Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 243 за запитом спори

Загальна характеристика трудових спорів…………………………...5 1. Історія виникнення трудових спорів в Україні……………………………….5 2. Поняття трудового спору та його ознаки…………………………………....12 Розділ 2.
Адміністративно правові засади вирішення земельних спорів в Україні br />br /> ЗМІСТ br />br /> ВСТУП ……………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В АДМІНІСТРАТИВНО ...
Основні положення доарбітражного врегулювання господарських спорів 1.1. Поняття господарського спору 1.2. Значення та суть доарбітражного врегулювання господарських спорів 1.3.
Досудове врегулювання господарських спорів Під час написання курсової роботи за темою порядок досудового врегулювання господарських спорів перш за все необхідно звернути увагу на значення ...
Поняття та ознаки земельних спорів 1.2. Класифікація земельних спорів Розділ 2. Правовий механізм порушення, розгляду та вирішення земельних спорів 2.1.
Теоретико правова характеристика колективних трудових спорів………………………………………………………………........7 1.1. Генезис юридичного змісту поняття «колективні трудові спори»……...7 1.2. Поняття, види та сторони колективних трудових спорів……………...
Поняття трудових спорів в Україні. 1.1. Причини та умови виникнення трудових спорів. 1.2. Класифікація трудових спорів у трудовому праві України.
...ЗОБОВ’ЯЗАННЯ МИРНОГО ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ 1.1 Генезис зобов’язання мирного вирішення міжнародних спорів………………6 1.2. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів……………………………8 РОЗДІЛ 2.
Принцип мирного врегулювання спорів в системі принципів сучасного міжнародного права 1.1. Поняття, юридична природа і види принципів міжнародного права...5 1.2. Зміст принципу мирного врегулювання спорів...15 1.3.
Законодавча база щодо вирішення трудових спорів 2. Поняття і сторони колективного договору 3. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення 4.
5. Процесуальне становище третіх осіб із самостійними вимогами на предмет спору і третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору ...
1.Знайдіть у матеріалах судової практики (Ліга, Інтернет, матеріали періодики) приклади спорів, що виникають при перевезенні вантажів.
Нормативно–правові аспекти трудових спорів 1.1. Законодавчо–правові моменти розгляду індивідуальних трудових спорів 4 1.2. Практика розгляду судами трудових конфліктів 12 РОЗДІЛ ІІ.
Поняття і значення трудових спорів та конфліктів Розділ ІІ. Класифікація трудових спорів та їх позовний і непозовний характер Висновки Використана література
Супруги Емельяновы в суде возбудили спор о разделе домовладения построенного на совместные средства. В суд в качестве свидетеля была приглашена мать Емельяновой Бундюк....ответчицы Емельновой и продолжил рассмотрение спора. Правильно ли поступил суд?
Основні положення щодо розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльності 4. Особливості претензійного порядку урегулювання спорів з питань ЗЕД Список використаної літератури
правове регулювання економіки КНЕУ Розглянути порядок вирішення спорів у Світовій організації торгівлі, визначити ...
Варіант № 13 1. Поняття, переваги та недоліки досудового врегулювання господарських спорів. 2. Поняття позову. Елементи та види позовів. 3.
1. Юридична відповідальність за порушення житлового законодавства 2. Захист житлових прав громадян 3. Характеристика спорів, що розглядаються в судовому порядку ...
1. Господарський спір 1. Історія становлення і розвитку господарського суду України. 2. Система господарських судів України. 3.
Структура рοбοти. Дана диплοмна рοбοта складається зі вступу, трьοх рοзділів (8 підрοзділів), виснοвків дο кοжнοгο рοзділу, загальних виснοвків, списку викοристаних ...
На які спори не поширюється порядок досудового врегулювання господарських спорів: а) про визнання договорів недійсними; б) про звернення стягнення на заставлене майно; в) ...
...яких критеріїв прийнято класифікувати трудовові спори в державах Європи і США? 2. Що являє собою юридичний трудовий спір (конфлікт права)? 3.... В яких європейських державах трудові спори розглядаються в звичайних цивільних судах? 3. Що означає принцип трипартизму (тристороннього співробітництва), на якому базується діяльність трудових судів в європейських ...
...слід звертатися для вирішення трудового спору? a. до місцевого господарського суду b. до місцевого суду загальної юрисдикції c. до третейського суду Question 2 В який термін ...суду рішення комісії по трудових спорах? a. в десятиденний термін b. в тримісячний термін c. в місячний термін Question 5 Який орган розглядає індивідуальні трудові спори ...
...не подаровані, не заставлені, в спорі та під забороною не перебувають, а також гарантує відсутність прав третіх осіб на них, вказані площі не є предметом інших ...У випадку виникнення будь яких спорів та пред'явлення претензій щодо законності використання земельної ділянки для будівництва Об'єкту інвестування 4.12 Після підписання даного Договору ...
Загальна характеристика індивідуальних трудових спорів………………5 1.1. Поняття, умови й причини виникнення індивідуальних трудових спорів…...5 1.2. Класифікація розгляду індивідуальних трудових спорів……………………...
...розгляді наступних справ: 1) У спорі між Ляпіним та Свіденко про розподіл будівлі; 2) За заявою про встановлення факту перебування Ломоносова на тяжких роботах; 3) У спорі між подружжям Іванових з приводу ...
Наявність спору про право цивільне між сторонами означає те, що сторони стають носіями протилежних юридичних інтересів, а це має практичне значення для ...заявляє самостійні вимоги на предмет спору, як і заява позивача у справі, оплачується державним митом (ст. 64 ЦПК). Чинне законодавство прямо не регулює питання про процесуальні ...
...заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.....92 § 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.....94 3.1.
Застосування законодавства при вирішенні господарських спорів Розділ ii. Організація діялдьності та учасники арбітражного процесу 2.1. Принципи організації та діяльності арбітражного суду 2.2.... Доарбітражне врегулювання господарських спорів 3.1. Загальні положення порядку доарбітражного врегулювання господарських спорів 3.2. Порядок пред'явлення та розгляду претензій 3.3.
...зазначивши, що звертався за вирішенням спору щодо меж земельної ділянки до Петрівської сільської ради Васильківського р ну, однак Петренко із рішенням сільської ради був незгодний і ... 158 Земельного кодексу України земельні спори в межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, які перебувають у власності і користуванні громадян, вирішуються органами місцевого самоврядування.
Колективні трудові спори: поняття колективних трудових спорів; органи, що вповноважені розглядати колективні трудові спори; порядок розгліду колективних трудових спорів. 2.
Індивідуальні трудові спори: поняття індивідуальних трудових спорів; органи, що вповноважені розглядати індивідуальні трудові спори; порядок розгліду індивідуальних трудових спорів. 2.
Підвідомчість спорів, що виникають з житлових правовідносин 2.3. Підвідомчість спорів, що виникають з авторських і суміжних прав 2.4.
...заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. У позовній заяві він зазначав, що спірний відеомагнітофон належить саме йому, у свій час він надав його у користування І....заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, і після дослідження обставин справи за участю Р. постановив рішення на його користь, відмовивши І. в задоволенні позовних вимог.
РОЗГЛЯД СПОРІВ, ЩОДО КОНТАКТУ З ДИТИНОЮ ТОГО З БАТЬКІВ, ХТО ПРОЖИВАЄ ОКРЕМО ВІД НЕЇ 2.1. Участь органів опіки і піклування в спорах щодо порядку зустрічей з дитиною ...
...уклали угоду про передачу даного спору на вирішення третейського суду. Своє рішення суд обґрунтовував тим, що 15 липня 2011 р. між сторонами укладено договір оренди нежитлових ... 12.1 якого усі спори між сторонами повинні вирішуватися шляхом переговорів. Водночас, у разі неможливості вирішення спорів та розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду у ...
...уклали угоду про передачу даного спору на вирішення третейського суду. Своє рішення суд обґрунтовував тим, що 15 липня 2011 р. між сторонами укладено договір оренди нежитлових ... 12.1 якого усі спори між сторонами повинні вирішуватися шляхом переговорів. Водночас, у разі неможливості вирішення спорів та розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду у ...
...уклали угоду про передачу даного спору на вирішення третейського суду. Своє рішення суд обґрунтовував тим, що 15 липня 2011 р. між сторонами укладено договір оренди нежитлових ... 12.1 якого усі спори між сторонами повинні вирішуватися шляхом переговорів. Водночас, у разі неможливості вирішення спорів та розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду у ...
...заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача. Суд це клопотання задовольнив і притягнув К. до участі у справі. Під час розгляду справи К....заявляють самостійних вимог щодо предмета спору? 4. С. після смерті батька одержав у спадщину житловий будинок. Згідно з умовами заповіту він повинен був надати одну із ...
...заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача. Суд це клопотання задовольнив і притягнув К. до участі у справі. Під час розгляду справи К....заявляють самостійних вимог щодо предмета спору? 4. С. після смерті батька одержав у спадщину житловий будинок. Згідно з умовами заповіту він повинен був надати одну із ...
...зазначивши, що звертався за вирішенням спору щодо меж земельної ділянки до Петрівської сільської ради Васильківського р ну, однак Петренко із рішенням сільської ради був незгодний і ... 158 Земельного кодексу України земельні спори в межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, які перебувають у власності і користуванні громадян, вирішуються органами місцевого самоврядування.
...зазначивши, що звертався за вирішенням спору щодо меж земельної ділянки до Петрівської сільської ради Васильківського р ну, однак Петренко із рішенням сільської ради був незгодний і ... 158 Земельного кодексу України земельні спори в межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, які перебувають у власності і користуванні громадян, вирішуються органами місцевого самоврядування.
...Question 21 Балів: 1 Економічні спори відносять до... Виберіть одну правильну відповідь a. юридичних спорів b. політичних c. політичних і юридичних спорів Question 22 Балів: 1 ...
Підвідомчість спорів, що виникають з житлових правовідносин 2.4. Підвідомчість справ по спорах, що виникають з правовідносин інтелектуальної власності 2.5.
...є з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи. З’ясовуються питання: чи не відмовляється позивач від позову, чи ...та відповідачем) з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов’язків сторін та предмета позову.
...законодавець передбачив процедуру досудового врегулювання спорів? Тема 2 1. Структура і повноваження Вищого господарського суду. 2. Структура і повноваження апеляційного господарського суду. 3.... Основні положення досудового врегулювання господарського спору. 2. Порядок пред'явлення претензії. 3. Порядок і строки розгляду претензії. 4. Опишіть процес повідомлення заявника про результати розгляду претензії.
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.