Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3167 за запитом судового

ВАРІАНТ № 2 Контрольне питання: Судовий розгляд кримінальної справи. План 1. Загальні положення судового розгляду. 2.
Вступ Розділ 1. Система державного контролю в Україні Розділ 2. Судовий контроль щодо виконавчої влади: особливості розвитку адміністративної юстиції ...
Предмет судової мови 2. Види судових промов 3. Підготовка судової промови 4. Зміст і структура обвинувального висновку 5.
...рішень суду 1.2 Ознаки судової влади в Україні Розділ ii. Судова система україни та захист права в сучасних умовах 2.1 Основні повноваження Конституційного Суду ...
...принципів кримінального судочинства в ході судового розгляду. 2. Структура судового розгляду та її процесуальне значення. 3. Загальний та спрощений порядок судового слідства. 4.
Історичні передумови судової реформи в Росії до 1864 року 1.1. Причини реформи і її підготовка 1.2. Підготовка судової реформи 1864 року 1.2....
Теоретичні засади дослідження компетенції судово психологічної експертизи 1.1. Засади використання спеціальних знань для збирання інформації на досудовому слідстві 1.2. Судова експертологія і судова експертиза 1....
...ЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ РИСИ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ..……………………...7 1.1.Поняття перегляду судових рішень в кримінальному процесі…………………………………………………………..………..………..7 1.2.
На стадії досудового розслідування та судового розгляду важлива роль належить науковим методам збору доказів. Одним з таких методів, що застосовується у процесі розслідування або судового розгляду справ про розкрадання та ...
Сутність та значення стадії судового розгляду. 2. Безпосередність та усність судового розгляду – загальні умови відправлення кримінального судочинства. 3. Роль головуючого в судовому засіданні. 4.
Зміст негайного виконання судових Рішень 2.1. Поняття негайного виконання судових рішень 2.2. Захист прав осіб при негайному виконанні судових рішень Розділ 3.
Зміст негайного виконання судових Рішень 2.1. Поняття негайного виконання судових рішень 2.2. Захист прав осіб при негайному виконанні судових рішень Розділ 3.
Зміст негайного виконання судових Рішень 2.1. Поняття негайного виконання судових рішень 2.2. Захист прав осіб при негайному виконанні судових рішень Розділ 3.
ВАРІАНТ 1 СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ При виконанні контрольної роботи насамперед необхідно засвоїти що: державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Судова влада є самостійною, незалежною сферою публічної влади й становить сукупність повноважень із здійснення правосуддя.
...надійшла заява Мілютіна про видачу судового наказу за вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої йому суми заробітної плати. Суддя відмовив Мілютіну в прийнятті заяви про видачу судового наказу у зв’язку з ...
Теоретичні засади перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами 1.1. Загальні положення перегляду судових рішень 1.2.
Конституційно правовий статус органів судової влади в Україні План Місце органів судової влади в системі органів державної влади України. Система органів судової влади.
Касаційне оскарження в світлі судової реформи в Україні 1.1. Вплив судової реформи на українське судочинство Розділ 2. Підстави для касаційного оскарження 2.1.
Загальнотеоретичні положення судового контролю за досудовим слідством в Україні: 1.1 Історико правовий аналіз судового контролю за досудовим слідством…………………………………………….
СУДОВИЙ РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 1. Реалізація принципів кримінального судочинства в ході судового розгляду. 2. Структура судового розгляду та її процесуальне значення.
Судовий захист прав і законних інтересів громадян і організацій (І, Н, Т, Ч, Ю) 1. Проблеми судової влади в правовій демократичній державі.
ЗМІСТ СКОРОЧЕННЯ 4 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНО ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДОВОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 9 1.1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУДОВОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 9 1.2.
Місце судової гілки влади 1.1. Співвідношення судової і законодавчої влади 1.2. Співвідношення судової і виконавчої влади Розділ 2.
Проведення попереднього судового слідства 2.1. Порядок попереднього розгляду справи Розділ 3. Подання доказів у попередньому судовому слідстві Висновки Список використаної літератури Висновок ...
Суд розглядав у судовому засіданні справу про розподіл спільно нажитого майна між колишнім подружжям. Позивач просив суддю перенести судове засідання на іншу дату для ...
Роль і значення судового засідання господарського суду та його принципи 1.1. Поняття судового засідання 1.2. Принципи судового засідання, їх поняття і значення ...
...або неповнота дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному процесі України 1.1. Поняття „всебічності”, „повноти” та „об’єктивності” у кримінальному процесі 1.2....або неповнота дізнання досудового чи судового слідства, як підстава для скасування вироку 2.1. Загальна характеристика однобічності або неповноти дізнання досудового чи судового слідства як підстави ...
...суду із заявою про видачу судового нака¬зу про стягнення нарахованої, але не виплаченої їй суми заробітної плати. Суд, перевіривши подані матеріали, встановив, що із заяви ...у прийнятті заяви про видачу судового наказу. Чи правильне рішення постановив суд? Який розмір судового збору сплачується за подання заяви про ви¬дачу судового наказу?
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ ВЛАДИ 1.1. Становлення та розвиток інституту судової влади 1.2. Основні ознаки судової влади 1.3.
Тема 7. Докази і доказування у кримінальному провадженні План 1....Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку : постан. Пленуму Верховного Суду № 5 від 29 черв. 1990 р.
...в цивільному процесі 1.1Поняття судового рішення……………………………………………………5 1.2Види судового рішення………………………………………………………..6 1.3Сутність судового рішення………………………………………..…………..7 2.Зміст судового рішення і вимоги пред'являються ...
Загальні правила поведінки в судовому засіданні 1.1 Правила поведінки судді в судовому засіданні 1.2 Правила поведінки інших осіб, присутніх в залі судового засідання ...
ПРОВАДЖЕННЯ В АПЕЛЯЦІЙНІЙ ІНСТАНЦІЇ Тема: Сутність і значення перегляду судових рішень в апеляційному порядку ПЛАН 1.Поняття, значення та основні риси перегляду судових рішень в апеляційному порядку. 2.
ПОНЯТТЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 1. Поняття судової влади та завдання суду 2. Судова система України ТЕМА 2.
Судовий розгляд (А, Й, П, Р, М) 1. Судовий розгляд як основна стадія цивільного судочинства. 2.
Загальна характеристика судової системи за принципом спеціалізації 1.1. Поняття і основні ознаки судової влади 1.2. Судова система та її структура 1....
Виконання судових рішень у цивільних справах (Д, Є, Ж, Е, С) 1. Загальна характеристика примусового виконання судових рішень. 2.
Вступ 1 Поняття досудової та судової санації підприємств, їх характеристика та головні відмінності 2 Особливості проведення досудової санації 2.1 Законодавча база здійснення досудової санації 2.... Вступ 1 Поняття досудової та судової санації підприємств, їх характеристика та головні відмінності 2 Особливості проведення досудової санації 2.1 Законодавча база здійснення досудової санації 2.2 Порядок та механізм здійснення досудової санації боржника 3 Санація боржн...
Загальна характеристика перегляду судових рішень на підставі нововиявлених обставин 1.1. Порядок перегляду судових рішень на підставі нововиявлених обставин 1.2.
Голова загального апеляційного суду області вніс на затвердження президії суду запропонований ним персональний склад судових палат.
Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. (Г, З, Л, Ц, Х) 1. Поняття та види судових рішень. Суть судового рішення 2.
Судова влада США і Великої Британії П л а н 1. Судова влада як самостійна гілка державної влади. 2.
... Лавренчук І. М. звернувся до суду з позовом до управління юстиції Харківської області, а також до територіального управління державної судової адміністрації у Харківській області про ...
Поняття та сутність судового розгляду 2. Загальні положення судового розгляду: поняття, значення та зміст 3. Незмінність складу суду та безперервність судового розгляду 4.
...наведених даних завдання на проведення судово бухгалтерської експертизи. Дані для завдання: Для проведення судово бухгалтерської експертизи, призначеної за справою №246, порушеною слідчим УМВС в Житомирській області ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДОВОЇ ВЛАДИ РОЗДІЛ ІІ. СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 2.1. Конституційні принципи судочинства в Україні 2.2. Основи судоустрою України 2.3.
Поняття судової влади і судової системи 2. Конституційно правове регулювання судової влади у зарубіжних країнах 3. Конституційні засади судової організації Література
Сутність судового рішення Розділ 2. Обов’язковість судових рішень як принцип правосуддя 2.1. Виконання рішення суду 2.2.
...характеристика підготовки цивільних справ до судового розгляду Розділ 2. Зміст і порядок провадження підготовки цивільних справ до судового розгляду 2.1.
Сутність і значення касаційного перегляду судових рішень ПЛАН 1. Поняття, значення та основні риси касаційного перегляду судових рішень, що набрали законної сили. 2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.