Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 85 за запитом спектр

...пакету програм для обробки γ спектрів трансмутаційних радіонуклідів….……………………………………………..…11 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА……………………….....36 2.1. Проект «Енергія плюс трансмутація»…………………………36 2.2. Опис експерименту…………………………………………….....програмного забезпечення для обробки гама спектрів трансмутаційних радіонуклідів ……………………39 2.4. Отримані результати …………………………...………….....48 Висновки……………………………………………………………………...…57 Література……………………………………………………………………….58
Спектри КР молекулярних, іонних, металічних і ковалентних кристалів…………………………………………..……………...15 РОЗДІЛ 2. Сегнетоелектрики.………………………………………….… .17 2.1. Загальна характеристика сегнетоелектриків…………………..17 2.2....Коливальні спектри сегнетоелектричних кристалів типу MM′Р2Х6 (M, M′ – Sn, Pb; X–S, Se)…………………….…… …24 РОЗДІЛ 3.
...кредитори товариства з додатковою відповідальністю "Спектр" із позовом про ліквідацію товариства в зв'язку з його неспроможністю (банкрутством). До складу майна, що підлягає розподілу між кредиторами, ...й активи дочірнього підприємства ТДВ "Спектр", а також майно, закріплене за представництвами і філіями ТДВ в інших містах. Заперечуючи проти запропонованих вимог, представник відповідача заявив, що ...
Спектри поглинання і показник заломлення ТБЛ. 11 1.3. Спектри люмінесценції кристалів Lі2В4О7 13 1.4.
...фахівцями, здатними успішно вирішувати широкий спектр питань діяльності підприємства і разом з іншими службами активно впливати на ефективність роботи підприємства. Закордонний досвід показує, що керівник служби ...що охоплюють усе більш широкий спектр ділових інтересів постійних і потенційних замовників. Наша мета в тому, щоб стати одними з кращих на українському ринку виробництва меблів, ...
...сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби) c. спрощення елементів конфліктної ситуації, редукція від складного до простого, відсутність аналізу Question 9 Підбурювач, провокатор – це ...сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби) c. ухилення, пристосування, конфронтація, співпраця, компроміс Question 2 Ухилення – a. індивідуальна або групова поведінка, направлена на нанесення ...
...сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби). Question 10 of 10 Підбурювач, провокатор – це А. ініціатор конфлікту Б. жертва В. непрямий учасник....сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби). Question 2 of 10 Якщо проблема не є істотною і значущою для суб'єкта рекомендується обрати: А.
...сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби). Question 10 of 10 Підбурювач, провокатор – це А. ініціатор конфлікту Б. жертва В. непрямий учасник....сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби). Question 2 of 10 Якщо проблема не є істотною і значущою для суб'єкта рекомендується обрати: А.
...Union пропонує для клієнтів такий спектр послуг: 1 .комерційний переказ; 2 .управління рахунками клієнтів; 3 .автоматичне розсилання факсових повідомлень про надходження переказу; 4 .
...медицинское), позволяют мне охватить большой спектр наук, изучаемых в вузах. Украинским языком, как и русским, владею в совершенстве. Мной написано более 2х тысяч работ в вузы ...
...техническая) позволяют мне охватить большой спектр наук, изучаемых в вузах. Украинским языком, как и русским, владею в совершенстве. Мной написано более 4х тысяч работ в вузы ...
Ясперсу, у спектр п'яти "осьових культур" входять: а) Китай, Індія, Персія, Палестина, Греція; б) Індія, Китай, Італія, Греція, Македонія; в) Греція, Персія, ...
...змісту освіти, і розробки широкого спектру проблем, пов’язаних з удосконаленням світоглядних орієнтацій особистості, розвитком її активності, самостійності, свідомості. Головний зміст формування духовної культури юнацтва складають ...
Центристські партії в партійно політичному спектрі сучасної ...…….16 ВИСНОВКИ…………………...………………………………………………21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………….…………….…22
Також вдалося виявити широкий спектр різних видів небезпек, які бувають механічними, електричними, шумовими, вібраційними, ергонометричними, в цілому пов’язані з термічним, антропогенним, а також природним ...
...без інтернетресурсів, з використанням широкого спектру джерел і монографій. Гарантія якості 100%. Дзвоніть буду радий допомогти. Ціна 180 грн. (можливий торг), тел.
...майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб вирішувати ці проблеми.
...доволі багато, і хоча ВАТ “Спектр” займає серед них не останнє місце, необхідно постійно шукати нові ринки збуту, нових партнерів.
...світла низького тиску з неперервним спектром випромінювання. 20 3.4. Ртутні лампи високого і надвисокого тиску. 22 3.5. Газові лампи надвисокого тиску 26 3.6.
Обробка γ спектрів з порогових трекових детекторів установки «Трансмутація & енергія»…………………………………………………27 2.4. Розрахунок виходу нейтронів Схема експериментальної установки Висновок……………………………………………………………………….35 Література………………………………………………………………………36
...диодных оптопар среднего ИК диапазона спектра 5.1. Передаточная функция оптического газового сенсора 5.2. Спектральное распределение коэффициента поглощения газа 5.3.
...наборів даних по обробці γ спектрів……….. Висновок………………………………………………………………………... Література……………………………………………………………………….
...як наукова категорія представниками широкого спектра наук філософії, соціології, психології, політології, педагогіки та ін.Соціалізація це прийняття індивідом групових норм, "прийняття особистістю переконань, цінностей і норм ...
...розташування частинок, їхня природа, енергетичний спектр і сили зв’язку між ними визначають фізичні властивості кристала. Як схему будови кристала прийнято просторову ґратку.
...захищеності, має не лише широкий спектр впливу на всі сфери життєдіяльності людини, а й багаторічну історію. Страховий ринок пропонує безліч страхових послуг, невичерпний перелік видів страхування, ...
...достатньо широким і враховує широкий спектр проблем 1. Планування діяльності підприємства. Найбільш великим елементом державного господарства з економічної, технічної і соціальної точок зору є виробничий потенціал, ...
...таке визначення не охоплює всього спектра естетичних оцінок і за поза її предметом залишаються такі важливі модифікації естетичного, як піднесене, потворне, трагічне, низьке, комічне, гумор, сатира, ...
...який підходить для вирішення великого спектру проблем. І, хоча в даній роботі ми більше освітлювали практичну сторону цього явища, психодрама має велику теоретичну базу, яка, проте, ...
Розширення спектру платіжних продуктів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» як напрямок зміцнення конкурентоспроможності на ринку платіжних карток………………………………………………………………………….....54 3.2.
...ТОВ «Піраміда Ікс», «Врожай» і «Спектр», після чого відкрила у філії комерційного банку «Приватбанк» розрахункові рахунки зазначених «підприємств», які використовувалися в подальшому для незаконного конвертування коштів ...
Саме в бюджеті переплітаються великий спектр різнорівневих інтересів та суперечностей. Бюджет є досить потужною і подеколи небезпечною зброєю в руках державної влади.
...достатньо широким і враховує широкий спектр проблем, таких як: забезпечення підприємства виробничими фондами матеріально технічне забезпечення виробництва кадрове забезпечення виробництва планування технологічного процесу планування виробничого асортименту ...
...правому фланзі ідейно полі тичного спектру більшовицький режим в СРСР, на його лівому фланзі. Парламентська асамблея ОБСЄ прирівняла злочини сталінізму до нацистських.
...правому фланзі ідейно полі тичного спектру більшовицький режим в СРСР, на його лівому фланзі. Парламентська асамблея ОБСЄ прирівняла злочини сталінізму до нацистських.
Сфера его применения, охватывающая общий спектр вопросов управления организацией Question 4 В чем заключается разница между понятиями операционного и производственного менеджмента? a.
...це процес ідентифікації та створення спектра підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних форм задля стабільного розвитку та ефективного відтворення.
...неперервний адитивний оператор, R ортопроектор, спектр, резольвента. Потім наводяться деякі властивості самоспряжених НАО, невід'ємних НАО та R ортопроекторів.BR> В дипломній роботі викладені загальні спектральні ...
Третім завданням було проаналізувати увесь спектр громадської та політичної діяльності народних рухів, які поступово трансформу валися у повноцінні політичні партії. Це дало мені підставу зробити висновок, ...
...нормативами, форма, яка сприяє широкому спектру пошуків у доборі та розміщенні художньо осмислюваного матеріалу й у виборі оповідача, засобів втілення авторського задуму. Список використаної літератури
...1)банк забезпечує клієнтам широкий спектр послуг; основним напрямком діяльності банку є короткострокове кредитування. В 2005 році банком було отримано 8613,83 грн.
...відповідає довжині хвиль інфрачервоної частини спектру. Поглинання дії пахучих речовин досягається ультрафіолетовими променями і поглинанням інфрачервоних променів. Ультрафіолетові промені вбивають багато запахи, і цим користуються для ...
...фізкультурно спортивних організацій постійно розширюють спектр наукових робіт (Братановський С.М.; Виноградов П.А., Воронін С.Е., Григор'єв В.І., Жолдак В.І., Іщенко С.
...проникливого ліризму до дошкульного сарказму — спектр напрямків прози, яку можна назвати не просто жіночою, а гіпержіночою. Тим більше, що тема фемінного в О.
...проникливого ліризму до дошкульного сарказму — спектр напрямків прози, яку можна назвати не просто жіночою, а гіпержіночою. Тим більше, що тема фемінного в О.
...банківських операцій та здійснює весь спектр банківських послуг, які є на вітчизняному ринку, з обслуговування корпоративних та приватних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів.
...банківських операцій та здійснює весь спектр банківських послуг, які є на вітчизняному ринку, з обслуговування корпоративних та приватних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів.
...діяльності шляхом постійного розширення всього спектру банківських послуг і наданні його в комплексі. 5. Маркетингові дослідження створюють інформаційно аналітичну основу для формування довгострокової стратегічної програми маркетингу ...
...громадян, але й наявність широкого спектру політичних партій і рухів, соціальних груп і прошарків зі своїми специфічними інтересами, особливою правовою, політичною, соціальною, економічною поведінкою.
...і завдяки цьому має найбільший спектр послуг у Черкаській області. 2. Планові показники надання послуг та торгівлі значно вищі за фактичні, і об’єми надання послуг ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 8
Гостей: 8
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.