Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 872 за запитом становлення

ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КАЗКОВОГО СЮЖЕТУ У ЇХ МАЛЮНКУ 1....
Теоретико методолігічні засади становлення особистості майбутнього вчителя 1.1. Сімейно родинні джерела особи педагога в ментальності українського народу 1.2. Родинні та соціокультурні чинники становлення особистості майбутнього педагога Розділ 2.
Становлення комунікативного потенціалу студентської молоді РОЗДІЛ II. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2.1. Процедура, організація та методика дослідження комунікативного ... СИСТЕМА РОБОТИ ЗІ СТАНОВЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ 3. 1. Програма становлення комунікативного потенціалу студентів 3.2. Ефективність роботи зі становлення комунікативного потенціалу досліджуваних ВИСНОВКИ ...
СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА 2.1.Становлення та еволюція світового парламентаризму 2.2.
Становлення і розвиток державної молодіжної політики в Україні 2. Основні положення та напрями сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Система контролінгу: сутність і необхідність формування організаційно методичних основ на підприємствах 6 1.... ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДП «45 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 14 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємстві ДП «45 експериментальний ...
ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ План Вступ. Етапи формування державності у східних слов’ян у докиївський період. Теорії виникнення Київської Русі (норманська, антинорманська, ... Становлення української державності // Український історичний журнал. – 1990. – №10. 15. Толочко О. П. Про походження поземельної форми данини на Русі в ІХ ...
Історичні умови становлення системи освіти в Україні 1.1. Особливості освіти в Україні на початку ХХ ст 1.2.... Становлення дистанційної освіти в Україні 2.3. Органи освіти: їх функції та структура Розділ 3. Система освіти України в умовах інтеграції ...
Теоретичні основи становлення і розвитку страхового ринку України 1.1 Особливості становлення і розвитку страхового ринку України 1.2 Організація страхової діяльності в ...
Становлення і закономірності розвитку наукової картини світу 2. Вплив нової наукової картини світу на філософсько історичне мислення 3. Становлення нового типу наукової раціональності Висновки ...
Теоретичні основи становлення професійної та особистісної рефлексії майбутніх практичних психологів 1.1. Історія вчення про рефлексію у науковій літературі 1.2.... Становлення особистісної рефлексії студентів психологічних факультетів Розділ 2. Експериментальне вивчення психологічних особливостей рефлексії майбутніх психологів 2.1.
Становлення і закономірності розвитку наукової картини світу 2. Вплив нової наукової картини світу на філософсько історичне мислення 3. Становлення нового типу наукової раціональності Висновки ...
Об’єкт дослідження – процес становлення та розвитку міжбюджетних відносин. В роботі розглядаються теоретичні засади становлення та розвитку міжбюджетних відносин, розкрито основні проблеми розвитку міжбюджетних відносин ...
...РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ……………………………...................4 1.1. Сутність медичного страхування як виду страхування……………………………4 1.2.... Особливості становлення медичного страхування……………………………….10 РОЗДІЛ 2 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ У 2011 2013РР.……………………………….....15 2.1.
...ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 1.1. Сутність та класифікація фінансових інвестицій 1.2. Форми фінансового інвестування підприємством 1.3. Роль фінансових інвестицій у становленні та розвитку ринкових відносин в ...
...13 РОЗДІЛ II РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В УКРАЇНІ(IX XX ст.)…………………………..…..14 54 2.1. Реалізація ідеї державного Суверенітету в Київській Русі в період ... Становлення суверенітету сучасної України………………………… 55 63 3.2. Стан суверенітету України сьогодні ………………………………...64 75 ВИСНОВКИ……………………………………………………………......76 77 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ………...............................................78 84
ПЛАН Вступ РОЗДІЛ І Головні особливості колективу 1.1 Сутність поняття колективу; 1.2 Соціально – психологічні проблеми колективу; 1.3 Розвиток творчої індивідуальності у колективі; 1.4 Роль колективу у формуванні та становленні особистості школяра РОЗДІЛ ІІ Колектив як головний фактор становлення особистості 2.1 Професійно важливі якості педагога, працюючого з колективом; 2....
...рецепції римського публічного права у становленні сучасного адміністративного права……………………………………………16 РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА …………………………………………..20 2.1. Правове регулювання управління на теренах України в ...
Проблеми становлення вітчизняної бюджетної системи 14BR> BR>2.1. Періодизація бюджетно економічної історії України 14BR> BR>2.2.... Актуальність проблеми становлення ефективної бюджетної системи обумовлено потребою в дієвих механізмах функціонування фінансово бюджетної політики в Україні і, відповідно, застосування визначених принципів і ...
...тематика ідейної трансформації світогляду та становлення національної проблематики «великого каменяра», в основі якої він формулює основні постулати програми політичного й культурного відродження України як модерної молодої ... Предметом дослідження є становлення та еволюція суспільно – політичних, економічних проглядів Івана Франка на хід розвитку Української держави.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи становлення ринку банківських послуг 1.1 Поняття банківської системи ...
Вступ 1. Історичні аспекти макроекономіки 2. Національна економіка та економічна система як складові макроекономічного дослідження 3. Становлення та розвиток макроекономіки як науки ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи становлення та розвитку підприємств малого бізнесу 1.1 Сутність ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи становлення ринку банківських послуг 1.1 Поняття банківської системи ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи становлення і розвитку страхового ринку України 1.1 Форми ...
Вступ 1. Процес становлення прокуратури в Україні 2. Місце прокуратури в системі органів державної ...
Зміст Вступ РОЗДІЛ І. Етапи становлення і розвитку податкової системи України 1.1.
План. Вступ. 3 1. Податкова система України. 4 2. Етапи становлення податкової системи України. 11 Висновок.
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 Розділ І. Теоретичні основи грошової системи........................................................6 1.1.... Становлення та розвиток грошової системи України.....................................17 2.2. Механізм функціонування грошової системи України..................................22 Розділ ІІІ.
Зміст ВСТУП 4 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 5 2. СТАНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 8 ...
Вступ РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ 1....
1. Основні етапи становлення сучасної української мови. Сутність поняття «мовна норма» … 3 2.
Вступ Розділ 1. Виникнення і становлення середньовічних міст 1.1. Виникнення міст 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 1.1.
Вступ 1. Міністерство юстиції України: історія становлення та сучасність 2. Система, правовий статус та організація роботи Міністерства юстиції ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи податкової системи України 1.1 Становлення та розвиток податкової системи України 1....
Зміст Вступ Розділ 1. Історія формування і розвиток податкової системи України 1.1....Становлення і розвиток податкової системи в Україні Розділ 2. Основи побудови податкової системи України 2.1.
ЗМІСТ ВСТУП 1. Сутність поняття самовиховання, його мета. 2. Мотиваційна сфера самовиховання у становленні особистості. 3. Структура процесу самовиховання.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………..........3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ…………………………………..6 1.1....та політико правові чинники його становлення………………………………………………………………..……....14 1.3. Історичні передумови формування і розвитку парламентаризму в Україні…………………………………………………………………………......22 РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ…………………………………………………………………….…..…...
Вступ…………………………………………………………………………3 Розділ 1. Місце економічної теорії в системі науки…………………………….......5 Розділ 2 Етапи розвитку економічної теорії………………………………………....розвитку економічної думки, як процесу становлення економічної науки. Для досягнення поставленної мети необхідно сформулювати наступні завдання. 1) визначити місце економічної теорії в системі науки; 2) дослідити ...
Вступ 1 Організаційно правові основи функціонування міжбанківських розрахунків 1.1 Економічна суть та необхідність міжбанківських розрахунків 1.2 Історія становлення та розвитку міжбанківських розрахунків 1....
Вступ Розділ 1. Становлення замкового туризму 1.1. Використання замок і фортець в туризмі 1.2.
1) Вступ…3 2) Київська Русь – ранньофеодальна централізована держава…4 3) Становлення політичних ідей в ранньофеодальній Київській ...
Зміст Стор. Вступ 1. Загальна характеристика моделей переходу до ринку 2. Проблеми становлення ринку в Україні та пошук ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.