Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 502 за запитом студент

Проблеми адаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу 1.1. Типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти ……………………………………....................................
Теоретичні аспекти дослідження психології спілкування студентів 1.1. Психологічний аналіз категорії спілкування 1.2. Соціально психологічні особливості студентів та студентського віку 1.3.
Викладачі часто сприймають студента як «машину», що обробляє інформацію, слухає лекції, читає підручники, виконує завдання, та демонструє свої знання на заліках та екзаменах, що ...та неадекватних вимог, з якими студент просто не може впоратися. Побудова оптимальної програми професійного навчання залежить від врахування можливостей та потреб студентів.
...та реалізації індивідуального навчального плану студента при КМСОНП 2. Контроль успішності студента 3. Контроль за індивідуальним навчальним планом студента 4. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та ...
Теоретичні засади формування евристичної діяльності студентів вищих туристичних навчальних закладів 1.1. Поняття евристичної діяльності студентів 1.2. Потреба в удосконаленні евристичної діяльності майбутніх працівників туристичної ...
В ході дослідження вдалося проаналізувати основні моральні якості, виявити їх сутність та вплив на студентів. Вдалося довести, що моральні якості мають комплексний, компілятивний характер та складаються з морально етичних, особистісних, колективних моральних якостей, які є ...час впливу моральних якостей на студента, який полягає в противазі негативним моральним якостям морально етичними, особистісними, колективними якостями, що сприяє духовному, соціальному вдосконаленню студе...
...який реалізує автоматизацію підсумкової атестації студентів з навчальної дисципліни. Програма повинна мати: 1. Інтерфейс користувача; 2. Вікно для відображення поля проведення тесту, функцію вибору нового тесту....програми для автоматизації підсумкової атестації студентів з навчальної дисципліни. Розроблена програма надає змогу зробити процес підсумкової атестації студентів з навчальної дисципліни не лише швидким, але й ...
Проблеми адаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу 1.1. Типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти ……………………………………....................................
...впливу тривожності на навчальну успішність студентів 1.1. Проблеми тривожності у студентів в процесі навчальної діяльності 1.2. Психологічні особливості студентської молоді 1.3.
Типології особистості сучасного студента 2. Типологія студентів за В.Т.Лісовським 3. Типологія студентів за їх власними оцінками Висновок Список використаної літератури
...основи психолого педагогічної характеристики сучасного студента 1.1. Психологічні особливості студентської молоді 1.2. Педагогічна характеристика студента Розділ 2. Вивчення студента вищого навчального закладу 2.1.
...поняття „адаптація”, специфіку процесу адаптації студентів у ВЗН в умовах кредитно модульного навчання. Розглянуті основні види адаптації студентів та умови здійснення ефективної адаптації студентів.
...емоційного благополуччя та особливості засвоєння студентами навчального матеріалу 1.1. Емоційне благополуччя особистості 1.2. Психологічна характеристика студентства 1.3. Засвоєння студентами навчального матеріалу Розділ 2.
Завдання 3 Студент філологічного факультету університету Олександр Петренко звернувся до міського військового комісаріату за місцем знаходження гуртожитку із проханням поставити його на військовий ...університету, що він дійсно є студентом і має право на забезпечення гуртожитком. В університеті відповіли, що таку довідку О. Петренку зможуть видати лише через два тижні, ...
Особливості та розвиток комунікативної компетентності студентів 2.1. Особливості комунікативної компетенції студентів – майбутніх спеціалістів школи 2.2. Застосування соціально психологічного тренінгу в професійному навчанні студентів майбутніх ...
Завдання 3 Студент філологічного факультету університету Олександр Петренко звернувся до міського військового комісаріату за місцем знаходження гуртожитку із проханням поставити його на військовий ...університету, що він дійсно є студентом і має право на забезпечення гуртожитком. В університеті відповіли, що таку довідку О. Петренку зможуть видати лише через два тижні, ...
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 3.1. Аналіз результатів дослідження ціннісної орієнтації студентів психологічного факультету 3.2. Аналіз результатів дослідження ціннісної орієнтації студентів педагогічного факультету ...
У жовтні 2002 року Лавров, будучи студентом Ужгородського університету, позичив у Філімонова 20 доларів США під заставу залікових книжок (своєї та Свиридова), а також ювелірного виробу, належного ...забрав 16 залікових книжок інших студентів, які загорнув у сорочку потерпілого і того ж дня спалив. Лаврова було притягнуто до відповідальності за ч. 1 ст.
...роботі розглядається проблема професійного саморозвитку студентів першого курсу спеціальності практична психологія. Аналізуються результати проведеного дослідження, спрямованого на вивчення ставлення досліджуваних до процесу саморозвитку....практичного дослідження процесу професійного саморозвитку студентів першого курсу спеціальності «Практична психологія».
Діаграма опитування студентів у технікумі за спеціальностями . «Механізація сільського господарства» — техніки механіки 3.2. Діаграма, що показує вік опитуваних. 3.3.... Мета: дослідити ставлення студентів коледжу до престижності сільськогосподарської праці
Діагностика агресивності у сучасних студентів та шляхи її ослаблення 2.1. Мета, задачі та методи експериментальних досліджень 2.2. Дослідження та аналіз агресивності студентів за методикою А. Басса – А.
Організація самостійної діяльності студентів як педагогічна проблема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ПРОЕКТИВНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 2.1.
І студентам було запропоновано внести пропозиції для покращення їх підготовки з цих питань, і майбутні вчителі пропонують введення відповідних тем в курс ...дослідження ми виявили рівень готовності студентів до творчої педагогічної діяльності, застосування новітніх педагогічних технологій. І, порівнюючи традиційні і нові технології, можна Список використаних джерел
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДІЯЛЬНОСТІ 39 2.1. Опис вибірки та ходу дослідження 39 2.2. Опис методів дослідження 40 2.2.... Результати аналізу смисложиттевих орієнтацій студентів з різною специфікою організації діяльності 51 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 56 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 59
ВАРІАНТ 26 1.... Задача: Попова, студентка випускного курсу медичного університету, яка до вступу в університет працювала медичною сестрою в гінекологічному кабінеті, після наполегливих прохань Чвирь, зробила ...
Характеристика студентку практикантку Красноармійського педучилища Мисік Катерину Іванівну групи 42 Ш
Вступ Розділ 1. Теорія та практика впровадження інтерактивних методів навчання в початковій школі 1.1.... І студентам було запропоновано внести пропозиції для покращення їх підготовки з цих питань, і майбутні вчителі пропонують введення відповідних тем в курс ...
ВСТУП 1. Психологічна теорія навчальної діяльності 2. Формування навчальної діяльності студентів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП 1. Психологічна теорія навчальної діяльності 2. Формування навчальної діяльності студентів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВАРІАНТ № 5. 1. Порядок та проблеми виконання рішень про накладення стягнень за ... Відповідаючи на практичному занятті студент Іванов зарахував до заходів адміністративного впливу: вилучення речей та документів, які є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення; конфіскацію предмету, ...
1. Особливості Інтернет в Україні 2. Інтернет та діти 3. В освіті інформаційна революція 4. Internet як засіб дистанційної самоосвіти студентів Література
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПАМ’ЯТЬ ТА ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЯ 1.1. Визначення поняття пам’яті 1.2....ПАМ’ЯТІ НА УСПІШНІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 2.1. Організація і методи дослідження 2.2. Результати дослідження 2.3. Шляхи, прийоми і засоби тренування та покращення пам’...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практики за темою магістерських та дипломних робіт для студентів денної та заочної форм навчання ...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ до лабораторних робіт з курсу "Управління фінансовою санацією підприємства" для студентів денної форми навчання спеціальності 7....
Вступ 1. Види самостійних робіт і педагогічне керівництво ними 2. Семінари і практичні заняття Висновки Список використаних джерел
Вступ 1. Характерні вікові особливості студентства 1.1. Особливості онтогенезу 1.2. Якісні перетворення в особистості молодої людини 2.
Шістнадцятирічний Вітя Сумароков, який навчається в університеті, на одержану стипендію купив декілька білетів грошово речової лотереї.
Вступ 1. Актуальні проблеми профілактики і психотерапевтичної корекції тютюнової залежності 2. Загальна характеристика досліджуваних та методи дослідження 3.
Вернадська звернулася до видавництва «Юридичний світ» з позовом, в якому просила стягнути авторську винагороду та відшкодувати заподіяну ...
РОБОТА СКЛАДАЄТЬСЯ З: Розділ 1. Методологічна частина Загальна характеристика проблеми. Тема дослідження Мета дослідження – Завдання дослідження: Об’єкт ...
... 1. Роль словників у підвищенні мовної культури. Загальновідомо, що справжній розквіт української лексикографії розпочався ...
процес взаємодій між викладачем та студентами. b. процес виховання; c. процес навчання; Question 5 Фундаменталізація навчання це: a. збільшення кількості дисциплін за фахом; b.... посилення індивідуального впливу викладача на студентів. b. урахування індивідуально психологічних особливостей студентів, змісту дисципліни; c. індивідуальне навчання; Question 7 Фактори індивідуалізації навчання передбачають: a.
...там де це доречно, залучайте студентів в діалог. Завершуйте лекцію узагальненнями, лаконічними висновками. 5.Оформлення конспекту лекції Тема лекції. Для якої категорії слухачів пропонується лекція (курс, ... Прийоми активізації навчально пізнавальної діяльності студентів на лекції. Обладнання. Унаочнення (презентація, виставка книг, ілюстрації тощо). Основна ідея, проблема, що можуть бути подані у вигляді епіграфа, притчі, ...
студенти і викладачі b. системи освіти європейських країн; c. процес реформування освітніх систем; d. ВНЗ європейських країн....європейських мов з передбаченням практики студентів і викладачів у країнах досліджуваної мови b. співпраця на посилення взаємодії вищої освіти і промисловості c.
студенти і викладачі b. системи освіти європейських країн; c. процес реформування освітніх систем; d. ВНЗ європейських країн....європейських мов з передбаченням практики студентів і викладачів у країнах досліджуваної мови b. співпраця на посилення взаємодії вищої освіти і промисловості c.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.