Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 151 за запитом слідства

ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО ТА ДІЗНАННЯ Тема: Загальні умови досудового слідства ПЛАН 1. Система органів досудового слідства: сучасний стан та перспективи розвитку. 2. Процесуальна самостійність слідчого. 3. Підслідність: поняття та види.
Вступ Розділ 1. Загальнотеоретичні проблеми відшкодування шкоди завданої незаконними діями (бездіяльністю) органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду 1.1.
...неповнота дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному процесі України 1.1. Поняття „всебічності”, „повноти” та „об’єктивності” у кримінальному процесі 1.2....при проведенні дізнання і досудового слідства Розділ 2. Однобічність або неповнота дізнання досудового чи судового слідства, як підстава для скасування вироку 2.1.
... Тема 9. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянину незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду. План. Вступ.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 7 2.1. Поняття, значення та загальні положення стадії досудового слідства 7 2.2. Додержання строків досудового слідства 15 2....
...кримінально процесуальної діяльності органів досудового слідства 2.1. Органи досудового слідства 2.2. Підслідність кримінальних справ 2.3. Провадження досудового слідства 2.4.
Зупинення і поновлення досудового слідства. Припинення кримінальної справи ПЛАН 1. Підстави та умови зупинення досудового слідства. 2. Підстави та процесуальний порядок поновлення досудового слідства. 3.
Форми закінчення досудового слідства ПЛАН 1. Поняття та форми закінчення досудового слідства. 2. Підстави, умови та порядок направлення справи з обвинувальним висновком до суду.
Поняття, значення і завдання досудового слідства 2. Форми досудового слідства 3. Поняття і характеристика основних положень досудового слідства Література
1. Сутність прокурорського нагляду за органами дізнання і досудового слідства 2. Форми і методи прокурорського нагляду за провадженням дізнання і ...
Тема: Взаємодія органів досудового слідства і дізнання ПЛАН 1. Правові підстави взаємодії органів досудового слідства і дізнання при розслідуванні злочинів. 2.
Зміст Вступ…………………………………………………………………………....…….4 Розділ 1. Причини виникнення і правова природа відносин з відшкодування громадянину шкоди, завданої ...службових осіб дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ……………………..….6 Розділ 2. Особливості відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб органів дізнання і досудового ...
1. Слідчий своєю постановою наклав арешт на кореспонденцію, що надходить на адресу матері обвинуваченого, який ухилився від слідства.
СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Тема: Органи досудового слідства, їх повноваження та функції при провадженні по кримінальним справам ПЛАН 1. Поняття та види органів досудовго слідства. 2.
Зміст Вступ…………………………………………………………………………...…..4 Розділ 1. Поняття права на судовий захист прав та інтересів громадян у зв’язку із нанесенням їм збитків органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду……………………………………………………………..
...та процесуальний порядок зупинення досудового слідства 2. Підстави, форми та процесуальний порядок закінчення досудового слідства Література
Особливості досудового і судового слідства по застосуванню примусових заходів медичного характеру ПЛАН 1. Підстави до застосування примусових заходів медичного характеру. 2.... Порядок провадження досудового слідства в справах про діяння неосудних або обмежено осудних осіб. 4. Особливості судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру.
...запропонованою схемою інститут зупинення досудового слідства: ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА Підстави Умови Процесуальний порядок 2. Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут закриття кримінального провадження як форму закінчення досудового ...
Укажіть систему органів досудового слідства, проаналізуйте повноваження слідчого. У чому полягає процесуальна самостійність слідчого? 3. Адвокат П. виконував обов'язки відповідно до кримінально процесуального законодавства в процесі досудового слідства по кримінальній справі.
Повноваження і функції органів досудового слідства 8 3. Форми взаємодії слідчого й органу дізнання в досудовому провадженні 11 4. Прокурорський нагляд і судовий контроль за діями та рішеннями органів досудового слідства 15 ВИСНОВКИ 22 ЗАВДАННЯ 23 ...
ЗАДАЧА № 2 Під час судового слідства у кримінальній справі про злочин, передбачений ст. 125 КК України, була проведена судово медична експертиза для визначення ступеня тяжкості тілесних ... Окремі питання організації досудового слідства в системі МВС України // Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю. К.
Вступ Розділ 1. Поняття „досудове слідство 1.1. Досудове слідство: законодавчі аспекти 1.2. Досудове слідство: сучасність і перспективи 1.... Форми закінчення досудового слідства і складання обвинувального висновку 2.2. Винесення постанови про закриття кримінальної справи 2.3. Винесення постанови про направлення справи до ...
... Задача Адвокат П. виконував обов'язки відповідно до кримінально процесуального законодавства в процесі досудового слідства по кримінальній справі.
Задача № 4. На місці вчинення злочину (крадіжка з продовольчого кіоску) працівники міліції затримали Проктова. Під час попереднього слідства було встановлено, що він тривалий ...
Варіант № 11 Контрольне питання: Слідчі (розшукові) дії План: 1. Теоретичне питання: Поняття і система слідчих (розшукових дій). 2....особливою жорстокістю, під час досудового слідства двічі подавав на ім’я прокурора заяву, в якій відмовлявся від послуг адвоката і повідомляв, що захисник йому не потрібен ...
...справ зібрав працівників органу досудового слідства й попросив подати йому для перевірки всі кримінальні провадження, які знаходяться в слідчому відділенні. Після передачі всіх кримінальних проваджень начальнику ...справ стосовно працівників органу досудового слідства. Дайте оцінку ситуації, що склалася. Чи діяв начальник органу внутрішніх справ у відповідності з функціональними обов’язками?
...виникла необхідність продовжити строк досудового слідства до 6 місяців. Слідчий склав постанову про порушення клопотання про продовження строку досудового слідства і за 5 діб до закінчення ...
Загальний та спрощений порядок судового слідства. 4. Поняття та види вироків. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку. Задача В ході судового слідства при розгляді кримінальної справи за ...
...чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду та правові підстави для виникнення у особи права на її відшкодування 2. Суб’єкти шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду 3.
...ЗМІ ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 2.1. Нормативно правове регулювання взаємодії органів дізнання та досудового слідства зі ЗМІ 2.2.
...кримінально процесуальній формі здійснення досудового слідства……………………………………………...38 2.3 Особливості судового контролю при обранні запобіжних заходів на етапі досудового слідства…………….47 2.4 Особливості судового контролю ...
...главі 11 встановлює положення досудового слідства, що віддзеркалюють характерні риси та особливості досудового слідства як стадії і своїми вимогами спонукають органи дізнання й досудового слідства до ...
...таких особливостей на стадії досудового слідства, встановлення зі свідками, потерпілими, підозрюваними та обвинуваченими психологічного контакту вимагає застосування спеціальних психологічних знань. Це сприяє здійсненню правильного вибору тактичних ...та ефективнішій роботі органів досудового слідства, зміцненню законності та правопорядку в нашій країні. Приймаючи до уваги вищевикладене та аналізуючи законодавство і наукову літературу, можна зробити висновок ...
Після завершення досудового слідства слідчий, за дорученням прокурора повідомив потерпілу про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів досудового розслідування і роз’яснив їй право ознайомитися ... В ході судового слідства Гольдман звернувся з клопотанням про те, щоб кримінальне провадження здійснювалося у закритому судовому засіданні. Клопотання він обґрунтував тим, що не ...
Поняття і завдання досудового слідства і дізнання Розділ 2. Міліція – основний орган дізнання в Україні Розділ 3. Система органів досудового слідства, їх компетенція Розділ 4.
Укажіть систему органів досудового слідства, проаналізуйте повноваження слідчого. У чому полягає процесуальна самостійність слідчого? 3. Адвокат П. виконував обов'язки відповідно до кримінально процесуального законодавства в процесі досудового слідства по кримінальній справі.
Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні про незаконне поміщення особи у психіатричну лікарю (ст. 151 КК), яке вчинив слідчий прокуратури Давидов, прокурор району ...брав участь у провадженні досудового слідства і не може бути об’єктивним. Чи підлягає заявлений відвід задоволенню? Яке процесуальне положення прокурора на різних стадіях кримінального процесу?
...питання: Зупинення і закінчення досудового слідства. План 1. Поняття, підстави то процесуальний порядок зупинення досудового слідство. 2. Підстави, форми то процесуальний порядок закінчення досудового слідства.
...і значення загальних положень попереднього слідства Розділ 2. Провадження попередньої перевірки 2.1. Початок провадження слідства 2.2. Діяльність слідчого 2.3. Місце провадження 2.4.
Загальний та спрощений порядок судового слідства. 4. Поняття та види вироків. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку. Задача В ході судового слідства при розгляді кримінальної справи за ...
...вартою обвинуваченого на стадії досудового слідства та підсудного в стадії судового розгляду кримінальних справ. 4.Процесуальний порядок зміни та відміни запобіжного заходу у вигляді взяття під ...на стадіях дізнання і досудового слідства» Закон України «Про попереднє ув»язнення» Дуванський О. Затримання особи та обрання їй запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ...
В ході досудового слідства 13 лютого того ж року, слідчий в прямому ефірі заявив, що працівники правоохоронних органів вже затримали винну особу у вчиненні ... Під час досудового слідства було з’ясовано, що Морозова працює за сумісництвом ще на двох посадах, окрім основного місця роботи – бухгалтер на підприємстві.
...на стадіях провадження дізнання, досудового слідства і судового розгляду складається з дослідження матеріалів справи фахівцем бухгалтером і надання, у відповідності до його спеціальних знань, висновку за ...у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду. Правовою основою призначення і проведення судових експертиз є Закон України "Про судову експертизу", Кримінально процесуальний
...незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду” містить вичерпний перелік підстав відшкодування моральної шкоди, завданої діями суду, а звідси на обставини, вказані в заяві, ...розслідування й нагляд за ходом слідства здійснювала прокуратура, а винною її визнав суд. Який порядок відновлення прав Федорової та відшкодування завданої їй шкоди? 47.
...особами органів дізнання та досудового слідства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 4. – С. 134 138. 3. Воронцов А.В....особами органів дізнання і досудового слідства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 1. – С. 166 169. 4. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.
...також особовим складом органів досудового слідства. Рекомендується накреслити схему міністерства внутрішніх справ. Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів: 1. Конституція України 2.... «Про організацію діяльності органів досудового слідства України» 7. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ., – К., 1999. 8. Бандурка А.М.
...на стадіях дізнання і досудового слідства (зі змінами та доповненнями) : постан. Пленуму Верховного Суду України від 25 квіт. 2003 р. № 4 // Постанови Пленуму Верховного Суду України ...в процесі дізнання та досудового слідства в Україні / [Борисов В. І., Глинська Н. В., Зеленецький В. С., Шило О. Г.]. — Х.
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.