Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 63 за запитом студентському

...розвитку професійної навчальної діяльності у студентському віці 1.1. Психологічні особливості студентського віку 1.2. Психологічні особливості навчання як одного з видів діяльності студентів 1.3.
...конфліктних стосунків та ситуацій у студентському середовищі 2.1. Психологічна характеристика студентського віку та студентства 2.2. Установки учня і установки професіонала: диспозиційний конфлікт у студента ...
...психологічного клімату на ефективність навчання студентської групи…………….34 2.1 Постановка проблеми та обґрунтування методів дослідження……………..34 2.2 Характеристика вибірки досліджуваних……………………………………...39 2.3....щодо покращення соціально психологічного клімату студентської групи……………………….....54 3.1. Основні стратегії управління соціально психологічним кліматом у колективі…………………………………………………………………….…54 3.2.
...ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 1.1. Історичні аспекти дослідження лідерства в вітчизняній психології 1.2. Теоретичний аналіз понять «лідер», «студенська молодь», «тренінг» 1.... ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТРЕНІНГОВИМИ ЗАСОБАМИ 2.1. Мета, программа та структурні блоки тренінгу 2.2. Проведення тренінгу лідерських якостей ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
1. Студентська науково дослідницька робота як засіб підвищення якості підготовки спеціалістів 2.
Варіант VІІІ ... У студентський гуртожиток за заявою про крадіжку грошей із ящика письмового стола одного з мешканців прибула слідчо оперативна група, у складі якої ...
ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО. Задача№1. Вихователька студентського гуртожитку Котова вчинила дводенний прогул.
Вступ 1. Установки учня і установки професіонала: диспозиційний конфлікт у студента вузу 2. Внутрішньоособистісний конфлікт студента 3. Особливості міжособистісних конфліктів в студентському середовищі 4.
Постановка проблеми. Аналіз основних досліджуваних публікацій. Мета роботи. Вклад основного матеріалу. Висновки. Література....законодавчі гарантії соціально правового захисту студентської молоді. Виокремлено проблеми, пов’язані з недосконалістю законодавчого регулювання життя студентства.
Висновок Отже, результат спілкування — налагодження певних стосунків з іншими людьми....спілкування та спільна діяльність у студентській групі у розрізі взаєморозуміння, взаємовідповідальності, взаємодопомоги, дисципліни і самодисципліни є джерелом становлення колективних взаємин.
РОБОТА СКЛАДАЄТЬСЯ З: Розділ 1. Методологічна частина Загальна характеристика проблеми.
– науковий керівник студентських робіт (дипломних і курсових робіт, рефератів, статей і доповідей) і студентських наукових гуртків з юридичних дисциплін, а також організатор конференцій, ...
Результати дослідження апробовано на студентсько викладацькому науково методичному семінарі «Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 9 квітня ...
Підготуйте виступи в науково студентському гуртку з наступних тем. «Політична культура сучасної молоді». «Молодіжна політика в Україні». «Молодіжний український бізнес». «Ціннісні орієнтації сучасної молоді». «Студентське кохання та студентська сім’я».
...АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ 6 1.1 Теоретичні аспекти вивчення смислової сфери 6 1.1.1 Визначення поняття «ціннісна орієнтація особистості» 6 1....особливості цінністно значеннєвої сфери у студентському віці 32 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДІЯЛЬНОСТІ 39 2.1.
Соціально психологічні особливості студентської молоді 2.1. Загальні особливості 2.2. Сучасні риси студентської молоді 3. Адаптація першокурсників в умовах вищої школи Висновок Список ...
Становлення комунікативного потенціалу студентської молоді РОЗДІЛ II. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2.1. Процедура, організація та методика дослідження комунікативного потенціалу студентів 2....
Студент студентська група – студентський курс. С.Нормативний акт – закон – «Закон про вибори». D. Місто – вулиця – будинок. 4.
...методи й організаційні форми виховання студентської молоді. Завдання 5. Складіть схему, що відображає мету, завдання, роль, функції, форми й методи роботи куратора студентської академічної групи.
Мертон Question 6 Балів: 1 Студентська академгрупа є прикладом : Виберіть одну правильну відповідь a. малої соціальної групи b. соціальної агрегації c. неформальної групи d....необхідно з’ясувати якісний склад студентської групи c. якщо необхідно з’ясувати стан навчальної дисципліни чи результати екзаменаційної сесії d. коли необхідно знати, які чинники впливають ...
...роль друкованих ЗМІ у житті студентської молоді. Об’єкт – засоби масової інформації як соціальний інститут суспільства. Предмет стан, динаміка та основні фактори ЗМІ як соціального інституту ...Роль друкованих ЗМІ у житті студентської молоді».
Результати дослідження апробовано на студентсько викладацькому науково методичному семінарі «Науково дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах ...в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько викладацького науково методичного семінару, зо березня 2010 р.)– Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – с. 69 – 71.
Результати дослідження апробовано на студентсько викладацькому науково методичному семінарі «Науково дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах ...в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько викладацького науково методичного семінару, зо березня 2010 р.)– Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – с. 69 – 71.
підготовку студента до виступу на студентській науковій конференції. b. керівництво роботою студента при його участі у виконанні науково дослідної роботи; c.... Question 9 Студентський вік – це: a. вік професійного навчання. b. складова частина молоді; c. вік високого розвитку пізнавальних процесів; Question 10 Для навчальної ...
видів студентських робіт з усіх правових дисциплін • Цілеспрямований, пунктуальний, чесний • Відповідальність, акуратність і точність виконання завдань Магістерська 900 1500 грн.
div>Освіта: 2 вищі освіти технічна і економічна Досвід роботи в сфері виконання виконання студентських робіт 10 років. Дипломну виконуємо за тиждень, два, курсова день два. Акція !!! Заказуєте в мене 1 роботу на другу знижка ...
Психологічні особливості студентської молоді 1.2. Педагогічна характеристика студента Розділ 2. Вивчення студента вищого навчального закладу 2.1.
Соціально психологічні особливості студентів та студентського віку 1.3. Спілкування студентів у груповій навчальній діяльності 1.4. Психологічні особливості формування культури спілкування та мовлення студентів Розділ ...
Соціально психологічний клімат у студентській академічній групі та фактори, що його визначають Розділ 2. Експериментальне дослідження соціально психологічного клімату в колективі 2.1.
Становлення комунікативного процесу студентської молоді РОЗДІЛ II. ПСИХОДІАГНОСТИКА КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 2.1. Організація та методика дослідження комунікативних особливостей у студентів 2.2.
Психологічні особливості студентської молоді 1.3. Вплив рівня особистісної тривожності на навчальну діяльність студентів Розділ 2 Експериментальне дослідження впливу особистісної тривожності на навчальну ...
Особливості ціннісних орієнтацій у студентському віці РОЗДІЛ II. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1. Методика проведення дослідження 2.2. Особливості організації дослідження РОЗДІЛ III.
Проблеми соціалізації студентської молоді Висновок Список використаної літератури:
Сімейне життя очима сучасної студентської молоді ...................................... 14 Розділ ІІ. Дослідження готовності юнацтва до виконання майбутніх сімейних ролей. ....................................................................................................................................................................... 18 2.1.
Гендерна соціалізація студентській молоді Висновки Список використаних джерел
Студентські наукові дослідження в кредитно модульній системі організації навчального процесу: Монографія – Рівне: НУВГП, 2007. – 127с. 2. Основи наукових досліджень.
Студентський рух на захист прав чорношкірих 2.3. Боротьба з расовою сегрегацією в школах та громадських місцях РОЗДІЛ ІІІ.
2010 2013 – написання наукових та студентських робіт (за напрямком психологія, педагогіка, управління навчальним закладом). Особистісні якості організованість; наполегливість; відповідальність; врівноваженість; Додаткові відомості впевнене володіння Microsoft Office, ...
Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої освіти 18 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24
...та пропозиція на обіди в студентській їдальні описуються рівняннями: Qd = 2400 – 100 P Qs = 100 + 250 P Визначити рівноважну ціну та кількість проданих обідів за такою ...
...щодо перевірки діяльності останнього; 2)студентський профспілковий комітет і студент з приводу надання матеріальної допомоги студенту; 3) громадянин України і особа без громадянства щодо укладення договору ...
...та пропозиція на обіди в студентській їдальні описуються рівняннями: Qd = 2400 – 100 Р Qs = 100 + 250 Р Визначити рівноважну ціну та кількість проданих обідів за такою ...
...викладачем, порівняно зі шкільним вчителем; студентське мікросередовище суттєво відрізняється від шкільного. У вищому закладі освіти студент зустрічається із зовсім іншими очікуваннями щодо нього, насамперед це очікування ...
...в даний час, особливо в студентському середовищі, незареєстровані союзи зустрічаються досить часто. Якщо раніше громадянські шлюби вважалися чимось аморальним і аморальним, то сьогодні багато людей не ...
Організаційно управлінські аспекти волонтерської діяльності студентської молоді 3.2. Технології волонтерської роботи в діяльності дитячих громадських організацій 3.3. Проблематика волонтерства Висновки Список літератури Додатки
...виник у Лонгфело ще у студентські роки у Боудойні, і виношувався понад 30 років. Сучасник Г. Лонгфелло, М. Д. Конвей, назвав поему першим американським внеском у ...
Особливості соціалізації студентської молоді. Особливості соціалізації учнів сільських та міських шкіл. Соціалізація дитини за межами сім'ї. Вплив комп’ютерних технологій на соціалізацію ...
В студентську раду інституту обрано 8 студентів. Скількома способами можна обрати керівну групу у складі голови, заступника та секретаря? 3.
В студентську раду інституту обрано 8 студентів. Скількома способами можна обрати керівну групу у складі голови, заступника та секретаря? 2.
...підприємству для проведення опитування серед студентської молоді. Ідентифікуйте метод визначення вибірки. Завдання до теми 4 Ознайомтесь із проблемною ситуацією й методикою оцінки конкурентоспроможності імпортної продукції, вирішіть ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.