Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 330 за запитом споживчого

В останній час споживче кредитування набуває все більшої актуальності. Пов’зано це з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку ...всіх напрямків банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, не можливий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх його категорій (верст населення). Особливо актуально це питання стоїть перед молодим ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ...........6 1.1. Сутність та ознаки споживчого кредиту............................................................6 1.2. Види споживчого кредиту та його значення у процесі ...
...1 ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ27 1.1.Сутність та основні принципи споживчого кредитування..................... 6 1.2.Класифікація та види споживчого кредиту.......................................... ...11 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ...........7 1.1. Сутність та ознаки споживчого кредиту............................................................7 1.2. Правові засади споживчого кредитування.......................................................13 РОЗДІЛ 2.
...в Україні 1.1 Сутність споживчого кредиту 1.2 Товарний споживчий кредит 1.3 грошовий споживчий кредит 1.4 Нові види грошових споживчих позик 1.5 ...
Сутність споживчого кредиту 1.1.Класифікація споживчого кредиту 1.2.Процентні ставки по споживчих кредитах і фактори які їх визначають 1.3.
У магістерській роботі проведено комплексне дослідження теоретичних і практичних аспектів організації банківського кредитування споживчих потреб населення в Україні, розкрито історичний розвиток кредитних відносин. Висвітлено наукові підходи вчених і практиків банківської діяльності до визначення категорії, “споживчий кредит”, запропоновано узагальнену класифікацію споживчих ...
Товарознавча оцінка та складання товарного досьє промислових споживчих товарів br />br /> ЗМІСТ br />br /> ВСТУП 1 ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ 1.1 Загальні відомості про керамічні вироби 1.... Товарознавча оцінка та складання товарного досьє промислових споживчих товарів br />br /> ЗМІСТ br />br /> ВСТУП 1 ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ 1.1 Загальні відомості про керамічні вироби 1.2 Класифікація та асортимент керамічного посу...
Економічна сутність споживчого кредиту………………………………………5 2. Класифікація споживчих кредитів……………………………………………..11 3. Механізм надання споживчих кредитів в Україні……………………………..16 4.
...операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації організовується відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати»....витрат на збут в підприємствах споживчої кооперації наведена у регістрах аналітичного обліку – книгах №№ К 21 та К 22 відповідно. В Смілянському РайСТ застосовується книжково журнальна форма ...
Закон України про споживчу кооперацію про взаємовідносини кооперативів і їх спілок 41. Дніпросоюз – центральна спілка споживчої кооперації Української Народної Республіки як опора національно економічного ...
Концепція розмежування власності в споживчій кооперації України 14. Споживче товариство, його мета, завдання та порядок створення 24. Особливості виникнення споживчої кооперації в Черкаській області 40.
Стан розвитку споживчого ринку металопластикових вікон в Україні 6 2. Коротка організаційно економічна характеристика БП «СТАМ» 10 3. Вплив технологічних факторів на формування споживчих властивостей та якості металопластикових вікон ...
Споживчі властивості та асортимент мобільних телефонів. Чинники їх формування 12 РОЗДІЛ 2. СТАН РИНКУ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ В УКРАЇНІ 21 РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ МОБІЛЬНИХ ...
Організація галузей діяльності споживчої кооперації в умовах дії основних законів ринку 10. Постачання закладів (підприємств) ресторанного господарства сировиною, продовольчими товарами....подальшого розвитку і вдосконалення промисловості споживчої кооперації Література
...таким політекономічним категоріям і поняттям: Споживча вартість товару «робоча сила» Товариство з обмеженою відповідальністю Споживчий кредит Підприємництво Ринкова пропозиція Завдання 2. Необхідність і сутність державного регулювання.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади механізму кредитування населення в україні 1.1 Необхідність та сутність кредитування населення ... Обсяги споживчого кредитування на придбання побутової техніки та інших товарів мають тенденцію до підвищення як в абсолютних сумах (на 596,48 млн.
ВСТУП 4 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ І АСОРТИМЕНТУ ТЕЛЕВІЗОРІВ 7 1.1.... Споживчі властивості та вимоги до якості телевізорів 31 ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТА АСОРТИМЕНТУ ТЕЛЕВІЗОРІВ 37 2.1.
1. Споживча цінність товару 2. Мікросередовище фірми 3. Зовнішне середовище Список використаної літератури
ВСТУП 3 1. ПРИЗНАЧЕННЯ Й КЛАСИФІКАЦІЯ ДИТЯЧОГО ШВЕЙНОГО ОДЯГУ 6 2. КЛАСИФІКАЦІЯ АСОРТИМЕНТУ ШВЕЙНОГО ДИТЯЧОГО ОДЯГУ 12 ...
Вступ Організаційно технологічні особливості діяльності об'єкта дослідження та їх вплив на побудову обліку витрат основної діяльності.
Вступ 4 РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ ТА МАРКЕТИНГОМ 6 РОЗДІЛ ...
Вступ 4 РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ ТА МАРКЕТИНГОМ ...
Особисті споживчі видатки 2. Трансфертні платежі 3. Амортизаційні відрахування 4. Орендна плата 5. Внески на соціальне страхування 6. Відсотки 7....інфляція, що відображається зміною ціни споживчого кошика Вважається, що 2004 рік – базовий, у ньому інфляція була відсутня, а номінальний дохід дорівнював реальному Необхідно: 1.
...РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ…………………………………………………………….……..7 1.1. Сутність та види банківського кредитування………………..………..………7 1.2. Споживче кредитування як перспективний напрямок банківського кредитування ………………………………………………………………..…...
...обліку, аудтиу товарних операцій на споживчому товаристві 2.1Організаційно економічна характеристика Черкаського районного споживчого товариства 2.2 Фінансовий облік операцій з руху товарних операцій 2.3 ...
...активів та дебіторської заборгованості в споживчому товаристві 2.1. Організаційно економічна характеристика споживчого товариства та стан обліку 2.2. Фінансовий облік грошових активів та дебіторської заборгованості ...
...документів та аналіз фактичного стану споживчого кредитування в Україні дозволяє зробити ряд висновків. Споживчий кредит має багато специфічних рис, пов'язаних із особливостями сфери особистого споживання ...
...обліково аналітичної роботи в системі споживчого товариства Розділ 2. Зміст та методика складання фінансової звітності 2.1. Зміст та методика складання балансу 2.2....фінансової звітності в управлінні діяльності споживчого товариства 3.1 Загальна оцінка динаміки і структури майна та джерел формування фінансових ресурсів 3.2.
Що таке «споживчий кошик», і як розраховується індекс споживчих цін? Практичні завдання: Завдання № 1 Вихідні дані: Таблиця 1.
Особисті споживчі витрати. 646 2. Трансфертні платежі 154 3. Амортизація 78 4. Орендна плата 5 5. Внески в соціальне страхування 89 6.... Роки Ціна споживчого кошику Номінальний дохід 2004 522 1395 2005 537 1467 2006 543 1494 2007 582 1584 2008 597 1641 Група населення (...
Особисті споживчі витрати 538 2. Трансфертні платежі 128 3. Амортизація 65 4. Орендна плата 4 5. Внески в соціальне страхування 74 6....12 Вихідні дані Роки Ціна споживчого кошику Номінальний дохід 2004 418 1134 2005 442 1186 2006 494 1248 2007 498 1262 2008 504 1274 Група населення (...
Особисті споживчі витрати. 359 2. Трансфертні платежі 58 3. Амортизація 43 4. Орендна плата 3 5. Внески в соціальне страхування 49 6.... Роки Ціна споживчого кошику Номінальний дохід 2004 588 1 479 2005 627 1 548 2006 693 1 581 2007 714 1 644 2008 ...
Особисті споживчі витрати 646 2. Трансфертні платежі 154 3. Амортизація 78 4. Орендна плата 5 5. Внески в соціальне страхування 89 6....12 Вихідні дані Роки Ціна споживчого кошику Номінальний дохід 1994 522 1395 1995 537 1467 1996 543 1494 1997 582 1584 1998 597 1641 Група населення (...
Особисті споживчі витрати 646 2. Трансфертні платежі 154 3. Амортизація 78 4. Орендна плата 5 5. Внески в соціальне страхування 89 6....12 Вихідні дані Роки Ціна споживчого кошику Номінальний дохід 1994 522 1395 1995 537 1467 1996 543 1494 1997 582 1584 1998 597 1641 Група населення (...
Особисті споживчі видатки 2. Трансферні платежі 3. Амортизаційні відрахування 4. Орендна плата 5. Внески на соціальне страхування 6. Відсотки 7....інфляція, що відображається зміною ціни споживчого кошика Вважається, що 2004 рік – базовий, у ньому інфляція була відсутня, а номінальний дохід дорівнював реальному Необхідно: 1.
індекс споживчих цін обчислюється для незмінного набору товарів та послуг, c. до споживчого кошику не входять імпортні товари, d.
Співвідношенням інвестиційних товарів до споживчих c. Співвідношенням результатів і витрат виробництва Question 4 Балів: 1 Зростання продуктивності праці означає: Виберіть одну правильну відповідь a.... Співвідношення інвестиційних товарів до споживчих c. Кошти, які треба вкласти у виробництво нової продукції Question 6 Балів: 1 Економічне зростанням визначається : Виберіть одну правильну відповідь ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ 1.1 Необхідність та сутність споживчого кредиту 1.2 Форми та класифікація споживчих кредитів 1.3 Основні умови споживчого ...
Співвідношенням інвестиційних товарів до споживчих c. Співвідношенням результатів і витрат виробництва Question 4 Зростання продуктивності праці означає: a. Підвищення трудомісткості продукції b.... Співвідношення інвестиційних товарів до споживчих c. Кошти, які треба вкласти у виробництво нової продукції Question 6 Економічне зростанням визначається : a. Обсягами реального ВВП b.
головним чином у залежності від споживчих властивостей продукції і попиту на неї Question 5 Рівноважна ціна — це ціна, при якій врівноважені: a....що цінові методи з урахуванням споживчого ефекту використовувати тільки при розрахунку цін на споживчу продукцію? a. ні b. так Question 2 На товари, що реалізуються на ...
СТАН РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ЛАМІНОВАНИХ ПІДЛОГ В УКРАЇНІ 6 1.1. Забезпеченість ринку України ламінатом 6 1.2. Проблеми розвитку ринку ламінованих підлог 13 1.3. Номенклатура споживчих властивостей та показників, що необхідні ...
...торговельній мережі 1.1 Сутність споживчої цінності товарів 1.2 Якість продовольчих товарів 1.3 Втрати продовольчих товарів у процесі товаропросування 2....роздрібній торговельній мережі Черкаського районного споживчого товариства 2.1 Характеристика торговельній мережі Черкаського районного споживчого товариства 2.2 Особливості зберігання продовольчих товарів в роздрібній торговельній мережі ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.