Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 553 за запитом статей

Поняття статі та статевої ідентифікації 2. Мовленнєві відмінності хлопчиків та дівчаток 3. Особливості мовленнєвого виховання дошкільників різної статі Висновок Список використаної літератури
...розподілу хворих за віком і статтю в залежності від форми лейкозу 3.2. Зміна основних біохімічних показників крові в залежності від форми і ступеня важкості захворювання ...хронічним мієлолейкозом в залежності від статі 3.4. Розподіл померлих по характеру захворювання і віку 3.5. Визначення середнього арифметичного показника виживання груп хворих гострим лімфобластним ...
Вступ Розділ 1. Методика складання і представлення бухгалтерського балансу 1.1.... Оцінка та характеристика статей балансу 1.3. Особливості організації складання балансу в умовах застосування комп’ютерної техніки та інформаційних технологій Розділ 2.
Варіант № 4 Теоретичні питання: 1.... приніс у редакцію місцевої газети статтю, в якій він закликав повернутися до православ'я й вигнати з міста всі «чужі релігії» як такі, що суперечать національному ...
... Ситуаційні завдання 1. В ТОВ "Світанок" помер один з учасників. Двоє його спадкоємців (син Іван та дочка Ірина) вирішили стати учасниками ТОВ.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..…4 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………….…..…6 1.1.
Варіант 6 1. Визначте характер адміністративного провадження за Законом України “Про звернення громадян” та охарактеризуйте адміністративно правовий статус його учасників.
... Вступ … 2 1) Поняття і види джерел міжнародного космічного права. Акти і статутні документи міжнародних організацій: Статут ООН, резолюції ГА ...
ВАРІАНТ ІІ (Виконують студенти, прізвища яких починаються з літери З до О) Завдання 1. Вироком суду Щербину було засуджено за ...
на виявлення "хворих" і "симптоматичних" статей балансу c. відповісти на питання: „Яка господарська робота проведена протягом звітного періоду?” d. на визначення індексу Альтмана Question 2 З ... розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури ста¬тей активу і пасиву на звітну дату b.
Методика складання статей балансу 2.1. Загальні вимоги до складання статей балансу 2.2. Застосування інформаційних систем щодо складання бухгалтерського балансу підприємства 2....
Методика складання статей балансу 2.1. Загальні вимоги до складання статей балансу 2.2. Застосування інформаційних систем щодо складання бухгалтерського балансу підприємства 2....
...злочину, передбачених цими статтями (частинами статей), можна віднести до основного, до кваліфікованого і до привілейованого? 3. Розгляньте ч. 1 ст. 109, ст. 112, ст. 115, ч.... Вкажіть по п’ять статей (частин статей) КК, які передбачають злочини, що характеризуються: а) умисною формою вини; б) необережною формою вини; в) подвійною (змішаною) формою ...
...підвищити об’єктивність атестації, може стати письмове заповнення бланку, де кожним членом комісії виставляються самостійно оцінки результатів роботи і ділових якостей....планування ділової кар’єри може стати введення комплексної оцінки для всіх категорій персоналу. З одного боку – це більша об’єктивність і підвищення мотивації, а з іншого – ...
...підвищити об’єктивність атестації, може стати письмове заповнення бланку, де кожним членом комісії виставляються самостійно оцінки результатів роботи і ділових якостей....планування ділової кар’єри може стати введення комплексної оцінки для всіх категорій персоналу. З одного боку – це більша об’єктивність і підвищення мотивації, а з іншого – ...
...стандартом визначено загальні положення, класифікацію статей балансу, зміст статей балансу, форму №1 Баланс, оцінку та розкриття статей балансу; П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати» ...
...не вистачає для того, щоб стати гарним психологом консультантом. Задача № 7. Студенти, майбутні практичні психологи, не можуть дійти згоди при розгляді деяких проблем психотерапії....група з індивідів лише однієї статі, без обмеження віку. Кількість членів групи не обмежується: скільки зголосилося на участь, стільки й утворює групу.
...про згоду або про незгоду стати донором анатомічних матеріалів у разі своєї смерті. За відсутності такої заяви анатомічні матеріали у померлої повнолітньої дієздатної особи можуть бути ...про згоду або про незгоду стати донором анатомічних матеріалів у разі своєї смерті. За відсутності такої заяви анатомічні матеріали у померлої повнолітньої дієздатної особи можуть бути ...
Характеристика працевлаштованих за статтю (0–чоловіки, 1 жінки) та тривалістю безробіття наведена в таблиці 13. Таблиця 13 Порядковий номер праце влаштованого Стать Тривалість безробіття, місяців Порядковий номер ...
...наукових праць з юридичних дисциплін (статей, доповідей, рефератів, есеїв) і доповідач на наукових заходах (конференції, круглі столи, наукові семінари тощо). 2000 2011 рр....дипломних і курсових робіт, рефератів, статей і доповідей) і студентських наукових гуртків з юридичних дисциплін, а також організатор конференцій, круглих столів і наукових семінарів на юридичному ...
...зміст і розрахунок очікуваної величини статей активу і пасиву балансу ........................................................................................................ 7 br />br /> 1.3. Методичні підходи до визначення очікуваної величини статей активу і пасиву балансу ...........................................................................................
...перерви в роботі б) за статтю та тривалістю перерви в роботі (стать 0 чоловіки, 1 жінки) № праце влаштованого Стать Тривалість перерви в роботі, міс.
...кваліфікації кримінально правових норм та статей кримінального закону…………………………………………….19 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ НОРМ ТА СТАТЕЙ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ПРИ КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЇ………………………………………………………………...…..22 2.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування облікової політики Черкаського районного споживчого товариства 1.1 Загальна характеристика підприємства 1.2 Витяг з наказу підприємства з організації обліку операцій з іноземною валютою 1.3 Розробка посадової інструкції головного бухгалтера та касира підприємства Розділ 2 Особливості організації облікового процесу у Черкаському районному споживчому товаристві 2.1 Дослідження облікового процесу операцій з іноземною валютою на підприємстві ...
...аргументуйте, здійснивши посилання на конкретну статтю Конституції Болгарії 1991 р. 3. За систематичне порушення норм Конституції Республіки Польща 1997 р. Маршала Сейму Республіки Польща було відсторонено ... Здійсніть посилання на конкретну статтю Конституції Республіки Польща 1997 р. 4. З метою покращення умов утримання в’язнів у Російській Федерації Уповноважений з прав людини ...
...туйте, здійснивши посилання на конкретну статтю Консти¬туції Болгарії 1991 р. 3. За систематичне порушення норм Конституції Респу бліки Польща 1997 р.... Здійсніть посилання на конкретну статтю Конституції Республіки Польща 1997р. 4. З метою покращення умов утримання в’ язнів у Росій ській Федерації Уповноважений з прав людини ...
Збірник наукових статей. – Івано Франківськ: Плай. – 2002. – Випуск Х – С. 103 109. 9. Великорода О.М. Договір довічного утримання в законодавстві країн Євросоюзу. Збірник наукових статей. – Івано Франківськ: Плай. – 2003.
...теж певні невідповідності між назвами статей звіту та назвами рахунків Плану рахунків активів, капіталу та зобов’язань для малого підприємства, для узагальнення інформації про доходи підприємства ...фінансові результати” (Форма №2) вилучити статтю „Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” і залишити статтю з такою назвою: „Дохід від реалізації продукції (товарів, ...
...група з індивідів лише однієї статі, без обмеження віку. Кількість членів групи не обмежується: скільки зголосилося на участь, стільки й утворює групу....за своїми особистісними якостями, віком, статтю. Геннадій К., 28 років, закінчив Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, мати та батько лікарі, не одружений, винахідливий та ...
...зовнішність, (зумовлений – обумовлений) додатковою угодою, стати в (нагоді – пригоді), найкращий (покажчик – показник) рентабельності, (рекомендаційна – рекомендована) бандероль, (громадське – громадянське) суспільство, (проблематичне – проблемне) рішення. 2.... Намагаючись привернути нашу увагу, автори статей докладають надлюдських зусиль, постійно розв’язуючи загадку: що сподобається їх читачеві. Ждучи бажаного результату від своїх текстових шедеврів, вони роблять ...
Завдання № 30 1) Порівняйте дані розділу Власний капітал в розрізі статей звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку, поданими на додатках. 2) Розробити робочі документи для перевірки відповідності даних звітності власного ...нормативні акти порушені, вказуючи пункт, статтю і т.п.; як дані операції вплинуть на валові доходи чи валові витрати даного підприємства; визначити суму податку з прибутку, ...
...звітності та методологія аналізу її статей 1.1 Фінансова звітність: сутність, основні вимоги та принципи побудови 1.2 Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення 1.3 Єдина методологія оцінки статей бухгалтерської (фінансової) звітності в країнах ...
...розділу Власний капітал в розрізі статей звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку, поданими на додатках 2) Розробити робочі документи для перевірки відповідності даних звітності власного ...нормативні акти порушені, вказуючи пункт, статтю і т.п.; – як дані операції вплинуть на валові доходи чи валові витрати даного підприємства; визначити суму податку з прибутку, ...
...Общая оценка динамики и структуры статей бухгалтерского баланса 1.4 Анализ платёжеспособности предприятия 1.5 Показатели анализа финансового состояния предприятия 1.6 Информационная основа финансового анализа ...3 Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса. Таблица 2. 5 Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса Таблица 2. 6 Анализ наличия и движения собственных ...
Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу..............................................................................................................22 2.2. Оцінка ліквідності і платоспроможності..........................................................30 2.3. Оцінка ділової активності...................................................................................32 2.4. Оцінка рентабельності.............................................................
Написание диссертаций, научных статей, подготовка монографий на эссе, реализация Ваших идей и убеждений в виде монографии, публицистического произведения. Написание диссертации и научных статей является чрезвычайно ответственным и трудоемким ...
Загальна оцінка динаміки і структури статей балансу 2.3. Аналіз прибутковості (рентабельності) Прилуцького хлібозаводу 2.4. Оцінка запасу фінансової стабільності Прилуцького хлібозаводу ( зони безпеки ) 2.5.... Аналітичне групування і аналіз статей активу балансу за 2000 рік Таблиця 2.3. Аналітичне групування і аналіз статей пасиву балансу за 2000 рік Таблиця 2....
...розділу Власний капітал в розрізі статей звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку, поданими на додатках 2) Розробити робочі документи для перевірки відповідності даних звітності власного ...нормативні акти порушені, вказуючи пункт, статтю і т.п.; як дані операції вплинуть на валові доходи чи валові витрати даного підприємства; визначити суму податку з прибутку, ...
...розділу Власний капітал в розрізі статей звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку, поданими на додатках. 2) Розробити робочі документи для перевірки відповідності даних звітності власного ...нормативні акти порушені, вказуючи пункт, статтю і т.п.; як дані операції вплинуть на валові доходи чи валові витрати даного підприємства; визначити суму податку з прибутку, ...
...колізію, здійснюючи посилання на конкретну статтю чи поправку до Конституції США 1787 р. Перелічіть, які цензи активного виборчого права встановлені Конституцією США 1787 р.... Здійсніть посилання на конкретну статтю Конституції Бразилії 1988 р. і поясніть, чому за формою правління Бразилія є суперпрезидентською республікою. 4.
...колізію, здійснюючи посилання на конкретну статтю чи поправку до Конституції США 1787 р.Перелічіть, які цензи активного виборчого права встановлені Конституцією США 1787 р.... Здійсніть посилання на конкретну статтю Конституції Бразилії 1988 р. і поясніть, чому за формою прав¬ління Бразилія є суперпрезидентською республікою. 4.
...реструктуризації підприємства, основою якої мала стати оптимізація мережі вузлів поштового зв’язку з метою скорочення значних витрат на перевезення і оброблення пошти....із пунктів подальшої оптимізації має стати приєднання Шполянського ВуПЗ до Смілянського в зв’язку зі збитковістю першого в І кварталі 2006 р.
...справі, використовуючи для цього положення статей 59, 65 і санкцію ст. 257 КК України. 3. Майстер цеху велозаводу Холодов протягом шести мі сяців викрадав по деталях ...України (статті і частини, пункти статей), керуючись якими суд має призначити покарання за сукупністю. 5. Завідуючу крамницею Лученко було засуджено за привласнення матеріальних цінностей за ч.
...у КК України необхідно передбачити статтю з такою назвою "Невиконання або неналежне виконання обов'язків щодо нормального розвитку і виховання неповнолітніх....доповнивши її санкціями, а також статтю "Зловживання батьківськими правами, насильство щодо дітей, жебрацтва неповнолітніх дітей, якщо воно вчинене протягом року після накладання адміністративного стягнення за аналогічне ...
...планування ділової кар’єри може стати введення комплексної оцінки для всіх категорій персоналу. З одного боку – це більша об’єктивність і підвищення мотивації, а з іншого – ... Програми також можуть стати основою відбору на просування і заміщення вакантних посад – для молодих перспективних спеціалістів, особливо для таких категорій персоналу, як керівники та ...
Чотириклітинна таблиця спряженості між ознаками «стать» і «читач журналу» Ставлення до журналу Стать Разом Чоловік Жінка Читач 12 25 37 Не читач 31 32 63 Разом ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.