Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 210 за запитом статут

... Вступ … 2 1) Поняття і види джерел міжнародного космічного права. Акти і статутні документи міжнародних організацій: Статут ООН, ...
«ЛИТОВСЬКІ СТАТУТИ» ВИЗНАЧНА ПАМ’ЯТКА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА. План Вступ Загальна характеристика Статутів. Норми цивільного права у трьох редакціях Львівських Статутів.
У статуті цього підприємства міститься положення про те, що воно зобов'язано відраховувати товариству кожний місяць 5000 грн.... У статуті створених об'єднаннями громадян підприємств, не може міститься поправка про примусове відрахування яких небудь грошей; 2.
Литовські статути як стародавні пам’ятки України 1.3. Литовські статути з юридичної точки зору Розділ 2.
Акціонерне товариство «Колос» у своєму Статуті передбачило, що за порушення трудової та статутної дисципліни на працівників накладається штраф. У цьому ж Статуті зазначено, що голова товариства обирається ...
Акціонерне товариство "Колос" у своєму статуті передбачило, що за порушення трудової та статутної дисциплі¬ни на працівників накладається штраф. У цьому ж статуті зазначено, що голова товариства оби¬...
Литовські статути, як основне джерело права на українських землях у ХVI XVII століттях РОЗДІЛ 2. Характеристика окремих галузей права та правових інститутів за І Литовським статутом 2.1.
Варіант 4 1. Розкрийте особливості дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ (визначте стадії ...
Варіант № 3 Теоретичні питання : 1.... У статуті і громадського об’єднання закріплено, що воно покликане сприяти захисту ідей соціальної справедливості. По цій причині в регістрації означеному об’...
1.Розкрийте особливості дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ (визначте стадії ...
...Висновок Список використаної літератури Отже, Статутом ООН визначено такі цілі організації: — підтримувати міжнародний мир та безпеку; — розвивати дружні відносини між націями на основі поважання принципу рівноправ'...діях, які здійснюються відповідно до Статуту, й утримання від допомоги будь якій країні, проти якої ООН вживає заходів превентивного або примусового характеру; — забезпечення дотримання країнами, які ...
...Розглянути структуру установчого договору і статуту аудиторської фірми, створеної у формі товариства з обмеженою відповідальністю. На підставі наведених витягів з проектів Статуту, установчого договору та даних про ...
...Розглянути структуру установчого договору і статуту аудиторської фірми, створеної у формі товариства з обмеженою відповідальністю. На підставі наведених витягів з проектів Статуту, установчого договору та даних про ...
Зміст Вступ РОЗДІЛ 1: Поняття і правовий статус юридичних осіб РОЗДІЛ 2: Установчі документи 2.1 Статут 2.2 Установчий договір РОЗДІЛ 3: Державна реєстрація юридичних осіб 3.1. Поняття та зміст права на створення юридичної особи ...можуть бути: розпорядчий акт або статут (положення), або установчий договір і статут, або протокол зборів тощо. Статутом юридичної особи є зведення своєрідних правил, які регулюють діяльність ...
...та внесення відповідних змін у статут. На загальних зборах акціонерів було проголосоване за доповнення порядку денного питанням про збільшення статутного фонду ПАТ шляхом проведення третьої додаткової ...рішення спостережної ради товариства в статут ПАТ були внесені зміни щодо збільшення статутного фонду на суму акцій додаткової емісії. Відповідно до статуту ПАТ спостережній раді надавалось ...
У статуті цього підприємства міститься положення про те. що воно зобов'язано відраховувати товариству кожний місяць 5000 грн.... У статуті створених об'єднаннями громадян підприємств, не може міститься поправка про примусове відрахування яких небудь грошей; 2.
Аналіз оформлення формуляру статуту 2.3. Аналіз оформлення установчого договору 2.4. Аналіз оформлення протоколу установчих зборів 2.5. Формуляр реєстраційної картки 2.6....власників два або більше та статут підприємства). На даному етапі ми вияснили, що ці документи створюються на підприємствах, які розпочинають свою діяльність.
Поняття про статут, його реквізити, навести приклад з юридичної практики Методичні рекомендації У першому завданні опрацюйте літературу: Т.М. Мельник.... Статут. При виконанні другого завдання ознайомтесь і запишіть правила правопису: а) прізвищ (зверніть увагу на правопис літери є, є, и, і, ...
...з обмеженою відповідальністю, написав його статут, оплатив реєстраційний збір й звернувся до райвиконкому з проханням про реєстрацію. Виконуючий обов’язки юриста виконкому відмовив йому у прийнятті ... Крім статуту має бути подано засновницький договір. 3. Немає документу з банку про формування статутного фонду. 4.
...підставі такого рішення та пункту Статуту, де йдеться про обов'язковість особистої трудової участі, на тому самому засіданні загальних зборів із СТОВ було виключено братів Хоменко....внести ряд змін до свого Статуту і, зокрема, ухвалити, що право голосу мають тільки акціонери, які працюють в АСГТ, непрацюючі акціонери пенсіонери мають брати участь в ...
На підставі аналізів статутів, на підставі яких функціонують існуючі в Україні громадські організації, можна стверджувати, що право здійснювати представницькі функції у суді при захисті ...єктивних прав членів цих товариств статутом не передбачаються. З урахуванням викладеного вважають, що необхідних підстав для здійснення громадськими організаціями, крім профспілок, представницьких функцій у суді в ...
Акціонерне товариство "Колос" у своєму Статуті передбачило, що за порушення трудової та статутної дисципліни на працівників накладається штраф. У цьому ж Статуті зазначено, що голова товариства обирається ...
Акціонерне товариство "Колос" у своєму статуті передбачило, що за порушення трудової та статутної дисциплі­ни на працівників накладається штраф. У цьому ж статуті зазначено, що голова товариства оби­...
...його компетенція Задача № 61 В статуті виробничого кооперативу було зазначено, що право голосу члена кооперативу буде визначатись з огляду на суму його пайового внеску з розрахунку: ...що було порушено в цьому статуті? Чи підлягає цей статут реєстрації? Якщо так, то за яких умов? Поясніть, як у виробничому кооперативі реалізуються права та обов’...
Відповідно до статуту концерну, затвердженого всіма учасниками, фінансування діяльності учасників здійснює банк, представнику якого належить 60 відсотків голосів у зборах учасників об'єднання та виконавчому органі останнього. Статутом також було передбачено право банку ...
...установчим документом виробничого кооперативу є статут, то в роботі необхідно визначити зміст відомостей, що містяться в статуті. Окремо слід охарактеризувати питання членства в виробничому кооперативі, зокрема ...
...зобов'язань через визнання недійсним статуту ПП "Ранок". Суд ухвалою від 26 квітня 2013 р. відмовив TOB «Світанок» у прийнятті позовної заяви.... 3) Чи є статут правочином? Визначте правову природу статуту та підстави визнання його недійсним. 4. ПП "Ніка", у відповідності до укладеного договору поставки, здійснило ...
...установчим документом виробничого кооперативу є статут, то в роботі необхідно визначити зміст відомостей, що містяться в статуті. Окремо слід охарактеризувати питання членства в виробничому кооперативі, зокрема ...
...для затвердження змін до положень Статуту про порядок формування та використання фондів, а саме: основним джерелом формування неподільного фонду кооперативу є прийняття на баланс сільськогосподарської техніки ...порядок розробки, прийняття та реєстрації Статуту кооперативу? Який порядок внесення змін до Статуту? Як формуються майнові фонди кооперативу?
«Статут про покарання, що накладаються світовими суддями» 3.3. «Статут кримінального судочинства» 3.4. «Статут цивільного судочинства» Розділ IV.
...зобов’язань через визнання недійсним статуту ПП «Ранок». Запитання: 1. Чи правомірно діяв суд? 2. Чи э визнання недійсними установчих документів господарської організації підставою для визнання ... Чи є статут правочином? Визначте правову природу статуту та підстави визнання його недійсним. ПРИМЕЧАНИЕ Любую из задач можно заказать отдельно (1 задача 20 ...
статут підприємства Question 3 Характерними рисами господарського товариства є: a. Мінімальна кількість засновників b. Наявність господарської правосуб’активності c....підтверджують статус юридичних осіб, відносять статут та засновницький договір. a. так b. ні Question 4 Статутний фонд підприємства створюється: a. внесенням банківських вкладів b.
...з Єдиного державного реєстру; б) статут суб’єкта господарювання; в) протокол загальних зборів учасників; г) реєстраційна картка щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру. 3....підрозділів підприємств визначаються: а) їх статутами; б) посадовими інструкціями їх керівників; в) тільки установчими документами підприємства, які утворили структурні підрозділи; г) положеннями про структурні підрозділи, які ...
статут підприємства c. закон України про підприємницьку діяльність d. договір купівлі продажу Question 3 Характерними рисами господарського товариства є: Виберіть одну ...підтверджують статус юридичних осіб, відносять статут та засновницький договір. Виберіть одну правильну відповідь a. так b. ні Question 4 Статутний фонд підприємства створюється: Виберіть одну правильну ...
...процесів управління проектами Question 2 Статут проекту є документом, у якому: a. передбачається введення у проект усіх робіт, які необхідні для успішного виконання проекту b.... Статуту проекту Question 4 Статут і опис змісту проекту: a. принципово різні документи b. розробляються для різних учасників проекту c.
...фонді та додатково визначеним в статуті майном c. усім належним їм на праві власності майном Question 26 Командитне товариство діє на підставі: a. статуту і установчого договору b.
...перевірки МШП Завдання №1 Розробити статут аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю за такими даними: а) засновники аудиторської фірми – мале підприємство "Мікроскоп", довірче товариство "...видами діяльності: є) інші реквізити статуту обрати самостійно Завдання №2 Скласти договір на одноразове проведення аудиту відкритого акціонерного товариства аудиторською фірмою за такими даними: а) предмет ...
...на складах Завдання №1 Розробити статут аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю за такими даними: а) засновники аудиторської фірми – мале підприємство "Мікроскоп", довірче товариство "...видами діяльності: є) інші реквізити статуту обрати самостійно Завдання №2 Скласти договір на одноразове проведення аудиту відкритого акціонерного товариства аудиторською фірмою за такими даними: а) предмет ...
...єктів кооперації Завдання № 62 В статуті виробничого кооперативу «Квант» зазначено, що виробничий кооператив – це юридична особа, яка створена шляхом об'єднання фізичних осіб або на основі ...даних умов може бути зареєстрований статут виробничого кооперативу «Квант»? Визначте особливості правового положення виробничих, обслуговуючих кооперативів та споживчих товариств? Визначте подібні та відмінні ознаки цих кооперативів?
Статут медичної установи Розділ 3.Основні етапи реєстрації створеного підприємства Розділ 4. Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії Розділ 5.... Статут медичної установи 5.6. Маркетингова стратегія 5.7. Виробничий план медичних послуг 5.8. Організаційний план 5.9.
...з обмеженою відповідальністю, написав його статут, оплатив реєстраційний збір й звернувся до райвиконкому з проханням про реєстрацію. Виконуючий обов’язки юриста виконкому відмовив йому у прийнятті ... Крім статуту має бути подано засновницький договір. 3. Немає документу з банку про формування статутного фонду. 4.
Установчий договір і статут 2.1. Співвідношення установчого договору зі статутом 2.2. Значення установчого договору 2.3. Фіксування в установчому договорі Висновок Cписок ...
Задача №498 Громадянину України Сидоренко при прийнятті на роботу в сільськогосподарський кооператив на посаду агронома було повідомлено, що відповідно до статуту кооперативу він може бути прийнятий на роботу тільки після вступу в члени кооперативу з відповідною сплатою вступного та членського внеску. Чи відповідає вказане положення статуту законодавству України?
...України; 2) в порядку, передбаченому статутом кооперативу; 3) в порядку, передбаченому законом; 4) в порядку, передбаченому статутом споживчого товариства. Література
117 Статуту залізниць України фірма “Харківдерев” пред'явила претензію до залізниці про відшкодування 88 000 грн. вартості вантажу. Залізниця відхилила претензію, посилаючись на п. 135 Статуту, вказавши, що вантаж видано АТ "...
З цією метою був створений статут підсобного підприємства. В ньому передбачалася передача церковного майна в господарське відання підприємства та відрахування частини прибутку на потреби засновника. Реєструючі органи, куди були направлені статутні документи, відмовилися реєструвати підсобне підприємство ...
...Гайда, що діє на підставі Статуту товариства, і ТзОВ "Нові текс ЛТД", надалі — "Зберігач", в особі директора Макарчука Валерія Миколайовича, що діє на підставі Статуту товариства, керуючись положеннями ст.
Це і знайшло відображення в статуті. Проте їм було відмовлено у реєстрації страхової компанії. На яке коло питань розраховано це завдання?...це тим, що, відповідно до статуту АТ, Письменний не мав належно оформлених повноважень щодо укладення цього договору. Вирішення питань про відчуження приміщень є виключною компетенцією загальних ...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.