Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 808 за запитом суспільних

Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження формування витрат суспільної праці 1.1 Сутність суспільної праці та її значення 1.2 Структура та функції суспільної праці 1.3 Оцінка ефективності ...
ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ПРОЦЕС СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА, ЙОГО ФАКТОРИ ТА ЗМІСТ 4 1.1 Виробництво як процес суспільної праці 4 1.2 Фактори виробництва: види, типи, ...
...уявлень про взаємодію влади та суспільної думки 1.1. Основні концепції влади 1.2. Влада як один із найважливіших засобів стабільності в суспільстві, її функції 1.... Історичний розвиток уявлень про суспільну думку та її вплив на владні процеси Розділ ІІ. Соціальні зміни в контексті впливу суспільної думки на владні рішення 2....
21ст Висновки 31ст Проблема аналізу суспільних устроїв та побудови найкращого типу політичної системи давно цікавила політологів та мислителів. В цьому контексті концепція Гаврилишина на даному етапі ...інших теорій які аналізують компоненти суспільного ладу. Унікальність концепції полягає у її універсальності та комплексності розбору суспільного устрою на ряд компонентів через взаємодію яких ми можемо ...
...Висновки 31ст уривок Проблема аналізу суспільних устроїв та побудови найкращого типу політичної системи давно цікавила політологів та мислителів. В цьому контексті концепція Гаврилишина на даному етапі ...інших теорій які аналізують компоненти суспільного ладу. Унікальність концепції полягає у її універсальності та комплексності розбору суспільного устрою на ряд компонентів через взаємодію яких ми можемо ...
Політика як явище суспільне 1. Ознаки політики як суспільного явища 2. Багатоплановість політики як важливого суспільного явища 2.1.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ АНТИЧНИХ МІСТ ПОЛІСІВ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ 1.1. Зародження держав полісів в Стародавній Греції 1.2.... ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ В АФІНАХ 2.1. Рабовласницька демократія та суспільний лад в Афінах 2.2. Державний лад Афін РОЗДІЛ 3.
Поняття суспільного ладу. Елементи суспільного ладу у сучасних зарубіжних країнах. 2. Глава держави в зарубіжних країнах. Класифікація голів держав у зарубіжних країнах ...
План Суспільна небезпечність як внутрішня характеристика злочину. Суспільна небезпечність як одна підстав криміналізації діянь. Характер та ступінь суспільної небезпечності. Значення ч.
Сутність і види суспільного відтворення 1.1. Зміст процесу суспільного відтворення 1.2. Суть і види процесу відтворення Розділ 2.
...Особливості підготовки виробництва 1.5 Суспільні форми організації виробництва 2. Аналіз суспільних форм організації виробництва ВАТ «Темп» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Темп» 2.2 ...
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….….4 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ В СУСПІЛЬСТВІ……………………………………………………………….………6 1.1. Поняття та ознаки законності……………………………………………..... Правопорядок як стан суспільних відносин, заснований на законності…...17 РОЗДІЛ 2. ДІЯЛЬНІСТЬ ОВС ПО ОХОРОННІ І ЗМІЦНЕННІ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ ТА СУСПІЛЬНОГО ПОРЯДКУ…………………….............
СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ЗЛОЧИНУ ЯК ОСНОВНА ОЗНАКА ЗЛОЧИНУ………………………………………………………….……17 2.1. Поняття та сутність суспільної небезпечності злочину………………...…...17 2.2.
Сутність суспільного поділу праці ……………………………………… 3 1.1. Сутність та форми суспільного поділу праці …………………… 3 1.2. Суб’єкти економічних відносин …………………………………. 8 2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ 1.1 Технології, їх значення в навчально виховному процесі 1.2 Поняття «колектив» і його вплив на ...Роль вихователя і шляхи формування суспільної думки учнівського колективу РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 2.1. Діагностика міжособистісних відносин за допомогою тесту Лірі 2.2.
Загальні форми суспільного виробництва 2. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності та його застосування Завдання 2. Проблемне питання Поясніть зв'язок між кількістю ... а) суспільний поділ праці; б) наявність розвинутої системи машин; в) концентрація виробництва на великих підприємствах; г) розвинута грошова система Завдання 4.
Культурологічні концепції в історичній динаміці суспільного розвитку 1.1. Еволюціоністські концепції культури 1.2. Концепція німецького філософа та історика О.Шпенглера та концепція локальних цивілізацій британського ... Сорокіна в контексті суспільного розвитку 2.1. Інтегральна концепція П. О. Сорокіна 2.2. Трудова концепція культури Розділ 3.
...КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У СУСПІЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ……………. 5 1.1. Ринок і конкуренція ………………………………………………… 5 1.2. Види конкуренції …………………………………………………… 9 1.3. Роль конкуренції в суспільному виробництві…………………….. 15 Розділ II.
...і види трудових відносин у суспільній організації праці 2. Предмет трудового права. Трудові відносини як центральні серед суспільних відносин, врегульованих трудовим правом. 3.
Визначення суспільного, державного та конституційного ладів зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2....роботи, необхідно дати визначення понять “суспільний лад”, “державний лад” та “конституційний лад” відповідно до того, як трактує ці поняття наука державного права зарубіжних країн.
Зміст Вступ 1. Суспільне відтворення 1.1 Відтворення матеріальних благ 1.2 Відтворення виробничих відносин 1.3 ...
1. Особливості конституційного регулювання засад суспільного ладу 2. Конституційні принципи економічної організації суспільства Література
Варіант № 1 Теоретичні питання: ... Назвіть сфери суспільних відносин, що входять до предмету конституційного права. Наведіть по 6 прикладів норм Конституції України, які регулюють кожну з цих сфер.
Вступ 1. РИНОК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 1.1. Поняття ринку 1.2.
ПЛАН Вступ.................................................................................................................................3 1. Загальна характеристика правопорядку..................................................................5 1.1 Поняття та ознаки правопорядку.............................................................. Співвідношення правопорядку з суспільним порядком................................24 Висновок..................................................
ЗМІСТ: Стор. ВСТУП………………………………...………………………………....2 РОЗДІЛ 1. Поняття та класифікація науки теорії держави та права, її предмет…………………………………………............теорії держави та права серед суспільних наук…………………………………………………………….12 РОЗДІЛ 3. Теорія держави та права як юридична наука ....16 РОЗДІЛ 4. Сучасний стан розвитку теорії держави та ...
Зміст Вступ…………………………………………………………………........……….3 1. Теоретична частина………………………………………….................………5 1.1. Характеристика екологічної сфери як складової суспільної системи………………………………………………................………………….5 1.2.
ВСТУП 3 Розділ 1. Походження і суть кредиту 5 1.1. Історія розвитку кредитування 5 1.2....Україні та її роль у суспільному відтворені 25 3.1. Етапи становлення кредитної системи в Україні 25 3.2. Оцінка сучасного стану та специфіка функціонування кредитної ...
Вступ 1. Поняття, сутність, форми і функції права 2. Правовідносини в системі суспільних відносин 3. Задача. Громадянин Л.
Вступ 1. Поняття «лідер» та «політичний лідер» 2. Політичний лідер у сучасному суспільстві 3. Значення політичного лідерства у суспільному житті Висновки Список літератури
Складіть схему «Види складів злочинів», класифікувавши зазначене поняття за ступенем суспільної небезпеки, за структурою, за особливостями ...
1. Бюрократизація політичної системи. Злиття партійних органів з державними, диктат партій по відношенню ...
Вступ Розділ 1. Формування Київської Русі 1.1. Утворення й розвиток Київської Русі 1.2.
План 1.Становлення та піднесення держави Київська Русь. 2. Система політичної влади Київської Русі. 3.
Вступ..........................................................................................................................6 I. Соціально економічна суть цільових державних фондів...........................8 II. Формування та використання державних цільових фондів.....................
1. Конституційні принципи політичних відносин 2. Конституційні принципи організації да діяльності політичних партій у ...
Захищено на "відмінно"! План Вступ 3 1. Виникнення морської держави Карфагена 5 2. Організація держави Карфагена 9 2.1 ...
Вступ 1. Причини виникнення та сутність глобальних проблем 2. Особливості світової фінансової кризи як глобальної ...
Зміст Вступ……………………………………………………………….….…....….4 Розділ 1. Характеристика правового регулювання………………….….…..6 1.1. Поняття та особливості правового регулювання…………..…..6 1.2.
Зміст Вступ…………………………………………………………………….…….….4 Розділ 1. Загальна характеристика правового регулювання………….………6 1.1. Поняття, ознаки, предмет правового регулювання та відмінності ...
Сутність управління як суспільного явища…………………………………..10 Висновки…………………………………………………………………………....13 Список використаної літератури………………………………………………….16 Анотація У контрольній роботі описано принципи ґрунтування механізмів безпеки, які б блокували ...також визначена суть управління як суспільного явища. Аннотация В контрольной работе описаны принципы грунтования механизмов безопасности, которые блокировали или ликвидировали негативные последствия действия системы угроз...
...права, що регулюють певну область суспільних відносин в межах конкретного предмета і метода правового регулювання з урахуванням принципів, задач і цілей такого регулювання – це: a.... регулює суспільні відносини, поділ норм права по галузях, підгалузях та інститутах права b. справедливість, норм права, містить у собі сутність права c.
суспільна самореалізація особистості b. досягнення та здійснення влади c. формулювання суспільної мети d. визначення засобів реалізації суспільних інтересів Question 2 Що ...
суспільна самореалізація особистості b. визначення засобів реалізації суспільних інтересів c. формулювання суспільної мети d. досягнення та здійснення влади Question 9 Яка ...
темпи зростання продуктивності суспільної праці за національним доходом Question 8 Показниками підвищення ефективності використання трудового потенціалу на макрорівні є: a....ДО ТЕМИ 13 Question 1 Суспільна праця – це: a. цілеспрямоване функціонування сукупності взаємопов’язаних індивідуумів b. свідома, організована і цілеспрямована діяльність людини c.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.