Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 485 за запитом слова

Класифікація слов’янських мов………………………………............6 1.1.Східна Підгрупа (східнослов’янська).…………………………………….....6 1.2. Західна Підгрупа (західнослов’янська)……. …………………………........10 1.3.... Українська мова в колі слов’янських мов……………………….....14 РОЗДІЛ ІІІ. Місце української мови серед інших слов’янських мов…….........18 3.1.Фонетичний рівень……………………………………..………….………….
Поява найдавніших слов’ян на території україни 1.1. Етногенезис слов’ян 1.2. Загальна характеристика слов’янських племен, що проживали на території ...
...основи методики вивчення морфемної будови слова та елементів словотворення у початкових класах 1.1 Поняття про морфемну будову слова, словотвір 1.2 Зміст програмових вимог з ...
Слов’янське язичництво – складова великого загальнолюдського комплексу первісних переконань, вірувань, обрядів 1.1. Витоки слов’янської культури 1.2.
Генетична спорідненість слов’янських мов 3. Старослов'янська мова – мова перших слов'янських писемних пам'яток 4. Слов’янські літературні мікромови Висновок Список ...
Джерела вивчення походження слов'ян 2. Суспільно економічний розвиток східних слов'ян 3. Союзи східних слов'ян VI IX століттях Список використаної літератури Висновок
Антропонимы в "Слове о полку Игореве" 1. Употребление онимов в памятке 2. Языческие боги в "Слове..." 3. Женские имена 4.
...громадянина на свободу думки і слова в Україні. 2. Правове регулювання права на свободу думки і слова: історичний екскурс розвитку законодавства. 3.
...календарно обрядових піснях та міфах слов’ян…………………………………..19 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..…29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...……31 Тема: «Етноархетип вогонь і вода у творах українських фольклористів ( Ф.Потушняк, О.... «Слов’янська міфологія» 1847 року. Цей збірник містить найважливіші до слідження Костомарова з фольклористики , літературознавства, а також окремі публіцистичні виступи, що ...
Книжні й іншомовні слова в документах. 2. Правопис найуживаніших префіксів (по 4 5 прикладів на правило). 3. Наказ. Зразок наказу юридичної установи.... Далі розкрийте, що таке книжні слова, які мають абстрактне значення з відтінком книжності (наприклад: призначувати, віддієслівні іменники (свідчення, спостереження); дієприкметники (виконуючий).
Винекнення слов’янської писемності. Школа, освіта Завдання 2. Тести. Література Завдання 2 Тестові завдання 1. Де і коли вперше виникає слово „культура"? Єгипет V ст.
1. Поділити слова на морфи: Слово для аналізу префікс корінь інтерфікс суфікс флексія постфікс засіювати глиномішалка міш миловаріння ...
Культура східних слов'ян 2. Матеріальна і духовна культура східних слов'ян 3. Релігійні вірування Література
Побут давніх слов’ян 2. Релігійні вірування давніх слов’ян 3. Поклоніння силам природи Висновки Список літератури
Огляд істориків про походження східних слов'ян …………………… 6 II. Східнослов’янські племена в VI — VII ст. …………………………… 9 III. Соціально економічний розвиток східних слов'ян у VI — IX ст. …..
ВАРІАНТ II Завдання 1 Рекламна діяльність в засобах масової інформації. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу....футболці з брутальними і лайливими словами (текст статті не пов’язаний з цими словами і не включає їх до себе)? Завдання 5 Як необхідно подавати інформацію ...
Найважливіші етапи у вивченні „Слова о полку Ігоревім” 2. Особливості проблеми авторства „Слова” Висновок Список використаної літератури
«Похвальне слово Глупоті» як відображення феодальної дійсності 2.1. Сатиричний трактат як засіб боротьби з феодальним суспільством 2.2. Класова проблематика твору «Похвальне слово Глупоті» Висновки Список використаних джерел ...
1. "Слово про закон и благодать" 2. Проблеми співвідношення влади, церкви і людини в роботах дяка ...
1. Уявіть себе візантійським мандрівником і опишіть суспільний устрій, ...побут, господарські заняття, вірування східних слов’ян .............................. 3 2. Вкажіть етапи закріпачення селян в Україні російським царизмом, охарактеризуйте правове становище селянства за схемою: До запровадження кріпосного ...
1. Уявіть себе візантійським мандрівником і опишіть суспільний устрій, ...побут, господарські заняття, вірування східних слов’ян .............................. 3 2. Вкажіть етапи закріпачення селян в Україні російським царизмом, охарактеризуйте правове становище селянства за схемою: До запровадження кріпосного ...
Вставте відповідні слова: 1) ... визнаються дії особи, скоєні з метою захисту як своїх прав, так і інтересів інших осіб, а ...
Вставте відповідні слова: Конституція ... закон держави, який приймається..., має ... силу і регулює ... суспільні відносини, які визначають принципи організації ...
Вступ Розділ 1. Причини та передумови антифеодальних та антидержавних виступів слов’янських народів Розділ 2.
Варіант 2 1. Дайте визначення офіційно ділового стилю та назвіть його головні ознаки ………………………………………………………………………... 3 2.... Знайдіть слова, які є нормативними, складіть з ними словосполучення. Збігатися, слідуючий, діючий, співіснувати, підприємство, багатогалузевий …………………………………………………………….. 8 6. Перекладіть українською мовою.
У будинок Радченка хлопці принесли його чотирнадцятилітнього сина, побитого, за їх словами, п’яним Булатовим.
ЗМІСТ Розділ 1 Давнє українське мовознавство…………………………………..3 Розділ 2 Давньогрецьке мовознавство……………………………………...5 Розділ 3 Порівняльна характеристика давньоукраїнського трактату «О осмихъ частехъ слова» і давньогрецької праці Платона «Кратіл, ...
Вступ 1. Дослов’янські народи на території України в стародавні часи 2. Походження та рання історія слов’ян Висновки Список використаної літератури
Вступ Розділ 1. Суть, значення та основні відношення службових частин мови та службових слів 1.1.
Економіка та підприємництво; Менеджмент і адміністрування; Міжнародні відносини.
План: Вступ………………………………………………………………………... 3 І Жорстоке поводження з дітьми………………………………………..... 4 ІІ Соціальний захист інтересів дитини…………………………………… ІІІ Правовий ...
Запишіть слова, розкривши дужки і вставляючи велику або малу літеру. Цю тему можна повторити за будь яким виданням книжки „Український правопис” (або ...порядке исключения, в строгом смысле слова, влечь за собой, между тем, находить отображение, за неимением, подведение итогов, предъявлять требования. Завдання № 2 1. Прочитайте лекцію 3.1.
Найдите и выпишите слова (словосочетания, предложения), интересные с точки зрения культуры речи. Укажите для них типы норм и правильный(ые) вариант(ы)....сделал – сформулировал этот закон в словах выразил свою мысль так что она стала доступной для понимания и его современникам и нам далеким потомкам.
Прочитайте слова і назвіть букви в них. Size, Bess, type, sees, vine, wine, fine, five, tie, pie, test, spell, life, seen, seven, ...скільки букв та звуківу кожному слові. Mine, type, bid, did, fine, dine, pit, pine, little, seven, seed, meddle, pin, still, fell, left, see, pie, be, me.
До нього вміщено слова, в акцентуванні яких постійно трапляються помилки. Думаю, що серед цих слів ви знайдете такі, що є актуальними для вас....в ужиток правильні (кодифіковані, нормативні) слова. Кожен обирає свій шлях запам’ятовування. Я ж пропоную вам скласти по одному реченню. Уведіть до нього якомога більше слів ...
Думка і слово ......................28 БАЄВ Д.Ф. Психологія внутрішнього мовлення ...........31 СИНИЦЯ І.О. Мова і мовлення.........................33 СИНИЦЯ І.О.... Рідно слово ...144 УШИНСЬКИЙ К.Д. Керівництво до викладання за «Рідним словом» ....148 ЕТЬЄН КОНДІЛЯК Про наочне навчання.....
Нові слова мають назву неологізми (гр. neos новий і logos поняття, слово) [26; 372]. Поява в сучасній українській мові значної кількості неологізмів ...
...із лексики … 147 Поняття про слово ..149 Робота над переносним значенням слів ..154 Робота з багатозначними словами ...156 Робота над синонімами ...159 Вивчення антонімів ....
Розуміє назву предмета, але слово для неї пов’язано не тільки з предметом, а й з певним місцем його перебування. 3.... Виконання дії за словом вихователя в поєднанні з показом дії. 3. Виконання дії за словесною вказівкою. 58. У пасивному словнику однорічної дитини налічується: 1.
Що означає слово «релігія?» 4. В чому головна сила Церкви? 5. Які існують сторони життя Церкви? 6. В чому небезпека для сучасної людини ... Як ви розумієте слова Тертуліана: «Всяка душа по природі християнка?» 8. Що означає святість Церкви? 9. Чим є Православна традиція для сучасного суспільства? 10.
Застарілі слова відрізняються також ступенем архаїзації; частина з історизмів та архаїзмів живе в народних піснях, серед них є слова, що залишилися в деяких діалектах; ...
...відповідь Супрун облаяв їх нецензурними словами, а потім перевернув стіл, за яким вони сиділи, наніс удар ногою в живіт Кос тюку і розірвав на ньому сорочку.... На зауваження вони відповідали образливими словами, а коли їх примусово відвели до своєї кімнати, Болотов взяв молоток і разом зі Струковим повернулись в кімнату відпочинку, де ...
...основ методики роботи над іншомовним словом(констатуючий експеримент)………………………....41 2.2. Методика та результати дослідження розвитку пізнавального інтересу учнів 3 4 класів до слів іншомовного походження ... І все це завдяки слову, лексиці – корінній та запозиченій. Отже, іншомовні слова є одним із важливих компонентів лексичного складу української мови, як і будь якої ...
...свої почуття та виразити їх словами c. не може зрозуміти іншу людину d. говорить не те, що відчуває Question 2 Психолог консультант: a.... звертати увагу на слова та висловлювання, які використовуються для позначення почуттів; уточняти емоційно насичені слова Question 5 Прийом психологічної інтерпретації для фокусування інформації відрізняється ...
...до яких частин мови належать слова, що мають закінчення s, і яку функцію виконує це закінчення, тобто чи є воно: а) показником 3 ї особи однини ...та вивчіть напам'ять дані слова та словосполучення: to discuss terms of payment and delivery business matters enquiry up to date equipment to make a contract ...
Запишіть слова фонетичною транскрипцією 4. Запишіть слова фонетичною транскрипцією 5. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Поясніть (письмово) відомі вам явища регресивної асиміляції приголосних ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.