Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 67 за запитом соціально-трудові

...завдання дисципліни “Економіка праці та соціально трудові відносини”.11 1.1. Еволюція поглядів на категорію “праця”. 11 1.2. Праця й соціально трудові відносини як предмет ...вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально трудові відносини”.16 Запитання для самоконтролю. 17 Література. 18 Терміни та поняття. 18 Тема 2.
Праця і соціально трудові відносини……………………….…..7 1.2. Система соціально трудових відносин…………………….….10 Розділ 2. Стан соціально трудових відносин в Україні………………...
Що слід розуміти під терміном „трудові ресурси”? 6. У чому різниця між трудовими ресурсами і трудовим потенціалом? 7. Що являє собою економічно активнее населення? 8....праці? 7. Покажіть основні сегменти сучасного ринку робочої сили за соціально економічними характеристиками. 8.
1. Сутність та складові якості робочої сили. Впродовж кількох століть економісти сперечаються стосовно того, що продає найманий працівник ...
Визначте норму часу на партію деталей, якщо: основний час – 5 хв., допоміжний час – 2,6 хв.
...року, виявився не здатним врегулювати соціально трудові відносини в нових економічних умовах. Стосовно третього етапу, то варто зазначити, що розвиток правової регламентації трудових спорів після проголошення ...метою адаптувати його до тогочасних соціально економічних реалій. Законом № 2134 ХІІ від 18 лютого 1992 року в Кодексі законів про працю України було замінено главу ХV «...
Соціально трудові аспекти управління персоналом Розділ 2. Удосконалення управління соціально трудовими відносинами на підприємстві 2.1.
Соціально трудові відносини в Україні: зміст і основні категорії та поняття. 1.1. Основні параметри та визначення соціально трудових відносин 1....
План 1. Соціально трудові відносини. 2. Основні поняття і принципи економічної безпеки. Використана література.
1. Трудові ресурси підприємства 2. Психологічні типи людей 3. Набір кадрів. Кадровий менеджмент 4. Мотивація персоналу 5.
Соціально трудові правовідносини, спрямовані на досягнення соціального партнерства в суспільстві, регулюються також міжнародними договорами, конвенціями Міжнародної організації праці....у правових актах, які регулюють трудові та пов'язані з ними відносини, тому мають більш декларативний або соціальний, ніж правовий характер.
Соціально трудові правовідносини, спрямовані на досягнення соціального партнерства в суспільстві, регулюються також міжнародними договорами, конвенціями Міжнародної організації праці....у правових актах, які регулюють трудові та пов'язані з ними відносини, тому мають більш декларативний або соціальний, ніж правовий характер.
Соціально трудові правовідносини, спрямовані на досягнення соціального партнерства в суспільстві, регулюються також міжнародними договорами, конвенціями Міжнародної організації праці....у правових актах, які регулюють трудові та пов'язані з ними відносини, тому мають більш декларативний або соціальний, ніж правовий характер.
Моделі соціально трудових відносин у світовій практиці 1.2. Поняття та розвиток міжнародно правового регулювання трудових відносин Розділ 2. Міжнародні трудові стандарти та відносини 2.1.
ПИТАННЯ для вивчення екзаменаційних білетів до державного комплексного екзамену Освітньо кваліфікаційний рівень– бакалавр Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво» Напрям підготовки: 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» Спеціалізація: «Економіка та управління персоналом» «Міжнародна економіка та управління персоналом» Дисципліни, що виносяться на державний комплексний екзамен: Управління персоналом Нормування праці Мотивація (мотивування) персоналу Еко...
Соціально трудові відносини b. Характер праці c. Результат праці d. Зміст праці Question 13 Творча праця полягає у: a.
...та політичні права: передбачено такі трудові права як право на відпочинок і право на охорону праці соціально економічні, в тому числі, трудові права людини взагалі не включені ...
Що таке соціально трудові відносини? Які типи соціально трудових відносин ви знаєте? 5. Що таке характер праці? Наведіть приклади. 6.
...метод курсу «Економіка праці та соціально трудові відносини" 2.Ринок праці: структура, моделі, механізм дії 3.Категорія "робоча сила" та її зміст 4.
Соціально трудові відносини в сучасних умовах 2. Тема 2. Ринок праці та його регулювання 2.1.
...пільг за змістом: медико реабілітаційні, соціально трудові, житлово побутові, соціально побутові, пільги на оплату житлово комунальних послуг та ін. Б) Практичне завдання Подружжя М.
Трудові ресурси та їх структура……………………………………………..…7 1.2. Пропозиція робочої сили в Україні………………………………………..…10 1.3. Ринок праці і зайнятість ...14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЕМОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ…………………………………………………………..18 2.1. Демографічна ситуація в сільській місцевості України в соціально економічному контексті……………………………………………………………18 2.2.
Правовий акт, що регулює соціально трудові відносини між найманими працівниками і роботодавцями називаються: а) контрактом; б) колективним договором; в) угодою. 3.
На трудові ресурси впливають три підсистеми факторів: демографічний, професійно – кваліфікаційний, соціально – культурний, які впливають на стан та структуру трудових ресурсів.
До соціально економічних факторів відносяться: a. нормативно –правові; b. екологічні; c. трудові 5. Сукупність виробничих травм: a. професійне захворювання; b.
...потрібний набір цінностей, що відповідає соціально обумовленим потребам людини; для одержання цих цінностей потрібні трудові зусилля працівника; трудова діяльність дозволяє працівнику одержати ці цінності з меншими ...
...потрібний набір цінностей, що відповідає соціально обумовленим потребам людини; для одержання цих цінностей потрібні трудові зусилля працівника; трудова діяльність дозволяє працівнику одержати ці цінності з меншими ...
...потрібний набір цінностей, що відповідає соціально обумовленим потребам людини; для одержання цих цінностей потрібні трудові зусилля працівника; трудова діяльність дозволяє працівнику одержати ці цінності з меншими ...
...вирішення проб¬леми організації предмету «Трудо¬ве навчання» в контексті сучасних вимог до якості освіти. 3.1. Риси нової концепції трудової підготовки, яка відображає конструкцію трудової ... Вступ Соціально економічні зрушення, що відбуваються у певні періоди розвитку суспільства, викликають зміни в освіт¬ньо виховній галузі.
Охарактеризуйте основні трудові показники в плануванні праці та методи їх розрахунку. Завдання до теми 6 1. Розкрийте суть соціально економічної категорії "оплата праці". 2.
встановлення соціально побутових пільг Question 19 Балів: 1 Про наступне вивільнення працівників необхідно персонально попереджувати не пізніше ніж за: Виберіть одну ...договору c. взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально економічних відносин d.
природні умови і трудові ресурси c. сукупність суб’єктивних і речових факторів виробництва d. природні ресурси та засоби виробництва, створені суспільством Question 4 У ... сукупність соціально економічних та природних чинників, що зумовлюють раціональне розміщення продуктивних сил b. сукупність факторів, які визначають територіальну організацію суспільства c.
...освітній, фаховий та інтелектуальний рівні, соціально етнічний менталітет) здатні та мають намір провадити трудову діяльність. Основними складовими, що формують трудовий потенціал підприємства, є: чисельність персоналу і індивідуальні трудові можливості, ресурси робочого часу, максимальна ...
МАСОВІ СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІ ЯВИЩА Тема 6. Мода як стандартизована стихійна масова поведінка. Психологія чуток Завдання до теми 6 Питання для самоконтролю....вони усвідомили необхідність осмислювати суспільне буття людини, існує, поза сумнівом, "соціально психологічне мислення". Г.
...б) управління кадрами; в) управління соціально демографічними процесами. 3. Які з перерахованих функцій не належить до функцій соціального партнерства? а) захисна; б) мотивуюча; в) організаційна; г) миротворча. 4. Трудові договори можуть укладатися в такій ...
Залучення соціально психологічних факторів, зменшення можливості конфліктів, поліпшення координації між співробітниками підприємства, правильний розподіл службових обов'язків, чітка система просування по ...знання питань ринкової стратегії, тенденції розвитку науково технічного прогресу і соціально економічної політики України.
...в контексті концептуальних засад сталого соціально економічного розвитку Розділ 4. Шляхи покращення регіональної політики зайнятості в Україні 4.1. Перспективи запровадження в Україні механізму ...регіонального управління в сфері зайнятості населення 4.2. Шляхи підвищення ефективності регіональної політики зайнятості населення 4.3. Вдосконалення використання трудо¬вого потенціалу регіону в процесі ...
соціально інтегративної Question 4 Балів: 1 Єдність поведінки членів колективу, що грунтується на спільності інтересів, цінностей та норм поведінки, характеризує ...ДО ТЕМИ 4 Question 1 Які основні принципи побудови нормальних соціально психологічних відносин у колективі? a.
соціально економічні d. технічні e. усе зазначене Question 7 Продуктивність праці аналізується на підставі: a. трудомісткості продукції b....праці d. рівнем творчості Question 15 Абстрактна праця характеризується: a. соціально економічним змістом b.
соціально економічному аспекті управління профорієнтаційною роботою Question 4 Головними завданнями професійної орієнтації є: a. оцінювання здібностей b....консультанти кабінетів професійної орієнтації b. вчені у наукових лабораторіях c. трудові колективи на виробництві d.
Тому для здійснення соціально економічних реформ, приостановленню спаду виробництва і забезпечення його подальшим розвитком є безвідкладна кардинальна реогранізація системи управління і саме починати ...на аналіз факторів, які впливають на цей рівень, — технічних, організаційних, соціально економічних.
...своїх марних витрат Question 6 Трудові втрати являють собою: a. втрати, коли процес підприємницької ді¬яльності йде повільніше, ніж було намічено b....людей, навколишньому середовищу, престижу підприємця, а також внаслідок інших несприятливих соціально психологічних і політичних наслідків Question ...
Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301 Законодавство України про працю: Збірник норматив правових ...працівників: Затв. наказом Міністерства праці України Міністерства юстиції України, Міністерства соціально захисту населення України від 29 ...
трудові ресурси Question 4 Один із етапів прогнозування, який пов’язаний із визначенням характеру і стану кадрових працівників та структури ...b. висновках експертів c. основі досягнення науки і практики d. соціально демографічних тенденціях Question 6 Встановлення ...
Вступ Розділ 1 Трудові ресурси підприємства і продуктивність праці 1.1 Кадровий потенціал підприємства 1.2 Структура кадрового потенціалу 1.3 Нормування праці ...управління 2.3 Складові елементи маркетингової стратегії продукту 2.4 Соціально психологічні методи 2.5 Адміністративно ...
соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних емоційних зв'язків ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Концепція соціал дарвінізму відноситься ... соціально психологічні c. особистісні Question 3 Відомим представником поведінкового напряму є a. А. Басі b. С. Сигеле c. А.
трудові ресурси, капітал, матеріали, технологія, інформація c. праця, земля, капітал, підприємницькі здібності Question 10 Організації: a....Хедоурі, є: a. керуюча та керована підсистеми b. стан економіки, соціально культурні обставини, міжнародні події c.
...це існуючі сьогодні та передбачувані трудові можливості, які визначаються чисельністю, віковою структурою, професійними, кваліфікаційними та іншими характеристиками персоналу підприємства. Для управління потенціалом необхідно розробити систему ...потрібно від З до 5 років, щоб пройти професійну і соціально психологічну адаптацію, перш ніж їх ...
...підготовкою, які мають спеціальні знання, трудові навички чи досвід роботи у вибраній сфері діяльності. Персонал організації характеризується кількістю, структурою, професійною придатністю та компетентністю....рівномірність його завантаження, витрати на 1 працівника, витрати на управління, соціально психологічний клімат у колективі, привабливість ...
Умовою соціально економічного прогресу в будь якому суспільстві є підвищення результативності витрат живої і уречевленої в засобах виробництва праці....передбачається до 200 тис. скорочень. Слідом за виробництвом скорочувати свої трудові ресурси почнуть комерційні підприємства, передусім ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.