Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2130 за запитом собівартості

Економічна сутність, роль та значення собівартості в діяльності господарюючого суб’єкта. Кошторис виробництва та калькуляція 1.1 Економічна сутність та класифікація витрат виробництва 1.2. Поняття, сутність і види собівартості продукції. Показники собівартості 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу собівартості продукції в сільському господарстві 1.2 Економічний ...
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу собівартості продукції в сільському господарстві 1.2 Економічний ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження калькулювання собівартості продукції 1.1. Економічна сутність собівартості продукції, її нормативно правове регулювання 1.2. Класифікація витрат на виробництво продукції 1.3.
...основа й нормативна база обліку собівартості продукції 1.1 собівартість як економічна категорія 1.2 основні завдання та нормативна база організації обліку собівартості продукції 1.3 ...
...основи обліку, аналізу та аудиту собівартості продукції 1.1. Економічна сутність собівартості продукції, її нормативно правове регулювання 1.2. Класифікація витрат на виробництво продукції 1.3.
...інформації, що використовуються для аналізу собівартості, їх характеристика 3. Коротка організаційно – економічна характеристика підприємства 4. Аналіз собівартості продукції 4.1 Динаміка собівартості продукції по загальному об’...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу собівартості продукції 1.1. Економічна сутність собівартості продукції 1.2 Організаційно – економічна характеристика ЗАТ «Нива» Розділ 2 аналіз собівартості продукції на ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.3 Методологічні ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і оцінки собівартості продукції 1.1 Сутність собівартості продукції, її нормативно правове та інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції та ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і оцінки собівартості продукції 1.1 Сутність собівартості продукції, її нормативно правове та інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції та ...
...методів обліку витрат та калькуляції собівартості продукції сільськогосподарського виробництва Розділ 2. Побудова обліку витрат виробництва та обчислення собівартості продукції рослинництва 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства ...
Показники,завдання та джерела аналізу собівартості продукціі 1.2. Аналіз собівартості за калькуляційними статтями 1.3. Факторний аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції 2.
АНОТАЦІЯ В дипломній роботі розглянуті теоретичні питання удосконалення обліку, аналізу та контролю собівартості виробництва, методи обліку, аналізу та аудиту собівартості виробництва та фактичного впливу на них. Предметом дослідження дипломної роботи є облік, аналіз ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації зведеного обліку витрат, аналізу та аудиту собівартості продукції 1.1. Економічна сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.2. Методичні аспекти зведеного обліку витрат підприємства 1.3. Методологія аналізу собівартості продукції 1.4.
Теоретичні аспекти обліку собівартості перевезень на транспорті 1.1 Економічна сутність собівартості перевезень, їх класифікація, роль та значення в сучасних умовах господарювання 1.2 ...
...ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, АУДИТУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОДУКЦІЇ (РОБІТ І ПОСЛУГ) ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ.........................................................6 1.1. Теоретичні та методологічні основи обліку собівартості продукції (робіт та послуг) та ...
...1 ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА ВИДАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ. 1.1 Теоретичні засади формування собівартості сільськогосподарської продукції 1.2 Нормативно правове забезпечення обліку та аналізу ...
Теоретичні основи аналізу собівартості продукції 1.1. Собівартість – як економічна категорія 1.2. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг) 1.3.
...сутності та нормативного регулювання аудиту собівартості основного виробництва Розділ 2. Методика аудиту собівартості основного виробництва 2.1 Прийоми і методи аудиту собівартості основного виробництва 2.2 ...
...І КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТА СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 5 1.1. Сутність, особливості та структура виробничих витрат на підприємстві 5 1.2....та контролю виробничих витрат та собівартості реалізованої продукції 10 1.3. Організаційно економічна характеристика ТОВ «Юрекс В» 18 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ...
...І АУДИТУ ВИТРАТ ТА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ……………………...............................................................................6 1.1. Економічна сутність витрат виробництва продукції та принципи їх формування..................................................................................................................6 1.2....та аналізу витрат та аналіз собівартості виробництва продукції...................................................................
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ………………………………………………........... 6 1.1. Поняття собівартості та її види…………………………………………. 6 1.2. Чинники формування собівартості сільськогосподарської продукції..
Поняття і сутність собівартості 1.2. Аналіз собівартості продукції 1.3. Аналіз витрат: на гривню товарної продукції, прямих матеріальних витрат, витрат на оплату праці, ...
...СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРИБУТКУ 9 1.1. Економічна сутність та порядок формування собівартості продукції 9 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОБІВАРТОСТІ ТА ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Поняття собівартості продукції, робіт та послуг 5 1.2.
Теоретичні аспекти аналізу собівартості продукції 1.1. Собівартість – як економічна категорія 1.2. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції 1.3.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1.1 Поняття собівартості на виробництві 1.2 Організаційно економічна ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аналізу собівартості продукції 1.1 Собівартість – як економічна категорія 1.2 Загальна характеристика витрат на виробництво продукції 1.3 Сукупні витрати та ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 5 1.1. Собівартість продукції, як економічна категорія та її місце серед витрат підприємства 5 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 5 1.1. Собівартість продукції, як економічна категорія та її місце серед витрат підприємства 5 1.2.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Сутність види та методи прогнозування собівартості продукції 1.2. Виявлення джерел та шляхів зниження собівартості продукції РОЗДІЛ ...
...в першу чергу впливають на собівартість продукції по виготовленню молочних продуктів. Тому собівартість продукції для ВАТ «Жидачівський сирзавод» – це основний якісний показник роботи.
ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні основи обліку, контролю затрат на продукцію та аналізу собівартості виробництва продукції 1.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ У СКЛАДІ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Значення, завдання та джерела аналізу затрат на оплату праці 1.2 Методика аналізу затрат на оплату праці в складі собівартості продукції підприємства РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ...
Поняття собівартості продукції, її види 2. Значення, завдання та джерела аналізу собівартості продукції 3. Економічна характеристика діяльності ТОВ «Світ ласощів» 4.
Значення, завдання та джерела аналізу собівартості продукції 3. Економічна характеристика діяльності ПП «Віто» 4. Аналіз собівартості продукції ПП «Віто» 5. Шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві ...
...засади обліку витрат і калькулювання собівартості 1.1. Економічна сутність витрат 1.2. Класифікація витрат 1.3. Вплив галузевих особливостей на методологію та організацію обліку 1....методології обліку витрат і калькулювання собівартості Висновки до розділу 1 Розділ 2. Стан обліку витрат 2.1 Нормативно правове забезпечення обліку витрат 2.2.
ФАКТОРИ ТА НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Сільське господарство є однією з найважливіших складових економіки країни, так як забезпечує продуктами харчування населення, виробляє сировину для ...ефективність підприємницької діяльності та зниження собівартості агропромислової продукції завжди залишається актуальним питанням..... СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 1. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продук...
Сутність, мета і завдання аудиту собівартості продукції 2. Методологія і основні етапи аудиту собівартості Висновки Список літератури Практика показує, що проведення аудиту собівартості сприяє функціонуванню високоефективної ...
Обчислення собівартості окремих виробів Розділ 4. Кошторис витрат і собівартість товарної продукції Висновки Список використаної літератури
Аналіз структури собівартості і динаміки собівартості продукції 6. Визначення резервів зниження собівартості продукції Висновки Список використаних джерел Додатки
...виробництво і складання звітності калькуляції собівартості продукції 2.3 Розрахунок витрат за техніко економічними факторами РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3.1 ...
Методи калькулювання собівартості продукції та способи калькулювання 2. Напівфабрикатний та безнапівфабрикатний варіант визначення собівартості продукції 3. Калькуляція як інструмент ціноутворення Список використаної літератури
Вступ Розділ 1 Сутність калькулювання витрат на виробництво та методи його застосування на підприємстві 1.1 Поняття калькуляції собівартості та її класифікація 1.2 Характеристика систем калькулювання витрат 1.3 Визначення методів здійснення калькуляції собівартості 1.4 Шляхи удосконалення калькуляції ...
Собівартість продукції……………………………………………..22 1.4. Сутність і методи калькулювання………………………………...28 РОЗДІЛ 2. Проектний розділ 2.1. Характеристика підприємства.……………………………………...32 2.2.... Аналіз собівартості продукції………...……………………………..55 3.4. Заходи, щодо підвищення конкурентоспроможності та розрахунок їх економічної ефективності………………………………………..58 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………66 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА…………………………………………..
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади економічного аналізу в системі управління собівартістю реалізованої продукції підприємств виробничої сфери ...
ВСТУП 1. Економічна сутність та склад прямих витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції 2.
... Задача № 33 Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві за такими даними: – виробнича собівартість виробу 480 грн.
Задача № 24 Розрахувати прибуток на основі показника витрат на 1 грн. продукції за такими даними: – повна собівартість продукції 260 000 грн.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.