Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 409 за запитом створюють

Приймаючи рішення про створення акціонерного товариства, засновники мали вирішити питання: 1. Який вид цього товариства закрите чи відкрите ...
...програми Question 117 Ярлик можна створювати: a. у будь якому файлі b. в будь якій папці c. на Робочому столі Question 118 Вміст контекстного меню об'... створювати текстові документи без форматування у файлах з розширенням .txt b. створювати текстові документи з форматуванням c.
...небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей; б) великомасштабна аварія, яка призводить до важких ...небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей; б) великомасштабна аварія, яка призводить до важких ...
...вміння долати бар’єри; здатність створювати згуртований колектив b. Особи, які здатні приймати рішення самостійно, під власну відповідальність c. Лідери, які активно та розумно критично реагують ...вміння долати бар’єри; здатність створювати згуртований колектив b. Лідери, які активно та розумно критично реагують на ідеї інших, що дозволяє зробити з них послідовників c.
...продукту Question 4 Поліпшуючі інновації створюються на основі: a. нових знань b. існуючих знань, відомих законів та принципів c. результатів фундаментальних досліджень d....існування на цих територіях державою створюється: a. пільгове бюджетне фінансування b. пільговий конкурсний режим відбору інноваційних проектів c. пільговий податковий режим d.
винахід Question 4 Поліпшуючі інновації створюються на основі: a. існуючих знань, відомих законів та принципів b. нових знань c. результатів фундаментальних досліджень d....існування на цих територіях державою створюється: a. пільгове проектно цільове фінансування b. пільгове бюджетне фінансування c. пільговий податковий режим d. пільговий конкурсний режим відбору інноваційних проектів ...
винахід Question 4 Поліпшуючі інновації створюються на основі: a. існуючих знань, відомих законів та принципів b. нових знань c. результатів фундаментальних досліджень d....існування на цих територіях державою створюється: a. пільгове проектно цільове фінансування b. пільгове бюджетне фінансування c. пільговий податковий режим d. пільговий конкурсний режим відбору інноваційних проектів ...
створює нові ринки для підприємства Question 11 Менеджмент починається з: a. стимулювання персоналу b. правильної постановки цілей c....Question 13 Підрозділи в організації створюються в результаті: a. вертикального розподілу праці b. горизонтального розподілу праці c. функціонального розподілу праці Question 14 Внутрішніми змінними в організації, ...
...конкретною називається корисна праця, яка створює речі, що задовольняють ті чи інші потреби. Види конкретної праці якісно відмінні один від одного.... Конкретна праця, створюючи споживну вартість, не може створювати вартість. Вона виражає те, чим товари відрізняються один від одного.
...новачка забезпечити поширення свого товару створює такий вхідний бар'єр, як: економія за рахунок масштабів; товарна диференціація; вимога інвестувань; доступ до каналів розподілу 77....фінансові ресурси, щоб успішно конкурувати, створює такий вхідний бар'єр, як: економія за рахунок масштабів; товарна диференціація; вимога інвестувань; доступ до каналів розподілу 78.
...є продуктом цивілізації та культури, створюються в результаті свідомої діяльності людей, їх спільнот та соціальних інституцій. Так, правові норми приймаються спеціально уповноваженими державними органами — парламентом та ...фінансовий сектор (бюро, група), що створюється у складі бухгалтерії, фінансово збутового відділу чи іншого підрозділу підприємства, керівник якого в такому разі несе відповідальність за фінансову роботу ...
...випадків є «джентльменськими угодами», що створюють лише моральні зобов’язання для сторін завжди наділені обов’язковою юридичною силою в переважній більшості випадків характеризуються обов’язковою юридичною ...Сучасні об’єднання підприємців почали створювались: раніше створення профспілок одночасно зі створенням профспілок пізніше створення профспілок Question 10 Об’єднання підприємців в державах Європи і США, ...
...управлінським інструментом, а з іншого — створюють низку проблем в управлінні організацією. Інноваційні стратегії: прискорюють постійний розвиток організації в умовах ринку; забезпечують переваги в конкуренції на основі ...ліній; сприяють лідерству в цінах; створюють основу для суспільного визнання фірми (організації). З іншого боку, інноваційні стратегії створюють для проектного, корпоративного, інноваційного управління складні умови, серед ...
...та суворо визначений порядок діяльності створюють такі переваги в забезпеченні правильного застосування правових норм і закріплення законності в країні, які не може мати жодна форма державної ... Іншими словами, стадія підготовчого провадження створює правові та фактичні умови для повноцінного судового розгляду кримінального провадження. Вона виступає своєрідним процесуальним фільтром, який унеможливлює потрапляння в центральну ...
Аналіз документів, що створюються та використовуються в процесі управлінської діяльності районної державної адміністрації 2.1 регламент 2.2 розпорядження 2.3 положення 2.4 ...відділи та інші підрозділи, які створює, реорганізовує, ліквідовує голова адміністрації.Організаційне, правове, матеріально технічне забезпечення діяльності адміністрації здійснює секретаріат, який очолює заступник голови адміністрації з питань ...
...наприклад, держава), які існують (чи створюються) на основі закону чи адміністративного акта, та юридичні особи приватного права, які створюються на підставі приватно правових актів.
не створювати коаліцій з дитиною проти батьків або вчителів d. не створювати коаліцій з батьками проти дитини Question 8 Балів: 1 Принципом ...
...ми вияснили, що ці документи створюються на підприємствах, які розпочинають свою діяльність. б) реєстраційна документація (реєстраційна картка, документ, що засвідчує сплату реєстраційного збору, документ, що засвідчує ...уявлення процесу реєстрації підприємств, що створюються, автором запропоновано ряд масивів документів, які необхідно представляти в відповідних органах, а саме: у банку, при відкритті тимчасового рахунку для ...
...удосконалює його, розробляє режими функціонування, створює механізми адаптації в змінах зовнішніх і внутрішніх зв'язків в системі управління. Тому організація управління формування умов стійкості і гнучкості ...і професійний склад персоналу і створюється система інформаційного забезпечення. При цьому формуються рівні управління, підрозділи або ланки по рівнях управління і система зв'язків між ними.
Унітарне підприємство: а) створюється одним засновником; б) створюється тільки юридичними особами, незалежно від їх кількості; в) засноване тільки на власності об’єднання громадян та ...
...Розвиток інтеграції в рамках Євросоюзу створюється за допомогою норм, які регулюють інтеграційні процеси... Виберіть одну правильну відповідь a. шляхом укладання міжнародних угод b....видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект b. усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та ...
...продукцію, надають послуги та роботи, створюють товари, які потім реалізовуються на ринку збуту, після чого отримують дохід. В наш час не має жодної організації чи підприємства, ... Кожне підприємство створює всі можливі умови для економічно вигідної робо ти, з метою отримати більший дохід і зменшити витрати.
Древні різьбяри по дереву, каменерізи створювали дерев'яні і кам'яні скульптури поганських богів, духів, живописці розмальовували стіни поганських капищ, робили ескізи магічних масок, що потім ...і музика, і мистецтво ліплення створювалися в основному по церковних канонах, де відсікало усе, що суперечило вищим християнським принципам. Аскетизм і строгість у живописі (іконопис, мозаїка, ...
Вона створює не тільки необхідні умови для диференціації виконання покарання, а й значною мірою впливає на формування системи установ виконання покарання, забезпечує ... Крім того, вона створює умови для індивідуалізації виконання покарання. Згідно зі ст. 67 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, метою класифікації є: відокремлення ...
...має виховна робота, оскільки тут створюється відповідний моральний стан футболіста, що забезпечує його готовність витримувати великі тренувальні навантаження та психологічні напруження, пов’язані участю в змаганнях.... Етап загальної підготовки створює відповідні умови для розвитку та удосконалення таких якостей, як здатність мобілізувати Список використаної літератури
Воно створює основу для чіткої налагодженої роботи всіх структурних підрозділів, дозволяє розробити комплекс заходів і методів, що забезпечують впровадження в практику господарювання ...протягом останніх 3 х років, створює нові робочі місця та розширює обсяги виробництва товарної продукції (за 3 роки виробництво товарної продукції зросло на 1,4%).
...придбання товарів і приготування їжі створює необхідні умови для розвитку ринкової економіки, технічного процесу, підвищення продуктивності праці і ефективності суспільного виробництва....певному порядку номенклатури товарів, що створюють необхідну сукупність для торгівлі. Стійкий асортимент товарів в магазині обумовлює скорочення витрат часу покупців на пошук товарів, дозволяє стандартизувати всі ...
...вираховується чистий експорт b) ВНП створюється факторами виробництва, які належать фізичним особам, фірмам і державі даної країни, а ВВП створюється факторами виробництва, які застосовуються у межах ...
...до установи); • вихідні (документи, що створюються в установі і надсилають ся в інші організації); • внутрішні (документи, що створюються в установі і не виходять за її межі).
...менеджменту, мотивує поведінку, підтримує і створює культурні цінності, необхідні для досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей організації. Сутність управлінського обліку, його призначення можна коротко передати визначенням: «...ефективним інструментом управління, тому що створює конкурентні переваги в ринковому середовищі, а саме, забезпечує підприємство ключовою інформацією.
...період економічного спаду уряд: а) створює профіпит державного бюджету; б) створює дефіцит державного бюджету; в) збільшує податки; г) зменшує державні витрати. br />br /> 6.
...якщо припустити, що додаткова вартість створюється? а) працею, капіталом і землею; б) постійним капіталом; в) неоплаченою працею продуктивних робітників; г) працею додатково найманих працівників; д) всім ... Маркса проаналізуйте, що створює конкретна праця? а) вартість; б) споживчу вартість; в) переносить вартість засобів виробництва на готовий продукт; г) додаткову вартість; д) прибуток; ...
...тенденції розвитку економіки, якість повинна створюватись на всіх етапах життєвого циклу продукту або послуги, які забезпечують кінцеве споживання. Фактично мова йде про загальну систему управління організацією ...взаємовідносин суб’єктів господарювання, які створюють якісний бізнес в цілому. Перелік графічного матеріалу: Рис. 2.1. Організаційна структура управління ПП «Світ» Таблиця 2.1 Аналіз основних ...
Створює психіатричні установи по можливості за місцем проживання пацієнтів 2. Створює лікувально виробничі підприємства 3. Установлює обов'язкову квоту робочих місць ...
...тенденції розвитку економіки, якість повинна створюватись на всіх етапах життєвого циклу продукту або послуги, які забезпечують кінцеве споживання. Фактично мова йде про загальну систему управління організацією ...взаємовідносин суб’єктів господарювання, які створюють якісний бізнес в цілому. Менеджмент якості спрямований на управління якістю продукції та охоплює всю систему менеджменту підприємства, спираючись на системний ...
...домогтися успіху, маркетологи послуг повинні створювати конкурентну диференціацію, надавати високу якість послуг і знаходити засоби підвищення виробництва. Людство вступило в двадцять перше століття....в своїх штатах спеціалістів, які створюють систему навчання менеджерів, які дозволяють швидко освоюють нові методі і форми роботи з споживачами і дізнатися про діяльність конкурентів.
...тенденції розвитку економіки, якість повинна створюватись на всіх етапах життєвого циклу продукту або послуги, які забезпечують кінцеве споживання. Фактично мова йде про загальну систему управління організацією ...взаємовідносин суб’єктів господарювання, які створюють якісний бізнес в цілому.
Зовнішні подразники, які створюють у сукупності пускову ситуацію, називають: А) тропізмами; Б) релізерами; В) реакцією: Г) фотопатією; Д) фенотипом. 11....поведінки отримує "вихід назовні", тобто створюється можливість без індивідуального досвіду в біологічно значущих ситуаціях реагувати так, щоб це сприяло збережен ню особини і виду» Тобто здесь ...
Бізнес інкубатори створюються у вигляді інформаційних структур для формування локального і сприятливого для діяльності малих фірм підприємницького середовища....техніки, технології та інших засобів, створювати, обробляти, передавати інформацію. В умовах переходу до постіндустріального суспільства, продукування інформації розглядається як самостійна виробнича галузь, а інформація як специфічний ...
Створювати самоуправляємі робочі групи, оскільки це підвищує рівень моральності 10. Стійко дотримуватися довгострокових планів, незважаючи на конкуренцію 11.... Створювати обслуговування, що породжує повторний бізнес 14. Заохочувати співробітників за пошук способів ефективнішої роботи 15. Використовувати своєчасну винагороду 16.
неможливість створювати потенціал в організації та необхідну гнучкість для того, щоб можна було перейти до нового управлінського стилю, що відповідає ситуації c.... неможливість створювати потенціал в організації та необхідну гнучкість для того, щоб можна було перейти до нового управлінського стилю, що відповідає ситуації d.
не створює правових наслідків c. дозволяє особі розпоряджатися річчу d. означає перехід права власності на річ Question 3 Перехід права власності на річ: a. створює передумови на набуття права на ...
Фонди створюються для певних видів соціальних випадків, що регулюються соціальною політикою держави відповідно до міжнародних норм. Необхідність соціального страхування зумовлена такими причинами: ... В “третіх” державах створюються умови, за яких державний апарат управління служить фактично не на саму державу, а в більшій мірі забезпечує інтереси вузького кола ...
Вільні резерви страховика створюються за рахунок: а) статутного капіталу; б) нерозподіленого прибутку; в) додаткового капіталу; г) резервного капіталу. 3.... Фонди страхових гарантій створюються: а) страховиками; б) страхувальниками; в) страховими посередниками; г) страховими брокерами. 8. Платоспроможність залежить від: а) розміру ресурсів страховика; б) розміру ...
надає право працювати аудитором та створювати аудиторську фірму b. дозволяє надавати аудиторські послуги c. надає право працювати на посаді аудитора d.... служба внутрішнього аудиту створюється відповідно до рішення керівництва організації, а зовнішнього – згідно з порядком, установленим законодавством України Question 10 Стан системи внутрішнього контролю впливає: ...
...того, щоб поліпшувати умови праці, створювати сприятливе середовище, підприємства витрачають засоби (причому в 2 рази більші) на компенсацію працівнику за виробничий ризик (введення скороченого робочого часу, ...важливість нормування праці багато підприємств створюють свою власну нормативну базу, у тому числі і з використанням мікроелементних нормативів, автоматизованих систем проектування трудових процесів і їхнього нормування.
...ЛІТ за рішенням конференції може створюватись і дитяча піклувальна рада. Колективним органом учнівського самоврядування є учнівська конференція. В період між учнівською конференцією діє шкільний парламент.... У ЛІТ створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган педагогічна рада. Здійснивши аналіз нормативно правого та документаційного забезпечення нами було з’ясовано, документи повинні ...
...Question 18 Зовнішні подразники, які створюють у сукупності пускову ситуацію, називають: a. фенотипом b. тропізмами c. релізерами d. реакцією e. фотопатією Question 19 Ігровий період у ...33 Сукупність властивостей організму, які створюються в процесі його розвитку, називають: a. фенотипом b. лабільністю c. індивідуальністю d. філогенезом e. локомоцією Question 34 Перенесення притаманних людині ...
Для проведення групової психотерапії створюється група з індивідів лише однієї статі, без обмеження віку. Кількість членів групи не обмежується: скільки зголосилося на участь, стільки й ...питання про те, чи варто створювати нову психологічну консультацію. Ви таки прийняли позитивне рішення на користь її створення. Спробуйте тепер визначити сприятливе місце для її розміщення ...
...питання про те, чи варто створювати нову психологічну консультацію. Ви таки прийняли позитивне рішення на користь її створення. Спробуйте тепер визначити сприятливе місце для її розміщення ... Для проведення групової психотерапії створюється група з індивідів лише однієї статі, без обмеження віку. Кількість членів групи не обмежується: скільки зголосилося на участь, стільки й ...
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.