Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 90 за запитом соціальна психологія

слідча психологія, предмет, методи, завдання; b. основи загальної і соціальної психології. c. кримінальна психологія, судова психологія, правова психологія, пенітенціарна психологія; Question 10 ...
Основні підходи до визначення предмета соціальної психології. 3. Передумови виникнення соціальної психології як самостійної галузі знання. 4. Основні етапи становлення соціальної психології. 5.... Методи та методичні прийоми соціальної психології. 8. Соціально психологічна природа особистості. 9. Поняття індивід, індивідуальність, особистість. 10. Проблема соціального і біологічного в особистості. 11.
Виникнення та становлення соціальної психології як науки. 3. Експериментально прикладний етап розвитку соціальної психології. 4. Експериментальний етап розвитку соціальної психології. 5.... Дискусія про предмет соціальної психології у 20 ті та 60 ті роки. 6. Основні напрямки розвитку соціальної психології на Заході. 7. Методи соціальної психології.
Етапи розвитку вітчизняної соціальної психології…………………………2 2. Зародження і розвиток соціальної психології як науки в Російській імперії……………………………………………………………………….…3 3.... Перерив у розвитку соціальної психології (30 50 х рр. XX ст.)…………...8 5. Соціальна психологія у 60 80 х рр. XX ст…………………………………11 6.
Зв’язок соціальної психології з психологією та психологією особистості 2. Зв’язок соціальної психології з акмеологією 3. Взаємодія соціальної психології з етнопсихологією та ...
...соціальної психології з психологією та психологією особистості 2. Зв’язок соціальної психології з акмеологією 3. Взаємодія соціальної психології з етнопсихологією та соціологією 4.
Стислі відповіді на всі запитання з курсу Соціальна психологія
Особливості взаємодії в соціальній психології ………………………… 11 3. Статусно рольові характеристики особистості ………………………… 13 Висновки ……………………………………………………………………. 21 Література …………………………………………………………………… 22
Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии 1. Чем отличается объект социально психологического отражения от объекта психического ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Социально психологические явления и процессы (общественно психологические ...
Тема 1 Предмет и задачи социальной психологии Творческие задачи 1. В поисках оптимальной среды жизни человек нередко ...
ВСТУП Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІОМЕТРІЇ, ЯК МЕТОДА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ГРУПІ 1.1.
ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПАРАДИГМ ПСИХОЛОГІЇ Тема 5. Психоаналіз в основі конструювання соціальної реальності Заняття 9. Фрейдизм та неофрейдизм у дослідженні соціальної реальності.... Соціальна психологія. Педагогічна й вікова психологія Заняття 12. Місце соціальної психології серед наук про людину й суспільство, її предмет, проблематика та ...
Принципи психології масової поведінки. 3. Поняття про соціальний контроль. Творчі завдання. 1. Дайте психологічне пояснення відомим твердженням: "Особистість — суб'єкт та об'...маси” в філософії, соціології та соціальній психології. 2. Поняття про масову свідомість. 3. Масова поведінка як діяльнісний прояв масової свідомості. 4. Типології масової свідомості.
Тест до заняття 5 Question 1 Об’єктом вивчення філософії психології вважається: a. співвідношення “людина світ” b. індивідуальна свідомість c. суспільна свідомість d. людина як онтологічна реальність e. психіка людини f. соціальна психологія Question 2 Предмет вивчення філософії ...
Поняття „Я концепції” в соціальній психології. 2. Структурні компоненти Я концепції. 3. Теорії самосприйняття та самоатрибуції. 4. Самоефективність особистості. 5.
Етика психологічного дослідження і проблема соціальної відповідальності дослідника. 21. Проблеми системного підходу у психології. 22. Проблема співвідношення соціального і біологічного в детермінації психіки людини. 23.
психологія e. соціальна психологія Question 43 Балів: 1 Суть теоретико пізнавальної функції соціології полягає в: Виберіть одну або кілька відповідей a.
...відмінності як проблема дослідження диференційної психології. 14. Диференційні особливості проблеми спілкування. 15. Соціокультурний фактор індивідуальності. 16. Диференційний аналіз проблем психопатології особистості. 17. Теоретико методологічні аспекти індивідуальної мінливості ...18. Загальні принципи диференційно психологічного аналізу явищ. 19. Хронологічні характеристики індивідуального розвитку людини. 20. Проблема співвідношення соціального та біологічного у ...
Загальна характеристика кримінальної психології 2. Психологічний аналіз механізмів соціальної детермінації злочинної поведінки ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...знань про нові досягнення у психології d. усунення причин, що заважають формуванню соціальної дезадаптації особистості Question 10 Балів: 1 Елементом психокорекційної роботи є: Виберіть одну правильну ...здійснює навчальну роботу з курсу психології Question 29 Балів: 1 Зазначте, яке з наведених визначень найточніше розкриває сутність поняття “психологічне консультування”: Виберіть одну правильну відповідь a.
...експеримент; Б) соціальна експертиза; В) соціальний дослід; Г) соціальне спостереження. 30. Одна із галузей психології, яка виникла на початку ХХ століття, яка у своїй діяльності використовує ...
Феномен конформізму у сучасній соціальній психології...................................................................................... 1.2. Методологічні основи дослідження конформності.............. РОЗДІЛ 2. Аналіз емпіричного дослідження взаємозв’язку конформності з її соціальними та індивідуальними ...себе різноманітні галузі знання – від соціальної психології до політології. Вченими було виділено чинники, що впливають на рівень прояву конформнос...
Структура практичної психології та її завдання. Особливості діяльності психологічних служб у різних соціальних сферах 1. Вимоги до кабінету практичного психолога. 2....психологічних служб, як різновиду практичної психології, за рубежем ? 2. Охарактеризуйте особливості діяльності психологічних служб у різних соціальних сферах. Творче завдання 5 1.
...соціальному дослідженні, аналізі, оцінці різних соціальних явищ, обставин, поведінки дітей та молоді це : 30. Одна із галузей психології, яка виникла на початку ХХ століття, яка у ...
Методи спортивної психології Висновки Список використаної літератури Завдання психологічного супроводу в спорті, які пред’являє спортивна діяльність, визначаються соціальною і особистісною значимістю для ...негативного впливу на психіку спортсменів соціального оточення: меценатів, спонсорів, суперників, уболівальників і т. п. 12. Попередження розвитку професійної деформації, професійних захворювань і створення психологічних основ гармонізації ...
Сутність інноваційної діяльності, інноваційна культура соціального педагога. 30. Зміст та принципи конвенції ООН про права дитини. Практична психологія 1. Поняття про надзвичайні ситуації та їх види.
1. Завершіть речення таким чином, щоб відповідь найточніше відбивала сутність поняття «сім'я»: «сім'я – це мала соціальна група, що ґрунтується на шлюбі ...
Соціальна психологія особистості людини у взаємодії з іншими 5. Соціальне життя та соціальна поведінка особистості 6.
...галузей психологічних знань, з якими психологія управління має тісні міждисциплінарні зв'язки. Наявність різноманітних шкіл, концепцій, напрямів, певна змагальність між ними стимулюють наукові пошуки оптимізації ...однак усі вони сприяли осмисленню власне управлінських проблем і формуванню психології управління як самостійної науки.
...соціологічних дисциплін, а також із соціальної філософії, психології, етнографії, але й, що зовсім особливо не просто для гуманітаріїв, потрібні певні знання математики, статистичних методів, інформатики і ...
Проте, вивчення рольових аспектів соціальної психології особистості повинен включати і інші підходи, наприклад, диференціально психологічний, тобто аналіз особистісних Список використаних джерел
135 ОТВЕТОВ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Сім’я є динамічною ...що постійно перебуває у розвитку. a. Так b. Ні Question 2 Головною характеристикою сім’ї як соціальної системи є наявність взаємостосунків між ...
Алгоритм проведення тренінгів соціальної служби Висновки уривок ВИСНОВКИ Тренінг (з англ. train — тренувати, тренуватися) — це сукупність психотерапевтичних, психокорекційних та навчальних ...спрямованих на розвиток навичок самопізнання і саморегуляції, спілкування і міжособистісної взаємодії, комунікативних і професійних умінь. У вітчизняній психології поширене визначення тренінгу як одного ...
Психологічна задача: У психології праці відомий так званий хоторнський ефект, виявлений під час вивчення освітлення в цехах електромеханічного заводу м....вносилися. Подальше вивчення цього явища зумовило появу нової науки – соціальної психології.
Психологічна задача: У психології праці відомий так званий хоторнський ефект, виявлений під час вивчення впливу освітлення в цехах електромеханіческого заводу м....вносилися. Подальше вивчення цього явища зумовило появу нової науки – соціальної психології.
ВСТУП 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЬОЇ ЮНОСТІ 1.1. Характеристика ранньої юності 1.2. Особливості взаємовідносин в ранній юності 1....Розвиток особистості в ранній юності 2. ТЕОРІЇ СТАРІННЯ ТА СТАРОСТІ 2.1. Старість як біологічна проблема 2.2. Старість як соціальна проблема 2.3.
...єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 1.2. Особливості сім’ї як об’єкта виховання дошкільника 1.3.
...єкт і суб’єкт в соціальній психології 1.2. Особливості сім’ї як об’єкта виховання дитини 1.3. Психологічна культура сім’ї Висновки до розділу ...
...єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 1.2. Особливості сім’ї як об’єкта виховання дитини 1.3.
...єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 1.2. Особливості сім’ї як об’єкта виховання дитини 1.3.
...єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 1.2. Особливості сім’ї як об’єкта виховання дитини 1.3.
...єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 1.2. Особливості сім’ї як об’єкта виховання дошкільника 1.3.
...єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 1.2. Особливості сім’ї як об’єкта виховання дитини 1.3.
...єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 1.2. Особливості сім’ї як об’єкта виховання дитини 1.3.
психолога в будь якій сфері соціальної політики c. практичного психолога в сфері освіти і медицини Question 5 Виберіть рядок, в якому перераховані основні джерела, на ...зустрічей з психологом Question 29 Групове консультування передбачає: a. виявлення соціального маскування, яке застосовують деякі учасники ...
Мейо, був прихильником концепції "соціальної людини" і розглядав неекономічні стимули як вирішальний чинник виробництва. Він вважав, що сутність взаємин індивіда й організації прихована у ...команда повинна формуватися таким чином, щоб її члени одночасно досягали соціального благополуччя і якісно виконували свої ...
Які класифікації методів у психології праці вам відомі? Наведіть характеристику однієї з них. 5. Які методи було застосовано у Хотторнських експериментах? Який їх результат?...бути представлено в кількох аспектах соціальних відношень. Назвіть їх. 5. У чому полягають вимоги до кваліфікаційної ха рактеристики спеціаліста? Тема 7.
...час проведення слідчих дій знання психології є тим допоміжним засобом, який використовує слідчий задля отримання необхідного результату. Залучення професійного психолога компенсує недостатню глибину знань і ...а також при використанні засобів психологічного примусу. Використання наукових досягнень психології при розслідуванні сприяє якіснішій та ...
...значною мірою залежить від удосконалення соціальної організації підприємства, яка розповсюджується на етичні норми та психологію працівників. Вчені прийшли до висновку, що необхідно виробити нове розуміння ролі ...а саме праця Зігмунда Фрейда "Психологія підсвідомого". Найбільш відомими роботами Е. Мейо є так звані "Хоторнські експерименти" ряд ексриментів, проведених у 1924 1936 рр.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.