Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 71 за запитом сучасне

Вступ 1. Вчитель як втілення моральнісного ідеалу в сучасному суспільстві 2. Педагогічні якості та вміння вчителя сучасної ...
ВСТУП……………………………………………………………………..................3 РОЗДІЛ 1. Поняттєво категоріальний апарат та бібліографія дослідження дослідження дослідження...................................................……………………….6 1.1.
Вступ 1. Кримінальна політика, що заснована на кримінально виконавчому законі 2.
1. Визначення понять природа і природознавство 2. Науково технічна революція, як сучасний етап пізнання і освоєння природи людиною ...
РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 1.1. Соціальні та науково технічні передумови виникнення телебачення 1.2.
Вступ Розділ I. Концептуальні основи етики сучасного управління 1.1. Сутність етики управління 1.2.
...у виробництво продукції з застосуванням сучас них технологій виготовлення; • зменшення термінів постановки на виробництво та впровадження нових технологій (до 3 місяців після виникнення ідеї); • застосування сучасних ...як саме інвестиції впливають на сучасне майбутнє для економіки України також провів економічний аналіз під приємства, аналіз продукції, основних фондів, та трудових ресурсів підприємства, провів діагностику ...
...та оброблення тіста на більш сучасне обладнання Словацької фірми Гостол. Оскільки на підприємстві досить старе обладнання, а у відповідності з нормами технологічного проектування підприємств харчової промисловості ...постійно збільшується, тому доцільно використовувати сучасне обладнання, яке є менш енергоємним, оскільки не використовуються витрати на постійне підтримання температури в сучасних печах передбачається швидке нагрівання, що ...
...та оброблення тіста на більш сучасне обладнання Словацької фірми Гостол. Оскільки на підприємстві досить старе обладнання, а у відповідності з нормами технологічного проектування підприємств харчової промисловості ...постійно збільшується, тому доцільно використовувати сучасне обладнання, яке є менш енергоємним, оскільки не використовуються витрати на постійне підтримання температури в сучасних печах передбачається швидке нагрівання, що ...
Теоретичні питання: 1.1 Сучасне і майбутнє психології управління як науки і практики 1.2 Конфлікти та шляхи їх розв'язання 2. Тестові завдання 3.
Теоретична частина Сучасне становище санаторно курортної і туристичної Галузей в україні та у світі 1.1. Вплив оздоровчої фізичної культури на організм 1....
Сучасне практичне застосування монетаризму. 3. Напрямки використання основних положень монетаризму в Україні. Список використаної літератури
Сучасне архітектурне будівництво Висновки Література
Сучасне розуміння інформації та її роль в кримінальному процесі 1.1 . Поняття інформації та її особливості в кримінально процесуальному аспекті 1....
Сучасне розуміння твору М. Булгакова “Фатальні яйця” 3. Сучасні трактування роману М. Булгакова “Майстер і Маргарита” Список літератури
Етика і сучасне управління 4. Управління етикою і соціальною відповідальністю Висновки Список використаної літератури
Загальні відомості про сучасне виробництво 5. Аукціонні ціни
Сучасне законодавче визначення підстав набуття права на землю Розділ 2. Поняття та система підстав набуття прав на землю 2.1.
Сучасне значення гри. Структура та класифікація ігор 1.3 Дидактичні принципи організації ігор: доступність, посильність, систематичність Висновки до першого розділу РОЗДІЛ ...
Аргументуйте, у чому полягає сучасне значення ідей В.Вернадського. 3. Порівняйте ідеї неопозитивізму та постпозитивізму; виявіть у цих ідеях спільне та відмінне.
Сучасне поняття правосуддя в цивільних справах…………….........6 1.2. Форми захисту прав і законних інтересів громадян і організацій....12 1.3.
Сучасне розуміння представництва………………………………………24 Висновки до розділу 1.…………………………………………………………32 Розділ 2. Правова характеристика добровільного представництва у цивільному процесі. 2.1.
...використаної літератури Висновок Таким чином, сучасне розвинене ринкове господарство представлене цiлою низкою моделей, якi мають істотні розбiжностi. Однак попри цi розбiжностi кожна з розглянутих країн змогла ...
Сучасне бібліотекознавство: сьогодення та проблеми розвитку 2.1. Стан українських бібліотек 2.2. Напрямки розвитку бібліотек в Україні Висновки Список використаних ...
...що 15% підприємств міста установили сучасне устаткування по очистці шкідливих відходів і викидів виробництва; 35% підприємств міста мають застаріле очисне устаткування, яке не дозволяє здійснювати ефективну ...
СУЧАСНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 2.1. Розподіл доходів за допомогою кривої Лоренца 2.2. Державні стандарти рівня доходів населення 2....
СУЧАСНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 2.1. Розподіл доходів за допомогою кривої Лоренца 2.2. Державні стандарти рівня доходів населення 2....
Тому сучасне дослідження творів педагога практика є особливо актуальним у наш час.
Сучасне законодавство України про видачу злочинців та його зв’язок міжнародним правом 2.1. Національне законодавство України про видачу злочинців 2....
ВСТУП РОЗДІЛ 1 РОЗПОДІЛ НЕОБХІДНОГО ПРОДУКТУ 1.1 Принцип розподілу 1.2 Розподіл чистого доходу 1.3 Сімейні доходи мінімальний і оптимальний споживчой бюджет РОЗДІЛ 2 СУЧАСНІ ФОРМИ І СИСТЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 2.1 Сутність заробітної плати 2.2 Функції заробітної плати 2.3 Структура і система заробітної плати РОЗДІЛ 3 СУЧАСНЕ СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ 3.1 Визначення ступення сімейного доходу використовуючи кривої Лоренца 3.2 Пропозиції щодо покращення стану населення ВИСНОВ...
Сучасне поняття правосуддя в цивільнихсправах. Нормативний матеріал. Судова практика 1. Конституція України. 2. Цивільний процесуальний кодекс України// Відомості Верховної Ради. – 2004.
...аналіз букварів, як засіб дослідження сучас ного стану у галузі громадянської освіти Висновки Таким чином наша робота підійшла до кінця. Спробуємо коротко перелічити результати наших теоретичних ...
...Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим рівнем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін в зовнішньому середовищі – основна умова ...
СУЧАСНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ 3.1.Особливості розуміння права в сучасній Україні 3.2.Формування інтегративної юриспруденції Висновки Список використаних джерел і літератури /...
Сучасне підприємство оптової торгівлі 1.10. Види світової торгівлі, оптова торгівля 1.11. Роль і завдання оптових представників в організації продажів ...
Минуле та сучасне бачення соціальних ролей батька та матері в повних і неповних сім’ях Висновки Список використаних джерел Узагальнюючи вище сказане, можна ...
Особливості стратегічного менеджменту в сучас них умовах 33 1.4.1. Основні риси сучасної системи менеджменту 33 1.4.2.
Зважаючи на сучасне міжнародне становище, де НАТО, ігноруючи принципи взаємовідносин, маскуючись словами про благородні миротворчі цілі часто опиняється на стороні країн агресорів, тому ...
Сучасне становище вексельного обігу в Україні……………………………25 3.2. Проблеми вексельного обігу в Україні та шляхи їх подолання………….…30 ВИСНОВКИ………………………………………………………………...
Використовувати сучасне обладнання для підвищення якості. Залучення інвестицій для оснащення зблуту новою технікою. Зменшити обсяги реалізації малорентабельної продукції і зосередитись на реалізації ...
...напрямі має розвиватися та вдосконалюватися сучасне кримінальне законодавство України, тобто стимулювати саме таку поведінку особи, яка б давала їй можливість не вчиняти злочин.
...роботи, треба вказати яким чином сучасне державне право визначає фізичну особу як суб’єкта конституційно правових відносин. Розкриваючи це питання слід виділити категорії фізичних осіб, відомі ...
Але сучасне суспільство – не довільне поєднання різних механізмів управління, владних інститутів та структур соціальних сфер політики, економіки, а цілісний соціальний організм, що ...
Використовувати сучасне обладнання для підвищення якості. Залучення інвестицій для оснащення виробництва новою технікою. Зменшити обсяги виробництва малорентабельної продукції і зосередитись на виробництві ...
...переважно якісні характеристики, то на сучас ному етапі розвитку освіти продовжується пошук інформативних критеріїв, які дозволяли б здійснити кількісне вираження якісних характеристик.
Сучасне наукове бачення світобудови, що розглядає живі організми як складові біосфери, визначило основні змістові лінії Базового компонента: «Природа планети Земля» і «...
Сучасне міжнародне право обмежує суверенітет держав у двох основних сферах: у сфері охорони світового правопорядку, забороняючи агресію, та в сфері прав ...
...за 90 рокiв вирiс в сучасне, технологiчно забезпечене пiдприємство, яке має значний науковий та виробничий потенцiал. Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2006 ...
...цієї позиції та її недоліки Сучасне тлумачення конфлікту як позитивного конструктивного явища за умови правильного управління і спрямування його розвитку. Переваги цієї точки зору Методика управління ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.