Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 79 за запитом суджень

Складні судження, таблиці істиності складних суджень. 2. Відобразіть графічно (колами Ейлера) відношення між обсягами наступних понять: А.Студент. В. Студент першого курсу.
Визначити дані судження за їхніми якісно кількісними характеристиками; показати за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. , обернення, протиставлення предикату, висновки за логічним квадратом).... Визначити зв’язки у складному судженні. Умисне знищення чи пошкодження зброї, боєприпасів, військової техніки чи ін¬шого військового майна карається згідно зі ст.245 КК України.
Судження як форма мислення, види судження 2.Структура простого судження, його види 3.Розподіл термінів у простому судженні 4.Складне судження, його види та істинність 5.
Поділ суджень за модальністю. 3. Складні судження. Відношення між судженнями за істинністю. література
Категоричні судження, їх класификація та відношення між ними. 2. Дайте повну логічну характеристику поняттям: «старший син; „незалежність", „республіканська монархія”. 3. Визначіть тип наступних суджень, проаналізуйте їх структуру, проілюструйте відношення ...
Категоричні судження, їх класификація та відношення між ними.. 2. Дайте повну логічну характеристику поняттям: «старший син», „незалежність”, „ республіканська монархія”. 3.Визначіть тип наступних суджень, проаналізуйте їх структуру і проілюструйте ...
...ЛЕКЦІЇ 3 1 За якістю судження поділяють на: Виберіть одну правильну відповідь a. стверджувальні та заперечні b. одиничні, часткові та загальні c. істинні та хибні d....та релятивні 2 Зміст (матерія) судження — це: Виберіть одну правильну відповідь a. відношення між предметами дійсності b. істиннісне значення судження (у двозначній логіці значення: "істина" або "...
...5 of 32 Чи вірне судження, що Палеоантропи будували штучні житла? 1) Да 2) Нет Question 6 of 32 Європейські палеоантропи, найбільш вірогідно, були: 1) спеціалізованою ...7 of 32 Чи вірно судження, що неандертальці мали розвинену мову? 3) Да 4) Нет Question 8 of 32 Яку культуру пов’язують з неандертальцями?
Визначити дані судження за їхніми якісно кількісними характеристиками; показати за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Серед водіїв є порушники правил дорожнього руху.... Визначити зв’язки у складному судженні. Договір купівлі продажу може бути укладений в письмовій або усній формі, він може бути підтверджений документально або ні. 5.
Визначити дані судження за їхніми якісно кількісними характеристиками; показати за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Деякі монархії мають конституцію, Будь який тоталітарний устрій ... Визначити зв’язки у складному судженні. Якщо особа займалась рибним, хутряним чи іншим водним промислом у забороненому місці, вона притягується до відповідальності за ст.
...якої на основі вихідних, завданих суджень виводиться інше судження, пов'язане з ними, це: a. умовивід b. умоспоглядання c. висновок d.
так Question 10 Думки, судження, оцінки, що стосуються відносно певної етнічної спільноти представниками цієї ж самої спільноти називаються: a. кліше b. гетеростереотипи c. автостереотипи d.... стереотипи Question 11 Сукупність оціночних суджень про інші народи називається: Виберіть одну правильну відповідь a. узагальнення b. етностереотипи c. синтезування d. гетеростереотипи e.
З матерії судження: „Деякі люди, що отримали вищу освіту – юристи” побудуйте всі інші види категоричних суджень та визначіть їх істиність за умови істиності ...
...2 Визначте якість і кількість судження «економісти, які не зробили жодної бухгалтерської помилки, були зараховані в кредитний відділ банку», розподіленість термінів в ньому.... Завдання 3 Чи тотожні дані судження р ^ q і р V q ? 5. Завдання 4 Чи можуть бути одночасно хибними обидва судження в кожній з наступних ...
З матерії судження „Більшість правових норм сформульовані судженнями деонтичної модальності” побудуйте всі інші типи категоричних суджень і визначіть їх логічне значення за умови, ...
Задача № 3 Проаналізувати судження (визначити його вид і структуру): «Усі злочини вчиняються через необачність». Записати судження, протилежне даному Задача № 4 Визначте вид судження щодо ...
...Question 6 В якому з суджень знайшла відображення точка зору сцієнтизму: a. наука як вища форма суспільної свідомості має право втручатися в усі області природної і ...Question 7 В якому з суджень знайшла відображення точка зору антисцієнтизму: a. наука як вища форма суспільної свідомості має право втручатися в усі області природної і ...
...F), відчуттям (S), інтуїцією (N), судженням (J) та сприйняттям (P). Також він ввів в практику розподіл людей на екстравертів (E) та інтровертів (I) Психологічний тип визначається ...інтроверсія, мислення – емоції, інтуїція – відчуття, судження та сприйняття (раціональність та ірраціональність). В результаті використання цих функцій отримаємо 16 типів людей (табл.
...2 Визначте якість і кількість судження «економісти, які не зробили жодної бухгалтерської помилки, були зараховані в кредитний відділ банку», розподіленість термінів в ньому.... Завдання 3 Чи тотожні дані судження: 5. Завдання 4 Чи можуть бути одночасно хибними обидва судження в кожній з наступних пар ?
Визначити дані судження за їхніми якісно кількісними характеристиками; показати за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Кожна країна має свій гімн.... Визначити зв’язки у складному судженні. Якщо людина хоче працювати адвокатом, слідчим чи суддею їй необхідно отри¬мати юридичну освіту. 5.
Визначити дані судження за їхніми якісно кількісними характеристиками; показати за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Деякі люди не вміють плавати.... Визначити зв’язки у складному судженні. Якщо особа займалась крадіжкою, розбоєм чи грабежем то вона чинила злочин проти особистої власності громадян. 5.
Визначити дані судження за їхніми якісно кількісними характеристиками; показати за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Батьки зобов’язані піклуватися про дітей.... Визначити зв’язки у складному судженні. Якщо особа винна у хуліганстві, то вона карається позбавленням волі на термін до 1 го року чи виправними роботами чи ...
Визначити дані судження за їхніми якісно кількісними характеристиками; показати за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Деякі люди не дотримуються законів.... Визначити зв’язки у складному судженні. Якщо особа скоїла злочин або інше правопорушення, вона підлягає певній відповідальності. 5. За яких значень змінних будуть істинними дані вислови.
Визначити дані судження за їхніми якісно кількісними характеристиками; показати за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Деякі люди палять цигарки.... Визначити зв’язки у складному судженні. Якщо особа займалась рибним чи іншим незаконним водним промислом вона карається по¬збавленням волі на строк до 1 року або ...
а)Визначити дані судження за їхніми якісно кількісними характеристиками; показати за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Деякі ліки є небезпечнішими за хвороби.... Визначити зв’язки у складному судженні. Якщо поданню позову стала перепоною надзвичайна і невідворотна обставина, то дія терміну позовної давності відміняється. 5.
Визначити дані судження за їхніми якісно кількісними характеристиками; показати за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Кожен студент зобов’язаний виконувати учбову програму.... Визначити зв’язки у складному судженні. Особа, що полювала в недозволений час, або в недозволеному місці, або без належного дозволу притягується до відповідальності за ст.
Чи правдиві такі судження: "праця не завжди професійна діяльність, а професійна діяльність не завжди є працею ..."? Наведіть приклад, коли ці судження мають сенс. Тема 4.
...16 of 50 Сукупність оціночних суджень про інші народи називається: А) автостереотипом; Б) гетеростереотипом; В) оцінювання; Г) штамп; Д) шаблон. Question 17 of 50 Поняття “стереотип” ...20 of 50 Сукупність думок, суджень, оцінок, що висловлюються однією етнічною спільноти відносно іншої етнічної спільноти: А) називається характеристикою; Б) називається гетеростереотипом; В) називається стереотипом; Г) ...
...предикат і зв'язку в судженнях: 1) Буття визначає свідомість 2) Ця праця допомогла мені пережити страшну епох) 3) Хто не працює, той не їсть 4) ...2 Складіть за допомогою слів судження з таких формул: 1) А → В V С V D 2) А → (В V С) 3) 4) 5) В V ...
...та відмінність Із наведених нижче суджень стверджувальними є: Злочин є суспільно небезпечним діянням; Логіка є цікавою наукою. Зробіть висновок із наступного судження та визначте правила категоричного силогізму, ...
...2 of 35 Чи вірне судження, що шимпанзе використовують знаряддя праці: 1) так; 2) ні. Question 3 of 35 Чи вірне судження, що людина відноситься до ряду ...
Завдання 3 Чи тотожні дані судження: 5. Завдання 4 Чи можуть бути одночасно істинними судження в кожній з наступних пар ?: а) Організатором маркетингових досліджень був Н.
Визначіть, в яких відношеннях знаходяться судження: «Всі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця» і «Деякі з небесних тіл, які обертаються навколо Сонця, не є планетами Сонячної ...логічне значення першого з цих суджень за умови хибності другого з них. 4. Запишіть у вигляді формули наступне висловлювання і побудуйте таблицю істиності цієї формули: „Договір ...
...Визначіть, в яких відношеннях знаходяться судження „Всі адвокати –юристи” і „Деякі юристи – не адвокати”. Дайте логічне значення першого з цих суджень, якщо ми припустимо хибність другого.
Визначіть, в яких відношеннях знаходяться судження „Всі адвокати – юристи” і „Деякі юристи – не адвокати”. Дайте логічне значення першого з цих суджень, якщо ми припустимо хибність другого.
...Question 6 of 20 Думки, судження, оцінки, що стосуються відносно певної етнічної спільноти представниками цієї ж самої спільноти називаються: А) стереотипи; Б) кліше; В) автостереотипи; Г) ...7 of 20 Сукупність оціночних суджень про інші народи називається: А) етностереотипи; Б) гетеростереотипи; В) узагальнення; Г) синтезування; Д) етносудження. Question 8 of 20 Погляд на ...
...ідеалів, переконань, поглядів, позицій ціннісних суджень і організацій людини у сфері її життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими. 3. Усвідомлення мети, процесу і результатів своєї діяльності з оволодіння ...ідеалів, переконань, поглядів, позицій, ціннісних суджень і орієнтацій людини у сфері її життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими тощо. 2. інтегративна риса людини, що розкриває її особистісне самовизначення, ...
...ідеалів, переконань, поглядів, позицій ціннісних суджень і організацій людини у сфері її життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими. 3. Усвідомлення мети, процесу і результатів своєї діяльності з оволодіння ...ідеалів, переконань, поглядів, позицій, ціннісних суджень і орієнтацій людини у сфері її життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими тощо. 2. інтегративна риса людини, що розкриває її особистісне самовизначення, ...
...F), відчуттям (S), інтуїцією (N), судженням (J) та сприйняттям (P). Також він ввів в практику розподіл людей на екстравертів (E) та інтровертів (I) Психологічний тип визначається ...інтроверсія, мислення – емоції, інтуїція – відчуття, судження та сприйняття (раціональність та ірраціональність). В результаті використання цих функцій отримаємо 16 типів людей (табл.3) Завдання 5.
...18 of 31 Чи вірне судження, що колір шкіри успадковується? 1) Так; 2) Ні. Question 19 of 31 Що досліджується за допомогою антропометричних методів?...28 of 31 Чи вірне судження, що в епоху Середньовіччя антропологічні дослідження в Європі мали найкращі умови для розвитку? 1) Так; 2) Ні.
...18 of 31 Чи вірне судження, що колір шкіри успадковується? 1) Так; 2) Ні. Question 19 of 31 Що досліджується за допомогою антропометричних методів?...28 of 31 Чи вірне судження, що в епоху Середньовіччя антропологічні дослідження в Європі мали найкращі умови для розвитку? 1) Так; 2) Ні.
...опитувальник, в якому міститься 18 суджень (оцінок) і одно – професії. Ці судження висловлюють 9 груп мотивів: ******** (есть продолжение) Тема 4.2 ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОСТІ МИСЛЕННЯ У МЕНЕДЖЕРІВ ...
Завдання 2 Визначте вид судження щодо кількості і якості (А,Е,І,О); визначте роз подільність термінів і відтворіть за допомогою кіл відношення між суб’...
Частковостверджувальне судження 6. Перевірити за допомогою істинності таке висловлювання: А В В А 7. Закон виключеного третього
Поняття, судження, умовиводи, категорії Розділ 3. Творча уява Розділ 4. Наукове пізнання 4.1. Загальні підходи у науковому пізнанні 4.2.
...обернення, перетворення та протиставлення предикату судження : „ Будь яка крадіжка являє собою замах на право власності.” 4.Перевірьте правильність виводу. Якщо зроблена помилка, вкажіть, яке правило побудови ...
...прийняття рішення: а) грунтується на судженнях; б) раціональний; в) інтуїтивний: г) спроб і помилок. 2. Вірно чи невірно? Не виявлено сукупності якостей особистості, які є у ...
Завдання 3 Чи тотожні дані судження: 5. Завдання 4 Чи є висловлювання «Правильне мислення – це мислення у відповідності з логікою» визначенням?
Поняття, судження, умово виводи………...12 5. Проблемні ситуації і задачі. Етапи розв’язання мислительних задач…….16 6.
...2 Складіть таблиці істинності для суджень: 1) (A v B) → C 2) (A → B) v C 3) (A ^ B) → C 4) (A v B v C) → ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.