Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 297 за запитом суб'єктам

Задача №319 З посиланням на норми законодавства, зазначте, чи можуть бути субєктами адміністративно процесуальних правовідносин: а) ...прав споживачів з приводу дачі субєктам господарювання обов’язкових для виконання приписів про припинення порушення прав споживачів; д) головний державний санітарний лікар з приводу припинення ...
Встановіть відповідність між суб'єктами і об'єктами права власності: а) Луганська сільська рада; б) Міністерство Оборони України; в) Громадянин Григорьєв, що проживає в ...
Створення перешкод субєктам підприємницької діяльності у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції як різновид недобросовісної конкуренції. Теоретичне питання № 2.
Які ознаки властиві суб'єктам господарських правовідносин……….. 5 3. Задача. Громадянин Іванов є суб'єктом підприємницької діяльності, А також учасником ТОВ.
Теоретичні основи використання комерційного кредиту субєктами господарювання 1.1 Сутність комерційного кредиту 1.2 Функції та форми кредиту 1.3 Процес надання (отримання) комерційного кредиту ...
...ухвалила закон, згідно з яким суб'єктам підприємницької діяльності, які працевлаштовують вихованців дитячих будинків, надається одноразова грошова допомога з державного бюджету за кожну працевлаштовану особу.
...ухвалила закон, згідно з яким суб'єктам підприємницької діяльності, які працевлаштовують вихованців дитячих будинків, надається одноразова грошова допомога з державного бюджету за кожну працевлаштовану особу.
Вступ 1. Основа частина 1.1 Господарські зв’язки як основа організації оптових закупівель товарів 1....
ВСТУП 4 ДОСЛІДНИЦЬКО АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕХІЇ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО ЕКОНОМІЧНИХ ...
ВСТУП 4 ДОСЛІДНИЦЬКО АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ІТАЛІЇ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО ЕКОНОМІЧНИХ ...
ВСТУП 4 ДОСЛІДНИЦЬКО–АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЩІ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО–...
ДОСЛІДНИЦЬКО–АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЩІ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО–ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ...
ВСТУП 4 ДОСЛІДНИЦЬКО АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛДОВИ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО ...
ДОСЛІДНИЦЬКО–АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА РОСІЇ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО–ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ...
ВСТУП 5 ДОСЛІДНИЦЬКО АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА НІМЕЧЧИНИ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО ЕКОНОМІЧНИХ ...
ВСТУП 6 ДОСЛІДНИЦЬКО АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРЕЧЧИНИ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО ...
ВСТУП 4 ДОСЛІДНИЦЬКО АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ІТАЛІЇ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО ...
ВСТУП 4 ДОСЛІДНИЦЬКО АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЗАХСТАНУ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО ...
ВСТУП ДОСЛІДНИЦЬКО–АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЩІ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО–ЕКОНОМІЧНИХ ...
ВСТУП ДОСЛІДНИЦЬКО–АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА РОСІЇ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО–ЕКОНОМІЧНИХ ...
ВСТУП ДОСЛІДНИЦЬКО–АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА РУМУНІЇ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО–ЕКОНОМІЧНИХ ...
...при формулюванні норм зі спеціальними суб'єктами. Так, в од¬них випадках ознаки спеціального суб'єкта прямо закріплені в окремій статті закону, наприклад, у примітці 1 ...
...висловити своє ставлення до визнання субєктами злочинів юридичних осіб. При аналізі віку кримінальної відповідальності слід обґрунтувати доцільність її диференціації за віком і вказати критерії, які ...
...впливають на процес реалізації компетенції субєктами місцевого самоврядування 5.2. Реалізація компетенції місцевого самоврядування представницькими органами 5.3. Реалізації компетенції місцевого самоврядування сільським, селищним, міським ...
Суб'єктами міжнародного економічного права є учасники міжнародних економічних відносин. 1. Міжнародна правосуб’єктність держав. Держава є історично першим і основним ...
Способи залучення фінансових ресурсів субєктами господарювання 13 1.3. Методологічні основи оцінки ефективності залучення фінансових ресурсів субєктами господарювання 18 РОЗДІЛ 2.... НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 30 3.1. Моделювання ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 30 3.2. Оптимізація структури джерел фінансових ресурсів суб’...
СПЕЦИФІКА ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОМОЧНОСТЕЙ СУБЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В АВТОРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ……….....34 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….…..41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….…44 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...характеру правовідносин, що складаються між субєктами податкових правовідносин…………………………………….……..30 Висновки……………………………………………………………………..……..40 Список використаних джерел………………………………………………..……42 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...господарської діяльності між державними органами–суб'єктами господарювання, споживачами, органами внутрішніх справ, прокуратури, суду (господарського суду) та нагляд та контроль вищезазначених органів за цією діяльністю з ...відносини, що виникають при здійсненні субєктами господарювання підприємницької діяльності та нагляд і контроль за цією діяльністю з боку держави з метою координації ринків товарів та ...
...колегіальне, спільно двома або більше субєктами c. єдиноначальне; колегіальне; спільно двома або більше суб'єктами; за узгодженням d. єдиноначальне, колегіальне Question 22 За часом проведення ...
...гуманізму та при цьому є субєктами правових відносин, які несуть взаємну відповідальність c. держава формує суспільство та сприяє його розвитку, виступає гарантом його життєздатності та ...права, яка полягає у здійсненні субєктами своїх прав, вона полягає в активній чи пасивній поведінці учасників суспільних відносин b. форма реалізації норм права, яка полягає ...
організацію правильних взаємовідносин між субєктами навчального процесу c. загальний розвиток особистості d. гармонійний розвиток особистості спеціаліста у відповідній галузі виробництва e.
за суб'єктами b. за об'єктами c. за цілями d. за спрямуванням Question 4 Яка функція політики найбільше сприяє формуванню певних ... за суб'єктами влади b. за режимом правління c. за соціальним представництвом d. за розподілом владних повноважень Question 5 Хто є автором ...
за об'єктами b. за цілями c. за суб'єктами d. за спрямуванням ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 3 Question 1 Балів: 1 Популістська політична сила ...
кадастри Question 8 Об’єктами оподаткування можуть виступати: a. особистість b. майно c. загальний дохід d. усі відповіді правильні Question 9 До джерел податкового ...метою виконання державою своїх функцій b. фіскальні взаємовідносини між субєктами господарювання в процесі адміністрування обов’...
діяльність зі сприяння суб'єктам товарного обігу в здійсненні ними операцій купівлі продажу, створення умов для укладання комерційних угод b....в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, ...
...податкової системи Question 7 Об'єктами податкового менеджменту є : a. податкова робота та її організація b. правове регламентування, встановлення ...справляння податків і зборів c. майно та дохід пллатника податку Question 8 Суб'єктами податкового менеджменту є : a.
за суб'єктами d. за об'єктами Question 6 Центральним питанням політики є: a. досягнення та здійснення влади b.... за суб'єктами влади b. за режимом правління c. за розподілом владних повноважень d. за соціальним представництвом Question 2 Які із зазначених ...
за суб'єктами b. за об'єктами c. за спрямуванням d. за цілями Question 8 Балів: /1 Яка функція політики найбільше сприяє ... за суб'єктами влади c. за режимом правління d. за соціальним представництвом Question 6 Балів: 1 За яким критерієм виділяють такі види ...
за суб'єктами b. за об'єктами c. за спрямуванням d. за цілями Question 8 Балів: /1 Яка функція політики найбільше сприяє ... за суб'єктами влади c. за режимом правління d. за соціальним представництвом Question 6 Балів: 1 За яким критерієм виділяють такі види ...
...податкової системи Question 7 Об'єктами податкового менеджменту є : a. податкова робота та її організація b. правове регламентування, встановлення ...справляння податків і зборів c. майно та дохід пллатника податку Question 8 Суб'єктами податкового менеджменту є : a.
...органами — парламентом та іншими правотворчими суб'єктами. У нормативній формі мораль і право відображають прагнення або врегулювання між учасниками суспільних відносин, впорядкованості соціального життя....конкретній особі, а всім тим суб'єктам, які виконують дії, що ними передбачені. Нормативність моралі та права означає, крім того, що їх норми застосовуються не одноразово, ...
...двом особам Question 11 Об'єктами авторського права є: a. плани семінарських занять b. музичні твори c. бази даних d. лекції викладача Question 12 Суб'єктами авторського права є: a.
Кредити, надані субєктам господарювання ЧГРУ КБ «Приватбанк» за видами кредитів в національній та іноземній валютах у період 01.01.2003р....кредитів, наданих ЧГРУ КБ «Приватбанк» субєктам господарювання в розрізі організаційно правових формах господарювання позичальників у період 01.01.2003р. – 01.01.2004р.
...в наданні комерційним агентом послуг субєктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, ...в наданні комерційним агентом послуг субєктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності. Таку редакцію закону слід визнати невдалою, бо з її тексту неможливо визначити, чи ...
...інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності; в) відносини при господарчому забезпеченням діяльності негосподарюючих суб'єктів; г) фінансові відносини за ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.