Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 511 за запитом статистики

4. Графічне зображення рядів розподілу Задача № 3 Склад робітників бригади токарів та їх заробітна плата характеризується ...
Організація статистики в Україні 2.Статистична звітність в Україні 3.Статистика структури ВВП в Україні 4.Статистика продуктивності праці в Україні 5.
Системи митної статистики 3. Митна статистика зовнішньої торгівлі 4. Спеціальна митна статистика Висновок Список використаної літератури
Демографічна статистика 3.Статистика промисловості 4.Статистика сільського господарства 5.Статистика торгівлі 6.Динаміка та порівняльна оцінка показників з Україною та у ...
...не можна не відзначити роль статистики, яка сьогодні наповнюється новим змістом та завданнями. Як навчальна дисципліна статистика є важливою складовою частиною навчального плану підготовки фахівців за ...
Предмет і завдання статистики. Складові частини статистики, її метод. Взаємозв'язок статистики з суміжними економічними науками 2. Основні питання методології статистичних групувань.
ВАРИАНТ 1 Задание 1. Общее понятие и предмет статистики. Предмет, задачи и отрасли правовой статистики. Статистическая методология.
ВАРИАНТ 11 Задание 1. Общее понятие и предмет статистики. Предмет, задачи и отрасли правовой статистики. Статистическая методология.
Завдання статистики ринку товарів та послуг. 3.Система показників статистики ринку. 4.Основи методології статистики ринку. Висновок Список використаної літератури
1 частина теоретична Статистика народонаселення 2 частина практична * 8 ? 1 Знак * стоїть замість останньої цифри залікової книжки студента Знак ?... Статистика товарного ринку. Завод у минулому році реалізував мотоциклів відповідної моделі 40* тис. шт. Всього було реалізовано мотоциклів даного типу заводами ...
Предмет статистики, основні категорії статистики 2.Методи і способи відбору одиниць у вибіркову сукупність 3.Непараметричні методи виявлення та вимірювання зв’язків ...
Загальне уявлення про статистику і відомості з її історії. 20. Визначення середньої і граничної помилок та необхідної чисельності вибірки. 27....результатами екзаменаційних оцінок з предмету статистика побудувати дискретний ряд розподілу. 5 3 3 4 3 4 5 5 3 5 4 4 3 3 5 5 ...
Статистичні таблиці, їх значення в статистиці, види таблиць та вимоги до їх побудови 17. Види дисперсій 28. Методи аналітичного групування. Дисперсійний аналіз Задача № 1 Термін розгляду ...одержаними на екза¬мені з статистики, характеризуються такими даними: Таблиця 4 Вихідні дані Оцінка на екзамені, бал Кількість студентів в групі 1 група 2 група 5 ...
...складні відсотки в фінансово банківській статистиці та методика їх розрахунку і використання. 2. Система показників статистики ощадної справи. Задача 1 На основі вихідних даних про видатки ...
Класифікація та групування, які використовує статистика страхової діяльності. Аналіз показників статистики страхової справи 2. Поняття еквівалентності відсоткових ставок. Середні відсоткові ставки.
Класифікація та групування, які використовує статистика страхової діяльності. Аналіз показників статистики страхової справи 2.Потоки платежів і фінансові ренти. Нарощена сума звичайної ренти, сучасна величина звичайної ...
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1 СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ 5 1.1.1 Поняття національного доходу. Обчислення обсягу і структури національного доходу 5 1.1.2 Вивчення ...окремих факторів 13 1.2 СТАТИСТИКА ВАЛОВОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ 19 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 22 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
Вступ 1 Загальнотеоретичні відомості про функціонування Головного управління статистики в Хмельницькій області 1.1 Історична довідка про функціонування установи, її сучасна роль та суспільне призначення 1.2 Повноваження та завдання Головного управління статистики у Хмельницькій області, його програмно ...
Вступ Розділ 1 Статистика цін та тарифів 1.1. Види цін та організація їх статистичного спостереження ...
1. Загальне уявлення про статистику і відомості з її історії 2. Визначення середньої і граничної помилок та необхідної чисельності вибірки ...
1. Метод статистики 2. Види статистичного спостереження 3. Визначення кількості груп та величини інтервалів 4.
Завдання № 1. Скласти бланк для опитування працівників універмагу, на базі якого можна охарактеризувати вік, освіту, стаж роботи, мотиви вибору професії ... На іспиті з основ статистики отримано оцінки: 4, 5, 3, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 4, ...
Варіант № Задача № Кредит надано в сумі 10,000 грн. на 5 років за складною ставкою відсотків 12% річних....150 грн Дисципліна : « Фінансово – банківська статистика» Варіант № Задача № 1. Кредит видано в сумі 10000 грн. на 3 роки за ставкою 12% річних.
1. Система статистичних показників кредитної діяльності 2. Статистика трудових ресурсів фінансово – банківських установ Задача 1 На основі вихідних даних про ...
Вступ 1. Теоретична частина 1.1 Сутність поняття «послуга» 1.2 Загальна статистика комплексу побутового обслуговування в нашій ...
Теоретичне питання: Статистика основного капіталу. Задачі. Задача 1 Динаміка заборгованості промислових підприємств регіону за короткостроковими кредитами характеризується ...
Завдання 1 На основі нижченаведених показників визначити: 1. Відсоток виконання плану по обсягу кредитових послуг. 2....робочу гіпотезу про можливі типи статистико математичних функцій з метою одержання теоретичних рівнів тренду; б) синтезувати можливі трендові моделі, адекватні емпіричному розподілу; в) розрахувати теоретичні рівні ...
1. Завдання статистичного аналізу кредитної діяльності 2. Завдання статистики маркетингової діяльності фінансово банківських установ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ На основі вихідних даних ...
ВАРІАНТ №5 (М, Н, О) 1. Галузі статистики. 2. Одиниця спостереження, одиниця сукупності. 3. Дати поняття інтервалу. 4.
* 8 ? 1 Знак * стоїть замість останньої цифри залікової книжки студента Знак ? – стоїть замість передостанньої цифри залікової книжки студента Задача 1.... Статистика товарного ринку. Завод у минулому році реалізував мотоциклів відповідної моделі 40* тис. шт. Всього було реалізовано мотоциклів даного типу заводами ...
1. Загальні уявлення про статистику і відомості з її історії 20. Визначення середньої та граничної помилок та необхідної чисельності ...
3. Загальні поняття про статистичну методологію. Організація і завдання статистики 12. Відносні величини, їх суть та форми вираження.
3. Загальні поняття про статистичну методологію. Організація і завдання статистики 15. Середня гармонічна та середня прогресивна.
7. Поняття про статистичне зведення. Види зведення 13. Середні величини та їх значення в статистиці. Види середніх величин 25.
16. Сутність ринкової інфраструктури, завдання та система показників статистики ринкової інфраструктури 17.
3. Загальні поняття про статистичну методологію. Організація і завдання статистики 12. Відносні величини, їх суть та форми вираження.
10. Статистичні таблиці, їх значення в статистиці, види таблиць та вимоги до їх побудови. 17. Види дисперсій. 28.
7. Поняття про статистичне зведення. Види зведення 13. Середні величини та їх значення в статистиці. Види середніх величин 25.
1.Завдання статистики грошового обігу та система показників 2.Нарахування складних річних відсотків. Номінальна та Ефективна ставки відсотків.
1. Завдання статистики грошового обігу та система показників 2. Факторний аналіз рентабельності. Оцінка ділової активності підприємства 3.
1.Статистика кредиту та завдання його статистичного вивчення 2.Показники результатів економічної діяльності. Методи обчислення ВВП 3.
1. Основні напрямки та правове забезпечення реформування системи медичної статистики галузі охорони здоров’я України 2.
1. Статистика мережі закладів охорони здоров’я: система показників статистичного вивчення трудових ресурсів галузі 2.
Теоретична частина Тема 40 Статистика транспорту в Україні Практична частина Завдання 1 Зробити вибірку автотранспортних підприємств з таблиці за номерами [...
Задачі Кредитні ставки комерційних банків під короткострокові позики становили: Кредитна ставка,% Суми наданих позик, млн.гр.
1. Статистичне групування. Види групування 2. Вибіркове спостереження, причини і умови його застосування 3. Системи взаємних індексів і визначення впливу ...
Завдання Результати тестування професійної психодіагностики представлені у таблиці: Таблиця Результати тестування професійної психодіагностики Первинні тестові оцінки, бали Кількість обстежених, ос ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.