Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 246 за запитом соціально-психологічної

Теоретичні підходи до визначення соціально психологічних аспектів ефективного менеджменту 1.1. Соціально психологічний клімат як предмет дослідження 1.2. Соціально психологічні критерії оцінки ефективності управління ... Психологічна дистанція як фактор соціально психологічного клімату Розділ ІІ. Емпіричне дослідження соціально психологічних факторів в управлінні трудовим колективом 2.1.
Теоретичні аспекти дослідження соціально психологічного клімату в колективі 1.1. Поняття соціально психологічний клімат у колективі 1.2. Соціально психологічний клімат у студентській академічній ... Експериментальне дослідження соціально психологічного клімату в колективі 2.1. Організація дослідження 2.2. Результати дослідження 2.3. Формування та підтримка сприятливого соціально психологічного ...
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ……………………….........6 1.1. Поняття соціально психологічного клімату колективу у сучасній психологічній науці……………………………………………………….…..6 1.2.... Сприятливий соціально психологічний клімат є умовою підвищення продуктивності праці, задоволеності працівників працею і колективом. Соціально психологічний клімат виникає спонтанно.
Теоретичний аналіз основних понять соціально психологічного клімату малої соціальної групи………………………………………….6 1.1. Поняття малої соціальної групи та рівні її функціонування....................……6 1.2.... Складові соціально психологічного клімату………………………………...27 Розділ ІІ. Емпіричне дослідження впливу соціально психологічного клімату на ефективність навчання студентської групи…………….
Сутність соціально психологічного клімату колективу 1.1. Соціально психологічний клімат учнівського колективу: поняття та характеристика. 1.2.... Дослідження соціально психологічного клімату колективу 2.1. Опис методики дослідження 2.2. Аналіз результатів дослідження Висновки Список літератури
Теоретичне вивчення особливостей соціально психологічної адаптації дитини до шкільного навчання 1.1. Загальне уявлення про адаптацію як складову соціалізації 1.2.... Експериментальна робота по вивченню соціально психологічної адаптації дитини до шкільного навчання 2.1. Дослідження соціально психологічної адаптації дошкільників 2.2.
Форми прояву соціально психологічного клімату в колективі 2. Види соціально психологічного клімату та фактори які впливають на його формування 3.
Соціально психологічні особливості реклами 1.3. Вплив реклами препаратів для схуднення на жінок Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ РЕКЛАМИ ПРЕПАРАТІВ ...
Основи соціально психологічного керування спортивною діяльністю 1.1. Керування процесом спортивного тренування 1.2. Контроль у процесі тренувань і змагань 1.3.
ПЛАН ВСТУП………………………………………………………………………3 1. Визначення поняття «Інтернет залежність», її ознаки……………4 2. Психологічні детермінанти Інтернет залежності………………….8 3.
Соціально психологічні проблеми соціалізації особистості ………….. 3 2. Особливості взаємодії в соціальній психології ………………………… 11 3. Статусно рольові характеристики особистості ………………………… 13 Висновки …………………………………………………………………….
КОНФЛІКТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯК СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Аналіз праць вчених з проблеми конфліктів 1.2. Конфліктність особистості та її вплив по поведінку в ...
ВСТУП 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ АДАПТАЦІЇ, ЯК СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛО ГІЧНОГО ЯВИЩА 2.
У житті сучасного суспільства особливо гостро повстали проблеми суїцидальної поведінки. Людина живучи в суспільстві, зазнає впливу ...
1. Трудові ресурси підприємства 2. Психологічні типи людей 3. Набір кадрів. Кадровий менеджмент 4. Мотивація персоналу 5.
1. Наукове спостереження та його види 1.1. Методи дослідження 1.2. Мета спостереження 2.
...створення умов, у яких виявляється психологічний факт b. шлях пізнання, це спосіб, за допомогою якого досліджується предмет науки c. методичний засіб для отримання первинної соціологічної та соціально психологічної інформації на основі вербальної (словесної) ...
Теоретичне обґрунтування проблеми розлучення у психологічному консультуванні 1.1. Розлучення як соціально психологічний феномен 1.2. Психологічне консультування при розлученні Розділ 2.
Соціально психологічний портрет людини, підданої до зловживання наркотиками РОЗДІЛ II. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ 2.1.
...яка у силу специфіки своїх соціально психологічних характеристик виявляється недостатньо підготовленою до сучасних реалій ринку праці. Це робить молодь групою населення зі зниженою конкурентоспроможністю на ринку ...
...дослідження взаємозв’язку соціальних та психологічних чинників конформності особистості……………….. РОЗДІЛ 3. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях…… 3.1. Загальні положення охорони праці та ...язання таких завдань: 1) охарактеризувати сучасне наукове уявлення про соціально психологічне явище конформності; 2) проаналізувати основні ...
Психологічне забезпечення психічного здоров’я у навчальній діяльності студентів………………………………………………………………………….30 Висновок до 1 розділу...........................................................................................34 Розділ 2....адаптації студентів факультету іноземних мов 3.1. Тренінгова програма "Соціально психологічна адаптація студентів факультету іноземних мов ...
Психологічний аналіз категорії спілкування 1.2. Соціально психологічні особливості студентів та студентського віку 1.3. Спілкування студентів у груповій навчальній діяльності ...
Проблема конфлікту як соціально психологічного феномену 1.3. Конфліктна поведінка особистості: причини виникнення та умови корекції Висновки до розділу 1 Розділ 2.
Загальні психологічні особливості юнацького віку 1.2. Поняття "готовність" у сучасній психолого педагогічній науці 1.3. Шлюбно сімейні настанови молоді 1.4. Соціально психологічні особливості готовності молоді до сімейного ...
Вони мають відповідати віковим та психологічним особливостям дитини d. Вони мають містити ігрові вправи Question 10 Балів: 1 Інтенсивність та пролонгованість психокорекційних заходів a....існує достатньо часу та поєднана загальною справою створює свою соціально психологічну структуру.
Психологічні чинники ризику формування наркотизації підлітків Розділ 2 Соціально психологічні детермінанти формування наркотичної залежності у підлітків 2.1.
Методика соціально педагогічної і психологічної роботи з зім‘ями в яких виховцються діти з функціональними обмеженнями 2.1.... Психологічне консультування дитини з особливими потребами та її оточення в рамках соціально педагогічної роботи Висновки Внаслідок наявності фізичного недоліку у дітей ...
Основними напрямами соціально педагогічної роботи з неповними сім'ями мають бути: підтримка батьків у вихованні дітей; допомога у визначенні їх фізичних, психологічних і ...правопорушення), як фізичні, так і психологічні. Спеціальною формою соціально педагогічної діяльності, націленої на неповні сім'ї є виховання батьківських відчуттів і обов'язків.
Question 1 Метою психологічної служби є: Виберіть одну правильну відповідь a. навчання людей b. створення соціально психологічних умов для розвитку особистості c.
Дайте психологічне пояснення відомим твердженням: "Особистість — суб'єкт та об'єкт суспільних стосунків" А. Г. Ковальов «Традицию нельзя унаследовать, ее надо ...Взаємодія основних механізмів масової психології. Творчі завдання : 1. Підготуйте соціально психологічні рекомендації щодо попередження та ліквідації ...
...якісних) індивідуально психологічних відмінностей; • вивчає психологічні закономірності навчання і виховання людини. Question 3 of 3 Із запропонованих нижче ...виберіть більш повне, Метод – це: • методичний засіб для отримання первинної соціологічної та соціально психологічної інформації на основі вербальної (словесної) ...
...і значення в системі методів соціально психологічного дослідження. Види опитування. 51. Метод опитування. Види запитань. Правила формування запитань. 52. Метод тестування. Типи тестів. 53.... Факт і артефакт у психологічному дослідженні. 73. Соціально психологічні фактори, що потребують контролю в експерименті. Загальна характеристика. 74. Соціально психологічні фактори, пов’язані з досліджуваним, ...
Методики та їх характеристика експериментально – психологічного обстеження особливостей процесу сприйняття при проведенні ППЕ 12. Розробка методів виявлення розумово відсталих дітей за рубежем 13....18. Дати загальну характеристику соціально – педагогічної занедбаності 19. Особливості соціальнопсихологічної занедбаності особистості молодшого школяра 20.
Психологічна корекція порушень соціальнопсихологічної адаптації 1. Чи є у Вас знайомі безробітні с дезадаптивними формами поведінки?
...та згвалтування: психологічні наслідки, типи психологічних реакцій на насильство та стадії їх розвитку. 19. Соціально психологічні «міфи» щодо сексуального насильства та згвалтування, їх спростування. 20.
Значення знань законів соціально психологічної регуляції діяльності організацій. 2. Аналіз підходів до розвитку теорії організацій. 3. Характеристика основних напрямків вивчення організацій. 4. Соціально психологічні завдання для вирішення питань з ...
...роль практичного психолога в забезпеченні психологічного здоров’я, створенні соціально психологічних умов для розвитку різних категорій людей. 3. Поміркуйте над такою проблемою, навіщо практикуючому психологу знання ...
...обслуговування; Г) діагностичний навчальний експеримент, соціально психологічний тренінг, тренінг поведінки. 15. Дотримання нормативно ціннісних установок у будь яких випадках соціально педагогічної діяльності....вплив на особистість і соціум соціально психологічних, педагогічних, екологічних і соціологічних чинників з метою підвищення ефективності педагогічних чинників – це : А) педагогічна діагностика; Б) соціально педагогічна корекція; .....
організаційно управлінські, соціально психологічні, особистісні Question 8 Вивчення продуктів діяльності – a. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну ... соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних зв'язків Question 9 Тестування a. система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, ...
...деформації, професійних захворювань і створення психологічних основ гармонізації особистості спортсмена. 13. Вивчення соціально психологічного клімату в спортивних командах, колективах для забезпечення оптимальних міжособистісних відносин і психологічної ...
соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних емоційних зв'язків. В. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , ... організаційно управлінські, соціально психологічні, особистісні. Question 9 of 10 Вивчення продуктів діяльності – А. система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз та тлумачення ...
соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних емоційних зв'язків. В. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , ... організаційно управлінські, соціально психологічні, особистісні. Question 9 of 10 Вивчення продуктів діяльності – А. система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз та тлумачення ...
Розкрийте поняття «соціально психологічний клімат». 3. Вкажіть та розкрийте основні параметри психічного настрою. 4. Назвіть та охарактеризуйте варіант моделі соціально психологічного клімату, який, ...роль керівника у створенні сприятливого соціально психологічному кліматі колективу? 6. Які психічні стани особистості сприяють формуванню сприятливого СПК? 7. Вкажіть особливості етапів діагностування соціально психологічного клімату...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.