Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 233 за запитом суттєві

ВАРІАНТ 16. 1. Охарактеризуйте суттєві ознаки свідомості. 2. Розкрийте зміст та провідну спрямованість вихідних ідей університетської філософії в ...
1. Гроші та їх суттєві риси 2. Функції грошей 3. Закони грошового обігу Література
Завдання 1. Дайте означення таким політичним категоріям і поняттям: Економічні ресурси ... Гроші та їх суттєві риси. Функції грошей. Закони грошового обігу 2. Сутність аграрних відносин. Форми господарювання у сільському господарстві.
...коли в бухгалтерських документах існують суттєві перекручення Question 2 Ризик в аудиті містить: a. властивий ризик, ризик невиявлення, ризик контролю b. усе разом c....Question 4 Балів: 1 Рівень суттєвості визначається: a. аудитором b. замовником c. нормативно інструктивними документами d. аудитором і узгоджується з замовником Question 5 Балів: 1 Чи ...
суттєві для кримінальної справи особливості психічної діяльності обвинувачених, потерпілих, свідків c. психологічні особливості обвинувачених Question 7 Знайдіть вірне визначення юридичної психології....4 Question 1 Розташуйте послідовно суттєві компоненти причинного комплексу злочинності: a. незадоволення потреб людей у сфері споживання; b. суспільні чинники; c. патологія біологічних потреб.
...праці може бути досягнете без суттєвого матеріально технічного оновлення виробництва, а успіх трудової діяльності більшою мірою залежить від морально психологічного клімату, який склався всередині трудового колективу, ...життя в організаційну культуру, приносить суттєву користь як для окремих членів організації, так і для економіки в цілому. До того ж, сучасні підприємства вичерпали ліміт своєї ...
...повноважень Загальна інформація 9 6 Суттєві переговори 13 10 Укладання угод 17 16 Показники якісної оцінки відвідувачів стенду 1. Кількість відвідувачів стенду, відповідальних за прийняття рішення (...відповідальних за прийняття рішення (мотив – суттєві переговори) – 3. Кількість відвідувачів стенду, відповідальних за прийняття рішення (мотив – укладання угод) – 4. Кількість відвідувачів стенду, що приймають участь у ...
фактори класифікують на суттєві та несуттєві, головні та додаткові, внутрішні та зовнішні, ранжирують їх за ступенем значущості та отримують формулу для розрахунку очікуваних значень ...якого можна класифікувати фактори на суттєві та несуттєві, головні та додаткові, внутрішні та зовнішні d. метод, повністю тотожний метод Дельфі Question 7 Недоліками "дерева неполадок" є: ...
суттєвим перетворенням всього виробничого процесу на основі сучасних науково технічних досягнень d. заміною або доповненням парку обладнання новими видами, які не ... суттєвим перетворенням всього виробничого процесу на основі сучасних науково технічних досягнень c. повною зміною технології виробничого процесу для випуску нової продукції ...
...при вкладеннях у довгострокові активи; суттєва залежність від субординованого боргу за наявності значного ризику його невідновлення після настання строку повернення; низька репутація на міжбанківському ринку; відсутність ...ті, що загострюються Значущість найбільш суттєві, суттєві, малосуттєві, несуттєві Характер спрямування прямі, непрямі Повторюваність традиційні, нові Вірогідність вірогідні, маловірогідні, досить вірогідні, цілком вірогідні, невірогідні Ступі...
Характеристика суттєвості. Практика застосування концепції суттєвості в Україні Задача №8 Здійснити перевірку обліку операцій по розрахунковому рахунку на підприємстві та надати аудиторський ...
...джерел та літератури Одним із суттєвих аспектів державотворення в період Центральної Ради стали міжнаціональні відносини. Поряд з проблемою визначення національно – державного статусу Наддніпрянської України, об’єктом ... Суттєвим фактором розвитку сучасного багатонаціонального суспільства, засобом формування соціальної і правової держави є конституційне проголошення прав і свобод особи як найвищої ...
Суттєвість та товарообіг у закладах громадського харчування 3.1. Суттєвість і соціально економічне значення громадського харчування 3.2.
...користувачів звітності аудитор визначив межі суттєвої помилки по оборотних активах: Міn межа – 5%, mах межа – 10%. Аудитор розподілив загальну помилку за статтею «Оборотні активи» за її ... Оцінити суттєвість помилок за критерієм «Оборотні активи» та його складовими і зробити попередні висновки про достовірність звітності Література
...користувачів звітності аудитор визначив межі суттєвої помилки по оборотних активах: Міn межа – 5%, mах межа – 10%. Аудитор розподілив загальну помилку за статтею «Оборотні активи» за її ... Оцінити суттєвість помилок за критерієм «Оборотні активи» та його складовими і зробити попередні висновки про достовірність звітності Література
...користувачів звітності аудитор визначив межі суттєвої помилки по оборотних активах: Міn межа – 5%, mах межа – 10%. Аудитор розподілив загальну помилку за статтею «Оборотні активи» за її ... Оцінити суттєвість помилок за критерієм «Оборотні активи» та його складовими і зробити попередні висновки про достовірність звітності Література
...користувачів звітності аудитор визначив межі суттєвої помилки по оборотних активах: Міn межа – 5%, mах межа – 10%. Аудитор розподілив загальну помилку за статтею «Оборотні активи» за її ... Оцінити суттєвість помилок за критерієм «Оборотні активи» та його складовими і зробити попередні висновки про достовірність звітності Література
...користувачів звітності аудитор визначив межі суттєвої помилки по оборотних активах: Міn межа – 5%, mах межа – 10%. Аудитор розподілив загальну помилку за статтею «Оборотні активи» за її ... Оцінити суттєвість помилок за критерієм «Оборотні активи» та його складовими і зробити попередні висновки про достовірність звітності Література
...підприємства виникає потреба у наявності суттєвої та повної інформації для прийняття управлінських рішень та оцінки їх результатів. Така інформація міститься у чотирьох формах фінансової звітності та ...правдиву і неупереджену по усіх суттєвих аспектах інформацію про стан фінансового положення підприємства станом на 31.12.2010 р., а також результатів його діяльності і руху ...
...українсько білоруських зовнішньоекономічних зв'язків суттєвий вплив справляє стан національного економічного розвитку в умовах ринкової трансформації. Україна зможе претендувати на чільне місце в світовій спільноті лише ...стратегії стабілізації та економічного зростання суттєвого значення набуває питання поглиблення зовнішньоекономічної діяльності, інтеграція української економіки в
...українсько білоруських зовнішньоекономічних зв'язків суттєвий вплив справляє стан національного економічного розвитку в умовах ринкової трансформації. Україна зможе претендувати на чільне місце в світовій спільноті лише ...стратегії стабілізації та економічного зростання суттєвого значення набуває питання поглиблення зовнішньоекономічної діяльності, інтеграція української економіки в світогосподарські зв'язки і, перш за все, з країнами СНД.
Суттєвою складовою цього вдосконалення буде поліпшення методики щодо витрат, розширення розгляду питання всіх рівнях управління для обґрунтування управлінських рішень....приватному підприємствіми ми визначили, що суттєвою складовою цих витрат було поліпшення обліку витрат, для більш загального розгляду стана підприємства, цей облік дає можливість розкриття переваг та ...
Відповідно суттєвою є інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів звітності. Суттєвою якісною характеристикою інформації, що подається у Балансі, є її ...
Відповідно суттєвою є інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів звітності. Суттєвою якісною характеристикою інформації, що подається у Балансі, є її ...
...операцій та процедури дослідження на суттєвість, огляд фінансової звітності здійснюються на п'ятому етапі, на шостому оформлюються матеріали аудиту і складається аудиторський висновок....план аудиту, визначає в ньому суттєвість помилок, а потім здійснює аудит, керуючись цим планом. Аудит спирається на результати внутрішнього аудиту, який постійно проводиться на підприємстві.
Відповідно суттєвою є інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів звітності. Суттєвою якісною характеристикою інформації, що подається у Балансі, є її ...
...в цілому підприємство не має суттєвих проблем в цій сфері, про свідчать показники забезпеченості матеріально виробничих запасів власними оборотними засобами та показник маневреності функціонального капіталу....кожне з пострадянських підприємств має суттєву перевагу над іноземним виробником це мізерні в порівнянні із західними витрати на оплату праці. Тобто за загальною сумою витрат дане ...
...зв’язок між даними змінними суттєвим? Відповідь обґрунтуйте. Тема 3. Вправи та завдання 1. Після оцінювання параметрів парних моделей попереднього заняття провести їх економетричне дослідження: Обчислити ...зв’язок між даними змінними суттєвим? Відповідь обгрунтуйте. Тема 16. Вправи та завдання 1. На базі n = 12 статистичних даних певного регіону побудувати лінійну регресійну модель ...
ейдетизм Question 10 Вкажіть суттєву ознаку агностичних розладів сприйняття: a. Викривлене сприйняття об’єкта b. Неповне сприйняття реального об’єкта c.... базіканням Question 23 Вкажить найбільш суттєву ознаку маніакальної мови: a. Логічна безладність b. Відставлені ехолалії, відповіді c. Прискорений темп d. Граматична безладність Question 24 Серед хворих ...
...такі питання: 1) Чим пояснити суттєві відмінності у товарній структурі зовнішньої торгівлі України, Російської Федерації, Польщі та Німеччини? 2) Які заходи поточного та стратегічного характеру слід ...структури експорту України з метою суттєвого підвищення частки товарів з високою доданою вартістю (наукоємної, технологічно складної продукції)? 3) Сформулюйте конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності торговельної (митно ...
...Question 10 Балів: 1 Вкажіть суттєву ознаку агностичних розладів сприйняття : Виберіть одну правильну відповідь a. Порушення ідентифікації об’єкта (пізнавання) b....23 Балів: 1 Вкажить найбільш суттєву ознаку маніакальної мови: Виберіть одну правильну відповідь a. Відставлені ехолалії, відповіді b. Граматична безладність c. Прискорений темп d.
...а) необхідність врахування зносу; б) суттєва залежність вартості від фактору місцезнаходження; в) наявність активного ринку купівлі продажу аналогічних об'єктів; г) необхідність врахування відповідності вимогам стандартів ...речова форма яких не має суттєвого значення для використання в господарській діяльності; г) усі відповіді правильні. 9. Найбільш поширеними методом оцінки впливу кадрового потенціалу на вартість ...
чітким відокремленням суттєвого від несуттєвого c. найбільшою достовірністю, оскільки прямо засвідчує реальність d. тим, що воно є найпершим джерелом пізнання Question 6 Яке ...об’єкта в усіх його суттєвих властивостях, закономірних зв’язках, відносинах, це: a. історичний метод b. діалектичний метод c. системно структурний метод d.
...матеріально відповідальних особах, що є суттєвим недоліком так як не видно загального руху матеріальних цінностей по всьому господарству. Тому на нашу думку доцільно на підприємстві застосовувати ... Рекомендовані заходи не дадуть суттєвого росту витрат, пов'язаних з організацією обліку, оскільки в сучасних умовах бухгалтерський облік на більшості підприємств автоматизовано із використанням різних ...
...В умовах нестабільності макроекономічного середовища суттєвий вплив на діяльність підприємств на всіх рівнях господарювання чинять політичні фактори, оскільки саме вони, як джерело невизначеності, часто є вирішальними.... Найбільш суттєвими науковими результатами, що розкривають особистий внесок автора у розробку проблеми, яка досліджується є: розробка шляхів удосконалення системи збалансованих показників стратегічного ...
викладання суттєвих знань із даної теми d. систематизована інформація про наукові знання за навчальний курс e. практичні дії на основі здобутих знань ...41 Балів: 1 Визначте більш суттєвий варіант дефініції методу навчання: Виберіть одну правильну відповідь a. структура дії b. форма взаємодії c.
...фундаментальні поняття; які відбивають найбільш суттєві, всезагальні властивості явищ дійсності b. поняття, що увійшли у науковий обіг c. категоричні твердження, що супроводжують процес наукового пізнання d....який полягає у мисленому виокремленні суттєвих, істотних ознак, аспектів, відношень предмета, процесу, явища, це: a. абстрагування b. аналіз c. синтез d.
1. Суттєвість в аудиті та її взаємозв’язок з аудиторським ризиком. 2. Методичні прийоми аудиторського контролю. 3. Завдання. 4. Література.
Поняття аудиторського ризику та суттєвості Завдання За якими статтями активу та пасиву балансу існує найбільша можливість виникнення помилок та обману, обґрунтуйте свою відповідь.
Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті 13. Організація і методика аудиту наявності, руху та нарахування зносу необоротних активів Завдання 1.3 Необхідно: 1.
Староруське мистецтво живопис, скульптура, музика із прийняттям християнства також пережило суттєві зміни. Поганська Русь знала всі ці види мистецтва, але в чисто поганському, народному виразі. Древні різьбяри по дереву, каменерізи створювали ...
...біологічно, що психоемоційна сфера має суттєве значення в житті кожної людини. Безумовно, що під час проведення слідчих дій знання психології є тим допоміжним засобом, який використовує ...
У чому проявляється суттєва відмінність діалектики та метафізики як всезагальних методів пізнання? 3. Розкрийте зміст трьох основних законів діалектики.
...зварювання окремих деталей, яка забезпечує суттєве підвищення продуктивності праці й зниження поточних валових витрат. Завдяки застосуванню нової технології зварювання валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції ...
При цьому суттєва увага приділяється прогнозуванню залишків вкладів. За підсумками другого кварталу поточного року банк мав такі показники, млн. грн.
...влада в Україні та її суттєві характеристики Висновки Література
...зварювання окремих деталей, яка забезпечує суттєве підвищення продуктивності праці й зниження поточних валових витрат Завдяки застосуванню нової технології зварювання валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції ...
Зазначте основні суттєві ознаки практики як основи пізнання оточуючого світу. Практичне завдання Зробіть порівняльний філософський аналіз текстів. Висловіть свої погля¬ди про причинність.
Суттєві і несуттєві властивості понять. Прийоми їх виявлення 1.4. Зміст і об’єм поняття. Зв'язок між ними 1.5.
Суттєві особливості форм цивільно правової відповідальності....................13 2.2. Особливості видів цивільно правової відповідальності.................................16 Розділ 3.
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.