Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 52 за запитом словосполучень.

Перекладіть словосполучення українською мовою: Партийный билет, билет Государственной казны, экзамен по предмету «Гражданское право», проявить гражданскую позицию, исключительные способности, помощь предоставляется исключительно ... Словосполучення в останній вправі треба перекладати на основі словників, а не дослівно. Вам стане в пригоді будь який російсько український словник ...
Словосполучення в останній вправі треба перекладати на основі словників, а не дослівно. Вам стане в пригоді будь який російсько український словник ... Перекладіть сталі словосполучення українською мовою: Без видимой причины, жесткие условия, в порядке исключения, в строгом смысле слова, влечь за собой, между тем, находить ...
Перекладіть словосполучення українською мовою. Домашний адрес – поздравительный адрес, военная кафедра – военный конфликт – воинские почести, дружеский визит – дружный коллектив, первоочередная задача – математические задачи, ...1) уживання русизмів, калькування російських словосполучень; 2) ігнорування правила про особливості вживання прийменників у, в; 3) складність визначення закінчення родового відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни; ...
...нижче слова, утворіть з ними словосполучення і запишіть їх українські еквіваленти Legal, solicitor, justice, protect, practioner, defend, law, enforcement. 3. Випишіть з навчальних текстів по одному ... Запишіть подані слова та словосполучення та подайте їхні українські еквіваленти Law enforcement, to оbey, law enforcement agency, civil law, criminal law (penal law), prescribe, lawyer, ...
...словником, перекласти українською подані російські словосполучення. 1) содержание статьи, содержание углеводов, содержание под стражей, объем помещения, объем информации, объем товарооборота; 2) делопроизводство, производить впечатление, производить осмотр, ...складені з кожним зі слів словосполучення або речення. 1) суспільний, громадський, громадянський, погроза, загроза, виконавський, виконавчий; 2) справжній, дійсний, оригінальний, другий, інший, нез’ясовний, нез’ясо...
332 Методика роботи над словосполученням і реченням ...334 Робота над словосполученням ...334 Робота над реченням ....336 Типові помилки в побудові словосполучень і речень ...
Подані словосполучення поставте у давальному відмінку однини, поясніть закінчення. Ректор Петренко Василь Олегович, директор Шульга Іван Іванович, керівник Ільїн Михайло Гнатович, бригадир ... Знайдіть помилки у побудові словосполучень. Запишіть правильні варіанти. Особовий приклад, любе питання, згідно наказу, прийняти участь, відповідно з постановою. РОЗДІЛ 2.
...слова іншомовного походження, записати синонімічні словосполучення: Умілий реалізатор. Емісія цінних паперів ………………………………………. 5 Завдання 4. Скласти речення з кожним із запропонованих паронімів: Адресат – адресант; показний – показовий …………………………………….....стилі, економічній, банківській діяльності, утворити словосполучення: Марка – марка ………………………………... 8 Завдання 9. Записати цифри словами. Провідміняйте числівники: 4, 18, 407. …….. 8 Завдання10.
Подекуди словосполучення Л. Костенко вживаються у текстах і в широкому розумінні – як сполучення несумісних понять: «Я вже човен в снігах....метонімії, виражаючи семантику слова чи словосполучення переносно, за Список використаної літератури
Однак словосполучення "вирішення правових питань" не суперечить визначенню адміністративної юрисдикції, запропонованого прибічниками другого підходу, бо "правове питання" можна розглядати як певну проблему, ... Перетерського він утворений від словосполучення jus+dicere і перекладається як вирішення конфлікту шляхом застосування встановлених правил.
Подекуди словосполучення Л. Костенко вживаються у текстах і в широкому розумінні – як сполучення несумісних понять: «Я вже човен в снігах....метонімії, виражаючи семантику слова чи словосполучення переносно, за принципом подібності й суміжності. Список використаної літератури
Перекладіть українською мовою наведені словосполучення. Пользующиеся спросом товары, применяемый в медицине, вступающий в институт юноша, прошедший испытание прибор, выпускаемая продукция, бездействующий в течение месяца, возросшие ... Перекладіть словосполучення з російської мови на українську. Це завдання допоможе закріпити знання про відмінювання числівників. Восьмидесятиэтажный небоскреб, двухместный номер, трёхсотшестидесятикилограммовый станок, двухразовый, ....
...напам'ять дані слова та словосполучення: to discuss terms of payment and delivery business matters enquiry up to date equipment to make a contract to make ...a contract Завдання №7 Утворіть словосполучення використовуючи слова з лівого та правого стовпчиків та запишіть їх. to make machines to sign a 3% discount to give ...
Перекладіть словосполучення українською мовою. Визначте рід іменників. Человеческое достоинство; крепкий кофе; интересное интервью; зеленый Тбилиси; непрочитанная рукопись; экономический кризис; злая собака; очередная ... Перекладіть подані словосполучення українською мовою. Знайдіть і підкресліть серед них фразеологізми. Действующий аппарат, действующее законодательство, действующее лицо, телефонная сеть, область науки, область вечных ...
...німецькі еквівалента українських слів та словосполучень. Умови діють у двох екземплярах гарантія продавця про якість відвантаженого обладнання платіж здійснюється підтверджувати на ім»я продавця загальні умови ...мову та вивчіть слова та словосполучення напам»ять. Die allgemeinen Geschaftsbedingungen besprechen einen Kaufvertrag schlieBen den Preis festlegen die PreisermaBigung geben die Liefertermine die Qualitat der ...
...еквіваленти до поданих слів та словосполучень. Двірники, склоочисники Замерзання, перетворення на лід Рідина для миття посуду Вже змішаний Спека, теплота, нагрівання Встановлений Опір Захист Зручний Запобігати ...звертаючи увагу на підкреслені терміни словосполучення. 1. Nowadays cars use multi cylinder engines. 2. Diesel engine is a compression ignition system engine. 3.
Загальноприйняті звороти, звернення, словосполучення та словоформи офіційних (ділових) документів 5. Резюме. Заява про прийняття на роботу Література
Завдання №1 Утворіть та від даних дієслів Particip І та Particip II, використайте їх у словосполученнях із даними іменниками. a) Entscheiden +der Faktor = der entscheidende Faktor b)Liefern +die Ware = die gelifernte Ware Завдання №2 Перепишіть ...
Виправте помилки у словосполученнях: Гостра біль, наукова ступінь, сезонна продаж, математична дріб, розчинний кофе, два місяця, двадцять чотири депутата, півтора кілограма. 4.
Фразеологізми на зразок словосполучення 1.3. Фразеологізми з граматичною структурою речення Висновки до розділу I Розділ II. Етнокультурні стереотипи у фразеології німецької мови 2....
Перекладіть словосполучення українською мовою: административное взыскание, в общей сложности, в процентном отношении, в равной степени, занимаемая должность, общественное порицание, соблюдать регламент, свободное ...
Виправте помилки у словосполученні: • по індивідуальному плану; • заходи по боротьбі із злочинністю; • по результатам підсумків; • працювати по сумісництву; • на протязі усього року; • прийняти рішучі ...
Перекласти наведені словосполучення українською мовою: Шести книг, пятью машинами, двумстам пятидесяти рабочим, шестидесяти студентов, двенадцатью столами, трёхсот сорока девяти компьютеров, о восьмидесяти депутатах.
...і основні типи смислів прийменникового словосполучення 2.2. Функціонування прийменників в англійській мові Висновки Список літератури
...і основні типи смислів прийменникового словосполучення 2.2. Функціонування прийменників в англійській мові Висновки Список літератури
Провідміняйте словосполучення. Поставте наголос. Вісімсот сімдесят шість гривень. 4. Доберіть десять термінів вашої спеціальності, які засвідчують чітку вимову голосного [о] в ненаголошеній ...
Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: familia, ae f родина , felix, ĭcis – щасливий, а, е. 4.
Перекладіть подані нижче слова і словосполучення, зробіть висновки щодо специфіки словотвору дієслів, дієслівних форм, прикметників і дієприкметників. Побеждающие идеи, обслуживающий персонал, самый крупный экземпляр, гранулировать, ориентированный ...
Запишіть словосполучення українською мовою, наведіть можливі варіанти перекладу підкреслених слів.
Перестановка у межах словосполучення 2.2. Перестановка членів речення у простому та складнопідрядному реченнях 2.2.1. Перестановка підмета у позицію після присудка 2....
Подайте українські відповідники запропонованих словосполучень. Принимать участие, прийти по делу, согласно приказу, виписка из протокола, благодаря поддержке, действующий закон. 5. Складіть наказ про надання відпустки.
Провідміняти словосполучення: Від мінки Низькорослий кущ Бідолашне хлоп’я Кільканадцять томів Ведмежий барліг Той плаксій 6. Провідміняти подані числівники, ввести один із ...
Перекладіть словосполучення українською мовою. Магистр, малогабаритный, маломощный, материальный ущерб, между прочим, мелочная лавка, мелькает в глазах, меры предосторожности, местный бюджет, мероприятие, меткий ...
...мові: а) Виправте помилки в словосполученнях, поясніть характер помилок. Гостра біль, наукова ступінь, сезонна продаж, математична дріб, розчинний кофе, півтора роки, 26,7 відсотків, два місяця, ...
...яка відрізняє їх від вільних словосполучень, є ідеоматичність. Саме через цю характеристику загальне значення фразеологізму не дорівнює сумарному значенню його компонентів, часто це значення не має ...
...є нормативними, складіть з ними словосполучення. Збігатися, слідуючий, діючий, співіснувати, підприємство, багатогалузевий …………………………………………………………….. 8 6. Перекладіть українською мовою. Различают простое и капиталистическое производство.
Виправте помилки в словосполученнях. Поясніть характер помилок Гостра біль, наукова ступінь, сезонна продаж, математична дріб, розчинний кофе, зубна біль, далекий путь, двадцять чотири депутата ...
Перекладіть словосполучення українською мовою В адрес, вакантная дожность, в будущем году, ввиду вышеизложенного, веское основание, вести протокол, взаимопомощь, в знак благодарности, в ...
"Готові" мовленнєві одиниці (словосполучення, цілі фрази) надають діалогу Список використаної літератури
...значенням — рівнозначні окремим словам або словосполученням. Наприклад, бути на сьомому небі — почуватися щасливим. Вони характеризуються образністю і водночас нерозкладністю лексичного значення.
"Готові" мовленнєві одиниці (словосполучення, цілі фрази) надають діалогу емоційності. Список використаної літератури
Подекуди словосполучення Л. Костенко вживаються у текстах і в широкому розумінні – як сполучення несумісних понять: «Я вже човен в снігах.
Подекуди словосполучення Л. Костенко вживаються у текстах і в широкому розумінні – як сполучення несумісних понять: «Я вже човен в снігах.
Подекуди словосполучення Л. Костенко вживаються у текстах і в широкому розумінні – як сполучення несумісних понять: «Я вже човен в снігах.
В чому сутність словосполучення «система управління трудовим потенціалом»? 4. Що означає «керівна підсистема» і «керована підсистема»? 5. Назвати рівні управління трудовим потенціалом. 6.
Неологізми – це нові слова, фрази, словосполучення, фразеологізми, які виникають у процесі розвитку суспільства. Наприклад: Tylenol, Reebok, Pepsi – все це неологізми. Як відомо серед неологізмів більшу частину ...
...до поданих с слів та словосполучень. Доля, частина Порівнювати Такт Вприскувати Постійний, рівний Відрізнятися Допоміжний Розігріти Оберт Впуск Завдання № 5 Знайдіть в тексті п'ять речень ...
Тут застосовується словосполучення «стандарти якості надання соціальних послуг» у контексті зобов’язань надавачів послуг дотримуватися цих стандартів. Але визначення поняття «стандарти якості соціальних ...
Складіть словосполучення і речення з цих слів і запишіть їх. 1. A man, a cat, and. 2. A flat, is, it. 3.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.