пиячити. Від їх галасу прокинувся і почав плакати десятимісяч¬ний син Марченка ...Косенко декілька разів підходив до дитини і намагався її заспокоїти, однак це йому не вдалося. То¬ді Антипенко зі словами, що він найкращій у світі "...
...б кваліфікація злочину, якщо заподі яне пошкодження можна було б усунути шляхом проведення косме тичної операції? 34. Вулицею їхала вантажна машина з негашеним вапном. Хлоп чики ...Гришин і Кашин, що каталися на ковзанах, причепи лися до кузова машини, щоб проїхатися. Вантажник Пожаров спо чатку лаяв їх нецензурними словами, а після цього захопив лопатою ...
слово, яке позначає поняття e. сукупність ознак 8 Визначте, в якому відношенні поняття: "крадіжка" і "вбивство" знаходяться стосовно поняття "злочин": ...одну правильну відповідь a. один з методів пізнання дійсності b. слово, в якому фіксуються ознаки предметів ...
...до його будинку і зі словами: «Ну і грець з тобою, живи!» поклали Кондратьєва в городі, а самі поїхали. Кондратьєв залишився живим, але внаслідок отриманих ...наставив самопал на свою сусідку по парті Спиридонову і зі словами: «От і прийшов твій кінець» ...
Становлення станово представницьких монархій в слов‘янських країнах Розділ 2. Станово представницькі органи польщі і литви Розділ 3. Станово представницькі органи росії Висновки На другому ...сейми (з'їзди) шляхти, як станові представницькі органи. Пьотркувський привілей Яна Ольбрахта (1496) надав завершального вигляду ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.