Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 221 за запитом соціально-політичного

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СОЦІАЛЬНО ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ СПІЛКУВАННЯ 27 2.1. Науково технічний прогрес і місце неологізмів у ньому. 27 2.2.... Структурно семантична характеристика соціально політичних неологізмів. 35 2.4 Функціональні особливості вживання неологізмів у соціально політичній сфері. 49 Висновки до Розділу 2 56 ЗАГАЛЬНІ ...
Громадська думка як одиничний фактор соціально політичного розвитку суспільства 2. Загальні положення соціологічних поглядів Е. Дюркгейма, В. Парето, Т.Вебера.
Розкрийте соціально політичне та філософське значення Острозької школи академії як науково освітнього осередку: М.Смотрицький, К.Лукарис, К.Острозький. 2.
1. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст. Гетьмани Іван Виговський, Юрій Хмельницький 2.
Вступ.............................................................................................................. 3 1. Загальний історичний огляд........................................................................ 3 1.1. Зборівський договір........................................................................... 4 1.2.
Дипломна робота «Політичне та соціально економічне становище Рівенщини у 1939 1941 роках» ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РІВЕНЩИНИ НАПЕРЕДОДНІ ...проблеми зумовило тему дипломної роботи «Політичне та соціально економічне становище Рівенщини у 1939 1941 роках». Об’єкт дослідження – соціально економічний та політичний розвиток краю у 1939 ...
...послідовності у передачі соціокультурного та політичного досвіду, що призводить до загальної ціннісно нормативної кризи та ідеологічного вакууму. Все це висуває підвищені вимоги до молодої людини як суб'єкта соціально політичного буття, тому виникає необхідність у ...
Соціально політичні ідеї Полібія Висновки Список літератури
Політичні вчення Аврелія Августина, Ф. Аквінського 3. Соціально політичні думки середньовічних єресей Висновки Список використаних джерел Феодальний спосіб життя, який був ...
Соціально політичні процеси на українських землях (сер. XIV перша пол.XVI ст.) 2. Литовські статути. 3. Становище селянства і міщанства. 4.
Соціально економічні та політичні процеси в Україні в І пол. XIX ст. 2. Охарактеризувати вплив Лютневої революції на Україну.
Політичне і соціально економічне становище українських земель у складі Російської імперії (кінець XVIII перша половина ХІХ ст 2.1.
...почали брати на себе новоутворені політичні партії, програми яких передбачали локорінні реформи або революційні перетворення соціально економічного і політичного ладу, ліквідацію національного поневолення України чужоземними імперіями, ...
Соціально економічний і політичний устрій Київської держави 4. Українські землі в період політичної роздробленості Русі та монгольської навали (друга третина ХІІ – ...
характеру: а) соціально політичного; б) природного; в) техногенного; г) економічного. 10. Скільки груп факторів розглядають у процесі визначення рівня надзвичайної ситуації (НС)?...а) техногенного; б) природного; в) соціально політичного; г) соціального. 6. Речовина рослинного чи синтетичного походження, яка при введеннні в організм може змінити одну чи декілька функцій ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ЯК НАУКИ 1.1. Соціально економічні наукові передумови виникнення політичної економії 1.2. Етапи формування і розвитку політичної економії ...
...специфічними за віком культурними і соціально політичними уподобаннями; відображає ту суспільну активність, яка не вписується в загальний соціально політичний контекст історично конкретного суспільства – це: А) самодіяльна ...
Вплив політичної реформи, прийнятої ВРУ у 2004р., на подальший розвиток України. 9. Особливості розвитку України у 2007р. Умови вступу до СОТ....Мора та Т. Кампанелли. Завдання №13 1. Економічні і соціально політичні умови виникнення мер¬кантилізму. 2.
...Русова видатний педагог, громадський і політичний діяч 1.1. Коротка біографія та основні етапи творчої діяльності С.Русової 1.2. Дослідження соціально педагогічної спадщини С.
...необхідність вирішення назрілих питань суспільно – політичного, соціально – економічного та національного характеру. Однак наростання протиріч між самодержавством та парламентом, обмеження повноважень останнього недосконалим законодавством, політична та етнічна ...
...Угорщини, Закарпаття, було пригноблене в політичному, соціально економіч¬ному та національному розумінні. Не змінилося це становище у період між світовими війнами, коли Закарпаття було приєднане за ... Суспільно політичне становище Закарпаття після Першої Світової війни; Розділ 2. Сен Жермен і Закарпаття; Розділ 3. Наслідки входження Закарпаття до Чехословаччини; Розділ ...
...осіб, головним чином економічна й політична, є справжнім джерелом поступу в суспільному житті. Спрямований на утвердження парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних свобод; обстоює абсолютну цінність ...формуватися наприкінці 17 століття, його джерелом була філософія та соціально політична думка епохи Просвітництва головним чином ...
...страйків трудящих у світі належать: політичні чинники соціально економічні чинники культурні чинники Question 2 Право на страйк закріплено в Конституції: Норвегії Франції Фінлянді Question 3 Право ...МОП був розроблений: Комітетом із соціально економічних проблем Комісією з міжнародного трудового права Департаментом з міжнародного регулювання праці Question 5 Контрольний механізм, що існує в рамках ...
...політики; логіка появи держави і політичних інститутів; соціально майнова диференціація 3. Суб‘єкти і об‘єкти політики (суб‘єкти–хто керує;об‘єкти–сфера,на яку ...
Соціально економічні та організаційно політичні передумови впровадження механізму соціального замовлення в Україні 3.2. Основні поняття, які застосовуються у системі соціального ... Соціально економічна й соціально політична ефективність застосування соціального замовлення в Україні
соціально економічні процеси c. соціальна сфера ТЕСТ ДО ТЕМИ 8 Question 1 Балів: 1 Що з переліченого виступає об’єктом соціології ... ціннісні орієнтації політичних лідерів e. соціально економічна нерівність f. об’єктивні закони суспільного розвитку Question 3 Балів: 1 Які з перелічених явищ були ...
Політична активність молоді як умови соціально політичних трансформацій в Україні 18 3. Молодь і соціально економічна ситуація в Україні 30 4.
Реформація в Європі – соціальний, політичний, ідеологічний переворот 1.2. Економічні і соціально політичні передумови Реформації в Швейцарії Розділ ІІ. Цвінгліанство як течія швейцарського реформаційного руху ...
...також, яку роль відіграли в соціальнополітичних трансформаціях зусилля найбільш активних політичних лідерів Римської імперії. Аналіз основних подій ІІІ – IV ст....вимагало змін не лише в соціально – економічному житті, але й релігійному. В контексті дослідження реформ римських імператорів слід виділити актуальність вивчення процесу християнізації в IV ст.
...вважати пев¬ним економічним і соціально політичним показником стану стійкості фінан¬сового ринку. Індикатором фінансової безпеки банківської системи є як загальний об¬сяг фонду страхування ризиків, ...рух капіталу Уникнення залежності від "політичних" капіталів, ретельне дотримання вимог зако нодавства у процесі банківської діяльності Витіснення з окремих ринків банківських послуг Проведення виваженої цінової політики, ...
Соціально–економічні спільності: народ, етнос, нація. 2. Україна і Росія: чинники відчуження і зближення на початку ХХІ ст. 3. У чому виявляється двоїстість політичних поглядів М. Драгоманова?
1. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності 2. Особливості формування багатопартійності в Україні 3. Реалізація нового соціально економічного курсу та його наслідки ...
...Наддніпрянській Україні, відповідно до тих політичних сил, які їх репрезентували. Проте не залежно від напрямку, аграрне питання розглядалося у поєднанні з вирішенням національних проблем....зміст і форми діяльності українських політичних партій при вирішенні аграрного питання у міжреволюційний період. Серед національних соціалістичних партій найпотужні¬шою в цей час була УСДРП.
...гендерної рівності в сучасному суспільстві: соціально політичний аспект 1.3. Гендерний аналіз ціннісних орієнтацій в українському суспільстві 1.4. Гендерні стереотипи як соціально психологічна проблема 1....
...ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ФРАНЦІЇ 2.2 СОЦІАЛЬНО ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ АНГЛІЇ ТА ФРАНЦІЇ РОЗДІЛ ІІІ. ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ФРАНЦІЇ 3.1 КОЛОНІАЛЬНА ПОЛІТИКА 3.2 ДИПЛОМАТИЧНІ ЗМАГАННЯ ...у післявоєнному влаштуванні світу; • порівняти соціально політичне становище країн у міжвоєнний період; • дослідити рівень економічного розвитку країн; • встановити місце країн у системі зовнішньополітичних відносин у міжвоєнний ...
ЗМІСТ ТА СОЦІАЛЬНО ПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА…………………………………………………………………..…..13 2.1. Зміст тлумачення……………………………………………………….………13 2.2. Соціально політична роль та значення тлумачення……………………...….
Розкрити сутність соціально політичного і етичного вчення конфуціанства. Тема 3. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ Питання до теми 3 1. Стисло визначити сутність космоцентризму античної філософії.... Чи змінилися соціально історичне тлумачення простору й часу у XX ст.? Тема 11. ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ. ПІЗНАВАЛЬНА (ГНОСЕОЛОГІЧНА) ПРОБЛЕМА ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ.
Надзвичайні ситуації соціально політичного характеру ………………….. 15 3.1. Війни ……………………………………………………………………………. 16 3.2. Тероризм ………………………………………………………………………. 16 3.3. Екстремальні ситуації криміногенного характеру …………………. 16 3.4.
...громадської думки, активним гравцем на соціально політичному полі. Характерною ознакою сьогодення є зростання ролі засобів масової інформації в житті суспільства та окремої особистості.
характеризується значними змінами як у політичному, так і соціально економічному житті країни. У перші роки царювання імператора Павла І поглиблення загальнодержавної кризи (тяжке становище фінансової системи ...розв’язати наступні завдання: висвітлити соціальнополітичні та економічні процеси Росії кін.ХVIII – поч. ХІХ ст.; вказати на успіхи і прорахунки в зовнішньополітичній діяльності; розглянути можливі ...
...мірою знайшли своє втілення в політичній практиці Української Центральної Ради, яка із самого початку становлення виступила як захисник права українського народу бути господарем на своїй ...наш час залишаються однією з споконвічних проблем історичного та соціальнополітичного розвитку людства.
...програм Question 12 Методичні та соціально політичні документи ЮНЕСКО, щодо інтеграції освітніх систем європейських країн, мають назву: a. Постанови ЮНЕСКО b. Рекомендації ЮНЕСКО c.
...програм Question 12 Методичні та соціально політичні документи ЮНЕСКО, щодо інтеграції освітніх систем європейських країн, мають назву: a. Постанови ЮНЕСКО b. Рекомендації ЮНЕСКО c.
релігія та політичний лад c. соціально економічний устрій d. культура e. усе перераховане Question 8 Найбільш плідним у дослідженні українського національного характеру Д....рис з конкретними історичними та соціально економічними умовами існування нації. a. так b. ні Question 4 Наукові праці кінця ХVІІІ початку ХХ сторіччя з проблем національної ...
...інформаційного простору як основу свого соціально економічного, політичного і культурного розвитку і проводять цілеспрямовану державну інформаційну політику. У розвитку інформаційного простору особливе значення набуває геополітичний чинник.... При цьому необхідне комплексне врахування соціально економічних, правових і політичних аспектів інформатизації суспільства, всебічне використання організаційного, технологічного, технічного і нормотворчого досвіду, що отриман...
Соціально політичні ідеї Полібія ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Томас Мор та його соціально політичні погляди. 2. Новий політичний метод Нікколо Макіавеллі 3. Томмазо Компанелла і його «Місто сонця». Висновки Список використаних джерел
Соціальнополітична стратифікація суспільства. 3. Що являє собою опозиція? Назвіть основні її різновиди, визначте її місце й роль у політичному житті.
...прогресивних ідей минулого у нових соціально політичних умовах. Зокрема, це стосується законотворчості Центральної Ради. Актуальність дослідження даної теми курсової роботи зумовлена тим, що найбільш негативну роль ...
...Конституції, розкрити її юридичну і соціально політичну сутність, проаналізувати юридичні властивості і навести класифікацію конституцій за різними ознаками. Розкриваючи друге питання, потрібно проаналізувати функції, що властиві ...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.